http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=18194

ZASADY WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI CHIŃSKIMI W PRAKTYCE

– bezpieczny import i produkcja, prawne aspekty współpracy, korespondencja biznesowa i negocjacje z Chińczykami – od projektu i kosztorysu przez ofertę, kontrolę produkcji aż po bezpieczną dostawę towaru.

Co roku wiele firm traci pieniądze na ryzykownym i specyficznym handlu z Chińczykami, z powodu braku wiedzy na temat realiów współpracy. 

Na imporcie z Chin i produkcji w Chinach można dużo zarobić – pod warunkiem, że się wie jak to robić skutecznie i profesjonalnie. Perspektywy są kuszące. Chiny są największym partnerem handlowym Polski w Azji, a z drugiej strony Polska jest najważniejszym chińskim partnerem handlowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Proponowane szkolenie stanowi kompendium twardej wiedzy niezbędnej do prowadzenia bezpiecznego i opłacalnego biznesu z Chińczykami.

Celem warsztatów jest wykształcenie umiejętności kompleksowego postrzegania zagadnień importowych: od planu wstępnego poprzez negocjacje, korespondencję handlową, kontrolę produkcji aż po dostarczenie towaru „na półkę”. Poznanie narzędzia do sporządzania prawidłowej kalkulacji kosztów importu, zagadnień związanych z lokowaniem produkcji w Chinach.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Rozwinięcie umiejętności przewidywania pułapek i zagrożeń na wszystkich etapach współpracy z kontrahentami.
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej standardów korespondencji handlowej.
 • Przekazanie zasad prawidłowego pisania zapytania ofertowego.
 • Uświadomienie wszystkich niezbędnych elementów zapytania ofertowego.
 • Uświadomienie istotnych elementów wpływających na finalny koszt produktu.
 • Przekazanie zasad pracy na targach / podczas wizyt u kontrahentów.
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej zasad optymalnego wykorzystania czasu podczas wizyt handlowych w Chinach, określenia priorytetów.
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej pozyskiwania produktów, próbek, wzorów oraz ich archiwizowania.
 • Dostarczenie wiedzy na temat stosowania sprawdzonych procedur zwiększających pewność dochowania jakości produkcji w chińskich fabrykach.
 • Przedstawienie zasad współpracy i komunikacji uwzględniających różnice kulturowe. Jak mówić i pisać aby nas rozumiano? Jak słuchać, aby zrozumieć przekaz? Jak prezentować siebie i firmę (wizytówki, materiały reklamowe, treści w mediach itd.).

Korzyści dla Uczestników:

 • Zdobędą wiedzę niezbędną do prowadzenia samodzielnego i opłacalnego importu zgodnie z własnymi planami i oczekiwaniami.
 • Dowiedzą się jak znaleźć i wybrać wysokiej jakości dostawcę z Chin (produktów dla firm handlowych, surowców i półfabrykatów dla polskich producentów)?
 • Będą kompleksowo postrzegać zagadnienia importowe: od planu wstępnego i analizę rynku, poprzez negocjacje, korespondencję handlową, kontrolę produkcji, aż do „dostarczenie na półkę”.
 • Wypracują arkusz kalkulacyjny ułatwiający sporządzanie prawidłowej kalkulacji kosztów importu.
 • Poznają zasady negocjacji z kontrahentami chińskimi.
 • Poznają różnice kulturowe mające wpływ na sposób myślenia Chińczyków.
 • Wykształcą umiejętność spojrzenia na biznes z chińskiej perspektywy.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Prawne aspekty współpracy z Chinami

 • Czy warto podpisywać umowę?
 • Niezbędne zapisy w umowie.
 • Osoby uprawnione do podpisania umowy.
 • Sposoby weryfikacji wiarygodności i rzetelności kontrahentów.
 • Sprawy sporne.
 • Koszty i zasady postępowania sądowego.
 • Popularne oszustwa i sposoby ich zapobiegania.
 • Ochrona znaków towarowych i wzorów.
 • Zagrożenia związane z brakiem ochrony prawnej.

