In Bez kategorii
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/bez-kategorii/zmiany-w-kodeksie-pracy-od-1-sierpnia-2022-roku

Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 roku

– wyzwania dla HR związane z wdrożeniem dyrektyw work-life balance oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE. Praca zdalna, badanie trzeźwości, zmiany w urlopach i wypowiedzeniach – przygotuj się już dziś!

Chcesz się dowiedzieć jaką rewolucję wprowadzą:

 • dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152)
 • dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158)
 • nowe przepisy o pracy zdalnej
 • zmiany w przepisach dotyczące kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu (np. narkotyków i substancji psychotropowych)

i przygotować się do zmian w polskim Kodeksie Pracy?

Chcesz uniknąć błędów i poznać rozwiązania skomplikowanych przypadków po nowelizacji?

Nie czekaj! Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami!
Weź udział w szkoleniu, spotkaj się z wybitnym Ekspertem prawa pracy, charyzmatycznym trenerem – unikniesz błędów i raz na zawsze wyjaśnisz swoje wątpliwości!

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

Dowiesz się między innymi:

 • Jakie zmiany nastąpią w umowie o pracę na okres próbny?
 • W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny zostanie uzależniona od następującej po niej umowy o pracę na czas określony?
 • W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny będzie można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów?
 • Jakie zmiany zajdą w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy?
 • Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania?
 • Jakie nowe informację trzeba będzie zawrzeć w umowie o pracę?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy?
 • Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy?
 • Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakie zdarzenie będzie mogło zostać uznane za „siłę wyższą” i kiedy najpóźniej pracownik może wnioskować o zwolnienie z tytułu siły wyższej?
 • Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownikowi w okresie zwolnienia z tytułu siły wyższej?
 • Według jakich reguł i kto będzie mógł skorzystać z urlopów opiekuńczych?
 • Kto będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
 • Na czym mają polegać zachęty do dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy rodzicami?
 • Jak zmienią się uprawnienia rodziców dzieci w wieku do 8 roku życia?
 • Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Kto określi sposób prowadzenia kontroli trzeźwości pracownika?
 • W jaki sposób będzie przeprowadzana kontrola trzeźwości i jak długo przechowywać informacje o wyniku kontroli?
 • W jakiej formie wprowadzić zasady badania trzeźwości (zmiany regulaminu pracy)?
 • Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy?
 • Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna – na wniosek pracownika?
 • Czy pracodawca będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy?

 Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!

Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


Uczestnicy szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 roku – cele szkolenia:

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

PROGRAM

Szkolenie zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 roku – program:

 1. W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny zostanie uzależniona od następującej po niej umowy o pracę na czas określony? (Nowość!)
 2. W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny będzie można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów? (Nowość!)
 3. Jakie zmiany zajdą w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy? (Nowość!)
 4. Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania? (Nowość!)
 5. Jakie nowe elementy pojawią się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia? (Nowość!)
 6. Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatkowej wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę? (Nowość!)
 7. Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi? (Nowość!)
 8. Jakie nowe informacje trzeba będzie zawrzeć w umowie o pracę? (Nowość!)
 9. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy? (Nowość!)
 10. Co zmieni się w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników? (Nowość!)
 11. Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy? (Nowość!)
 12. Na jakich zasadach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu? (Nowość!)
 13. Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym? (Nowość!)
 14. Jak zmienią się przepisy dotyczące uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4? (Nowość!)
  • ile wydłuży się urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziecka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu? (Nowość!)
  • ile wydłuży się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą? (Nowość!)
 15. Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego? (Nowość!)
 16. Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych? (Nowość!)
 17. Jakie zdarzenie będzie mogło zostać uznane za „siłę wyższą”? (Nowość!)
 18. Jakie zmiany zajdą w zakresie urlopu ojcowskiego i czy będą one dotyczyły rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli będą miały więcej niż 1 rok życia? (Nowość!)
 19. Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych? (Nowość!)
 20. Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które będzie można uzyskać urlop opiekuńczy? (Nowość!)
 21. Czy urlop opiekuńczy będzie płatny i czy okres korzystania z niego będzie wliczany do stażu pracy? (Nowość!)
 22. Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice? (Nowość!)
 23. Jakie nowe wykroczenia zostaną wprowadzone do przepisów kodeksowych? (Nowość!)
 24. Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do kodeksu pracy? (Nowość!)
 25. Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obecność narkotyków i innych podobnie działających substancji? (Nowość!)
 26. Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy? (Nowość!)
 27. Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna – na wniosek pracownika? (Nowość!)
 28. Czy pracownik będzie mógł odmówić świadczenia pracy zdalnej?
 29. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów? (Nowość!)
 30. Do kogo i w jakich sytuacjach (zakres podmiotowy i przedmiotowy) ma zastosowanie ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? (Nowość!)
 31. W jaki sposób zmiana reguł ustalania okresu zasiłkowego wpłynęła na długość okresu ochrony przed zwolnieniem w trybie art. 53 KP? (Nowość!)
 32. Jak zorganizować pracę zdalną po zmianie przepisów?
 33. Czy pracownik świadczący pracę zdalnie może ją wykonywać poza miejscem zamieszkania, czy musi informować pracodawcę o okresowej zmianie miejsca pobytu?
 34. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 roku poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów. Wieloletni Ekspert PIP w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy, autor komentarzy do kodeksu pracy.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  METODY

  zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 roku – metody szkolenia:

  Szkolenie Zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 roku adresowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.