Controlling personalny

 In HR / Kadry, Księgowość / finanse
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/controlling-personalny

Szkolenie Controlling personalny

– redukcja kosztów HR w praktyce

Jesteś Menedżerem/Specjalistą Działu Hr i szukasz odpowiedzi na pytania:

 • Jak mierzyć efektywność działań HR? – metody i narzędzia pomiaru
 • W jaki sposób optymalizować działania w obszarze HR?
 • Jak kontrolować koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi?
 • Jak identyfikować niepokojące zjawiska w obszarze HR oraz generować skuteczne rozwiązania trudnych sytuacji?
 • Jak skutecznie planować budżet HR?
 • Jak analizować procesy HR-owe i raportować w obszarze HR?
 • Jak uzyskać poparcie zarządu dla planowanych działań HR?

Chcesz podejmować decyzje w obszarach HR przez pryzmat efektywności i optymalizować koszty działania!

Szkolenie controlling personalny – korzyści:

Weź udział w szkoleniu dla działów HR, którego celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu personalnego, w tym zastosowania analizy kosztów oraz analiz wskaźników ekonomicznych w celu optymalizacji procesów i działań personalnych.
Podczas warsztatów z controllingu personalnego  przejdziemy od zagadnień związanych z projektowaniem HR Scorecard do metod i narzędzi pomiaru efektywności we wszystkich kluczowych obszarach HR.
Omówimy wybrane zagadnienia z zakresu optymalizowania kosztów planowania personelu, rekrutacji i selekcji, oceniania pracowników i ich rozwoju, wynagradzania i kosztów pracy.
Wyjaśnimy, na co zwrócić uwagę przy budżetowaniu kosztów, a także jakie argumenty pomagają w uzyskaniu zgody zarządu na realizację działań HR.

Uczestnicy szkolenia Controlling personalny otrzymają gotowe do zastosowania narzędzia, wzory:

 • Arkusz do kalkulacji kosztów fluktuacji
 • Arkusz do kalkulacji kosztów absencji chorobowej
 • Arkusz do kalkulacji wskaźników fluktuacji
 • Arkusz do kalkulacji wskaźników efektywności pracy
 • Arkusz do analizy czasu pracy
 • Wzory wskaźników controllingu personalnego w różnych obszarach
ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

13-14 czerwca 2019r. – Hotel Park Inn by Radisson Katowice ****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.parkinn.com/hotel-katowice

Park Inn by Radisson Katowice **** reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia w każdym dniu rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 1390 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie controlling personalny – korzyści:

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe pomocne w samodzielnym rozwiązywanie problemów omawianych na zajęciach, w tym wykaz najczęściej stosowanych mierników, wzory kalkulacji kosztów fluktuacji i kosztów absencji chorobowej.

PROGRAM

Szkolenie controlling personalny – program:

Mierzenie efektywności jako element strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

 • Istota i zakres controllingu personalnego. HR a strategia firmy.
 • Jak może wyglądać zrównoważona karta wyników dla obszaru HR?
 • Źródła danych dla analiz HR
 • Controlling w kontekście analizy ryzyka personalnego

Przykładowe ćwiczenia:

 • Cele strategiczne a cele w obszarze HR
 • HR Scorecard w praktyce

Controlling planowania zatrudnienia

 • Obliczanie poziomu, struktury, dynamiki zatrudnienia
 • Zadania controllingu w zakresie planowania zatrudnienia i mierniki do oceny planowania personelu
 • Analiza czasu pracy w kontekście planowania zatrudnienia

Przykładowe ćwiczenia:

 • Ustalanie zatrudnienia realnego i zatrudnienia zbędnego
 • Określanie wielkości utraconej sprzedaży z tytułu strat czasu pracy

Controlling rekrutacji i selekcji

 • Fluktuacja i retencja zasobów ludzkich
 • Kategorie kosztów fluktuacji pracowników
 • Szacowanie skuteczności kryteriów selekcji przy wykorzystaniu analizy użyteczności
 • Wykorzystanie wskaźnika BCR w finansowych porównaniach kandydatów
 • Mierniki do oceny naboru i doboru pracowników

Przykładowe ćwiczenia:

 • Wskaźniki fluktuacji pracowników
 • Czy opłaca nam się zmienić praktyki selekcji?
 • Finansowe porównania kandydatów

Controlling szkoleń i rozwoju pracowników

 • Odróżnianie rzeczywistych potrzeb od zachcianek w zakresie szkoleń
 • Modele finansowania szkoleń
 • Analiza efektywności szkoleń
 • Obliczanie kosztów programów rozwoju zasobów ludzkich
 • Mierniki do oceny szkoleń i rozwoju zawodowego

Przykładowe ćwiczenia:

 • Wycinanka: modele finansowania szkoleń
 • Kiedy wydatki na szkolenia nam się opłacają? – analiza użyteczności

