Analiza sprawozdania finansowego – wyzwanie dla menedżera

 In Akademia Menedżera, Księgowość / finanse
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/analiza-sprawozdania-finansowego-wyzwanie-dla-menedzera

Szkolenie Analiza sprawozdania finansowego – wyzwanie dla menedżera

– jak prawidłowo czytać i interpretować informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy ? – szkolenie dla Członków Rad Nadzorczych i Menedżerów

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez księgowych, jednak odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość danych w nim zawartych ponoszą wszystkie podpisane osoby, a więc nie tylko główny księgowy, ale również wszyscy członkowie zarządu.
Jeżeli podpisują Państwo sprawozdanie finansowe, nie do końca rozumiejąc co oznaczają zawarte w nim cyfry i zapisy – to szkolenie jest dla Was!

Szkolenie podpowie i jak czytać i interpretować sprawozdanie finansowe oraz świadomie brać odpowiedzialność za informacje w nim zawarte.

Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną analizy sprawozdania finansowego wybranego podmiotu, celem wskazania istotnych obszarów interpretacyjnych i pełnej oceny kondycji finansowej firmy.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedź na najczęściej zadawane pytania przez Menedżerów:

 • Jak czytać i interpretować dane zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności firmy?
 • Jak porównywać i wyciągać wnioski o kondycji firmy analizując sprawozdania z dwóch kolejnych lat?
 • Jak łączyć metody analityczne?
 • Czy wskaźniki należy dobierać rozdzielnie?
 • Czy bycie rentowną firmą oznacza pełne bezpieczeństwo płynności?
 • Czy zyskowność gwarantuje wypłacalność?
 • Jakie zagrożenie wiąże się z nadpłynnością?
 • Jakie korzyści wnosi model zarządzania przepływami pieniężnymi?
 • Jaki jest wpływ kapitału pracującego na pomnażanie gotówki operacyjnej?
 • Jak efektywnie zarządzać zasobami?

Korzyści dla uczestników:

 • możliwość zastosowania w praktyce prezentowanych technik i metod analitycznych
 • właściwy dobór technik analizy nakierowanych na pozyskanie właściwej informacji
 • pozyskanie umiejętności doboru danych dla zinterpretowania wybranych obszarów analitycznych
 • łączenie różnych informacji celem zbudowania ogólnej oceny kondycji finansowej
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Sprawozdanie finansowe – obowiązki kadry zarządzającej

 • kluczowe elementy sprawozdania
 • obowiązki i zasady sporządzania sprawozdań
 • audyt sprawozdań finansowych

Jak zrozumieć i ocenić sytuację firmy na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym?

 • zysk jako element oceny kondycji firmy
 • źródła generowania wyniku
 • długofalowa strategia finansowa firmy a polityka bieżącej efektywności
 • zdolność do generowania zysków
 • zarządzanie wynikiem operacyjnym
 • zjawisko dźwigni operacyjnej w firmie
 • parametry analizy rentowności

Warsztaty – analiza przychodów i kosztów jako źródeł wyniku firmy; analiza dźwigni operacyjnej i rentowności; modele planowania finansowego

Parametry płynności i zadłużenia w czytaniu bilansu firmy

 • struktura majątku firmy a zdolność do generowania obrotu
 • źródła finansowania działalności firmy
 • parametry samofinansowania i zadłużenia
 • koszt kapitału
 • zjawisko dźwigni finansowej
 • poziom zadłużenia długoterminowego i krótkoterminowego a wypłacalność w czasie
 • wskaźniki płynności finansowej
 • kategoria płynności a wypłacalność

Warsztaty – analiza dynamiczna zmian majątkowych i kapitałowych, analiza struktury finansowania, wskaźniki zadłużenia, analiza płynności

Wskaźniki operatywności zarządzania, ocena sprawności zarządzania

 • modele efektywnego zarządzania zasobami krótkoterminowymi
 • rotacja zapasów i należności oraz zobowiązań bieżących
 • efektywne zarządzanie wypłacalnością
 • zarządzanie zasobami a konwersja gotówki
 • znaczenie współczynnika rentowności kapitału własnego w zarządzaniu firmą – model Du Ponta

Warsztaty – analiza wskaźników rotacji i konwersja gotówki

Rachunek przepływów pieniężnych jako podstawowe źródło informacji o efektywnym zarządzaniu gotówką

 • struktura cash flow
 • elementy przepływów operacyjnych
 • efektywne zarządzanie kapitałem pracującym

Warsztaty – pośredni model cash flow, znaczenie kapitału pracującego dla przepływów operacyjnych

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Aleksandra Tarasek

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
 • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych
 • Szefów komórek kredytowych w bankach
 • Osób, które chcą się nauczyć czytać i analizować bilans przedsiębiorstw
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.