SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW

 In Akademia Menedżera, HR / Kadry
HR / Kadry
Akademia
Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=2054

SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW

– Jak rekrutować najlepszych?

„Podstawą sukcesu w naborze nowego pracownika jest wiedza, kim on ma być i wiedza, jak sprawdzić, kim w rzeczywistości jest”.

Proponujemy Państwu spotkanie z doświadczonym rekruterem, który w ciągu ostatnich 20 lat zrealizował z sukcesem kilkaset projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne oraz menedżerskie dla największych organizacji w Polsce.

Jeśli chcesz mieć decydujący wkład w pozyskiwanie najlepszych z najlepszych?
Chcesz aby Twoją firmę tworzyli profesjonaliści i wysokiej klasy fachowcy?

Spotkaj się z nami i weź udział w treningu.

Podczas treningu poznacie Państwo unikalne, autorskie, wypracowane przez trenera narzędzia, zwiększające trafność podejmowanych decyzji w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów na różne stanowiska pracy w organizacjach.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas treningu odpowiemy na najtrudniejsze pytania:

 • Jak nie dać się uwieść umiejętnościom sprzedawania się przez kandydatów?
 • Jak zadawać pytania, aby poprawnie zweryfikować kompetencje?
 • Jak sprawdzać prawdę i fałsz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Jak obiektywnie klasyfikować deklarowane kompetencje i doświadczenie kandydata?
 • Jak reagować na manipulację stosowaną przez kandydata?
 • Jak unikać błędów w procesie oceny? Pułapki wywiadu selekcyjnego.

i wiele innych?

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • zwiększenie trafności doboru osób na określone stanowiska
 • poprawa skuteczności prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji pracowników
 • doskonalenie umiejętności stosowania wybranych metod selekcji
 • optymalizacja stosowanych narzędzi rekrutacji i selekcji
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

REKRUTACJA. Precyzyjne oczekiwania

W przygotowaniu procesu rekrutacji najważniejszymi czynnikami są precyzyjne określenie wymagań i oczekiwań stawianych przyszłym pracownikom (Effective Planning) oraz dotarcie z informacją o rekrutacji do jak najszerszego grona potencjalnie zainteresowanych osób w celu zagwarantowania sukcesu procesu rekrutacji (Fishing Expedition)

Kogo szukamy i jakie mamy oczekiwania od kandydatów?

 • Projektowanie procesu rekrutacji i selekcji
 • Profil stanowiska pracy i zakresu obowiązków

Jaki powinien być idealny kandydat?

 • Model kompetencji kandydata: wiedza, umiejętności, doświadczenie, predyspozycje

Jak poszukiwać kandydatów: z polecenia? z ogłoszenia? indywidualnie?

 • Przykłady sprofilowanych anonsów, ogłoszeń i informacji o poszukiwaniu współpracowników
 • Poszczególne etapy search & selection oraz direct search – skonkretyzowane techniki i metody docierania do najodpowiedniejszych kandydatów

SELEKCJA CZYLI WYBÓR NAJLEPSZYCH

SELEKCJA. Poziom I

Rozmowa telefoniczna

Posiadając wystarczającą ilość aplikacji oraz informacji o potencjalnych kandydatach przystępujemy do weryfikacji oraz selekcji kandydatów spełniających w najwyższym stopniu oczekiwania naszej firmy. Jak to zrealizować?

Jak trafnie odczytać aplikację kandydatów oraz zinterpretować ich treści mając na uwadze istniejące w sieci wszechobecne wzornictwo?

 • Analiza treści, stylu, sposobu zawartych informacji, CV oraz LM. Prawidłowa interpretacja
 • Jak określić osobowość kandydata na podstawie cv i listu motywacyjnego?

Szybka selekcja. Potwierdzenie lub zaprzeczenia danych z CV

 • Model scenariusza telefonicznej rozmowy selekcyjnej
 • Sito Kluczowych Pytań Selekcyjnych.
  Lista przykładowych pytań selekcyjnych na wybrane stanowiska
 • Odpowiedzi unikające lub wymijające. System potwierdzania danych. Model Lejka pytań potwierdzających lub wykluczających
 • Styl rozmowy, interpretacja i klasyfikacja odpowiedzi we wstępnej rozmowie telefonicznej z potencjalnym kandydatem – przykłady, case study, scenki symulacyjne

SELEKCJA. Poziom II
Interview

Celem interview jest znalezienie tego kandydata, który w największym stopniu formalnie spełnia nasze oczekiwania. Najtrudniejsze elementy tego procesu to: Jak nie dać się uwieść umiejętnościom sprzedawania się przez kandydatów? Jak zadawać pytania, aby poprawnie zweryfikować kompetencje? Jak sprawdzać prawdę i fałsz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Jak obiektywnie klasyfikować deklarowane kompetencje i doświadczenie kandydata? Gotowe pytania i przykładowe modele rozmowy.

Wywiad ogólny i behawioralny

 • Pytania w interview
 • Przykładowe pytania i modele rozmowy. Gotowe zestawy pytań diagnozujących
 • Ćwiczenia przeprowadzania wywiadu w kontekście wybranych stanowisk

Priorytetowe pytania weryfikujące wiedzę i umiejętności na określone stanowisko

 • Technika STAR
 • Przykłady, case study
 • Jakich pytań nie wolno zadawać kandydatowi

Gra pozorów – Studium kłamstwa i manipulacji

 • Oznaki i symptomy kłamstwa. Komunikacja niewerbalna wskazująca na próby kłamstwa i manipulacji
 • Techniki sprawdzania kłamstwa i manipulacji
 • Jak reagować na manipulację?

