In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/asertywny-szef-3-2-2-2

Szkolenie asertywny szef

– trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

Szkolenie Asertywny Szef uczy asertywnych technik, za pomocą których menedżerowie wzmocnią swoją pozycję oraz poczucie pewności siebie i swoich działań w biznesie, tak potrzebne w niestabilnych czasach!

Asertywny Szef jest zdecydowany, sprawnie przekazuje zadania, stawia granice i nie czeka aż pracownicy się ich domyślą, skutecznie motywuje pracowników i egzekwuje wykonanie zadań.

Asertywny Szef jest MISTRZEM INFORMACJI ZWROTNEJ, śmiało udziela pracownikowi feedbacku o wynikach i o zachowaniach, ale nie krytykuje w złości, umie odmawiać bez manipulowania i posługiwania się poczuciem winy.

Asertywny Szef umie wyrażać własne zdanie i budować autorytet w relacjach z podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami podczas narad, spotkań zespołowych, spotkań kadry kierowniczej, a nawet dyskusji nieformalnych na tematy drażliwe.

Asertywny Szef  doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami, wie jak postępować z gwiazdami w zespole oraz wiecznymi malkontentami, krytykantami i wycofanymi introwertykami.
Podczas szkolenia Asertywny Szef przeanalizujemy techniki skutecznej komunikacji i nauczymy Cię, jak być asertywnym w pracy.
Pokażemy jak panować nad emocjami – samokontrola jest niezbędną umiejętnością do budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy – ze współpracownikami.
Dowiesz się kiedy warto chwalić za efekt, kiedy za postępy, a kiedy za włożony wysiłek?
Nauczysz się przyjmować ze spokojem krytykę ze strony pracowników i wyciągać z niej konstruktywne wnioski.
Nauczysz się lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami, w szczególności gniewem, wstydem i lękiem.

Szkolenie prowadzi doświadczony Trener biznesu, który uczy przez internet od 2011 roku, projektując autorskie kursy e-learningowe oraz prowadząc angażujące szkolenia on-line i webinaria dla menedżerów.


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Asertywność w pracy

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

3-4 grudnia 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-15:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 1190zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Jak być asertywnym – cele szkolenia:

 • Budowanie asertywnej postawy sprzyjającej wywieraniu wpływu w relacjach z pracownikami
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności w kontaktach z pracownikami, przełożonymi
 • Nabycie i/lub rozwijanie umiejętności:
  – jasnego i motywującego wyrażania poleceń
  – wzmacniania i chwalenia pracowników
  – stawiania granic oraz asertywnej odmowy
  – wyważonego formułowania swojego zdania i argumentowania swoich racji
  – udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, korygowania zachowań pracowników i współpracowników
  – odbierania krytyki ze strony pracownika z dystansem do emocji
  – skutecznego radzenia sobie z presją psychologiczną, straszeniem, agresją i gniewem pracowników
 • Poznanie efektywnych sposobów radzenia sobie z najczęściej spotykanymi postawami i reakcjami tzw. trudnych pracowników
 • Rozwijanie umiejętności stosowania odpowiednich technik asertywności i obrony przed manipulacjami
PROGRAM

Asertywny Szef – program szkolenia:

Czy jestem asertywnym Szefem? Dlaczego warto być asertywnym Szefem? Diagnoza własnego poziomu asertywności

 • Korzyści wynikające z bycia asertywnym Szefem
 • Asertywna mowa ciała – czy asertywność widać „gołym okiem”?
 • Mądra asertywność – kiedy warto odpuścić sobie bycie asertywnym?
 • Moja „Mapa Asertywności” – analiza obecnego poziomu asertywności Uczestników

Siła autorytetu Szefa – jakim jestem Szefem, moje prawa jako Szefa?

