Lider 2.0. – pozytywna psychologia przywództwa i kształtowania kultury zaangażowania

 In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/lider-2-0-pozytywna-psychologia-przywodztwa-i-ksztaltowania-kultury-zaangazowania

Szkolenie Lider 2.0. – pozytywna psychologia przywództwa i kształtowania kultury zaangażowania

– jak być lepszym szefem?

Szkolenie jest adresowane dla menadżerów, którym zależy na kierowaniu zespołem ludzi zmotywowanych, rozumiejących swoje miejsce w firmie i na rynku oraz odważnie stawiających czoła wyzwaniom. Rozwój w tym zakresie nie ma końca. Wszelkie kryzysy rozgrywają się w jego systemie motywacyjnym: entuzjazm zawsze zostaje przyćmiony rozczarowaniem, a wytrwałość najczęściej zamienia się w rutynę. Niby każdemu zależy na jak najlepszym rezultacie, ale człowiek nie jest robotem i ulega trudnym do przewidzenia wpływom, słabościom, wypaleniu i bezsilności. Zwierzchnicy szukają pomocy w arsenale technik motywacyjnych, ale każda z nich wcześniej czy później się zużywa. Przy okazji na pokładzie mamy coraz młodszych pracowników o trudnej do okiełznania osobowości i emocjonalności. Podkreślana do tej pory charyzma i wizjonerstwo już nie wystarczają. Nowoczesny szef musi być nie tylko mentorem, coachem, inspiratorem i instruktorem, ale dodatkowo powinien posiadać kompetencje psychologiczne umożliwiające szerokie i dalekie spojrzenie na cały zespół – musi być Liderem 2.0. Jak to zrobić? Tym właśnie zajmiemy się na szkoleniu.

Warsztat wychodzi poza sztampę szkoleń dla menadżerów dzięki następującym elementom:

Wyjście poza problematykę przywództwa w stronę tworzenia kultury zaangażowania, a więc inspirującego i mobilizującego kontekstu funkcjonowania organizacji, co przekłada się na satysfakcję pracowników oraz pożądany wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy (employer branding).

Wieloletnie doświadczenie konsultanta w pracy ze zróżnicowanymi zespołami – większość realizowanych projektów była reakcją na zgłaszane przez menadżerów problemy. Wiele przemyśleń zebrano w bestsellerowej książce „Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne” (z M. Torój). Do jej treści będziemy sięgali w trakcie szkolenia.

Niestandardowe techniki szkoleniowe i styl pracy z grupą. Uczymy się przez doświadczenie, z eliminacją prezentacji. Warsztat jest ciągiem inspirujących ćwiczeń, z których wnioski są natychmiast przekładane na praktyczny action plan. Przydatność szkolenia jest mierzona liczbą zapisanych pomysłów.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 1. Poziom poznawczy: Menadżerowie rozumieją wartość rozwoju w stronę Lidera 2.0. i konieczność kształtowania kultury zaangażowania.
 2. Poziom behawioralny: Uczestnicy wypracowują szereg rozwiązań i działań do natychmiastowego wdrożenia.
 3. Poziom emocjonalny: Uczestnicy odpoczywają od codzienności, dobrze się bawią, co sprzyja kreatywności.
 4. Poziom społeczny: Uczestnicy mają wiele okazji do wymiany doświadczeń i opinii.
 5. Poziom aksjologiczny: Szefowie wzmacniają wartości, na których chcą oprzeć funkcjonowanie zespołu.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI:

Obszar Wiedza:

 1. Znajomość koła motywacji pracownika i wzajemnego powiązania różnych stanów emocjonalnych podwładnych.
 2. Znajomość koncepcji działań planowych I. Ajzena, jako źródła wytycznych do kształtowania kultury zaangażowania.
 3. Znajomość ról, które Lider 2.0. musi pełnić, żeby sprawnie kierować zespołem.

Obszar Umiejętności:

 1. Umiejętność dostrzegania indywidualności pracowników i ich unikalnych potrzeb.
 2. Umiejętność kształtowania intencji behawioralnej pracownika, obniżania lęku przed porażką i stymulowania nadziei na sukces.
 3. Umiejętność pełnienia roli mentora, modelu do naśladowania oraz coacha.

Obszar Kompetencje społeczne: 

 1. Wzrost empatii i lepsze „wyczuwanie” potrzeb innych ludzi.
 2. Poprawa kompetencji komunikacyjnej.
 3. Poprawa umiejętności wywierania wpływu na pracowników bez manipulacji.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I.
Kształtowanie kultury zaangażowania

 1. Lider 2.0. czyli kto?
 • Nowe wyzwania stawiane przed zwierzchnikami.
 • Funkcjonowanie w warunkach smogu/stresu informacyjnego i nowych technologii
 • Nowe pokolenia na pokładzie
 • Redefiniowanie mistrzostwa i autorytetu
 • Zmiana etosu pracy
 • Cechy Lidera 2.0.
 1. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria
 • Kształtowanie intencji behawioralnej (żeby chciało się chcieć)
 • Model I. Ajzena – teoria działań planowych
 • Case study – czego możemy się nauczyć od gen. George Pattona?
 • Znaczenie postaw pracowników
 • Rola oficjalnych i nieformalnych norm
 • Kontrola działania – czynnik decydujący o powodzeniu każdego wdrożenia
 • Case study – tajemnica sukcesu WOŚP
 1. Kształtowanie postaw podwładnych
 • Case study – Rozwiązania są wokół nas.
 • Perswazyjny schemat prezentacji rozwiązań
 • Przełamywanie egocentryzmu menedżerskiego
 1. Szef jako model do naśladowania
 • Case study – wyprawa Sir. Shackletona
 • „Chcesz wiedzieć jak pracować? Patrz na mnie!”
 • Wzmacnianie autorytetu
 • Wieloaspektowy kontakt z podwładnymi
 1. Ułatwianie realizacji celów
 • Szef jako instruktor i coach
 • Ułatwianie pracownikom kontroli nad działaniami
 • Wzmacnianie starań
 • Rozkładanie złożonych procesów na łatwe do osiągnięcia etapy
 • Wzmacnianie przekonania pracowników o własnej wartości.