SELEKCJA. Poziom III
Metody dodatkowe

Kwestionariusze, testy umiejętności i testy osobowościowe

 • Przekrój, trafność, rzetelność
 • Co powinien zawierać kwestionariusz, jak stosować testy wiedzy i kiedy warto wesprzeć się informacją na temat struktury osobowościowej kandydata

Assessment Center & Development Center

 • Przedstawienie modelowych rozwiązań na wybrane stanowiska pracy
 • Proste metody weryfikowania deklarowanych umiejętności lub potencjalnych predyspozycji

WYBÓR NAJLEPSZEGO KANDYDATA. Zatrudnienie

 • Przygotowanie i wprowadzenie na stanowisko pracy
 • Proces adaptacji pracownika jako podłoże efektywności

Headhunting

 • Jak pozyskać kluczowych specjalistów o umiejętnościach rzadko spotykanych na rynku
 • Wyszukiwanie. Formy i miejsca kontaktu. Czas realizacji. Budowanie zaufania w procesie
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Olga Borgieł

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Doświadczony trener kreatywnego zarządzania personelem.

Zrealizowała z sukcesem kilkaset projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne oraz menedżerskie. Opracowała szereg nowatorskich narzędzi selekcyjnych, zwiększających trafność podejmowania decyzji w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów na różne stanowiska pracy w organizacjach.

Posiada duże doświadczenie w projektowaniu jak i prowadzeniu sesji Assessement Centre i Development Centre na stanowiska handlowe, specjalistyczne i menedżerskie.

Posiada bardzo duże doświadczenie w ocenie przydatności zawodowej kandydatów na poszczególne stanowiska (ocena umiejętności zawodowych i menedżerskich, poziomu motywacji i predyspozycji zawodowych obejmująca kilkaset różnych stanowisk). Kierowała projektami z zakresu systemów ocen, systemów wynagradzania i systemów motywacyjnych. Współpracuje jako doradca z działami personalnymi firm, pomagając rozwiązywać sytuacje kryzysowe lub wymagające mediacji w zespołach.
Od 1994 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia z zakresu:

 • skuteczne przywództwo,
 • zarządzanie wiekiem w organizacji,
 • kierowanie i motywowanie zespołu,
 • komunikacja w zespole,
 • rekrutacja i selekcja pracowników,
 • rozwiązywanie trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem: stres, konflikt, słabe zaangażowanie,
 • zarządzanie zmianą w zespole,
 • Talent Management, mentoring i coachingu,
 • Rozwoju kompetencji menedżerskich:
  – asertywny menedżer
  – zarządzanie stresem w pracy menedżera
  – inteligencja emocjonalna w pracy menedżera
  – projektowanie kariery zawodowej
  – autoprezentacja w pracy menedżera.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.
Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi niezależne projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Wybrane firmy:

PKN ORLEN SA, AIR PRODUCTS GAZY SP Z O.O., STAR FOODS SP. Z O.O., DANONE SP. Z O.O., AMTRA LTD., KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW – BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SA, ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SA, AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SA, TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O., AVESTA SHEFFIELD SP. Z O.O., BANK AUSTRIA CREDITANSTALT SA, BANKI SPÓŁDZIELCZE, BEST SA, BGŻ SA, BRE BANK SA, BANK ZACHODNI WBK SA, ELEKROCIEPŁOWNIA ZABRZE SA, EUROSTAL FINANSE SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KREDYT BANK SA, MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, PBK SA PEKAO SA , PKO BP SA, POLKOMTEL SA, PRINŻ HOLDING SA, RABBEN, RAFINERIA TRZEBINIA, READ SP. Z O.O., SOBIK SP. Z O.O., STATOIL SP. Z O.O., TECHNAFT ŚLĄSK, TELBANK SA, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – CENTRALA, BROWARY TYSKIE GÓRNY ŚLĄSK S.A., CJ INTERNATIONAL SP. Z O.O. CU POLSKA S.A., CZH S.A., ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE S.A., FORMES SP. Z O.O., HUTA BUCZEK SA, JAS FBG SP. Z O.O., NAFTOWAX SP. Z O.O., NETIA S.A., NAFTOTRANSREM SP. Z O.O., OUTOCUMPU SP. Z O.O., PEMUG SA, PTK SA, PRINŻ SA, HOLDING PEMUG SA, ZPR S.A.,  URZĄD MIASTA ŁÓDŹ, NARODOWY BANK POLSKI, SOS WIOSKI DZIECIĘCE, SVEDALA SP. Z O.O.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum znakomitej zabawy). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.
Metody wyszczególnione:
wykład,
grupy zadaniowe,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
buzz,
handout,
pokazy audiowizualne,
testy,
techniki redukcji stresu.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Członków Zarządu ds. Personalnych
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Personalnych
 • Szefów Wydziałów
 • Właścicieli Firm
 • Kierowników ds. Rekrutacji
 • Kierowników ds. Ocen i Rozwoju
 • HR Menedżerów,
 • Specjalistów odpowiedzialnych za proces planowania, naboru i selekcji personelu
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

20 kwietnia 2018r. – BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.bestwesternkatowice.pl

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice **** pierwszy w Aglomeracji Śląskiej obiekt, reprezentujący największą na świecie sieć hotelarką BEST WESTERN z nowo otwartym Centrum Konferencyjnym. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.30.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN: 20.04.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Katowice
BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
CENA: 550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.