JAK ZBUDOWAĆ SKUTECZNĄ POLITYKĘ SZKOLENIOWĄ I MIERZYĆ RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW?

 In HR / Kadry
HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=2033

JAK ZBUDOWAĆ SKUTECZNĄ POLITYKĘ SZKOLENIOWĄ I MIERZYĆ RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW?

– warsztaty dla HR Business Partner/Działów Kadr/Trenerów Biznesu. Model 10-etapowego Procesu Szkolenia, model ROI, model SEB/SEA, model Kirkpatricka, badanie benchmarków efektywności szkoleń TDI

Jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać?”
W. Edwards Deming

Jednym z najtrudniejszych zadań, przed którym stoją menedżerowie HR i specjaliści działów kadr odpowiedzialni za wydatkowanie środków na szkolenia jest zbudowanie rocznego planu szkoleń, zaplanowanie budżetu na projekty rozwojowe pracowników a następnie zbadanie ich efektywności dla firmy. Innymi słowami udowodnienie biznesowi wartości dodanej z inwestycji w rozwój ludzi.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem warsztatu jest wypracowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania szkoleniami w organizacji, prezentacja najlepszych praktyk w zakresie projektowania i prowadzenia procesów rozwojowych, poprawa wskaźników skuteczności projektów szkoleniowych realizowanych w firmie, przedstawienie narzędzi i metod wspierających efektywność szkoleń w organizacji, sposobów mierzenia rentowności szkoleń.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznasz standard procesu szkoleniowego nastawionego na rezultaty biznesowe
 • Dowiesz się gdzie stawiać akcenty, aby szkolenie było efektywne
 • Dowiesz się, jak budować motywację uczestników nastawioną na efektywność wdrażania kompetencji
 • Poznasz proces stawiania celów szkoleniowych wg Modelu Kirkpatricka
 • Nauczysz się wyznaczać cele szkoleniowe powiązane z biznesem
 • Poznasz przykłady wyznaczonych celów z innych organizacji
 • Nauczysz się jak rozpoznawać zakres i możliwości wspierania potrzeb biznesu poprzez działania rozwojowe
 • Nauczysz się analizować uwarunkowania skutecznego procesu szkolenia
 • Nauczysz się algorytmu komunikacji w obszarze analizowania potrzeby szkoleniowej tak, aby późniejsze szkolenie było maksymalnie powiązane z wyznacznikami biznesowymi
 • Dowiesz się, jakie narzędzia mogą wspierać efektywność działań rozwojowych – Model 10-etapowego Procesu Szkolenia
 • Nauczysz się stosowania narzędzi procesu szkoleniowego dedykowanych do wzmocnienia fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy w okresie po zajęciach
 • Dowiesz się, jak określać rolę menedżerów wspierającą sensowność biznesową szkoleń i jak ich do tego „kupować”
 • Dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególni interesariusze procesu i jak budować holistyczne partnerstwo na rzecz szkoleń
 • Nauczysz się skutecznej metodyki projektowania partnerstwa tak, żeby podział ról i odpowiedzialności był jasny i akceptowalny
 • Nauczysz się projektowania ankiet poszkoleniowych tak, aby można było oceniać również reakcję uczestników na zmianę oprócz oceny jakości działań dydaktycznych.
 • Poznasz zasady projektowania testów wiedzy i umiejętności, by móc oceniać ich przyrost
 • Poznasz metody i narzędzia do oceny skuteczności wdrażania kompetencji w codziennej pracy
 • Dowiesz się, jak wnioskować o rezultatach biznesowych, będących celem biznesowym szkolenia 
 • Dowiesz się, jak i kiedy można oszacować wskaźnik ROI w projektach rozwojowych
 • Rozwiniesz kompetencje komunikacji z wszystkimi partnerami procesów rozwojowych
 • Rozwiniesz kompetencje planowania procesów rozwojowych pracowników

Uczestnik będzie mógł:

 • Dokonać audytu efektywności procesów rozwojowych w obrębie polityki szkoleniowej firmy
 • Przygotować tabele celów dla projektów rozwojowych na wszystkich poziomach KP
 • Zaplanować własne wdrożenie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 • Czy projekty szkoleniowe są dla firmy kosztem czy inwestycją?
 • Jak budować skuteczną politykę szkoleniową w firmie?
 • Jak badać i weryfikować potrzeby szkoleniowe pracowników?
 • Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze dostawców usług rozwojowych?
 • Jak precyzować cele szkoleniowe?
 • Od czego zależy efektywność szkoleń?
 • Jak opracować system ewaluacji szkoleń w firmie?
 • Jak mierzyć efektywność działań rozwojowych?

