Związki
Zawodowe
Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia
23.02.2018 rok
Katowice
BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****

CZAS PRACY W 2018 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy
15.03.2018 rok
Katowice
BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****

KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
22.03.2018 roku
Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W OBLICZU ZMIAN – NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I KONSEKWENCJE BŁĘDÓW

- nowe elektroniczne teczki pracowników, nowe zasady wystawiania świadectw - audyt dokumentów kadrowych na każdym etapie stosunku pracy
17.05.2018 rok
Łódź
Hotel Iness***

KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
17-18.05.2018 rok
Ustroń
Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH A OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W 2018 ROKU

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy
24.05.2018 rok
Katowice
BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2018 ROKU

- zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych
14.06.2018 rok
Wrocław
Q Hotel Plus Wrocław****

KONTROWERSJE I TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU BHP I PRAWA PRACY

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
21.06.2018 rok
Katowice
Hotel Forum Katowice****

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

- skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy
7.12.2018 rok
Katowice
Park Inn by Radisson Katowice ****

BILANS 2018 ROKU – ZAMKNIĘCIE ROKU, ROZLICZENIE ROCZNE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO I PRAWIDŁOWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ

- JPK, radykalny wzrost limitów świadczeń związkowych od 1.01.2018 r., wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

PRAWO PRACY DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

- czy Twój Pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy? - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

STRAJK I INNE RODZAJE AKCJI PROTESTACYJNYCH JAKO METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH

- skutki prawne dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych ? analiza Orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki Sądów Pracy, koncepcja zmian w Ustawie o związkach zawodowych

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

- co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 ROKU I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W SPORACH PRACOWNICZYCH

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców - warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

UMOWY CYWILNOPRAWNE. ROZLICZENIA SKŁADKOWO – PODATKOWE ORAZ KOREKTY

- eliminacja błędów - warsztaty praktyczne

DYSCYPLINOWANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW – ANALIZA KODEKSU PRACY I ORZECZNICTWA SĄDÓW PRACY

- najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców ? warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ

- polska ustawa o pracownikach delegowanych w praktyce i zapowiedź kolejnych zmian, przepisy międzynarodowe, orzecznictwo, zagrożenia dla pracodawców delegujących - doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

POWAŻNE ZMIANY PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

- jak zatrudniać cudzoziemców i przygotować się do kontroli w zakresie legalności zatrudnienia po zmianach?

Szkolenia dla przedstawicieli Związków Zawodowych


Zapraszamy na szkolenia z prawa pracy oraz uprawnień i obowiązków związków zawodowych, prowadzone przez Ekspertów z wieloletnią praktyką. Warsztaty poświęcone są kwestiom związanym ze zmianami w kodeksie pracy, kontrolami PIP, sposobami przeciwdziałania mobbingowi w organizacji oraz najczęściej popełnianymi błędami przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników. Nasi Eksperci Prawa Pracy pomogą Państwu wdrożyć politykę antymobbingową i skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji. Na nasze szkolenia wyjazdowe w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i innych miastach zapraszamy właścicieli firm, dyrektorów personalnych, kierowników działów kadr oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.