 • Autorytet w oparciu o osobowość – jak wykorzystać pozytywne, atrakcyjne cechy swojej osobowości do zbudowania dobrej relacji z zespołem? jak wyjść poza sztywne ramy relacji szef-pracownik
 • Autorytet w oparciu o kompetencje – jak zyskać w oczach pracowników prezentując swoje doświadczenie i osiągnięcia? jak pokazać w praktyce posiadane umiejętności zamiast tylko o nich mówić?
 • Autorytet w oparciu o zachowania wysokostatusowe – jak wyglądać i zachowywać się jak pewny siebie szef, dzięki właściwemu użyciu komunikacji niewerbalnej: pewnemu głosowi, zdecydowanej postawie i silnej gestykulacji?
 • Awans w zespole – problem czy szansa dla Szefa?
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi

Komunikacja niewerbalna Szefa – co widzą pracownicy patrząc na Ciebie? – co można wyczytać z postawy ciała, gesty budujące i obniżające autorytet, mimika twarzy…)

 • Techniki asertywne w codziennej praktyce Szefa
 • Zasady motywującego przekazywania swoich oczekiwań i wydawania poleceń pracownikom
 • Algorytm motywującego polecenia
 • Techniki komunikowania szefowskich decyzji i ich obrony
 • Szefowskie „nie” -stawianie i obrona swoich granic
 • Stanowcze, a jednocześnie uprzejme odmawianie 
 • Modele chwalenia i nagradzania
 • Asertywne zasady prowadzenia rozmów doceniających z pracownikami
 • Asertywne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
  – komunikaty „JA”
  – nowoczesne modele udzielania informacji zwrotnej: FUKO, SPINKA, ZORRO, POP i inne
 • Dlaczego model „kanapki” jest jednym z najgorszych i nie warto z niego korzystać?
 • Zachowania werbalne (zdania) budujące poczucie mocy Szefa w konfliktowych sytuacjach z pracownikami

Trudna sytuacja bycia krytykowanym Szefem – gdy pracownik nas krytykuje…

 • Chwila prawdy o krytyce? Zdrowe podejście do krytyki.
 • Reagowanie na krytykę i narzekanie ze strony pracowników – jak ze spokojem przyjąć uwagi pracowników na swój temat? jak wypracować ze swoim zespołem zachowania które są dopuszczalne, a które nie? 
 • Jak reagować na narzekanie podwładnych?
 • Wzory zachowań skutecznych w radzeniu sobie z uzasadnioną i nieuzasadnioną krytyką ze strony  pracownika
 • Reagowanie na krytykę personalną lub firmy
 • Jacy pracownicy w największym stopniu dezorganizują prace zespołu i zatruwają życie menadżera? jak sobie z nimi radzić?

Asertywne sposoby na trudnych pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni?
 • Narzędzia szefowskie w relacjach z pracownikami o cechach:
  – doświadczonego i kompetentnego, ale niesolidnego
  – nadwrażliwego malkontenta
  – „nałogowego krytykanta”
  – gwiazdy w zespole
  – wycofanego introwertyka
  -…itd.

Inteligencja emocjonalna menedżera

 • Uczucia i emocje w relacjach zawodowych – czym są i czy można je  stłumić?
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i emocji innych ludzi
 • Blaski i cienie emocji – czym są emocje (Koło Emocji Plutchika)? kiedy pomagają menadżerowi, a kiedy przeszkadzają?
 • Trudna emocja: gniew – jak możesz lepiej kontrolować swój gniew? jak gasić rozgrzane emocje swoich pracowników?
  – asertywny, bezpieczny sposób wyrażania gniewu
  – jak reagować na gniew pracownika?
  – jak radzić sobie, kiedy to nas opanował gniew?
  – co dalej po wybuchu?
  – jak postępować ze „starym” gniewem? (zaszłości, dawne wpadki)
 • Zarządzanie negatywnymi emocjami – czym jest emocjonalne uprowadzenie? jak możesz mu przeciwdziałać? jak się uspokoić i odzyskać zdolność do racjonalnej oceny sytuacji?
 • Trudne emocje: strach i wstyd
  – jak nauczyć się działać pomimo odczuwania lęku, wstydu lub wątpliwości? jak mniej się przejmować zdaniem innych ludzi na swój temat?
 • Emocje w pracy – jak wykorzystywać ich siłę? Przykłady uczestników szkolenia ich omówienie i opracowanie strategii radzenia sobie z nimi

Profilaktyka spadku motywacji do pracy Szefa

 • Przyczyny obniżającego się poziomu motywacji – jak zapobiec tej sytuacji?
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Stres jako sprzymierzeniec – kiedy stres bywa pomocny? jak zmienić go ze swojego wroga w sprzymierzeńca?
 • Jak nauczyć się pozytywnie interpretować reakcje swojego organizmu (szybsze bicie serca, przyspieszony oddech itp.)? jak postrzegać komplikacje jako szansę na rozwój lub sprawdzenie swojej zaradności?
 • Wyzwalacze stresu – jak odkryć sytuacje, które najmocniej wyzwalają Twoją reakcję stresową? jak zmienić szkodliwe nawyki myślowe, potęgujące stres, na zdrowsze alternatyw
WYKŁADOWCA

