http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3957

Szkolenie zasady prowadzenia inwentaryzacji w firmie

– symulacja spisu z natury – warsztaty umiejętności

Koniec roku zbliża się dużymi krokami, a wraz z nim dodatkowe prace związane z inwentaryzacją składników majątkowych m.in: zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową, a także towarów będących własnością firmy, których w dniu dokonywania spisu fizycznie nie ma w zakładzie oraz towarów obcych, które w zakładzie się znajdują.

Ustawa o rachunkowości zawiera regulacje dotyczące inwentaryzacji. Ustawa ta określa generalne zasady dotyczące terminów, metod oraz częstotliwości inwentaryzacji jednak nie zawiera żadnych przepisów regulujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Dlatego też każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna opracować i posiadać własne wewnętrzne uregulowania w tym zakresie, dostosowane do potrzeb i specyfiki jednostki.

Szkolenie może zostać wykorzystane jako szkolenie przedinwentaryzacyjne.

 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

26 października 2018r. – Park Inn by Radisson Katowice ****
(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice)
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.parkinn.com/hotel-katowice


Park Inn by Radisson Katowice ****
(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice) reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z powszechnie stosowanymi w praktyce zasadami sporządzania spisów z natury i minimalizację ryzyka popełnienia błędów.

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie zasad inwentaryzacji
 • Poznanie struktury organizacyjnej inwentaryzacji oraz obowiązków poszczególnych jej organów
 • Poznanie typów inwentaryzacji
 • Zapoznanie się z uwarunkowaniami związanymi z zastosowaniem poszczególnych typów inwentaryzacji
 • Poznanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Poznanie dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi inwentaryzację
 • Zapoznanie się z odpowiedzialnością materialną pracowników
 • Zapoznanie się z zasadami inwentaryzacji środków trwałych i zapasów
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Eliminacja najczęściej popełnianych błędów podczas przeprowadzania spisu z natury

 

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Istota i cel inwentaryzacji

 • Znaczenie inwentaryzacji dla przedsiębiorstwa, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania
 • Tryb inwentaryzacji
 • Skutki inwentaryzacji
 • Ramowy przebieg inwentaryzacji
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Powiązanie instrukcji inwentaryzacyjnej z innymi dokumentami przedsiębiorstwa

Rodzaje inwentaryzacji

 • Organizacja inwentaryzacji
 • Metody przeprowadzenia inwentaryzacji (zasada terminowości i częstotliwości, zasada podwójnej kontroli, zasada tzw. „zamkniętych drzwi”, zasada „rzetelnego obrazu”, zasada kompletności i kompleksowości, zasada kolejnych czynności, zasada uczestnictwa w spisie osoby materialnie odpowiedzialnej, zasada komisyjności, zasada fachowości komisji spisowej)
 • Inwentaryzacja okresowa
 • Inwentaryzacja jednorazowa (doraźna, okolicznościowa, zdawczo – odbiorcza, nadzwyczajna)
 • Ciągła, uproszczona

Sposób przeprowadzania inwentaryzacji

 • Przygotowanie inwentaryzacji okresowej
 • Harmonogram inwentaryzacji okresowej
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury zapasu wyrobów gotowych
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie półproduktów
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie opakowań
 • Sporządzenie nieoficjalnej inwentaryzacji przygotowawczej w magazynie
 • Przeprowadzenie spisu z natury
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Sporządzenie raportu z przebiegu inwentaryzacji

Dokumentacja magazynowa a inwentaryzacja

 • Dokumenty przychodu materiałowego
 • Dokumenty rozchodu materiałowego
 • Instrukcja obiegu dokumentów a inwentaryzacja
 • Instrukcja magazynowa a inwentaryzacja

Dokumenty stosowane w inwentaryzacji

 • Instrukcja inwentaryzacyjna – zakres i zawartość
 • Zarządzenie dyrektora jednostki (przedsiębiorstwa) – zawartość
 • Harmonogram inwentaryzacji na polach spisowych
 • Arkusze powołania członków komisji inwentaryzacyjnej
 • Arkusze powołania członków zespołów spisowych
 • Rodzaje arkuszy spisu z natury
 • Inwentaryzacja przy pomocy kodów kreskowych i kodów 2D (QR)
 • Protokoły z kontroli prac zespołów spisowych
 • Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych
 • Dowody ruchu materiałów w magazynie (przyjęcia i wydania) w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Sprawozdanie z inwentaryzacji
 • Inne dokumenty stosowane w inwentaryzacji

Zadania komisji inwentaryzacyjnej

 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie grup spisowych
 • Odpowiedzialność komisji inwentaryzacyjnej

Oznaczenie środków trwałych i identyfikacja automatyczna w inwentaryzacji

 • Zasady oznaczania zapasów
 • Zasady obmiaru zapasów – liczba, waga
 • Inwentaryzacja zapasu poprzez ważenie
 • Zastosowanie kodów kreskowych i etykiet w inwentaryzacji
 • Wykorzystanie RFID
 • Wykorzystanie systemów automatycznej identyfikacji a instrukcja inwentaryzacyjna

Odpowiedzialność materialna pracowników

 • Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników przedsiębiorstwa
 • Zasady odpowiedzialności za powierzone mienie
 • Zwolnienia i wykluczenia z odpowiedzialności materialnej pracowników

Organizacja spisu z natury

 • Nadanie pola spisowego
 • Przygotowanie do inwentaryzacji pola spisowego
 • Uporządkowanie dokumentacji przychodu i rozchodu materiałowego
 • Obowiązki pracowników na polu spisowym w trakcie inwentaryzacji
 • Zasady przygotowywania i wykorzystywania arkuszy spisu z natury, ich zawartość informacyjna
 • Zasady i sposoby dokonywania pomiarów ilościowych i stanu jakościowego różnych surowców
 • Zasady przyjmowania i wydawania materiałów w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja zawartości opakowań zbiorczych
 • Sposób inwentaryzacji produkcji w toku
 • Inwentaryzacja magazynu

Case: Symulacja procesu spisu z natury

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

dr Marek Kasperek

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się symulację spisu z natury.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z zasadami inwentaryzacji.

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych polskich firm.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • pracowników działu księgowości rozliczający inwentaryzację,
 • członków zakładowych komisji inwentaryzacyjnych,
 • członków komisji spisowych,
 • osób materialnie odpowiedzialnych za magazyny,
 • osób nadzorujących przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

26.10.2018 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.