In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/radzenie-sobie-ze-stresem-komunikacja-kryzysowa-interwencja-kryzysowa

Interwencja kryzysowa w miejscu pracy i radzenie sobie ze stresem w sytuacjach nadzwyczajnych

– komunikacja kryzysowa oraz pomoc i wsparcie osobom poszkodowanym. Niezawodne metody w sytuacjach zagrożenia przekazują Eksperci w walce ze stresem.

Szkolenie on-line radzenie sobie ze stresem w sytuacjach nadzwyczajnych – wsparcie dla menedżerów w zarządzaniu kryzysowym.

Występujący obecnie w Polsce kryzys spowodowany epidemią uwidacznia trudności, jakie niesie za sobą zarządzanie pracownikami w sytuacjach kryzysowych. Nagła zmiana o charakterze krytycznym wywołuje silny stres i powoduje, że dotychczas wypracowane strategie rozwiązywania problemów nie sprawdzają się.
Niezależnie czy sytuacja kryzysowa jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna, wymaga wprowadzenia odpowiednich procedur postępowania, które obejmują komunikację kryzysową oraz pomoc i wsparcie osobom poszkodowanym.
Nasz trening interwencji kryzysowej i radzenia sobie ze stresem poprowadzą Eksperci, którzy od lat pomagają firmom walczyć z problemem stresu poprzez szkolenia i wdrażanie systemów zarządzania stresem w zakresie prewencji I-go, II-go i III-go stopnia, zgodnie ze standardami OSHA.

Dlaczego warto wziąć udział w treningu walki e stresem?

 • Dowiesz się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Poznasz skuteczne metody interwencji kryzysowej w miejscu pracy.
 • Będziesz wiedział jak przekazywać pracownikom trudne informacje i udzielać im wsparcia.
 • Nauczysz się rozpoznawać potrzeby i zasoby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych.

Niezastosowanie właściwych metod zarządzania stresem, może skutkować wzmożoną absencją pracowników i nieracjonalnymi zachowaniami oraz spadkiem produktywności i motywacji. W dłuższej perspektywie proces ten może mieć nieodwracalne konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa.

Weź udział w szkoleniu, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia jak pokonać stres w pracy wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie jak pokonać stres w pracy – cele i korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiesz się co to jest stres i jakie są jego skutki.
 • nauczysz się odróżniać stres pozytywny od negatywnego.
 • będziesz potrafił skutecznie korzystać z różnych technik redukcji stresu i przeciwdziałania mu.
 • dowiesz się jak radzą sobie ze stresem osoby wykonujące zawody o szczególnym narażeniu na stres.
 • będziesz lepiej radził sobie ze stresem i przez to będziesz bardziej pewny siebie.
 • zwiększy się twoja satysfakcja z działania i będziesz bardziej skuteczny w pracy.
 • będziesz miał możliwość przetrenować różne techniki radzenia sobie ze stresem.
 • nauczysz się kontrolować własne reakcje na stres i będziesz potrafił obniżać napięcie w spotkaniach z klientem i współpracownikiem.
 • będziesz miał możliwość zbadania swojego obciążenia stresem wypełniając kwestionariusz STRESSout – badanie i wyniki otrzymasz w trakcie szkolenia.
 • poznasz narzędzia do identyfikacji czynników stresogennych – lista kontrolna.
PROGRAM

Szkolenie Interwencja kryzysowa w miejscu pracy i radzenie sobie ze stresem w sytuacjach nadzwyczajnych – program:

 1. Jakie rodzaje kryzysu wewnętrznego i zewnętrznego może doświadczyć firma?
 2. Czy możemy przygotować się na sytuacje krytyczne?
 3. W jakim obszarze pracodawca odpowiada za wprowadzenie rozwiązań w firmie w obliczu sytuacji kryzysowej?
 4. Na czym polega interwencja kryzysowa w miejscu pracy?
 5. Zintegrowany model radzenia sobie ze stresem BASIC-Ph. – zasady wdrożenia w firmie.
 6. Debriefing jako metoda radzenia sobie z sytuacją kryzysową w miejscu pracy.
 7. Kto powinien zostać objęty interwencją kryzysową? – dobór pracowników i metod do zastosowania interwencji.
 8. Komunikacja kryzysowa – jak przekazywać trudne informacje pracownikom?
 9. Formy pomocy zewnętrznej, z której może skorzystać pracodawca w sytuacjach kryzysowych w firmie.
 10. Czy interwentem kryzysowym może być pracownik firmy?
 11. Jak zachowują się osoby doświadczające sytuacji kryzysowej?
  – rozpoznawanie stanów emocjonalnych
  – rozpoznawanie reakcji oraz potrzeb osób poszkodowanych.
 12. Identyfikacja zasobów radzenia sobie osób dotkniętych sytuacją kryzysową.
 13. Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych (planowanie pracy, krzywa wydajności pracy, techniki relaksacyjne i wizualizacyjne)
 14. Jak udzielać pomocy pracowników świadczącym pracę w formie zdalnej?

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSII Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Interwencja kryzysowa w miejscu pracy i radzenie sobie ze stresem w sytuacjach nadzwyczajnych poprowadzą:

Trener, konsultant, psycholog, certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ekspert zarządzania stresem i profilaktyki stresu. Rzecznik zaufania w kluczowych organizacjach w kraju. Ekspert zarządzania kryzysowego i rozwiązywania sytuacji trudnych w firmach.
Od lat wspiera firmy w przygotowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania stresem w zakresie prewencji I-go, II-go i III-go stopnia, zgodnie ze standardami OSHA.
Autorka treningów antystresowych dla kadry menedżerskiej, szkoleń w zakresie panowania nad stresem, emocjami i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu skierowanych do pracowników. Współautorka pierwszego poradnika radzenia sobie ze stresem w pracy – Pokonać stres oraz publikacji Choroby układu krążenia a stres: podejście profilaktyczne

W ramach polityki antystresowej przygotowuje:

 • badanie poziomu stresu w środowisku pracy
 • analizę czynników stresogenności w miejscu pracy
 • przeprowadzenie/aktualizację oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem czynników stresogennych wykorzystując m.in. metodę RISK-SCORE
 • szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem
 • treningi antystresowe dla kadry zarządzającej i menedżerskiej

Prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz negocjacji pracowniczych.

Stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, od ponad 10 lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego wdrażania u pracodawców programów profilaktycznych w zakresie zagrożeń psychospołecznych w miejscy pracy tj. przeciwdziałania stresowi, mobbingowi i dyskryminacji.
Stały i doraźny członek komisji antymobbingowych.
Twórca autorskich projektów wdrożeniowych w zakresie wewnętrznej polityki antymobbingowej.

Wykładowca akademicki:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

oraz

Wybitny Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.

Specjalizuje się w głównie szkoleniach i badaniach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, uprawnień związków zawodowych, negocjacji i mediacji, stresu w pracy. Autor pierwszego w Polsce poradnika dot. oceny stresogenności cech pracy pt. Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne.

Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach.

Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.

W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników, a wśród nich wydawnictwa pionierskie np.:
Pokonać stres: poradnik radzenia sobie ze stresem dla członków organizacji związkowych i pracowników zatrudnionych w sektorze banków, handlu i ubezpieczeń, 
Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania: aspekty prawno–psychologiczne

Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych,
pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy pt. Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne. 

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
 • Praca w banku źródłem stresu
 • Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania – aspekty prawno-psychologiczne
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
METODY

Szkolenie Interwencja kryzysowa w miejscu pracy i radzenie sobie ze stresem w sytuacjach nadzwyczajnych – metody on-line:

Szkolenie aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
dyskusja moderowana
symulacje
case study
ćwiczenia coachingowe
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie Interwencja kryzysowa w miejscu pracy i radzenie sobie ze stresem w sytuacjach nadzwyczajnych adresujemy do:

pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami oraz pracowników służby HR i BHP, którzy mają trudności w radzeniu sobie ze stresem pracowników i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w firmie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia jak pokonać stres w pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.