Leadership Academy

 In Szkolenie zamknięte
LEADERSHIP
ACADEMY
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=1087

Leadership Academy

Kreujemy silnych leaderów i przywódców! Stań się liderem na miarę dzisiejszych czasów! Obudź w sobie potencjał, który będzie inspiracją w działaniu dla innych!

Kto chce kierować ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą lecz sprawić, by za nim podążali. Kreowanie ludzi sukcesu poprzez uruchamianie potencjału wewnętrznego, budowanie pewności siebie i własnej wartości, podnoszenie zawodowych kompetencji oraz budowanie nowoczesnych postaw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – zapraszamy na ekskluzywny cykl warsztatów rozwojowych dla menedżerów. Szkolenia poprowadzą charyzmatyczni mówcy, doświadczeni trenerzy, certyfikowani coachowie, mentorzy – wysokiej klasy specjaliści i praktycy, posiadający bogate doświadczenie zawodowe także w prowadzeniu szkoleń.

Długofalowość procesu kształcenia, w połączeniu z zadaniami o charakterze praktycznym oraz indywidualny feedback rozwojowy, skutkują wzrostem skuteczności w kontaktach zawodowych z pracownikami.

Program LEADERSHIP ACADEMY podzielony został na sześć etapów – warsztatów, posiadających swój indywidualny charakter i zakres tematyczny w ten sposób, że każde kolejne szkolenie nawiązuje do wniosków i pozyskanych umiejętności z warsztatu poprzedniego.

Szkolenia zamknięte Akademii, jak pojedyncze projekty, organizujemy w siedzibie klienta, Sali szkoleniowej w jej pobliżu lub w formule wyjazdowej.

Zależnie od Państwa decyzji, wszystkie warsztaty cyklu mogą odbyć się w tym samym miejscu lub w różnych. Interesującym zakończeniem byłoby spotkanie w atrakcyjnej lokalizacji.

Tytuły szkoleń do wyboru w ramach akademii:

MENEDŻER DOSKONAŁY
Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa – ekskluzywne warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

ASERTYWNY SZEF
Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich i budowania zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

SITUATIONAL LEADERSHIP
Przywództwo Sytuacyjne® K. Blancharda – warsztaty dla menedżerów rozwijające umiejętności zarządzania zespołem

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO
Intensywne warsztaty dla menedżerów działów sprzedaży

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY MENEDŻERA
Dlaczego rozum menedżerowi nie wystarcza?

TOP MENEDŻER – MISTRZOWSKIE KOMPENDIUM  WPŁYWU I WŁADZY
Wysoko zaawansowany trening praktyki przywódczej – orientacja na Total Quality Management

WOMEN’S LEADERSHIP – STRATEGIE PRZYWÓDCZE DLA KOBIET
Warsztat rozwijający umiejętności przywódcze kobiet

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY MENEDŻERA
Jak spowodować, żeby emocje w biznesie były twoim sprzymierzeńcem?

BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA
Odwaga i konsekwencja w zarządzaniu

AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI
Warsztaty VIP dla Menedżerów zorientowanych na sukces w zarządzaniu zespołem

PRZEKONANIA LIDERA I ICH WPŁYW NA ZARZĄDZANIE LUDŹMI
Jak Twoje przekonania wpływają na styl zarządzania oraz relacje z pracownikami?

MENEDŻER COACHEM DLA SWOICH PRACOWNIKÓW
Praktyczny warsztat technik coachingowych w pracy menedżera

STRES MENEDŻERSKI I WYPALENIE ZAWODOWE ORAZ KONTROLA EMOCJI W PRACY
Jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej?

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Jak przygotować i prowadzić efektywną prezentację biznesową?

PERSONAL BRANDING
7 kroków do zbudowania marki osobistej Menedżera

FUTURE TEAM – BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJI W ZESPOLE

KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA
Siła słów w rozmowach z pracownikami – schematy i algorytmy trudnych rozmów

ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE
Jak oceniać pracowników i prowadzić rozmowy o wynikach pracy?

SKUTECZNY FEEDBACK MENEDŻERSKI

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
Knowledge Pills dla Menedżerów

ZARZĄDZANIE PRZEZ DOCENIANIE
czyli jak skończyć z kulturą pałowania w firmie?

OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY
Proste recepty na trudne sytuacje w praktyce zarządzania Pracownikami

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
8 kroków wdrażania zmiany w zespole, czyli jak przejść z sukcesem do końca?

SIŁA MOTYWACYJNEGO DNA
Jak zwiększyć potencjał zespołu odwołując się do kodu motywacyjnego pracowników? – warsztaty dla menedżerów wg innowacyjnej metody Tamary Lowe

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW- DOBRA ENERGIA DLA ORGANIZACJI

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLEŃ
Efektywne narzędzia komunikacji, motywowania i pracy z pokoleniami Baby Boom, X, Y oraz Z

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

SKUTECZNA KONTROLA MENEDŻERSKA I DELEGOWANIE ZADAŃ

PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW

CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
Skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

KLUCZOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA / OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Jak prawidłowo czytać informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa?

DYSCYPLINOWANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW – ANALIZA KODEKSU PRACY I ORZECZNICTWA SĄDÓW PRACY
Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców

CASH FLOW DLA MENEDŻERÓW
Jak zarządzać gotówką w firmie, ocenić kondycję i płynność finansową, podejmować skuteczne decyzje menedżerskie?

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH AKADEMII:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
90%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
80%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

Zapytaj o szkolenie

KONSULTANT


  • Marta Drygas
    Marta Drygas Koordynator Działu Szkoleń Zamkniętych

    mobile: +48 539 381 024
    e-mail: zamkniete@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.