Poważne zmiany przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 roku

 In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/powazne-zmiany-przepisow-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-w-polsce-od-1-stycznia-2018-roku

Szkolenie Poważne zmiany przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 roku

Jak zatrudniać cudzoziemców i przygotować się do kontroli w zakresie legalności zatrudnienia po zmianach?

Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach.

Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę, pracę sezonową oraz w ramach tzw. zezwoleń wewnątrzkorporacyjnych na podstawie dostosowania polskich przepisów do dyrektywy unijnej 2014/66/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Czy wiesz jak:

 • zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2018 roku!
 • uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę!
 • prawidłowo zatrudnić na podstawie zezwolenie na pracę sezonową!
 • uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wysokości nawet do 30 tysięcy złotych!
 • nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3!

Uczestnicy dowiedzą się na czym polega instytucja zezwoleń wewnątrzkorporacyjnych oraz mobilność krótkoterminowa i mobilność długoterminowa!

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez Eksperta-praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniało będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

 

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce

 • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
 • paszporty biometryczne
 • wizy „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy)
 • zezwolenia na pobyt w Polsce
 • pozostałe dokumenty legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”.

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce

 • posiadanie określonych statusów w Polsce
 • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce
 • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.

 Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń” 

 • na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców
 • kogo dotyczy i przez jaki okres
 • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń
 • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń
 • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna
 • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu
 • treść oświadczenia
 • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia – agencje pracy tymczasowej oraz pozostałe podmioty
 • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem
 • przesłanki zmiany oświadczenia
 • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.

 Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski

 • co to jest zezwolenie na pracę
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie
 • organ wydający zezwolenie
 • procedura uzyskania zezwolenia
 • treść zezwolenia
 • okres zezwolenia
 • zmiana zezwolenia
 • przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski

 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie
 • organ wydający zezwolenie
 • procedura uzyskania zezwolenia
 • treść zezwolenia
 • okres zezwolenia
 • zmiana zezwolenia
 • przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na podstawie przepisów dyrektywy unijnej 2014/66/UE Z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

 • co to jest grupa przedsiębiorstw i kto może być jednostką przyjmującą
 • czym charakteryzuje się mobilność
 • na czym polega mobilność krótkoterminowa i długoterminowa
 • różnica pomiędzy pracownikiem odbywającym staż a specjalistą
 • procedura uzyskania zezwolenia na pobyt w celu korzystania w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstw
 • treść zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki jednostki przyjmującej
 • procedura uzyskania pobytu cudzoziemca w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej
 • procedura uzyskania zezwolenia na pobytu w celu korzystania z mobilności długoterminowej.

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski

 • co to jest zezwolenie na pracę sezonową
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie
 • organ wydający zezwolenie
 • procedura uzyskania zezwolenia
 • treść zezwolenia
 • okres zezwolenia
 • zmiana zezwolenia
 • przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

Nowe zezwolenie na pobyt i pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski

 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę sezonową
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie
 • organ wydający zezwolenie
 • procedura uzyskania zezwolenia
 • treść zezwolenia
 • okres zezwolenia
 • zmiana zezwolenia
 • przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.