In

Przydatne informacje organizacyjne:

23 października 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Praca w grupie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie szkolenia. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Szkolenie trwa w godzinach 9:00-13:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 9:45 Zajęcia
9:45 – 10:00 Sesja pytań i odpowiedzi
10:00 – 10:45 Zajęcia
10:45 – 11:00
Sesja pytań i odpowiedzi
11:00 – 11:45 Zajęcia
11:45 – 12:00 Sesja pytań i odpowiedzi
12:00-13:00 Zajęcia

Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.