Wyjątkowość warsztatu:

 • Każdy uczestnik kończy zajęcia z własną koncepcją wykorzystania szkolenia w swojej praktyce zawodowej
 • Każdy uczestnik ma szansę kontaktu z prowadzącym po zajęciach na etapie wprowadzania w życie swoich pomysłów
 • Pracujemy wyłącznie na rynkowych studiach przypadków
 • Każdy uczestnik ma szansę wziąć udział w badaniu benchmarków TDI, pokazującym na wskaźnikach kondycję polityki szkoleniowej własnej organizacji oraz zobaczyć największe pola potencjału rozwojowego, by móc udowodnić wartość własnego udziału w szkoleniu z perspektywy korzyści biznesowych swojej firmy
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Szkolenie to proces, a nie wydarzenie

Jak zobaczyć jasne powiązanie między spotkaniem na sali szkoleniowej a poprawą wyników przedsiębiorstwa?

 • Inne podejście do szkolenia
 • Inne podejście do efektywności
 • Amerykański Impact Chain
 • Diament Wrażliwości skutecznych projektów szkoleniowych

Rezultaty:
– Poznasz standard procesu szkoleniowego nastawionego na rezultaty biznesowe
– Dowiesz się gdzie stawiać akcenty, aby szkolenie było efektywne
– Dowiesz się, jak budować motywację uczestników nastawioną na efektywność wdrażania kompetencji

2. Świat biznesu, to świat celów i kontroli ich realizacji, a co ze światem szkoleń?

 • Jak definiować cele szkoleniowe, by nie było wątpliwości, że szkolenie to inwestycja a nie koszt?
 • Czy Model Kirkpatricka jest przereklamowany, czy to po prostu „tabliczka mnożenia” szkoleniowca?
 • Zasada SMART doskonale znana i całkiem nie używana

Rezultaty:
– Poznasz proces stawiania celów szkoleniowych wg Modelu Kirkpatricka
– Nauczysz się wyznaczać cele szkoleniowe powiązane z biznesem
– Poznasz przykłady wyznaczonych celów z innych organizacji

3. Analiza potrzeby szkoleniowej, czy potrzeby biznesowej uwarunkowanej rozwojem kompetencji?

 • Jeśli chcesz zaprojektować szkolenie efektywne biznesowo ? zacznij analizę od potrzeb biznesowych, a nie od kompetencji
 • Jak rzetelność analizy potrzeby zgłoszonej, jako szkoleniowa uratowała projekt inwestycji w poprawę wyników sprzedażowych firmy?
 • Do skutecznego szkolenia potrzebne jest faktyczne partnerstwo, a nie tylko sztafeta z przekazywaniem sobie pałeczki

Rezultaty:
– Nauczysz się jak rozpoznawać zakres i możliwości wspierania potrzeb biznesu poprzez działania rozwojowe
– Nauczysz się analizować uwarunkowania skutecznego procesu szkolenia
– Nauczysz się algorytmu komunikacji w obszarze analizowania potrzeby szkoleniowej tak, aby późniejsze szkolenie było maksymalnie powiązane z wyznacznikami biznesowymi

4. Zmiana zachowań, ważniejsza dla biznesu niż zdobywanie wiedzy i umiejętności

 • Proces szkoleniowy, hmmm..  jak on naprawdę wygląda?
 • Holistyczne podejście do procesu szkoleniowego z reguły jest bolesne, no chyba, że ma się do tego odpowiednie narzędzia rodem ze świata zarządzania projektami

Rezultaty:
– Dowiesz się, jakie narzędzia mogą wspierać efektywność działań rozwojowych ? Model 10-etapowego Procesu Szkolenia
– Nauczysz się stosowania narzędzi procesu szkoleniowego dedykowanych do wzmocnienia fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy w okresie po zajęciach

5. O efektywności działań rozwojowych w największej mierze decyduje solidne partnerstwo szkoleniowe

 • Rola bezpośredniego przełożonego w procesie szkoleniowym jest nie do przecenienia
 • Partnerstwo szkoleniowe, jako byt rynkowo fikcyjny ? jeśli chcesz realnie budować partnerstwo biznesowe bądź do bólu konkretny i komunikuj się liczbami, strukturą i obrazami

