NARZĘDZIA OCENY I KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM AUDYTU

 In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
UR / Produkcja / BHP
Zakupy / Logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3022

NARZĘDZIA OCENY I KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM AUDYTU

– jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy?

Przy wyborze dostawcy nie ma miejsca na kompromisy!

Wybór właściwego dostawcy jest kluczową decyzją w firmie, od której zależy terminowość realizacji zamówień i jakość końcowych wyrobów. Nie możemy cofać czasu, za to możemy zrobić wszystko, aby nasz wybór dokonany dziś, nie przysporzył nam problemów w przyszłości.
Dlatego działy zakupów stoją przed strategiczną decyzją wyboru i współpracy z najlepszymi kontrahentami.

Jak ich wybrać, by zapewnić sprawne funkcjonowanie i sukces firmy pomoże uczestnictwo w naszych warsztatach prowadzonych przez ekspertów-praktyków przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i energetycznego!

Jedyną możliwością dokonania właściwego wyboru dostawcy jest On-site Audit. Od jego wyniku zależy wielokrotnie przyszłość naszej kariery, a wielokrotnie i naszej firmy.

Szkolenie pomoże w identyfikacji wszystkich czynników istotnych dla Państwa firmy ułatwiających długotrwałą współpracę z dostawcą, która ma obu stronom dostarczyć wymiernych korzyści. Wprowadzi Państwa w obecnie funkcjonujące na rynku polskim i zachodnioeuropejskim metody oceny dostawców. Dostarczy narzędzi i procedur związanych z kwalifikacją dostawców, ich oceną i audytem. Pomoże w stworzeniu dedykowanego Państwa celom arkusza oceny dostawcy. Udoskonali Państwa sposób pracy i komunikacji z dostawcami.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Poznanie nowoczesnych metod oceny dostawców
 • Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
 • Przedstawienie metod i narzędzi oceny ofert dostawców
 • Przedstawienie zasad oceny dostawców
 • Przedstawienie narzędzi oceny dostawców
 • Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
 • Poprawne przygotowanie się do audytu
 • Przygotowania własnego scorecard dostawcy
 • Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
 • Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
 • Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
 • Przedstawienie konsekwencji wynikających z „miękkiej” oceny kompetencji dostawcy takich jak bezpieczeństwo, jakość, struktura własności, struktura organizacyjna, itp.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymują:

1. Wzory arkuszy oceny dostawcy
• W tym arkusz oceny dostawcy – uproszczony
• Ankietę samooceny dostawcy
• Protokół audytu
• Arkusz oceny dostawcy rozszerzony

2. Wzorcowe kryteria oceny dostawcy:
• Materiałów
• Opakowań
• Usług
• Usług transportowych
• Inwestycji
• Części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
• „10 przykazań dobrego audytora”
• Wzór agendy spotkania audytowego
• Wzór wymagań przygotowania się do audytu przez dostawcę
• Podręczniki opcjonalnie za dopłatą:
• VDA 6.0 „Podstawy auditów jakości„
• VDA 6.1 „Audit Systemu Jakości”
• VDA 6.3 „Audit Procesu”
• VDA 6.5 „Audit Produktu”

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Formalizacja oceny dostawców

 • Strategia zakupowa a ocena dostawcy
 • Procedura zakupowa a ocena dostawcy
 • Procedura oceny dostawców
 • Instrukcje związane z oceną dostawców

2. Wybór dostawców podlegających ocenie

 • Kategoryzacja dostawców według głównych grup zakupowych (kategoryzacja funkcjonalna)
 • Kategoryzacja dostawców według wartości zakupów, metodą ABC
 • Kategoryzacja dostawców na kluczowych i uzupełniających
 • Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów metodą Krajicka
 • Łańcuchowa ocena dostawców
 • Rozproszona ocena dostawców
 • Ocena dostawców w przedsiębiorstwie wielodziałowym i koncernie – zakładowa i koncernowa lista kwalifikowanych dostawców (ISO TS, VDA)

3. Częstotliwość oceny dostawców

 • Ocena dostawców wiodących (bezpośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców uzupełniających (pośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców incydentalnych
 • Permanentna ocena wszystkich dostawców

4. Konstrukcja arkusza oceny dostawcy

 • Metryczka dostawcy
 • Ocena dostawcy
 • Punktacja kwalifikacji dostawców

5. Kryteria oceny dostawców

 • Ocena jakości dostaw
 • Ocena ilości
 • Ocena terminowości
 • Ocena komunikacji
 • Ocena wsparcia technicznego
 • Zasadność ceny jako kryterium oceny dostawcy
 • Inne parametry oceny
 • OTIF

6. Konstrukcja wag

7. Narzędzia oceny dostawców

 • Arkusz oceny dostawców – prosty
 • Arkusz Wstępnej oceny dostawców
 • Arkusz Audytu
 • Arkusz zasadniczej oceny
 • Arkusz oceny dostawy dostarczającego produkty w wielu kategoriach zakupowych

