CZAS PRACY W 2017 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA

 In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
Księgowość / Finanse
Związki
Zawodowe
HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=1950

CZAS PRACY W 2017 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA

– najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk – warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie stosowania w praktyce przepisów prawa pracy dotyczących rozliczania czasu pracy, zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach prowadzonych przez doświadczonego Sędziego Sądu Pracy.

Błędy w sferze rozliczania czasu pracy mają poważne konsekwencje dla pracodawców zarówno w przypadku kontroli PIP jak i roszczeń pracowników dochodzonych na drodze sądowej.

Odpowiemy na najtrudniejsze pytania związane z:

 • planowaniem czasu pracy,
 • rozliczaniem czasu pracy w tym godzin nadliczbowych, dni wolnych, sobót i niedziel, pracy w nocy,
 • zachowaniem okresu odpoczynku.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach w zakresie czasu pracy.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi:

 • Jak zmiany w prawie pracy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?
 • Co jest czasem pracy, a co nim nie jest ? dylematy specjalistów działów personalnych?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy rozliczaniu czasu pracy?
 • Jak kształtuje się orzecznictwo SN i praktyka sądów pracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czas pracy

Co jest czasem pracy, a co nim nie jest?

– okresy niewykonywania pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy np. czas przebrania w ubranie robocze oraz opuszczenie stanowiska pracy np. czas kąpieli, czas zjazdów, przebrania w ubranie robocze, odniesienie kluczy, przygotowanie się pracownika do pracy itp.

– czas pracy a rejestracja obecności pracownika na terenie zakładu pracy

– przebywanie pracownika poza rozkładem czasu pracy

– czas badań profilaktycznych

– przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy ? skutek nakazania odpracowania przerwy

– problematyka przerw ?na papierosa?

– wymiar i normy czasu pracy

– obniżona norma.

2. Planowanie pracy

Pojęcia: systemu czasu pracy, rozkładu i harmonogramu.

Tworzenie harmonogramów (zasady planowania pracy), zmiana harmonogramów i skutki dowolnej zmiany harmonogramów. Niedobór nominału. Termin powiadomienia pracownika o harmonogramie i jego zmianach. Forma harmonogramów.

Ruchomy rozkład czasu pracy w praktyce – uprawnienia pracownika i zagrożenia. Indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem. Pojęcie ?czwarta niedziela? ? przedstawienie interpretacji.

3. Zmiana ustalonego systemu czasu pracy i rozkładu czasu pracy pracownika ? zmiana przepisów wewnątrzzakładowych, zmiana umowy o pracę, wypowiedzenie warunków pracy.

4. Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego ? rekompensaty w bieżącym  orzecznictwie SN

– naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność za wykroczenie i odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

– odpłatność czasu oddanego za odpoczynek dobowy.

5. Wydłużenie okresu rozliczeniowego i różne godziny rozpoczynania pracy

– wynagrodzenie pracownika w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego a niedobór lub brak pracy

– tryb wprowadzenia rozkładu czasu pracy po zmianie przepisów i wydłużenie okresów rozliczeniowych

– porozumienie w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego

– gwarancje pracownicze w zakresie wynagrodzenia za pracę

– rozkład czasu pracy a doba pracownicza po nowemu

– wyjścia prywatne i ich odpracowanie.

6. Dyżur a praca w godzinach nadliczbowych. Dyżur w zakładzie pracy i pod telefonem.

7. Pojęcie pracy nadliczbowej ? pojęcie pracy nadliczbowej w systemie podstawowego czasu pracy. Przesłanki dopuszczalności pracy nadliczbowej.

8. Praca ponadnormatywna pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

9. Czas pracy a podróż służbowa.

10. Czas pracy pracowników przemieszczających się (mobilnych).

Problem miejsca świadczenia pracy. Moment, od którego liczymy czas pracy pracownika mobilnego. Sytuacja pracownika mobilnego w świetle orzeczenia Europejskiego  Trybunał Sprawiedliwości (Sprawa C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) v Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA).

11. Czas pracy a szkolenia.

12.  Godziny nadliczbowe w równoważnym czasie pracy.

13. Godziny nadliczbowe w systemie pracy w ruchu ciągłym.

14. Godziny nadliczbowe w systemie przerywanego czasu pracy. Przerywany system czasu pracy po zmianach przepisów.

15. Godziny nadliczbowe w systemie zadaniowego czasu pracy.

16. Godziny nadliczbowe w systemie skróconego tygodnia pracy.

17. Godziny nadliczbowe w systemie pracy weekendowej.

18. Godziny nadliczbowe w systemie skróconego czasu pracy.

19. Granice obowiązku pracy nadliczbowej. 
Prawo do odmowy wykonania polecenia pracy nadliczbowej. Forma polecenia. Skutki odmowy świadczenia pracy nadliczbowej.

20. Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych

(kobiety w ciąży, pracownicy młodociani, niepełnosprawni, zakaz zatrudniania ze względu na przekroczenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy).

21. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych w orzecznictwie SN

– pojęcie ?w razie konieczności?

22. Zawieranie umów cywilnoprawnych oraz dodatkowych umów o pracę ? obchodzenie  przepisów o pracy nadliczbowej.

23. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych:

– rekompensata za pracę w wolną sobotę

– czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika)

– dodatki i ich wysokość; zbieg dodatków

– ryczałt za prace nadliczbową.

24. Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę przepisów o czasie pracy:

– osoby odpowiedzialne, odpowiedzialność za przestępstwo, odpowiedzialność za wykroczenie, roszczenia pracownika przed sądem pracy

– ciężar dowodowy w procesie o nadgodziny i znaczenie ewidencji czasu pracy.

25. Planowane zmiany w prawie pracy w zakresie czasu pracy.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Golden Floor
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAg21

Golden Floor

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Nie boimy się wyzwań. Z pasją i entuzjazmem wspieramy rozwój naszych Klientów.

 •                                                           My również stawiamy na rozwój!

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.