In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/stres-w-pracy

Trening walki ze stresem w pracy – niezawodne metody Ekspertów zarządzania stresem

– Jak pokonać stres i poprawić skuteczność w pracy?

Czy wiesz, że 50–60% absencji chorobowych związanych jest ze stresem w pracy, a Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych pracowników na świecie!
Stres w pracy obniża motywację do działania i odbiera poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, przez co stajemy się mniej wydajni, popełniamy błędy i frustrujemy się kolejnymi wyzwaniami zawodowymi!
Stres w pracy jest odpowiedzialny za dekoncentrację i wpływa na zwiększenie wypadków przy pracy.
Nasz trening antystresowy prowadzi dwóch Ekspertów, którzy od lat pomagają firmom walczyć z problemem stresu zawodowego poprzez szkolenia i wdrażanie systemów zarządzania stresem w zakresie prewencji I-go, II-go i III-go stopnia, zgodnie ze standardami OSHA.

Dlaczego warto wziąć udział w treningu walki e stresem?

Chcesz być bardziej skuteczny w działaniu i odnosić więcej sukcesów zawodowych?
Chcesz skutecznie radzić sobie ze stresem?
Chcesz poznać sprawdzone metody radzenia sobie ze stresem wykorzystywane przez sportowców i osoby publiczne?
Chcesz poznać techniki radzenia sobie ze stresem, które stosują menedżerowie w największych korporacjach? Chcesz skutecznie motywować siebie i swoich współpracowników?
Chcesz lepiej zarządzać swoim czasem?
Chcesz być bardziej pewny siebie w kontakcie z klientem?

Zainwestuj w nasze szkolenie z zarządzania stresem. Dowiesz się jak pokonać stres w pracy!
Poznasz skuteczne metody panowania nad stresem, techniki szybkiej relaksacji do zastosowania od zaraz!

Weź udział w szkoleniu, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia jak pokonać stres w pracy wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie jak pokonać stres w pracy – cele i korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiesz się co to jest stres i jakie są jego skutki.
 • nauczysz się odróżniać stres pozytywny od negatywnego.
 • będziesz potrafił skutecznie korzystać z różnych technik redukcji stresu i przeciwdziałania mu.
 • dowiesz się jak radzą sobie ze stresem osoby wykonujące zawody o szczególnym narażeniu na stres.
 • będziesz lepiej radził sobie ze stresem i przez to będziesz bardziej pewny siebie.
 • zwiększy się twoja satysfakcja z działania i będziesz bardziej skuteczny w pracy.
 • będziesz miał możliwość przetrenować różne techniki radzenia sobie ze stresem.
 • nauczysz się kontrolować własne reakcje na stres i będziesz potrafił obniżać napięcie w spotkaniach z klientem i współpracownikiem.
 • będziesz miał możliwość zbadania swojego obciążenia stresem wypełniając kwestionariusz STRESSout – badanie i wyniki otrzymasz w trakcie szkolenia.
 • poznasz narzędzia do identyfikacji czynników stresogennych – lista kontrolna.
PROGRAM

Szkolenie stres w pracy – program:

 1. Stres w pracy – aspekty medyczne, psychologiczne i prawne.
 2. Stresory i ich rodzaje.
 3. Czy stresory można kontrolować?
 4. Jakie czynniki stresogenne da się kontrolować?
 5. Traktowanie stresu jako wyzwania – relacja dystres-eustres.
 6. Co mnie stresuje w pracy? Na co mamy wpływ, a co jest poza naszą kontrolą?
 7. Rozpoznawanie własnych źródeł stresu – autodiagnoza – ćwiczenia.
 8. Indywidualne badania własnego obciążenia stresem w pracy – kwestionariusz STRESSout – badanie i wyniki Uczestnicy otrzymają w trakcie szkolenia.
 9. Prezentacja narzędzia do identyfikacji czynników stresogennych – lista kontrolna.
 10. Mowa ciała jako przekaźnik reakcji stresowej i techniki jej kontroli.
 11. Źródła stresu zawodowego – analiza czynników stresogennych.
 12. Metody oceny obciążenia pracą i optymalizacja realizacji zadań – krzywa pobudzenia.
 13. Oceny ryzyka zawodowego uwzględniającego czynniki stresogenne – metoda Risk Score.
 14. Biofeedback jako współczesna metoda radzenia sobie ze stresem w kontekście wykonywania zadań.
 15. Metody i techniki radzenie sobie ze stresem – ćwiczenia:
  – relaksacja autogenna oddechowa i mięśniowa
  – techniki wyobrażeniowe
  – krzywa REFA
  – Macierz Bliss’a
  – poszukiwanie sieci wsparcia społecznego (koncepcja M. Hartley)
  – techniki szybkiej reedukacji napięcia
  – trening mentalny
  – trening uważności
 16. Zarządzanie własnym czasem pracy jako element zarządzania stresem.
 17. Poprawna komunikacja w pracy jako forma przeciwdziałania stresowi.
 18. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami.
 19. Radzenie sobie z trudnym klientem – wewnętrznym i zewnętrznym.
 20. Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy.
 21. Objawy wypalenia zawodowego – predyspozycje osobiste i podatność, czynniki organizacyjne.
 22. Mapa zasobów – style skuteczności – lokus zewnętrzny i wewnętrzny – ćwiczenia.
 23. Motywacja a wypalenie zawodowe.
 24. Informacje zwrotne – brak konstruktywnych rozwiązań a feedback pracowniczy – ćwiczenia
 25. Metody indywidualne i organizacyjne zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 26. Jak wprowadzić programy zarządzania stresem w przedsiębiorstwie?
 27. Jak ograniczyć ilość zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków przy pracy spowodowanych tzw. błędem ludzkim?
 28. Ikigai  – postawa życiowa a radzenie sobie ze stresem i motywowanie do pracy.
WYKŁADOWCA

Szkolenie jak pokonać stres i poprawić skuteczność w pracy? poprowadzą:

Trener, konsultant, psycholog, certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ekspert zarządzania stresem i profilaktyki stresu.
Od lat wspiera firmy w przygotowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania stresem w zakresie prewencji I-go, II-go i III-go stopnia, zgodnie ze standardami OSHA.
Autorka treningów antystresowych dla kadry menedżerskiej, szkoleń w zakresie panowania nad stresem, emocjami i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu skierowanych do pracowników. Współautorka pierwszego poradnika radzenia sobie ze stresem w pracy – Pokonać stres oraz publikacji Choroby układu krążenia a stres: podejście profilaktyczne

W ramach polityki antystresowej przygotowuje:

 • badanie poziomu stresu w środowisku pracy
 • analizę czynników stresogenności w miejscu pracy
 • przeprowadzenie/aktualizację oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem czynników stresogennych wykorzystując m.in. metodę RISK-SCORE
 • szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem
 • treningi antystresowe dla kadry zarządzającej i menedżerskiej

Prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz negocjacji pracowniczych.

Stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, od ponad 10 lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego wdrażania u pracodawców programów profilaktycznych w zakresie zagrożeń psychospołecznych w miejscy pracy tj. przeciwdziałania stresowi, mobbingowi i dyskryminacji.
Stały i doraźny członek komisji antymobbingowych, rzecznik zaufania w kluczowych organizacjach w kraju.
Twórca autorskich projektów wdrożeniowych w zakresie wewnętrznej polityki antymobbingowej.

Wykładowca akademicki:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

oraz

Wybitny Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.

Specjalizuje się w głównie szkoleniach i badaniach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, uprawnień związków zawodowych, negocjacji i mediacji, stresu w pracy. Autor pierwszego w Polsce poradnika dot. oceny stresogenności cech pracy pt. Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne.

Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach.

Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.

W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników, a wśród nich wydawnictwa pionierskie np.:
Pokonać stres: poradnik radzenia sobie ze stresem dla członków organizacji związkowych i pracowników zatrudnionych w sektorze banków, handlu i ubezpieczeń, 
Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania: aspekty prawno–psychologiczne

Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych,
pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy pt. Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne. 

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
 • Praca w banku źródłem stresu
 • Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania – aspekty prawno-psychologiczne
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
METODY

Szkolenie jak pokonać stres w pracy? – metody:

Szkolenie Jak pokonać stres w pracy? prowadzone jest w interaktywnej formie warsztatowej angażującej wszystkich uczestników.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa
dyskusja moderowana
symulacje
case study
scenki sytuacyjne
ćwiczenia coachingowe
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie Jak pokonać stres i poprawić skuteczność w pracy? adresujemy do:

pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami oraz pracowników służby BHP, którzy w swojej pracy spotykają trudności w zakresie identyfikacji źródeł stresu na poziomie jednostkowy i organizacyjnym oraz chcą zabezpieczyć firmę i jej rozwój przed negatywnymi skutkami stresu.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia jak pokonać stres w pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.