Zasady budowanie dobrej współpracy z Chińczykami – różnice kulturowe

 • Chińska kultura biznesu.
 • Jak nawiązać współpracę „na odległość”?
 • Jak się zaprezentować jako wiarygodny kontrahent?
 • Zasady zachowania podczas spotkań bezpośrednich (targi, wizyty w Chinach, zapraszanie kontrahentów do Polski)?
 • Zasady budowania dobrej i długoterminowej współpracy handlowej z partnerami chińskimi.
 • Gdzie szukać nowych kontrahentów z Chin i jak się reklamować?
 • Tematy tabu i tematy dozwolone.
 • Pojęcie twarzy i jej znaczenie w relacjach z Chińczykami.
 • Co to jest GUANXI i dlaczego jest tak ważne w kulturze chińskiej?
 • Jak budować GUANXI z kontrahentami z Chin?
 • Postrzeganie czasu w kulturach.
 • Różnice w komunikacji niewerbalnej: Polacy vs Chińczycy.
 • Zachowania niestosowne podczas spotkań z kontrahentami.
 • Dobór i znaczenie słów podczas komunikacji z Chińczykami.

Ćwiczenie: Stereotypy kulturowe.
Ćwiczenie: Chińska kultura biznesu.

Zasady pisania zapytania ofertowego

 • Zapytanie ofertowe – co powinno zawierać i dlaczego?
 • Wielkość zamówienia.
 • Określenie jakości produktów.
 • Sposoby pakowania.
 • Warunki i koszty zamawiania wzorów.
 • Terminy wysyłek.
 • Warunki transportu.
 • Warunki płatności.
 • Pozostałe ustalenia.
 • Końcowy kształt zamówienia.

Ćwiczenie: Sformułowanie zapytania ofertowego.

Negocjacje z Chińczykami

 • Podstawowe zasady negocjacji z kontrahentami chińskimi.
 • Różnice kulturowe oraz ich znaczenie podczas negocjacji.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Jak uzyskać dobrą cenę?
 • Negocjacje dotyczące reklamacji.
 • Wpływ dobrych relacji na efekt negocjacji w sytuacjach spornych.

Ćwiczenie: Różnice kulturowe podczas negocjacji.

Przygotowanie do importu

 • Co importować?
 • Analiza rynku i możliwości sprzedażowych.
 • Zakup towarów z chińskiej oferty.
 • Produkcja w Chinach wg własnych projektów i pod własną marką.
 • Określenie wymagań jakościowych.
 • Określenie wymagań terminowych.
 • Określenie zakresu cen – strategii cenowej.
 • Realia czasowe w imporcie.
 • Jak i gdzie szukać dostawców?
 • Jak sprawdzić kontrahenta chińskiego lub do kogo się zwrócić o pomoc w sprawdzeniu?
 • Opłacalność importu.

Ćwiczenie: Czas zamówienia od pomysłu do realizacji.

Kalkulacja kosztów importu

 • Cena produktu.
 • Koszt opakowań.
 • Rodzaje transportu, wysyłki kontenerowe i drobnicowe.
 • Międzynarodowe Reguły Handlu – Incoterms.
 • Koszty ubezpieczenia i transportu Chiny-Polska.
 • Koszty transportu krajowego.
 • Koszty dodatkowe (licencje, certyfikaty, inspekcje produkcji)
 • Cła i podatki.
 • Zasady płatności w handlu z Chinami.

Ćwiczenie: Sporządzenie kalkulacji kosztów produktu.

Definicja produktu, czyli co kupujemy?

 • Określenie jakości produktu, który zamawiamy.
 • Elementy składowe produktu.
 • Wpływ różnicy jakości elementów składowych na trwałość i cenę produktu.
 • Opakowania i oznakowania produktów.
 • Elementy i akcesoria dodawane do produktu.
 • Certyfikaty wymagane przez prawo polskie i unijne.

Ćwiczenie: Zrozumieć produkt. Na przykładach wybranych produktów użytkowych.