8. Arkusze oceny i kwalifikacji dostawców

 • Ocena dostawców usług
 • Ocena przedsiębiorstw transportowych
 • Ocena dostawców obsługujących inwestycje
 • Ocena dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Audyt dostawcy
 • Rejestr reklamacji

9. Kwalifikacja dostawców

 • Lista kwalifikowanych dostawców
 • Lista dostawców zdyskwalifikowanych
 • Lista dostawców pod specjalnym nadzorem
 • Informowanie dostawców o wynikach oceny i kwalifikacji
 • Doskonaleni dostawców

10. Wprowadzenie do audytu

 • Rola i Cele audytu
 • Cechy dobrego audytora i jego wybór
 • Poboczne cele audytu

11. Przyczyny audytów

 • Nowi Dostawcy
 • Istniejący Dostawcy
 • Problemy Jakościowe
 • Nowy Produkt
 • Zmiany w procesie lub produkcie

12. Podstawy audytów

 • ISO 9001
 • VDA 6.3 i VDA 6.5
 • ISO 16949
 • Wymagania własne

13. Dostosowanie poziomu audytu do wymagań

 • Producenci Tier I, Tier II
 • Dostawcy Materiałów
 • Dystrybutorzy
 • Dostawcy Indirect
 • Audyt procesu a audyt produktu

14. Planowanie audytu

 • Zbieranie informacji
 • Prośba o materiały
 • Prośba o samoocenę
 • Ustalenie uczestników, agendy, zakresu oraz dostępności personelu
 • Pozostawienie „niedopowiedzenia”
 • Podsumowanie i raport z audytu

15. Dalsze kroki po audytowe

 • Plan powtórzenia audytu
 • Plan akcji korygujących
 • Rozwój dostawcy
 • Ponowny audyt

16. Formularz profilu dostawcy

17. Formularz samooceny dostawcy (Self Assesment)

18. Dobór wag formularza oceny

19. Kluczowe charakterystyki audytu

 • Bezpieczeństwo
 • Jakość
 • Rezultaty
 • Zarząd
 • Ciągłe doskonalenie
 • System jakości
 • System produkcyjny
 • Rozwój nowych produktów
 • Stabilność finansowa
 • Zarządzanie procesem
 • Inne zagrożenia

20. Specyfika audytu procesów (na co zwracać uwagę)

21. Wspólny przegląd formularza oceny dostawcy (Business Assesment)

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

dr Marek Kasperek

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Konrad Bąk

Od niemal dekady związany z rynkiem motoryzacyjnym, energetycznym i lotniczym.

Swoje zawodowe kroki stawiał w prestiżowych firmach międzynarodowych takich jak Philips Lighting, Delphi Automotive, Nexteer Automotive czy Woodward, obejmując kluczowe stanowiska zakupowe takie jak Global Category Buyer, Global Category Leader czy Purchasing Supplier Manager. W tym czasie zdobył szeroką wiedzę potwierdzoną certyfikacjami oraz praktyką z takich zagadnień jak: negocjacje, modele kosztowe, finanse, narzędzia analityczne, zarządzanie personelem, LEAN, kontrakty i umowy międzynarodowe, zarządzanie jakością, audyty, itp.

Podróżował i wykonywał audyty, analizę procesów dostawców na całym świecie w tym w USA, Chinach, Meksyku, na Tajwanie, w Tajlandii, w Tunezji, w całej Europie Zachodniej
i większości Wschodniej.

Doradca Coleman New York or McKinsey.

Jako Global Category Leader w Nexteer odpowiedzialny za kreowanie i prezentowanie globalnych strategii branżowych najważniejszych komponentów bezpośrednio radzie nadzorczej firmy
oraz CEO. Odpowiedzialny w tym czasie za ponad 200M USD. Największe oszczędności ponad 15M USD. Wprowadził najnowszą technologię wytwarzania elektrycznych silników bezszczotkowych.

Twórca całego kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie Zakupami i Łańcuchem Dostaw” na jednej z uczelni niepaństwowych. Wykładowca zarządzania zakupami Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o specjalności Automatyka i Robotyka. Współtwórca wyróżnionej pracy magisterskiej – dwunożnej maszyny kroczącej. Laureat nagrody Rektora AGH dla najlepszego absolwenta roku.

Alumn Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku podyplomowym „Europejskie Studia Menedżerskie”.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci interaktywnego wykładu, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z oceną dostawcy.

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

specjalistów i menedżerów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

17-18 maja 2018r. – Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1690 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1640 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
94%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
92%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****

TERMIN: 17-18.05.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Ustroń
Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
CENA: 1690 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny i atrakcyjny sposób. Wymiana doświadczeń i wiedzy z pewnością pomogą w optymalizacji szeregu działań w codziennej racy w zakresie oceny i kwalifikacji dostawców".  

  Vlassenroot Polska sp. z o.o. Jakub
 • "Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Zagadnienia szkoleniowe przydadzą się do oceny dostawców".  

  ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Renata

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.