ORGANIZACJA PRAC ORAZ BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
W 2018 ROKU
7.06.2018 Katowice
Zmiana przepisów!!!
KONTROWERSJE
I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY
14.06.2018 Wrocław
Studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
EXCEL W DZIALE PERSONALNYM
KOSZTY PRACOWNICZE
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 14-15.06.2018 Katowice
kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. TRUDNE SYTUACJE - TRUDNE DECYZJE.
14-15.06.2018 Zakopane
Warsztaty opracowane i prowadzone przez Tomasza Sidewicza
PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW W 2018 ROKU
14.06.2018 Katowice 15.06.2018 Wrocław
Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne
TRANSPORT I SPEDYCJA
KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
14-15.06.2018 Ustroń
Odpowiedzialność spedytora, dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
14-15.06.2018 Zakopane
Skuteczne metody kierowania i wspierania pracowników
LEAN MANUFACTURING - TECHNIKI ODCHUDZONEJ PRODUKCJI V.2
21-22.06.2018 Ustroń
Przegląd technik oraz narzędzi Lean Manufacturing - od wdrożenia do doskonalenia szczupłej produkcji

 Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
  AKADEMIA MENEDŻERA MAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO I UR
Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy
24-25 maja 2018r.
Ustroń
20-21 września 2018r.
Ustroń
22-23 listopada 2018r.
Ustroń
MENEDŻER DOSKONAŁY - ADVANCED MANAGEMENT 3.0
Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa
24-25 maja 2018r.
Ustroń
4-5 października 2018r.
Ustroń
22-23 listopada 2018r.
Uniejów
KPI – KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji biznesowych, analizowaniu, raportowaniu realizacji celów firmy. Praktyczne warsztaty dla menedżerów
12-13 czerwca 2018r.
Katowice NOWOŚĆ!!!
PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW W 2018 ROKU
Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - studia przypadków i orzecznictwo
14 czerwca 2018r.
Katowice

15 czerwca 2018r.
Wrocław
20 września 2018r.
Katowice
11 października 2018r.
Poznań

