Zamówienia
Publiczne
Inwestycje
Budowlane
Handel / Marketing
Zakupy / Logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=16980

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

– jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi? – z uwzględnieniem zmian z września 2016 roku

Zabezpiecz swoją firmę na etapie zawierania umowy przed szkodliwymi postanowieniami!

Jesienią 2016 roku weszły w życie przepisy ważne dla procedury zawierania umowy w obrocie gospodarczym.

 • Po raz pierwszy zdefiniowano w kodeksie cywilnym na użytek umów gospodarczych pojęcie dokumentu.
 • Wprowadzono nową formę umowy – formę dokumentową.
 • Prawne znaczenie uzyskał mail czy SMS.
 • Uregulowano skutki niedotrzymania formy dokumentu.
 • Umowy stanowią bardzo ważny element działalności każdego przedsiębiorcy.

Zawieramy je każdego dnia, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy, albo nie mając świadomości jakie konsekwencje może mieć dla naszego biznesu zawarcie danej umowy.

Jednocześnie są one bardzo potrzebne, stanowią kwintesencję działania każdego przedsiębiorcy. Niestety wielokrotnie, jeśli nie zazwyczaj, mogą zawierać pułapki, niechciane, niepożądane czy wręcz szkodliwe dla przedsiębiorcy postanowienia.

Z perspektywy ochrony interesów przedsiębiorcy najważniejszy jest etap przed zawarciem umowy. Wtedy można sprawdzić wiarygodność kontrahenta, przemyśleć ryzyka związane z daną umową, zastanowić się nad treścią przyszłej umowy, zabezpieczeniem interesów firmy, czy wreszcie zapoznać się z propozycją umowy przedstawianą przez partnera i przedstawić własne kontrpropozycje.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z kwestiami zawierania, pisania umów z kontrahentami zarówno w obrocie krajowym jak i zgodnie z prawem zagranicznym; ustalania treści umowy – co warto do niej wpisać, a czego unikać; wychwytywania potencjalnych pułapek czy zagrożeń w umowach proponowanych przez partnerów biznesowych; zabezpieczania interesów swojej firmy przez odpowiednie formułowanie umowy.

Szkolenie ma odpowiedzieć na pytania, które powstają przy zawieraniu i realizacji umów w obrocie gospodarczym. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej, a odpowiedź na nie wcale nie jest tak oczywista, jakby się wydawało.

Wybitny ekspert szczegółowo omówi prawne instrumenty zabezpieczania interesów firmy zarówno na etapie zawierania umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, jakie klauzule wprowadzać do treści umów by wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych oraz skutecznie dochodzić roszczeń reklamacyjnych.

Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną w codziennej pracy wiedzę na temat praw oraz obowiązków kontrahentów w obrocie gospodarczym oraz skutecznych sposobów ich egzekwowania.

Głównym celem szkolenia jest odpowiedź na pytania:

 • Jak pisać umowy korzystne dla firmy?
 • Jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana i zawarta umowa?
 • Jak czytać i gdzie szukać pułapek w umowach handlowych przygotowanych przez kontrahentów?
 • Co trzeba wiedzieć o swoim kontrahencie przed zawarciem umowy i gdzie szukać informacji o jego sytuacji prawnej i finansowej?
 • Jak zawrzeć ważną umowę bezpośrednio i na odległość?
 • Jakie znaczenie mają oferta i zamówienie, kiedy dochodzi do zawarcia umowy?
 • Jak zabezpieczyć wykonanie umowy?
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność?
 • Kiedy można ponosić odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich?
 • Jakie zasady obowiązują przy rozpatrywaniu reklamacji?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Etap pierwszy

Przed zawarciem umowy

1. Z kim chcę zawrzeć umowę?

 • Jak sprawdzić kontrahenta w oparciu o KRS, CEiDG,?
 • Na co zwracać uwagę gdy nie ma możliwości wyboru innego partnera?
 • Jakie mogą być pułapki przy wyborze kontrahenta zagranicznego?

 2. Kto będzie zawierać umowę?

 • Kto może zawrzeć umowę w imieniu kontrahenta?
 • Jaka jest rola pełnomocnika? I jak go ustanowić?
 • Jaka jest rola prokurenta?
 • Co to jest reprezentacja łączna?
 • Co się stanie jeżeli umowę zawrze osoba nieuprawniona?

3. Gdzie i kiedy będzie umowa zawarta?

 • Jakie ma znaczenie miejsce i czas zawarcia umowy?

4. W jaki sposób umowa zostanie zawarta?

 • Czy któryś z kontrahentów wykorzystuje wzory umów, ogólne warunki?
 • Czy warto samemu przygotować ogólne warunki dostawy/sprzedaży/usługi?
 • Czy i kiedy takie wzorce są wiążące?
 • Co w sytuacji gdy obie strony posługują się ogólnymi warunkami?
 • Czy kieruję oferty do swoich kontrahentów?
 • Kiedy umowa jest zawarta przez ofertę?
 • Czy ofertę można zmienić/ wycofać/ odwołać?
 • Jakie znaczenie mają reklamy czy cenniki?
 • Czy prowadzę negocjacje z klientami?
 • Jakie są skutki zerwania negocjacji?
 • Jakie ma znaczenie list intencyjny?
 • Jakie ma znaczenie zawarcie umowy przez Internet?

