Inwestycje
Budowlane
UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3328

JAK PROWADZIĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I PRAWIDŁOWO UŻYTKOWAĆ NIERUCHOMOŚĆ?

– kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2017 rok – warsztaty

Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że do najważniejszych uchybień właścicieli i zarządców nieruchomości należy brak książek obiektów budowlanych lub ich niewłaściwe prowadzenie (brak zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy itp.). W efekcie nieznajomość przepisów prawa skutkuje wysokimi karami nałożonymi zarówno na zarządców i właścicieli jak i na osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB.

Aby uniknąć błędów i wysokich kar za niedopełnienie obowiązku lub błędne prowadzenie KOB, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących użytkowanie obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Uczestnicy poznają zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu oraz będą mieli możliwość nauczenia się prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego.

Szkolenie będzie przeprowadzone w charakterze wykładu połączonego z warsztatami. W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zasady zgodnego z prawem użytkowania obiektu budowlanego i przeprowadzania wymaganych kontroli. W części warsztatowej przedstawiony zostanie sposób prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego z uwzględnieniem kontrowersji, które powstają w praktyce.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 • jakie są obowiązujące przepisy prawne regulujące konieczność prowadzenia KOB?
 • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB?
 • kto jest obowiązany prowadzić KOB?
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB?
 • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB?
 • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB?
 • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB?
 • jakich błędów nie popełniać?
 • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za prawidłowe użytkowanie budynku, odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi budynku.
3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku – zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego.
4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów.
5. Dokumentacja obiektu budowlanego.
6. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
7. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu.
8. Podstawa prawna – prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego.
9. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
10. Osoba upoważniona do dokonania wpisu.
11. Dane identyfikacyjne obiektu.
12. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
13. Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
14. Plan sytuacyjny obiektu.
15. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu.
16. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu.
17. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu.
18. Dane dotyczące opracowania technicznego.
19. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie.
20. Dane dotyczące dokumentacji technicznej.
21. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu.
22. Zmiana sposobu użytkowania obiektu.
23. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorem dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ.

Ekspert zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Wykładowca – praktyk na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Krakowskiej z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Doradza Klientom – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty)
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY:

 • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
 • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
 • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

22 września 2017r. –  Hotel DeSilva**** Premium Poznań
Poznań, ul. Piekary 5
http://www.desilva.pl/poznan

Hotel DeSilva**** Premium Poznań – nowy hotel, otwarty w styczniu 2017 roku  znajduje się w samym centrum Poznania, tuż przy ulicy św. Marcin w niewielkiej odległości od Starego Browaru.
DOJAZD
Centralne położenie na mapie miasta – 100 m od głównej ulicy Poznania – Św. Marcin sprawia że hotel jest łatwo dostępny dla gości podróżujących samochodem, jak i korzystających z połączeń kolejowych i lotniczych:
– Dworzec Kolejowy – Poznań Główny: 1,9 km
– Dworzec Autobusowy – Poznań Główny: 1,9 km
– Lotnisko Poznań-Ławica: 6,9 km

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów.

Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na “Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel DeSilva**** Premium Poznań
7ed289d4-8660-47d4-9d4b-ee1769c189599496348094963527

Hotel DeSilva**** Premium Poznań

TERMIN: 22.09.2017 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Poznań
Hotel DeSilva**** Premium Poznań
CENA: 499 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 608 577 234
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

  Nestlé Polska S.A. Krzysztof
 • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

  Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.