25 października 2018r.
Warszawa
6 grudnia 2018r.
Łódź
FINANSE DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW
Jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?
Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
14-15.06.2018r.
Zakopane
20-21.09.2018r.
Ustroń
22-23.11.2018r.
Ustroń
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. TRUDNE SYTUACJE – TRUDNE DECYZJE
szkolenie opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Tomasza
Sidewicza - Eksperta zarządzania, wywierania wpływu i kreowania autorytetu
14-15 czerwca 2018r.
Zakopane NOWOŚĆ!!!
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
Skuteczne metody kierowania i wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy
14-15 czerwca 2018r.
Zakopane
11-12 października 2018r.
Zakopane
13-14 grudnia 2018r.
Wisła
CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER
Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
14-15 czerwca 2018r.
Ustroń
27-28 września 2018r.
Ustroń
29-30 listopada 2018r.
Ustroń
KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA – SIŁA SŁÓW W ROZMOWACH Z PRACOWNIKAMI
czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać – zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym
14-15 czerwca 2018r.
Ustroń
27-28 września 2018r.
Ustroń
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI I POSZANOWANIE DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA
Skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy
21 czerwca 2018r.
Katowice
29 listopada 2018r.
Katowice
ASERTYWNY SZEF
Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich i budowania zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
20-21 września 2018r.
Katowice
6-7 grudnia 2018r.
Wisła
LIDER ZESPOŁU PROJEKTOWEGO - LEADERSHIP. PROJECT TEAM.
Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
4-5 października 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
STRES MENEDŻERSKI I KONTROLA EMOCJI W PRACY MENEDŻERA
Jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej?
11-12 października 2018r.
Zakopane
6-7 grudnia 2018r.
Wisła
RÓŻNICE POKOLENIOWE W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM
Jak pogodzić interesy pokolenia Baby Boomers, X, Y, Z?
18-19 października 2018r.
Ustroń
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM – MANAGEMENT 3.0
Zestaw narzędzi wspierających skuteczność Zespołu i Wirtualnego Menedżera
18-19 października 2018r.
Ustroń
AWANS NA SZEFA
Jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?
15-16 listopada 2018r.
Katowice NOWOŚĆ!!!
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW – WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO
Knowledge Pills dla Menedżerów
22-23 listopada 2018r.
Wisła
SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW
Jak rekrutować najlepszych?
23 listopada 2018r.
Katowice
ANALIZA CASH FLOW, CZYLI SKUTECZNE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W FIRMIE
jak samodzielnie interpretować dane przedstawiające kondycję finansową firmy oraz podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
29 listopada 2018r.
Katowice
  ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH
MAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI CHIŃSKIMI W PRAKTYCE
Bezpieczny import i produkcja, prawne aspekty współpracy, korespondencja biznesowa i negocjacje z Chińczykami – od projektu i kosztorysu przez ofertę, kontrolę produkcji aż po bezpieczną dostawę towaru
24-25 maja 2018r.
Ustroń
UNDERSTANDING AND EMBRACING CULTURAL DIFFERENCES IN BUSINESS ENVIRONMENT
Różnice kulturowe w biznesie – specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących w międzynarodowych zespołach lub delegowanych do pracy za granicę i wykorzystujących język angielski jako codzienne narzędzie pracy
12 czerwca 2018r.
Gliwice NOWOŚĆ!!!
10 ZAAWANSOWANYCH TECHNIK NEGOCJACYJNYCH – POLIGON TWARDYCH NEGOCJACJI Z ZAWODOWYM NEGOCJATOREM
Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
14-15 czerwca 2018r.
Zakopane
4-5 października 2018r.
Uniejów
15-16 listopada 2018r.
Wisła
PERFECTING BUSINESS COMMUNICATION SKILLS
Emails, Letters and Telephones – language workshops for people using English at work.
15 czerwca 2018r.
Wrocław
11 października 2018r.
Kraków
CERTYFIKOWANY NEGOCJATOR
Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty prowadzone przez Olgę Borgieł
21-22 czerwca 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
20-21 września 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
6-7 grudnia 2018r.
Wisła NOWOŚĆ!!!
MISTRZOWSKIE PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
poligon ćwiczeniowy praktycznych umiejętności, związanych z przygotowaniem i realizacją skutecznych prezentacji i przemówień
28 czerwca 2018r.
Katowice
SZTUKA EFEKTYWNOŚCI I ZARZĄDZANIA CZASEM
czyli jak w natłoku obowiązków pracować efektywniej, bez marnowania czasu, bez stresu, z satysfakcją?
21-22 czerwca 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
4-5 października 2018r.
Wisła NOWOŚĆ!!!
29-30 listopada 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
  ZAKUPY / LOGISTYKAMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI CHIŃSKIMI W PRAKTYCE
Bezpieczny import i produkcja, prawne aspekty współpracy, korespondencja biznesowa i negocjacje z Chińczykami – od projektu i kosztorysu przez ofertę, kontrolę produkcji aż po bezpieczną dostawę towaru
24-25 maja 2018r.
Ustroń
CONTROLLING LOGISTYCZNY
Metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia
25 maja 2018r.
Katowice
INCOTERMS 2010® - NAJNOWSZE WERSJE OFICJALNYCH REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ DO INTERPRETACJI TERMINÓW HANDLOWYCH
Jak zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez zastosowanie właściwych reguł?
25 maja 2018r.
Katowice
25 października 2018r.
Katowice
6 grudnia 2018r.
Łódź
METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
7-8 czerwca 2018r.
Katowice
20-21 września 2018r.
Ustroń
22-23 listopada 2018r.
Uniejów
UMOWY HANDLOWE W OBROCIE GOSPODARCZYM
Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
14 czerwca 2018r.
Katowice
25 października 2018r.
Warszawa
29 listopada 2018r.
Katowice
TRANSPORT I SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
Minimalizacja ryzyka popełnienia błędu przy zawieraniu umów spedycji, odpowiedzialność spedytora, dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – Konwencja CMR i Prawo przewozowe
14-15 czerwca 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
18-19 października 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
STRATEGIC SOURCING
Zaawansowany trening budowania strategii zakupowej i optymalizacji procesów zakupowych w przedsiębiorstwie
21-22 czerwca 2018r.
Ustroń
ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ
Optymalizacja kosztów eksploatacji i efektywne wykorzystanie aut służbowych w firmie
20-21 września 2018r.
Ustroń
22-23 listopada 2018r.
Wisła
CERTYFIKOWANY KUPIEC
Ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
3-5 października 2018r.
Wisła
ANALIZA I RAPORTOWANIE W ZAKUPACH
Zaawansowany trening budowy efektywnych zakupów
11-12 października 2018r.
Zakopane
EXCEL DLA KUPCÓW I HANDLOWCÓW – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY
Szybkie i sprawne przygotowywanie prostych i skomplikowanych kalkulacji niezbędnych w pracy Działu Handlowego i Zakupów
11-12 października 2018r.
Zakopane NOWOŚĆ!!!
22-23 listopada 2018r.
Wisła NOWOŚĆ!!!
LEAN W MAGAZYNIE I LOGISTYCE
Optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń
18-19 października 2018r.
Ustroń
CONTROLLING INWESTYCYJNY - PLANOWANIE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNEGO
Skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem w inwestycjach
18-19 października 2018r.
Ustroń
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Jak kontrolować i obniżać koszty łańcucha dostaw?
25 października 2018r.
Katowice
MISTRZOWSKIE NEGOCJACJE KUPIECKIE
Jak skutecznie radzić sobie z atakami cenowymi dostawców i zredukować koszty zakupu?
25-26 października 2018r.
Katowice
ZASADY PROWADZENIA INWENTARYZACJI W FIRMIE
Symulacja spisu z natury
26 października 2018r.
Katowice
KUPIEC DOSKONAŁY
Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
15-16 listopada 2018r.
Wisła
NARZĘDZIA OCENY I KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM AUDYTU
Jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy?
15-16 listopada 2018r.
Wisła NOWOŚĆ!!!
  HANDEL / MARKETINGMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
NOWE PRAWO REKLAMACYJNE W SPRZEDAŻY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ - ZMIANY Z 2017 ROKU
Jak rozpatrywać reklamacje po nowelizacji? - szkolenie prowadzi Ekspert zaangażowany w prace nad zmianą przepisów
24 maja 2018r.
Łódź
15 czerwca 2018r.
Wrocław
27 września 2018r.
Katowice
12 października 2018r.
Poznań