Controlling oceniania pracowników

 • Controlling procedury i procesu oceniania
 • Mierniki dotyczące oceniania pracowników

Przykładowe ćwiczenia:

 • Controlling procesu oceniania
 • Portfolio personalne

Controlling wydajności, produktywności i kosztów pracy

 • Pomiar wydajności pracy – ocena wydajności i analiza czynników ją kształtujących
 • Wydajność pracy a ogólna efektywność firmy
 • Inwestowanie w zasoby ludzkie – controlling kosztów pracy
 • Szacowanie kosztów absencji chorobowej
 • Mierniki dotyczące wydajności, produktywności i kosztów pracy

Przykładowe ćwiczenia:

 • Ile kosztują nas nieobecni pracownicy?
 • Czy opłaca nam się zatrudnić dodatkowych pracowników?

Controlling wynagrodzeń i motywowania

 • Controlling systemu wynagradzania – ocena rozwiązań w zakresie wartościowania i taryfikacji pracy, form i struktury płac oraz podziału na stałe i zmienne składniki wynagrodzeń
 • Rola i znaczenie pozaekonomicznych czynników motywacji do pracy – co warto analizować?
 • Mierniki dotyczące polityki i efektywności płac

Przykładowe ćwiczenia:

 • Czy system wynagrodzeń wspiera strategię HR?
 • Ile cukru w cukrze? – ocena udziału składników wynagrodzeń w wynagrodzeniu całkowitym

Elementy i zasady tworzenia budżetów

 • Budżet rekrutacji i selekcji
 • Budżet szkoleń i rozwoju
 • Budżet wynagrodzeń

Przykładowe ćwiczenia:

 • dobre praktyki w zakresie tworzenia budżetów

Jak budować argumenty dla inwestycji w zasoby ludzkie?

 • PR dla działu HR
 • HCROI, czyli jak zmierzyć zwrot z inwestycji w kapitał ludzki?
 • Wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
 • Jak przekonać zarząd do realizacji projektów HR?

Przykładowe ćwiczenia:

 • Uchwycić to, co nieuchwytne, czyli pomiar kapitału ludzkiego
 • Obliczanie korzyści programów HR – ROI i BCR
WYKŁADOWCA

Szkolenie controlling personalny poprowadzi:

Profesor nadzwyczajny w zakresie zarządzania. Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Audytor i konsultant strategii organizacji oraz systemów Human Resource Management.

Specjalizuje się w problematyce pomiaru i zwiększania efektywności procesów personalnych w organizacjach, opisu i wartościowania stanowisk pracy, projektowania i wdrażania ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, premiowych, pomiaru wyników organizacji, badania opinii i satysfakcji pracowników.

Zrealizowane projekty biznesowe:

Audyty struktury organizacyjnej
Audyty systemu motywacji
Przygotowanie systemów motywacyjnego kształtowania nagród
Pomiary wyników organizacji i zrównoważonej karty wyników
Tworzenie Mission Oriented Scorecard (MSC) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Opracowanie i wdrożenie systemów premiowych
Opracowanie i wdrożenie systemów ocen pracowniczych
Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy

Współpracowała między innymi z:

Tauron SA, TAURON CIEPŁO SA, ArcelorMittal Poland SA, PGNiG SA, Totalizator Sportowy Sp. z o.o, Alstom Konstal SA, Sygnity SA, SAFETEE POLSKA Sp. z o.o., ROSOMAK SA,  Urząd Miasta Wrocław, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód, ZUS.

Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania ludźmi, skupionych wokół problemów praktycznych.

Od 2007 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty dla menedżerów i specjalistów HR.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Research Society for Public Management. Prelegentka na licznych międzynarodowych konferencjach, m.in. British Academy of Management, Entrepreneurship, Innovation and Small Business, International Research Society for Public Management.

METODY

Szkolenie controlling personalny – metody:

Szkolenie Controlling personalny prowadzone jest w formie warsztatowej (studia przypadku, ćwiczenia indywidualne, projekty zespołowe, testy, dyskusje, prezentacje) wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się uczestnicy w codziennej praktyce.

Wiedza i umiejętności uczestników budowane są także w oparciu o ich dotychczasowe doświadczenia.

ADRESACI

Szkolenie controlling personalny adresowane jest do:

Szkolenie Controlling personalny kierujemy do specjalistów i menedżerów zajmujących się różnymi obszarami HR w organizacji, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie pomiaru efektywności procesów personalnych.

W szczególności:

 • Menedżerów i Specjalistów Działu HR
 • Menedżerów i Pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstw
 • Szefów Działu Finansowego
 • Specjalistów Działu Controllingu
 • Specjalistów Działów Księgowości

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia controlling personalny:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

13-14.06.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
1390 ZŁ (BRUTTO)
21-22.11.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
1390 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.