5. W jakiej formie mam zawrzeć umowę?

 • Czy wystarczy zawrzeć umowę ustnie?
 • Jakie ma znaczenie mail, faks, rozmowa telefoniczna?
 • Kiedy trzeba zawrzeć umowę na piśmie? I jak to zrobić?
 • Nowości prawne z września 2016 roku.
 • Co prawo rozumie pod pojęciem dokumentu?
 • Jakie znaczenie ma mail lub SMS?
 • Jakie są skutki zawarcia umowy drogą elektroniczną?
 • Czy ustna umowa wystarczy?
 • Kiedy mail jest formą pisemną?
 • Kiedy trzeba udać się do notariusza?

6. Czy i kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępną?

 • Czy trzeba spisać umowę przedwstępną?
 • Co w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej?

7. Kiedy warto wykorzystać umowę ramową?

8. Kiedy warto wykorzystać umowę na wyłączność?

 

II. Etap drugi

Spisujemy umowę – czyli co w niej zawrzeć by się chronić?

1. Jakie klauzule warto zawrzeć w umowie dla ochrony swoich interesów?

2. Co daje przedsiębiorcy a czym grozi

 • Kara umowna
 • Odsetki umowne
 • Klauzula o odstąpieniu

3. Czy warto i kiedy zamieszczać klauzule nadzwyczajne

 • Klauzula waloryzacyjna
 • Klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności

4. Zadatek a zaliczka – czym się w praktyce różnią?

5. Jak można zabezpieczyć realizację umowy?

 • Czemu służy poręczenie?
 • Po co są gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe i kiedy z nich korzystać?
 • Czym jest przewłaszczenie?
 • Czy warto korzystać z weksla?
 • Na czym polega oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?
 • Czemu służy zastaw a czemu hipoteka?

6. Na co zwracać uwagę w umowach z partnerami zagranicznymi?

 • Jaki sąd będzie rozstrzygał spór?
 • Jakie prawo znajdzie zastosowanie?
 • Jakie znaczenie mają wersje językowe umowy?

III. Etap trzeci

Realizujemy umowę, jej wykonanie

1. Jakie są zasady wykonania umowy?

2. Jak należy postępować jeżeli jest więcej długów lub dłużników?

3. Jakie są terminy realizacji umowy, zwłaszcza zapłaty?

4. Czy zawsze trzeba wykonać swoją część umowy?

5. Co zrobić jeżeli kontrahent nie chce wykonać umowy?

6. Kiedy i na jakich zasadach się należy odszkodowanie?

7. Jak się ma odszkodowanie do kary umownej?

8. Czy można wpływać na wysokość kar umownych?

9. Na jakich zasadach odpowiada sprzedawca?

10. Na jakich zasadach odpowiada producent/importer?

11. Na jakich zasadach odpowiada usługodawca?

12. Na jakich zasadach odpowiada wykonawca dzieła?

13. Na jakich zasadach odpowiada się w umowach z kontrahentem zagranicznym?

 

IV. Etap czwarty

Wprowadzamy zmiany do umowy

1. Jak wprowadza się zmiany do treści umowy?

2. Czy potrzebna jest szczególna forma zmian w umowie?

3. Czym różni się aneks od nowej umowy?

4. Jakie są sposoby utrzymywania umowy w mocy bez zmian lub z jak najmniejszymi zmianami?

5. Do czego służy tzw. klauzula salwatoryjna?

 

V. Etap piąty

Zakończenie umowy

1. Jakie są sposoby zakończenia umowy?

2. Kiedy i na jakich zasadach możliwe jest:

 • Wypowiedzenie
 • Odstąpienie
 • Rozwiązanie

3. Jak wyglądają zasady rozliczania się między kontrahentami?

4. Kiedy i na jakich zasadach może dojść do zmiany kontrahenta?

 

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Monika Jagielska

Znalezione obrazy dla zapytania monika JagielskaProfesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku.

Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 1500 firm z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

Autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

Publikacje dotyczące zawierania umów i reklamacji w sprzedaży:

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • UNIDROIT – Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych
 • Niedozwolone klauzule umowne: nowelizacja kodeksu cywilnego
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych postanowień
 • Prawo zobowiązań
 • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
 • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej : uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
 • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
 • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
 • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone metodą warsztatową z elementami prezentacji, która pozwala przejść przez serię rynkowych case’ów. Praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Kierowników i specjalistów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji i logistyki
 • Kierowników i specjalistów działów prawnych i przetargów
 • Dyrektorów handlowych i finansowych
 • Członków zarządów przedsiębiorstw
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowe sporządzanie, zawieranie umów oraz egzekwowanie roszczeń w sprawach spornych

 

ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

14 czerwca 2018r. – BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.bestwesternkatowice.pl

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice **** pierwszy w Aglomeracji Śląskiej obiekt, reprezentujący największą na świecie sieć hotelarką BEST WESTERN z nowo otwartym (jesień 2016r.) Centrum Konferencyjnym. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN: 14.06.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Katowice
BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
CENA: 499 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Pani Profesor zwracała uwagę na zagadnienia, które co do zasady nie budzą wątpliwości, lecz ich nieprawidłowy zapis może doprowadzić do nieprawidłowości, kontrowersji. Pani Profesor przekazuje wiedzę w sposób interesujący, nie opierając się jedynie na samym czytaniu przepisów".

  ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A Urszula
 • "Przejrzyste wyjaśnienie przepisów i zapisów stosowanych w umowach, poparte przykładami z praktyki".  

  Doosan Babcock Energy Polska S.A. Filip

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.