Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA O PLIKACH COOKIES


 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych użytkowników korzystających z wszystkich usług serwisu zamieszczonego pod adresem: https://effect.edu.pl jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice.
 2. Cele i źródła, w których przetwarzane mogą być dane użytkowników serwisu:
  a) cele przetwarzania: poprawna realizacja zamówień i usług, realizacja działań o charakterze marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
  b) źródła danych: komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, landing pages, zapis na newsletter), zamówienia, zapytania, dostęp do bazy wiedzy.
 3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
  a) osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
  b) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
 4. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwa, szyfrowanie treści, oraz stosowanie innych zabezpieczeń ogólnie przyjętych.
 6. Dane użytkowników serwisu będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku:
  a) z realizacją zawartej umowy, w tym zapewnienia możliwości dostępu do bazy wiedzy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  b) działalnością marketingową do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 7. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych ze względu na konieczność przetwarzania danych przez Administratora w celu niezbędnego wykonania umowy.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji oferowanych usług oraz wynika z zawartej umowy. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.
 12. Wykorzystywanie plików cookies:
  Nasz serwis internetowy może wykorzystywać pliki cookies. Identyfikują one przeglądarkę użytkowników oraz usprawniają działanie naszego serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 13. Statystyki serwisu:
  Nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu w serwisie. Możemy również korzystać z usługi „Google Analytics” zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanej stronie. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics” znajduje się na stronie: http://www.google.com/int/pl/analytics/privacyoverview.html.
 14. Formularze kontaktowe:
  Na naszej stronie internetowej mamy zamieszczone formularze kontaktowe z załączoną klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.