Rezultaty:
– Dowiesz się, jak określać rolę menedżerów wspierającą sensowność biznesową szkoleń i jak ich do tego „kupować”
– Dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególni interesariusze procesu i jak budować holistyczne partnerstwo na rzecz szkoleń
– Nauczysz się skutecznej metodyki projektowania partnerstwa tak, żeby podział ról i odpowiedzialności był jasny i akceptowalny

6. Transformacja ewaluacji szkoleń z ?ankiety oceny satysfakcji? do ?udowodnienia biznesowi wartości dodanej z inwestycji w rozwój ludzi?

 • Jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać” W. Edwards Deming
 • Model SEB/SEA ? zagrajmy w odkrywanie narzędzi ewaluacji szkoleń

?Dla zwycięzców rywalizacji przewidziane nagrody!?

Rezultaty:
– Nauczysz się projektowania ankiet poszkoleniowych
tak, aby można było oceniać również reakcję uczestników na zmianę oprócz oceny jakości działań dydaktycznych.
– Poznasz zasady projektowania testów wiedzy i umiejętności, by móc oceniać ich przyrost
– Poznasz metody i narzędzia do oceny skuteczności wdrażania kompetencji w codziennej pracy
– Dowiesz się, jak wnioskować o rezultatach biznesowych, będących celem biznesowym szkolenia
– Dowiesz się, jak i kiedy można oszacować wskaźnik ROI w projektach rozwojowych

7. Opracowanie koncepcji wykorzystania zajęć w swojej praktyce w firmie – każdy uczestnik „wynosi” coś konkretnego ze szkolenia

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Paweł Kopijer

Kierownik projektu Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej w polskich organizacjach, (Badanie TDI). Autor i szef Rady Programowej programu Profesjonalny Menedżer Szkoleń.

Certyfikowany konsultant, coach i trener takich metodologii jak: Model ROI, J.J.Phillips, metodologia HPI, LMI, Paul J. Meyer.
Od roku 1993 trener, konsultant HR.

Autor Modelu SEB/SEA – narzędzia usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności.

Członek i inicjator szeregu gremiów eksperckich takich jak: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”

Autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck)

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London), członek Komisji Rewizyjnej Polish Society for Training and Development (PSTD), wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching (IIC).

Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera, WSPiZ im. Koźmińskiego.

W gronie klientów, dla których prowadził szkolenia z zakresu oceny rentowności inwestycji szkoleniowych: PZU Życie S.A, PGE Górnictwo i Energetyka S.A, Bre Bank S.A, Poczta Polska S.A, PKP Energetyka S.A, KRUK S.A, Totalizator Sportowy Sp. z o.o, PKP Intercity Sp. z o.o, LG Display Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski S.A, Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i wielu innych.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone metodą warsztatową z elementami prezentacji, która pozwala przejść przez serię rynkowych case’ów. Praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • osób na co dzień zarządzających procesami personalnymi w organizacji
 • pracowników i menedżerów działów HR
 • osób, które chcą się rozwijać jako HR Biznes Partner
 • specjalistów odpowiedzialnych za wydatkowanie środków na szkolenia
 • specjalistów odpowiedzialnych za zbudowanie rocznego planu szkoleń
 • trenerów biznesu, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę w obszarze poprawy efektywności usług rozwojowych
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

14 czerwca 2018r. – Sala Szkoleniowa EFFECT
Gliwice, ul. Górnych Wałów 21/8 I p.

Nasza nowoczesna i komfortowa sala szkoleniowa znajduje w prestiżowej lokalizacji – kompleksie Ogrody Królowej Bony, w obrębie gliwickiej Starówki, niedaleko Rynku.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 17.00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, poczęstunek podczas przerw, lunch.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. W przypadku konieczności rezerwacji noclegów rekomendujemy korzystanie z usług pobliskiego Hotelu Silvia Gold*** www.hotelsilvia.pl lub Qubus Hotel Gliwice***  www.qubushotel.com

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

SALA SZKOLENIOWA EFFECT GLIWICE
sala-oknosala-radiostacja22499296_1397399983703587_4192834929120553415_o

SALA SZKOLENIOWA EFFECT GLIWICE

TERMIN: 14.06.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Gliwice
Sala Szkoleniowa EFFECT
CENA: 550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.