26 października 2018r.
Warszawa
MISTRZOWSKA OBSŁUGA KLIENTA – NAJWYŻSZE STANDARDY W TRUDNYCH SYTUACJACH
Jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
21-22 czerwca 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
22-23 listopada 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Jak kontrolować i obniżać koszty łańcucha dostaw?
25 października 2018r.
Katowice
  OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJIMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
NOWE PRAWO REKLAMACYJNE W SPRZEDAŻY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ ROKU
Jak rozpatrywać reklamacje po nowelizacji? - szkolenie prowadzi Ekspert zaangażowany w prace nad zmianą przepisów
24 maja 2018r.
Łódź
15 czerwca 2018r.
Wrocław
27 września 2018r.
Katowice
12 października 2018r.
Poznań

26 października 2018r.
Warszawa
MISTRZOWSKA OBSŁUGA KLIENTA – NAJWYŻSZE STANDARDY W TRUDNYCH SYTUACJACH
Jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
21-22 czerwca 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
22-23 listopada 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA
Dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy w komunikacji pisemnej z klientami - warsztaty umiejętności
11-12 października 2018r.
Zakopane
  PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWYMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI CHIŃSKIMI W PRAKTYCE
Bezpieczny import i produkcja, prawne aspekty współpracy, korespondencja biznesowa i negocjacje z Chińczykami – od projektu i kosztorysu przez ofertę, kontrolę produkcji aż po bezpieczną dostawę towaru
24-25 maja 2018r.
Ustroń
INCOTERMS 2010® - NAJNOWSZE WERSJE OFICJALNYCH REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ DO INTERPRETACJI TERMINÓW HANDLOWYCH
Jak zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez zastosowanie właściwych reguł?
25 maja 2018r.
Katowice
6 grudnia 2018r.
Łódź
UMOWY HANDLOWE W OBROCIE GOSPODARCZYM
Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
14 czerwca 2018r.
Katowice
25 października 2018r.
Warszawa
29 listopada 2018r.
Katowice
TRANSPORT I SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA
Minimalizacja ryzyka popełnienia błędu przy zawieraniu umów spedycji, odpowiedzialność spedytora, dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – Konwencja CMR i Prawo przewozowe
14-15 czerwca 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
EXCEL DLA KUPCÓW I HANDLOWCÓW – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY
Szybkie i sprawne przygotowywanie prostych i skomplikowanych kalkulacji niezbędnych w pracy Działu Handlowego i Zakupów
11-12 października 2018r.
Zakopane NOWOŚĆ!!!
22-23 listopada 2018r.
Wisła NOWOŚĆ!!!
DOKUMENTACJA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM – BŁĘDY W WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW, KOREKTY, KONSEKWENCJE POMYŁEK
Jak unikać błędów w dokumentach celnych skutkujących nieprawidłowymi rozliczeniami należności celno – podatkowych oraz poważnymi konsekwencjami finansowymi dla podmiotów gospodarczych?
18-19 października 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
  HR / KADRYMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2018 ROKU
Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowości w wydatkowaniu - omówienie zmian z 2017 roku, analiza wątpliwości interpretacyjnych i orzecznictwa
24 maja 2018r.
Katowice
DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI WYMOGAMI PRAWNYMI
Przygotowanie/audyt dokumentacji krok po kroku.
24 maja 2018r.
Łódź

