Księgowość / Finanse
Handel / Marketing
Zakupy / Logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3957

ZASADY PROWADZENIA INWENTARYZACJI

– symulacja spisu z natury – warsztaty umiejętności

Koniec roku zbliża się dużymi krokami, a wraz z nim dodatkowe prace związane z inwentaryzacją składników majątkowych m.in: zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową, a także towarów będących własnością firmy, których w dniu dokonywania spisu fizycznie nie ma w zakładzie oraz towarów obcych, które w zakładzie się znajdują.

Ustawa o rachunkowości zawiera w rozdziale 3 regulacje dotyczące inwentaryzacji. Ustawa ta określa generalne zasady dotyczące terminów, metod oraz częstotliwości inwentaryzacji jednak nie zawiera żadnych przepisów regulujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Dlatego też każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna opracować i posiadać własne wewnętrzne uregulowania w tym zakresie, dostosowane do potrzeb i specyfiki jednostki.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z powszechnie stosowanymi w praktyce zasadami sporządzania spisów z natury i minimalizację ryzyka popełnienia błędów.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie celów i zasad inwentaryzacji
 • prezentacja dokumentów stosowanych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji
 • nabycie umiejętności przeprowadzania spisu z natury oraz identyfikowania warunków rzetelnej inwentaryzacji
 • umiejętność oceny inwentaryzacji na podstawie otrzymanych dokumentów
 • eliminacja najczęściej popełnianych błędów podczas przeprowadzania spisu z natury
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Charakterystyka inwentaryzacji

 • Pojęcie inwentaryzacji
 • Cele i zadania inwentaryzacji
 • Przedmiot, rodzaje i formy inwentaryzacji
  – inwentaryzacja roczna
  – inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
  – inwentaryzacja kontrolna, doraźna
  – inwentaryzacja ciągła
  – inwentaryzacja uproszczona itd.
 • Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
 • Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji (zasada terminowości i częstotliwości, zasada podwójnej kontroli, zasada tzw. „zamkniętych drzwi”, zasada „rzetelnego obrazu”, zasada kompletności i kompleksowości, zasada kolejnych czynności, zasada uczestnictwa w spisie osoby materialnie odpowiedzialnej, zasada komisyjności, zasada fachowości komisji spisowej)

2. Podstawy prawne inwentaryzacji

 • Ustawa o rachunkowości a inwentaryzacja – obowiązujące przepisy w zakresie inwentaryzacji
  – obowiązek inwentaryzacji niektórych aktywów
  – zasady inwentaryzacji papierów w formie zdematerializowanej
  – zmiana sposobu inwentaryzacji praw zakwalifikowanych do nieruchomości
  – rozszerzenie katalogu aktywów podlegających jednorazowej inwentaryzacji w ciągu 4 lat
  – możliwość odstąpienia od inwentaryzacji
 • Inne przepisy regulujące problematykę inwentaryzacji

3. Wewnętrzne regulacje w sprawie inwentaryzacji

 • Przepisy dotyczące ochrony mienia
 • Instrukcja i regulaminy dotyczące inwentaryzacji

4. Organizacja inwentaryzacji

 • Wybór metody inwentaryzacji
 • Rola głównego księgowego, kierownika jednostki oraz członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
 • Podział kompetencji pomiędzy jednostkami firmy w zakresie inwentaryzacji

5. Przygotowanie inwentaryzacji

 • Opracowanie planu, zakresu, przedmiotu i harmonogramu inwentaryzacji (przedstawienie wzorów formularzy, protokółów do zastosowania w praktyce)
 • Zalecane i obowiązkowe terminy przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Kompetencje zespołu ds. inwentaryzacji
 • Powołanie zespołów spisowych
 • Przygotowanie do inwentaryzacji ewidencji i dokumentacji
 • Przygotowanie pól spisowych
 • Przygotowanie formularzy i druków

6. Organizacja przebiegu inwentaryzacji

 • Spis z natury
 • Rozpoczęcie inwentaryzacji
 • Ustalanie stanów
 • Ruch składników w czasie spisu
 • Uzgadnianie spisów i ich porównanie z ewidencją
 • Różnice inwentaryzacyjne, weryfikacja i protokoły rozbieżności, konsekwencje księgowe

7. Zakończenie i rozliczenie inwentaryzacji

 • Zakończenie i wycena
 • Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Postępowanie z nadwyżkami
 • Postępowanie z niedoborami

8. Odpowiedzialność materialna pracowników – podstawy i uwarunkowania prawne regulujące odpowiedzialność materialną, przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce

 • Rodzaje odpowiedzialności materialnej
 • Odpowiedzialność wspólna, a indywidualna za powierzone mienie
 • Prawidłowe przekazanie środków trwałych, mienia
 • Rozliczanie pracowników za powierzone mienie

9. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji i ich konsekwencje księgowe.

10. Zasady sporządzania spisu z natury – symulacja inwentaryzacji

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

dr Marek Kasperek

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się symulację spisu z natury.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z zasadami inwentaryzacji.

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych polskich firm.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • pracowników działu księgowości rozliczający inwentaryzację,
 • członków zakładowych komisji inwentaryzacyjnych,
 • członków komisji spisowych,
 • osób materialnie odpowiedzialnych za magazyny,
 • osób nadzorujących przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Nie boimy się wyzwań. Z pasją i entuzjazmem wspieramy rozwój naszych Klientów.

 •                                                           My również stawiamy na rozwój!

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.