Trenerem Szkolenia Asertywny Szef będzie:

Polski Ekspert w obszarze nawyków i efektywności osobistej, trener asertywności z bogatą praktyką. Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów. Specjalizuje się w rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności i kreatywności w biznesie.
4000 godzin przeprowadzonych szkoleń, 14 lat w zawodzie trenera i doradcy biznesowego, Pomógł kilku tysięcy menedżerom rozwinąć kompetencje osobiste i liderskie. Jego prace wysoko oceniają takie firmy jak Volkswagen, IBM, Bayer, Samsung.
Jest trenerem z nurtu Evidence Based (Opartego na Faktach), co oznacza, że podczas szkoleń odwołuje się do konkretnych badań naukowych – prezentuje rzetelną, sprawdzoną wiedzę.

Uczy poprzez doświadczenie. W szkoleniach wykorzystuje angażujące ćwiczenia i gry szkoleniowe, dzięki którym uczestnicy doświadczają na własnej skórze prezentowanych zagadnień, a następnie sami wyciągają wnioski. Dzięki temu lepiej rozumieją i zapamiętują techniki i przekazywane zasady.

Uczy przez internet od 2011 roku
Twórca autorskich narzędzi i programów szkoleniowych.
Innowator: Twórca Krainy Nawyków – jedynej w Polsce edukacyjnej gry planszowej rozwijającej nawyki i umiejętności.
Autor elektronicznego narzędzia do planowania i zarządzania sobą w czasie – System Skuteczności TM
Napisał i opublikował ponad 80 artykułów na temat poprawy efektywności.
Autor książki Przewodnik po Krainie Nawyków praktycznego poradnika o projektowaniu i rozwianiu nawyków.

Szkolił z sukcesami wiele firm, m.in. Capgemini, IBM, Opera Software, Volvo IT, The Banyan Solutions,  Axxiome, DeLaval, Herbapol, Kaczmarski Group, Krajowy Rejestr Długów, Lotos, Mennica Polska, Samsung,  Swarovsky, TRW, UPS, Volkswagen, Petrochemia Blachownia, Rockwell Automation, Avio Polska, Diehl Metering Rettig Heating, Lincoln Electric Bester, Tauron Obsługa Klienta, Elektrometal, Packprofil, WUP Kraków, Kinnarps Polska.

Co wyróżnia naszego Trenera:

 • Uzyskany tytuł Advance Communicator Silver oraz Advance Leader Bronze przyznawany przez Toastmasters International – największą na świecie organizację uczącą wystąpień publicznych i przywództwa.
 • Zdobyty tytuł Mistrza i Wicemistrza Polski w kreatywności jako trener drużyn.
 • 4-krotny reprezentant Polski w Finałach Światowych w kreatywności w Stanach Zjednoczonych.

Opinie szkoleniach prowadzonych przez Trenera:

 • bardzo ciekawe szkolenie, urozmaicone grami zespołowymi i indywidualnymi
 • doskonałe warsztaty, bardzo wysoki poziom merytoryczny
 • praktyczna wiedza i świetny kontakt z grupą
 • nauka przez doświadczenie, bardzo praktyczne podejście
 • ogromna wiedza, dojrzały i przyjazny sposób dzielenia się nią
 • potężna dawka wiedzy i umiejętności w atmosferze zabawy
 • świetne przygotowanie i niezwykle pomocne techniki w pracy
 • bogate treści merytoryczne, a także okaz do o integracji zespołu
 • metody pracy w pełni dostosowane do grupy i tematu
 • kreatywne ujęcie tematu, profesjonalizm w każdym detalu
METODY

Szkolenie Asertywny Szef – metody:

Szkolenie zawiera ponad 85% zajęć treningowych. Są to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników.

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.

ADRESACI

Szkolenie jak być asertywnym adresujemy do:

wyższej i średniej kadry menedżerskiej, osób, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych, a w szczególności do:

 • kierowników działów
 • szefów zespołów
 • kierowników i specjalistów Zarządzających Personelem

oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją komunikację w zespole

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Asertywny Szef – jak być asertywnym?

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

3-4.12.2020 Szkolenie online
1190 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.