ZMIANY PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

 In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
Księgowość / Finanse
Związki
Zawodowe
HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=16086

ZMIANY PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

kontrole w zakresie legalności zatrudnienia

14 marca 2017 roku rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma m.in. na celu wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku zmian w zatrudnianiu cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Eksperci oceniają, że przygotowane przez resort pracy zmiany będą skutkować skomplikowaniem procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce i zwiększeniem obciążeń dla pracodawców.

Czy wiesz, że:

 • nowe zezwolenia sezonowe wejdą w życie od stycznia 2018 r!
 • wprowadzone zostaną nowe zezwolenia na pobyt i pracę!
 • od stycznia 2018 r. wejdą w życie zmiany dotyczące „oświadczeń” dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii!
 • od stycznia 2018 r. dla określonych zawodów nie będzie można rejestrować ?oświadczeń? dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii!
 • zmianie ulegają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulującej zatrudnianie cudzoziemców!
 • obywatele Ukrainy nie potrzebują wiz do pracy w Polsce!
 • kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca będą sięgać nawet do 30 tyś zł!
 • nielegalne zatrudnienie może został uznane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3!
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia zostaną przedstawione m.in. zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz zmiany dotyczące dotychczasowej procedury oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Nowe przepisy w zakresie tzw. „oświadczeń”:  

 • zmiana miejsca uregulowania „oświadczeń”,
 • zmiana pojęcia „oświadczenia”,
 • zmiana procedury uzyskania oświadczenia/decyzje administracyjne,
 • odmowa uzyskania „oświadczenia”,
 • zmiana treści „oświadczenia”,
 • dodatkowe obowiązki dla podmiotów chcących legalizować pracę poprzez oświadczenie.

Nowy rodzaj legalizacji pracy cudzoziemców – zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca:  

 • co to jest praca sezonowa,
 • jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe,
 • jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe;
 • organ wydający zezwolenie,
 • procedura uzyskania zezwolenia,
 • treść zezwolenia,
 • okres zezwolenia,
 • zmiana zezwolenia,
 • przedłużenie zezwolenia,
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia,
 • obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.

Nowe zezwolenie na pobyt i pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:

 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę sezonową,
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie,
 • organ wydający zezwolenie,
 • procedura uzyskania zezwolenia,
 • treść zezwolenia,
 • okres zezwolenia,
 • zmiana zezwolenia,
 • przedłużenie zezwolenia,
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia,
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców:  

 • zmiana definicji powierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemca,
 • zmiana definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca,
 • zmiany dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców,
 • zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych/umów o pracę cudzoziemców,
 • elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców,
 • nowe wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców,
 • wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.

Nowe regulacje a legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski:

 • dokumenty umożliwiające przyjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego,
 • paszporty biometryczne,
 • wizy „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy),
 • zezwolenia na pobyt,
 • pozostałe dokumenty legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”.

Nowe regulacje a zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:

 • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce,
 • analiza konkretnych prac, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce,
 • praca w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, zwalniających z potrzeby posiadania zezwolenia na pracę.

Nowe regulacje a zezwolenia na pracę cudzoziemców na terenie Polski:

 • zezwolenia na pracę,
 • zezwolenia na pobyt i pracę:
  – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Nowe regulacje a skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem,
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? wykroczenia, przestępstwa,
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

29 listopada 2017r. – BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.bestwesternkatowice.pl

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice **** pierwszy w Aglomeracji Śląskiej obiekt, reprezentujący największą na świecie sieć hotelarką BEST WESTERN. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o godzinie 16.00.

Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****

TERMIN: 29.11.2017r.
MIEJSCE:
HOTEL:
Katowice
BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
CENA: 550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.