Szkolenia
Rozwój Osobisty

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3493

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM

– szkolenie zakończone feedbackiem rozwojowym dla osób pracujących w stresie i zagrożonych wypaleniem zawodowym  

Nadmiar obowiązków, presja czasu i oczekiwań przełożonych, chęć awansu, a także wzajemna rywalizacja – to najczęstsze przyczyny stresu w pracy.
Nadmierny stres może doprowadzić do spadku efektywności pracowników, strat finansowych firmy oraz niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy .
Jeśli chcesz, żeby Twoja firma działała właściwie musisz zadbać o zdrowie swoje i pracowników.  W osiągnięciu tego celu pomoże udział w szkoleniu z zakresu  ograniczania negatywnych skutków stresu oraz radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Uświadomienie czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy. Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżania poziomu stresu, odnalezienie harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, nabycie umiejętności relaksacji w stresujących warunkach oraz odnalezienia inspiracji do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji i motywacji. Szkolenie ma charakter zajęć integracyjnych.

Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają techniki zarządzania emocjami. Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.  Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw. Na koniec uczestnicy otrzymają feedback rozwojowy  – jak wzbudzić w sobie motywację do codziennej pracy.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1. Syndrom wypalenia zawodowego, jak odzyskać wewnętrzną energię i motywację
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe.

 • Przyczyny wypalenia zawodowego
 • Objawy wypalenia zawodowego
 • Fazy wypalenia zawodowego
 • Formułowanie i planowanie wartościowych celów
 • Jak odzyskać wewnętrzną energię, motywację
 • Organizacja czasu

Moduł 2. Czym jest stres, jakie są jego źródła?
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych.

 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres);
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
 • „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron

 Moduł 3.  Fizjologiczne i psychologiczne przejawy sytuacji stresogennej
Cel:  uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność)

Moduł 4. „Jak stres wpływa na mnie?” – osobista mapa sytuacji stresowych (Autodiagnoza)
Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem

Moduł 5. Efektywność osobista a zarządzanie sobą w czasie
Cel: poznanie metod zarządzania sobą w czasie w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 • Bariery utrudniające skuteczne zarzadzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
 • Rozpraszacze czasu – analiza własna
 • Elementy zarządzania sobą w czasie – uniknięcie stresu wywołanego presją czasu
 • Ustalenie priorytetów – matryca Eisenhowera, zasada ABC
 • Metoda planowania – planowanie dzienne i tygodniowe

 Moduł 6. Trening kontroli emocji w sytuacjach trudnych, techniki redukcji dużego stresu
Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – żonglowanie piłeczkami, ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona
 • Techniki automotywacyjne

Moduł 7. W poszukiwaniu równowagi życia – kształtowanie „antystresowej osobowości” na co dzień
Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu.

 • FEEDBACK – jak wzbudzić motywację
 • Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami
 • Odpoczynek i sen
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Energetyzująca dieta
 • Muzyka relaksacyjna
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Jagoda Wąsowska

Znalezione obrazy dla zapytania jagoda wąsowska

Trener, konsultant, psycholog. Posiada certyfikat I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w tematach związanych z zarządzaniem czasem i poprawą efektywności w pracy zawodowej, rozwojem kompetencji osobistych: zarządzanie stresem i kontrola emocji, obsługa klienta, komunikacja i asertywność, wystąpienia publiczne i autoprezentacja, kreatywność i proaktywność, joga umysłu.

Od 10 lat jest coachem (certyfikat Multi Level Coaching – studium coachingu obejmowało 540 godz.) – od 2004 roku prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla. Od 18 lat prowadzi szkolenia dla menedżerów średniego szczebla oraz specjalistów największych firm w Polsce. Mistrz Praktyk NLP – w pracy wykorzystuje nowoczesne metody neurolingwistycznego programowania.

Trener technik szybkiego czytania w Akademii Nauki i mnemotechniki. Od 10 lat prowadzi indywidualne sesje coachingowe, business coachingu, manager coachingu, jak również life coachingu oraz personal coachingu.

Ekspert w zakresie psychologii zapraszany do udziału w znanych audycjach radiowych: m.in. „Dobranocka” dla Programu III Polskiego Radia.

Związana głównie z biznesem, prowadziła szkolenia dla: TAURON, Coca-Cola, KIRCHHOFF, Motorola, Nestle, Novartis, ORLEN SA, PKO SA, ABOVO, Alima Gerber, Allianz, Amway, Antalis, AUDIO SAT, BGŻ, Canal +, CMC, Demos Polska, Danfos, EMC, ERA – Polska Telefonia Cyfrowa, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  Gemalto, Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o., Jabil, Jean Louis David, Jones, KAPSCH , Krajowy Fundusz Inwestycyjny, Lu Polska S.A., Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Mazowiecka Izba Rzemieślnicza,  PFRON, Polkomtel, Polski Gaz, PricewaterhouseCooper, PZU SA, Se Bordnetze, Sygma – Bank, Torex, Zalko.
Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej m.in. dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta Poznania, Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiego Instytutu Dyplomacji, itd.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie zawiera 80% zajęć treningowych. Są to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. 20% to wykłady interaktywne wprowadzające poszczególne tematy. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, w której wykorzystuje się: dyskusje moderowane, pracę w podgrupach, pracę indywidualną, mini wykłady, pogadanki, mapy myśli, demonstracje, metafory, kwestionariusze osobowe, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 •  pracowników firmy narażonych na pracę w stresie i zagrożonych wypaleniem zawodowym,
 • wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania stresem.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.