In

Absencja pracownicza

Absencja rujnuje budżety firmowe. Z roku na rok zwiększają się wydatki ponoszone przez pracodawców na wypłatę nadgodzin pracowników przyjmujących zastępstwo lub dodatkowo zatrudnianych na czas nieobecności. W czasach, gdy liczy się każda para rąk do pracy, nadmierna skłonność do korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracowników musi zostać skutecznie ograniczona. Dlatego menedżerowie i działy HR stoją przed koniecznością wypracowania skutecznych rozwiązań ograniczających nieplanowaną absencję pracowników.

Absencja pracownicza – co to jest?

Absencja to każda usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Nieobecność w pracy może być planowana i nieplanowana.  

O planowanej absencji mówimy wtedy gdy przyczyną nieobecności pracownika jest:

  • urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy,
  • delegacje, wyjazdy służbowe

W tej sytuacji pracodawca może wcześniej zapewnić zastępstwo lub przesunięcie na stanowisku pracy.

O wiele trudniejsza do opanowania jest  sytuacja, w której nieobecność pracownika jest nieplanowana.

Do takich nieobecności możemy zakwalifikować:

  • urlopy okolicznościowe (śluby, pogrzeby, narodziny dziecka)
  • opiekę nad dzieckiem
  • chorobę pracownika lub członków rodziny
  • sprawy rodzinne, losowe, administracyjne (wezwanie do sądu, urzędu, itp.)

Absencja pracownicza w Polsce i w innych krajach

Pod koniec lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych przeprowadzone zostały badania, z których wynika, że z powodu choroby nie stawiło się w pracy 22% pracowników. Natomiast pozostałe 78% nieplanowanych nieobecności było wynikiem spraw rodzinnych (26%), osobistych potrzeb pracownika (20%), stresu (16%) oraz przekonania pracownika, że warto skorzystać z prawa do absencji pomimo braku wyraźnej przyczyny (16%). Podsumowując przeprowadzone przez VanDerWalla badania, można stwierdzić, że cztery na pięć przypadków nieobecności w pracy to inne przyczyny niż choroba. Trudno uwierzyć, prawda?

Jakie są koszty absencji chorobowej dla firm?

Koszty absencji chorobowych wpływają niekorzystnie nie tylko na kondycję finansową firmy, ale także na jej funkcjonowanie na rynku, konkurencyjność, przyjmowanie nowych zleceń, rozwój.

Czy wiesz, że przy kwocie wynagrodzenia netto rzędu 2500zł absencja kosztuje pracodawcę nawet 5000 – 6000zł.
Dlaczego tak się dzieje?
Firmy poza wynagrodzeniem wypłacanym nieobecnym pracownikom ponoszą wydatki związane z wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe wypłacane pracownikom na zastępstwie lub koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników (przy długich zwolnieniach lekarskich).
Ale nie są to jedyne koszty ponoszone przez pracodawców!
Dlatego, że pozostają wydatki na wynagrodzenia pracowników rozliczających absencję pracowników, godziny pracy menedżerów poświęcone na znalezienie zastępstwa, koszty powrotu pracownika do pracy po dłuższej nieobecności (adaptacja do pracy, dodatkowe badania lekarskie, itp.).
Jednym słowem  straty  ponoszone przez firmy w wyniku nadużywania przez pracowników prawa do nieobecności mogą pogrążyć niejedno dobrze prosperujące przedsiębiorstwo.

Dane ZUS na temat absencji w Polsce

Godnym uwagi jest fakt, że poziom absencji chorobowej w Polsce z roku na rok dramatycznie rośnie, a jego skala kilkukrotnie przewyższa średnią europejską. Według danych ZUS od stycznia do kwietnia 2019 roku lekarze wystawili 9,2 mln zwolnień na łącznie 102,9 mln dni. Przeciętna długość zwolnienia chorobowego wyniosła 11,4 dnia, zaś na „L4” przebywał statystycznie co drugi Polak.

Reasumując dla firm, które dzisiaj walczą o każdą parę rąk do pracy, dodatkowy problem związany z nieobecnością pracowników stanowi poważne ograniczenie możliwości rozwoju, realizowania wyznaczonych planów i celów biznesowych.

Co zrobić, żeby zmniejszyć nieplanowaną absencję pracowniczą?

Naszą propozycją jest udział w szkoleniu „Zarządzanie absencją pracowników – wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR”. Podczas szkolenia nasz Ekspert zaprezentuje nowoczesne metody zarządzania absencją, narzędzia redukcji absencji, tworzenia konstruktywnej kultury absencji, co przekłada się na sprawniejszą pracę i zmniejszenie średniego poziomu nieobecności.

Nie czekaj, zapisz się już dziś!
Rozpocznij proces budowy strategii zarządzania nieplanowanymi absencjami od udziału w naszych szkoleniach biznesowych.
Jeśli podoba Ci się artykuł udostępniaj na Facebooku, przesyłaj linki pocztą i dziel się z innymi.


Autorka artykułu: Joanna Jarosz-Opolka

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie różnorodnością
Feedback

zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
zarządzanie różnorodnością w zespole
feedback-w-pracy
urlop wypoczynkowy 2019spoleczna-inspekcja-pracy-zadania