Produkt z punktu widzenia produkcji w Chinach

 • Zamawianie towarów wg własnych projektów.
 • Zasady przygotowania wzorów i plików graficznych.
 • Rodzaje druku, możliwości i ograniczenia z tym związane.
 • Zakup i koszty licencji.
 • Warunki jakościowe określane przez licencjodawców.
 • Sprecyzowanie wymagań jakościowych produktu finalnego.
 • Wpływ jakości elementów składowych na trwałość i cenę produktu.
 • Elementy i akcesoria dodawane do produktu.
 • Opakowania i oznakowania produktów.
 • Optymalizacja sposobów pakowania.
 • Wpływ rodzaju opakowania na cenę towaru i koszty transportu.
 • Certyfikaty wymagane przez prawo polskie i unijne.
 • Firmy certyfikujące.
 • Czas produkcji, sposób i termin wysyłki oraz jego wpływ na ostateczną cenę produktu.
 • Monitorowanie produkcji i kontrola jakości. Kiedy i co kontrolować?

Ćwiczenie:  Przygotowanie grafiki na zamawiane produkty. Na przykładach wybranych produktów użytkowych.

Wyjazd do Chin.

 • Dlaczego warto pojechać do Chin? Znaczenie bezpośrednich kontaktów dla budowania dobrych relacji.
 • Przygotowanie do wyjazdu na chińskie targi.
 • Które targi wybrać?
 • Język współpracy – angielski czy chiński (asysta tłumacza)?
 • Zasady pracy na targach.
 • Chiny i Chińczycy, czyli z czym się zetkniecie po wyjściu z samolotu?
 • Chińskie biuro i fabryka.
 • Kuchnia chińska oraz zasady zachowania przy stole.
 • Zasady pracy podczas wizyty w siedzibie kontrahenta.
 • Optymalizacja kosztów wyjazdu i pobytu w Chinach.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener biznesu i ekspert rynku chińskiego – blisko 30 wyjazdów i misji handlowych do Chin.
Na szkoleniach dzieli się swoimi bogatymi doświadczeniami zdobytymi podczas wielotygodniowych pobytów w Chinach związanych z poszukiwaniem i weryfikacją dostawców, nadzorowaniem produkcji zamówionych artykułów oraz przygotowaniem i kontrolą wysyłek.
Uczy jak brać udział w chińskich targach, jak i gdzie szukać wiarygodnych dostawców, jak wybierać fabryki w Chinach, w których zleca się produkcję oraz jak dokonywać inspekcji produkcji i załadunku.

Zajmuje się kształceniem i przygotowaniem do samodzielnej pracy pracowników działów importu – eksportu, handlu i zakupów. Doradza menedżerom jak zarobić na współpracy z Chińczykami, gdzie szukać pułapek i jak unikać zagrożeń. Jest sprawdzonym partnerem wielu firm na co dzień kooperujących z Azjatami.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

100% praktyki, zero nudnej teorii!

 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • Krótkie pokazy filmowe
 • Interkulturowe symulacje
 • Tworzenie arkuszy kalkulacji kosztów importu
 • Studia przypadków
 • Prezentacje i mini-wykłady
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

importerów, eksportów, którzy prowadzą lub zamierzają rozpocząć działalność biznesową z krajami azjatyckimi

inwestorów, którzy zamierzają ulokować produkcję towarów w Chinach

pracowników firm z kapitałem, którzy chcą poznać różnice kulturowe, pokonać bariery komunikacyjne i uniknąć nieporozumień w kontaktach biznesowych

osób prowadzących i uczestniczących w procesach negocjacyjnych z Chińczykami

 

 

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa
6.8.dscn5452

Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Rekomenduję niniejsze szkolenie ze względu na: fachowość przekazywanej wiedzy, praktyczne aspekty coachingu, doskonałego trenera, merytoryczne szkolenie".  

  ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Robert
 • "Szkolenie konstruktywne, przekazujące informacje w sposób dynamiczny w połączeniu z elementami zabawy. Spełniło moje oczekiwania. Polecam".  

  Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Sławomir

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.