Dzień II.

Regulowanie motywacji osiągnięć pracowników

 1. Psychologia motywacji osiągnięć
 • struktura motywacji osiągnięć
 • związek motywacji osiągnięć z aspiracjami i efektywnością podwładnych
 • nadzieja na sukces
 • struktura lęku przed porażką
 1. Symptomy stosowania strategii defensywnych / asekuracyjnych przez pracowników
 • deprecjonowanie celów i deklaracja niezaangażowania
 • stan zawieszenia (syndrom Yeti)
 • samoutrudnianie i prokrastynacja
 • inklinacja w służbie Ego i nie przyznawanie się do błędów i porażek
 1. Metody obniżania lęku przed porażką
 • wpływanie na samoocenę podwładnych (problem „adoceniozy”)
 • rozmowa o trudnych emocjach
 • pokazywanie alternatywnych możliwości i szans
 • poprawa relacji z przełożonym
 1. Wzmacnianie nadziei na sukces
 • osobiste narracje przełożonego
 • odwoływanie się do poprzednich doświadczeń / sukcesów
 • podkreślanie kompetencji podwładnych
 • przekazywanie optymistycznej wizji przyszłości
 1. Uczenie się na błędach
 • sesje inspiracji (lemoniadowy dzień)
 • szef jako źródło przykładu
 • sposób rozmawiania o trudnościach (oddzielanie ludzi od problemu)
 • stosowanie metod projekcyjnych
 • wyprowadzanie praktycznych wniosków z trudnych doświadczeń
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

dr Paweł Fortuna 

 • Psycholog biznesu z 20-letnim doświadczeniem, trener i coach, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i lepiej żyć.
 • Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego (MBA, Psychologia biznesu dla menedżerów) i w Instytucie Psychologii KUL (Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości).
 • Autor i współautor kilkunastu książek. Dwukrotny laureat Nagrody Teofrasta miesięcznika Charaktery za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną (Pozytywna psychologia porażki oraz Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować?) oraz dwukrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (Perswazja w pracy trenera oraz Metafory i analogie w szkoleniach).
 • Publikacje książkowe:
  – Fortuna, P. (2014). Subiektywna psychologia biznesu.
  – Fortuna, P., Urban, M. (2013). Metafory i analogie w szkoleniach.
  – Fortuna, P. (2012). Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę.
  – Urban, M., Fortuna, P. (2012). Pasja żonglowania/Passion for juggling.
  – Fortuna, P. (2011). Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkolenia.
  – Fortuna, P. (2010). Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych.
  – Łaguna, M., Fortuna, P. (2009). Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu.
  – Fortuna, P., Torój, M. (2009). Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne.
  – Fortuna, P. (2007). Obrona przed wpływem telewizji.
 • Autor wielu badań eksperymentalnych głównie z dziedziny psychologii perswazji i obrony przed manipulacją.
 • W biznesie realizuje pionierskie i innowacyjne projekty związane z uczeniem się na błędach, transferem wiedzy, przełamywaniem rutyny oraz poszukiwaniem nowych strategii sprzedażowych i negocjacyjnych. W ostatnim czasie rozwija autorską koncepcją „Sprzedaż bez sprzedawania”.
 • Realizował projekty dla klientów niemal każdej branży, m.in: Volvo & Ranault Truck, Allianz, Siemens, Polkomtel, Bayer, Raiffeisen Polbank, Baxter, Jungheinrich, Netafim, Tauron, Timac Agro, Same-Deutz Fahr, HBO.
 • Członek ZAiKS, autor muzyki i tekstów m.in. do piosenek Justyny Steczkowskiej (największy hit: Dziewczyna szamana, 5 Fryderyków). Inicjator i realizator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu (4 edycje) i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia (24 edycje).
 • Dziennikarz radiowy, wraz z Łukaszem Bożyckim prowadził cykliczną audycję Animal Rationale w Polskim Radiu RDC.
 • Członek honorowy Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Stowarzyszenia MBA INSPIRE.
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

 • debata i wymiana doświadczeń
 • techniki teatru improwizowanego
 • niestandardowe metody szkoleniowe
 • case study’s
 • metody projekcyjne
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • menedżerów wszystkich szczebli
ORGANIZACJA

 

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel DeSilva**** Premium Poznań
7ed289d4-8660-47d4-9d4b-ee1769c1895994963480

Hotel DeSilva**** Premium Poznań

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Jestem bardzo mile zaskoczona szkoleniem. Szkolenie dopasowane do każdego uczestnika, dużo przydatnej wiedzy, popartej przykładami z życia. Wykładowca najlepszy z jakim kiedykolwiek miałam przyjemność współpracować. Ocena 6".

  Polski Holding Inwestycyjny S.A. Ilona
 • "Jestem zadowolona z tematyki szkolenia, była zgodna z moimi oczekiwaniami. Ćwiczenia i praktyka bardzo potrzebne. Dobrze wykorzystany czas. Prowadzący super! Świetny kontakt z uczestnikami, odpowiednie wykorzystanie czasu. Za krótko - chcę więcej!"

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Aneta

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.