kryteria i metody-kwalifikacji-dostawców i audyt
Zdjęcie autora
Zakupy / Logistyka

OCENA DOSTAWCÓW – JAK WYBRAĆ NAJLEPSZEGO DOSTAWCĘ?


Ocena dostawców – Jak wybrać najlepszego dostawcę?

W obecnych warunkach finansowych konieczne jest ograniczenie kosztów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Firmy poszukują dostawców, którzy zapewniają wysoką jakość w korzystnej cenie. Kupcy wybierają kontrahentów, którzy zabezpieczą terminowe dostawy, elastycznie reagują na zmiany zamówień co do ilości, terminu, asortymentu. Przegląd dostawców, czyli ich ocena w obszarze niezawodności, terminowości, stabilności cen pozwala wyeliminować niekorzystną dla firmy współpracę i jest jednym ze sposobów na optymalizację kosztów zakupów. Analiza dostawców to ocena obecnych lub potencjalnych dostawców pod kątem:
 • Kondycji finansowej.
 • Efektywności modelu biznesowego dostawcy.
 • Zdolność do dostarczania odpowiednich produktów i usług.
 • Możliwości – co może i czego nie może zrobić lub dostarczyć.
 • Obrotów i poziomu zysku.
 • Marży, cennika i rabatów.
 • Niezawodności i jakości.
 • Reputacji.
 • Warunków płatności.
 • Dostawy.
 • Zapewnienia wsparcia przy wdrażaniu rozwiązań, gdy kupowane są usługi.
 • Dostępności doświadczonego personelu.
Ocena dostawców przeprowadzana jest, gdy firma konsoliduje swoich obecnych dostawców, wybiera nowych lub analizuje możliwości obecnych. Ocena dostawców może również przeprowadzona, gdy firma poszukuje nowych, optymalnych rozwiązań biznesowych. Na przykład gdy firma dąży do ujednolicenia systemów księgowych, magazynowych i zakupowych za pomocą wspólnego oprogramowania. Niektóre firmy współpracują z dużą liczbą dostawców i muszą przeprowadzać okresowo ich ocenę. Analizują, którzy z dostawców w największym stopniu przyczyniają się do osiągania zysków, i odwrotnie, którzy generują największe koszty. Taka analiza dostawców staje się analizą kosztów i korzyści.

Co może wpłynąć na rezygnację ze współpracy z dostawcą?

 • Zawyżanie cen.
 • Niekorzystny czas dostawy, który wymaga zapewnienia dodatkowego personelu do zarządzania dostawą.
 • Krótkie terminy płatności.
 • Brak rzetelności, niekompletne lub uszkodzone dostawy.
Zanim jednak zdecydujesz się na tak poważny krok, porozmawiaj szczerze ze swoim dostawcą, dowiedz się co powoduje zakłócenia w dostawach, dlaczego dostawy są niekompletne lub niezgodne z harmonogramem. Może wspólnie wypracujecie korzystne rozwiązania. Przejdź do: Jak kształtować długookresowe relacje z dostawcą?
effect-szkolenie-metody-wyboru-dostawcow i audyt-minszkolenia-effect-roznice-kulturowe-min-chiny