25 maja 2018r.
Katowice
21 czerwca 2018r.
Katowice
KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY
studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
14 czerwca 2018r.
Wrocław
28 września 2018r.
Katowice
11 października 2018r.
Poznań

25 października 2018r.
Warszawa
EXCEL W DZIALE PERSONALNYM
koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
14-15 czerwca 2018r.
Katowice
18-19 października 2018r.
Katowice
PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW W 2018 ROKU
Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - studia przypadków i orzecznictwo
15 czerwca 2018r.
Wrocław
20 września 2018r.
Katowice
11 października 2018r.
Poznań

25 października 2018r.
Warszawa
6 grudnia 2018r.
Łódź
JAK ZBUDOWAĆ SKUTECZNĄ POLITYKĘ SZKOLENIOWĄ I MIERZYĆ RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW?
Model 10-etapowego Procesu Szkolenia, model ROI, model SEB/SEA©, model Kirkpatricka, badanie benchmarków efektywności szkoleń TDI
14 czerwca 2018r.
Gliwice
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
Skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy
21 czerwca 2018r.
Katowice
29 listopada 2018r.
Katowice
REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO I ZMIAN W PRAWIE PRACY
- RODO 2018 w dziale kadr, zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku, nowe elektroniczne teczki pracowników, nowe zasady wystawiania świadectw - audyt dokumentów kadrowych na każdym etapie stosunku pracy
22 czerwca 2018r.
Katowice NOWOŚĆ!!!
CZĘŚĆ II KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY
studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
28 czerwca 2018r.
Katowice
22 listopada 2018r.
Katowice
7 grudnia 2018r.
Łódź
CZAS PRACY W 2018 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA
Najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, eliminacja niedopuszczalnych praktyk – warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy
27 września 2018r.
Katowice
UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH A OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W 2018 ROKU
- RODO, bieżące zmiany przepisów prawa pracy - co związki zawodowe i pracodawcy powinni wiedzieć? Zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych i obszary niezależnych decyzji pracodawców, rozwiązywanie sporów pracowniczych
18-19 października 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW
Jak rekrutować najlepszych?
23 listopada 2018r.
Katowice
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI WYMOGAMI PRAWNYMI
Przygotowanie/audyt dokumentacji krok po kroku.
24 maja 2018r.
Łódź

25 maja 2018r.
Katowice
21 czerwca 2018r.
Katowice
  ZWIĄZKI ZAWODOWEMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2018 ROKU
Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowości w wydatkowaniu - omówienie zmian z 2017 roku, analiza wątpliwości interpretacyjnych i orzecznictwa
24 maja 2018r.
Katowice
22 listopada 2018r.
Katowice
UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH A OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W 2018 ROKU
Zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych i obszary niezależnych decyzji pracodawców, rozwiązywanie sporów pracowniczych, nowa instytucja ochrony prywatności pracownika – tzw. „prawo do zapomnienia” – analiza wątpliwości interpretacyjnych i orzecznictwa po ostatniej nowelizacji Prawa Pracy
18-19 października 2018r.
Ustroń NOWOŚĆ!!!
BILANS 2018 ROKU – ZAMKNIĘCIE ROKU, ROZLICZENIE ROCZNE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO I PRAWIDŁOWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ
JPK, radykalny wzrost limitów świadczeń związkowych od 1.01.2018 r., wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych
7 grudnia 2018r.
Łódź
  UR / PRODUKCJA / BHPMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
KOMPLEKSOWY SYSTEM DOZOROWANIA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH I BEZCIŚNIENIOWYCH
podlegających dozorowi technicznemu UDT. Nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE, prawo krajowe, normy zharmonizowanych – wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych.
15-16 listopada 2018r.
Wisła
TPM, 5S I SMED W UTRZYMANIU RUCHU
Poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym
24-25 maja 2018r.
Ustroń
15-16 listopada 2018r.
Wisła
SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO I UR
Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy
24-25 maja 2018r.
Ustroń
20-21 września 2018r.
Ustroń
22-23 listopada 2018r.
Ustroń
KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY
studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
14 czerwca 2018r.
Wrocław
28 września 2018r.
Katowice
11 października 2018r.
Poznań

