In

Ochrona sygnalistów. Dyrektywa 2019/1937

17 grudnia 2021r. Polska, jak i pozostałe kraje unijne, zobowiązana jest do implementacji przepisów przyjętej w październiku 2019r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii czyli tzw. dyrektywy o sygnalistach.

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów nakłada na przedsiębiorstwa sektora prywatnego jak i jednostki sektora publicznego katalog nowych obowiązków oraz sankcjonujących je procedur, które podmiot musi spełnić, aby zapewnić prewencję i nadzór nad nadużyciami, nieprawidłowościami oraz ich sygnalizowaniem.
Firmy prywatne i instytucje mają zatem już niewiele czasu na wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć.

Organizacje będą musiały zapewnić sprawne funkcjonowanie kanałów anonimowego zgłaszania nieprawidłowości oraz zmierzyć się z nieuzasadnionym „donosicielstwem”. To będzie oznaczać dla nich prawdziwą rewolucję.

Mimo trwających prac legislacyjnych i procedowaniem nad zgłoszonym projektem obywatelskim świadomy prawnie pracodawca powinien przyjąć założenie, że Dyrektywa stanie się skuteczna mimo przewidywanych opóźnień związanych z jej wdrożeniem.
Oznacza to, że na zasadach autonomicznych, z wykorzystaniem powszechnych źródeł prawa oraz rozwiązań wewnątrzzakładowych postanowienia dotyczące ochrony sygnalistów będą musiały zostać implementowane.
Rodzi to nowy rodzaj odpowiedzialności oraz wyzwanie – głównie dla działów personalnych.
Należy bowiem pamiętać, że postanowienia Dyrektywy kładą szczególny nacisk na ochroną pracowników, byłych pracowników, a także kandydatów do pracy, którzy w interesie publicznym zgłaszają nieprawidłowości w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa lub instytucji.

Historia implementacji rozporządzenia RODO pokazała, że te podmioty, które wprowadziły odpowiednie procedury i przygotowały wcześniej zasady ochrony danych osobowych, nie czekając na regulacje krajowe, łagodnie przeszły przez proces dostosowawczy.

Nasze kursy i szkolenia prowadzą praktycy prawa pracy i bezpieczeństwa pracy, sędziowie sądów pracy, inspektorzy UDT i PIP, wybitni specjaliści prawa pracy, eksperci zbiorowego prawa pracy, uznani radcy prawni, mediatorzy i negocjatorzy w obszarze dialogu społecznego.
Firma szkoleniowa OSII Effect prowadzi szkolenia na terenie całej Polski.

Szkolenia proponowane przez nasz Ośrodek Effect pomagają w nabyciu i pogłębieniu wiedzy w zakresie dynamicznie zmieniającego się prawa pracy i bezpieczeństwa pracy. Dzięki warsztatowej formie przewidującej pracę nad konkretnymi, problemowymi zagadnieniami, z którymi inspektorzy spotykają się realizując swoje codzienne zadania, nasze szkolenia są cenione przez uczestników.

Nie czekaj, sprawdź naszą ofertę szkoleniową już teraz!
Zdobądź rzetelną wiedzę i praktyczne narzędzia!
Rozpocznij proces budowy strategii poprawy bezpieczeństwa pracy w swojej firmie od udziału w naszych szkoleniach biznesowych.


Autorka artykułu: Mateusz Warchał

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie różnorodnością
Feedback

zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
zarządzanie różnorodnością w zespole
feedback-w-pracy
ochrona-wynagrodzenia-za-prace-2019