25 października 2018r.
Warszawa
METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
7-8 czerwca 2018r.
Katowice
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2018 ROKU
Opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji, omówienie poważnych zmian w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce
7 czerwca 2018r.
Katowice
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
Skuteczne metody kierowania i wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy
14-15 czerwca 2018r.
Zakopane
11-12 października 2018r.
Zakopane
13-14 grudnia 2018r.
Wisła
WYMAGANIA PIP DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
zgodnie z nową dyrektywą maszynową i i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów
14-15 czerwca 2018r.
Zakopane
11-12 października 2018r.
Zakopane
13-14 grudnia 2018r.
Wisła
PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI
Doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
4-5 października 2018r.
Uniejów
22-23 listopada 2018r.
Ustroń
LEAN MANUFACTURING – TECHNIKI ODCHUDZONEJ PRODUKCJI V.2
Przegląd technik oraz narzędzi Lean Manufacturing – od wdrożenia do doskonalenia szczupłej produkcji
21-22 czerwca 2018r.
Ustroń
WYPADKI PRZY PRACY W 2018 ROKU
Odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz prowadzenia dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
21 czerwca 2018r.
Katowice
29 listopada 2018r.
Katowice
CZĘŚĆ II KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY
studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
28 czerwca 2018r.
Katowice
22 listopada 2018r.
Katowice
7 grudnia 2018r.
Łódź
BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU
Podsumowanie wyników kontroli PIP w 2017 roku w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
21 września 2018r.
Katowice
23 listopada 2018r.
Katowice
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH
Trafna diagnoza stanu technicznego - szybkie usuwanie usterek, eliminacja niesprawności
4-5 października 2018r.
Ustroń
  INWESTYCJE BUDOWLANEMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
JAK PROWADZIĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I PRAWIDŁOWO UŻYTKOWAĆ NIERUCHOMOŚĆ?
Kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2018 rok
15 czerwca 2018r.
Wrocław
21 września 2018r.
Katowice
26 października 2018r.
Warszawa
7 grudnia 2018r.
Łódź
CONTROLLING INWESTYCYJNY - PLANOWANIE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNEGO
Skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem w inwestycjach
18-19 października 2018r.
Ustroń
  BUSINESS ENGLISHMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
UNDERSTANDING AND EMBRACING CULTURAL DIFFERENCES IN BUSINESS ENVIRONMENT
Różnice kulturowe w biznesie – specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących w międzynarodowych zespołach lub delegowanych do pracy za granicę i wykorzystujących język angielski jako codzienne narzędzie pracy
12 czerwca 2018r.
Gliwice NOWOŚĆ!!!
PERFECTING BUSINESS COMMUNICATION SKILLS
Emails, Letters and Telephones – language workshops for people using English at work.
15 czerwca 2018r.
Wrocław

 Kalendarz szkoleń


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kalendarzem szkoleń Ośrodka Effect. Znajdą tu Państwo informacje o naszych najbliższych szkoleniach otwartych zaplanowanych w różnych lokalizacjach – Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczyrku, Ustroniu, Warszawie, Wiśle, Wrocławiu, Zakopanem i wielu innych miejscach w Polsce.
Proponujemy bogate portfolio szkoleń menedżerskich, związanych z rozwojem osobistym, radzeniem sobie ze stresem, zarządzaniem czasem i poprawą efektywności zawodowej, przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia ocen pracowniczych i rozmów oceniających, zakupami i logistyką oraz sprzedażą i profesjonalną obsługą klienta.
Polecamy szkolenia z zakresu finansów dla niefinanistów, ochrony danych osobowych, różnic kulturowych w biznesie i negocjacjach.
Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.