In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/przeciwdzialanie-mobbingowi-i-dyskryminacji-w-czasie-kryzysu-i-utrudnionej-komunikacji

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w warunkach zagrożenia, stresu i paniki

– czyli jak zachować ostrożność w sytuacji nadzwyczajnej i nie przekroczyć swoich uprawnień?

Szkolenie on-line Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w czasie kryzysu i w obliczu utrudnionej komunikacji

Zagrożenia:

W sytuacji zagrożenia i konieczności zarządzania zespołami rozproszonymi oraz pracy zdalnej, brak osobistych spotkań może wpłynąć na wzrost tendencji do zachowań i działań mobbingowych realizowanych drogą elektroniczną i telefoniczną.
Zwiększony poziom stresu, napięcie pracowników, a z drugiej strony konieczność realizacji planów biznesowych może zwiększać ryzyko nieprawidłowych zachowań i działań oraz roszczeń pracowniczych, które mogą być dotkliwe dla całej organizacji w kontekście prawnym oraz dotyczącym pogorszenia atmosfery pracy. 

Korzyści:

– zdobycie wiedzy jak komunikując się zdalnie (mail, telefon, komunikatory internetowe) nie przekazywać treści, które mogą nosić znamiona mobbingu i dyskryminacji
– zdobycie wiedzy jak poprawnie i zgodnie z prawem wydawać zdalnie polecenia i egzekwować realizację zadań, aby nie narazić się na przekroczenie uprawnień, które mogą być po czasie uznane za mobbing
– zdobycie wiedzy jak realizować zasadę równego traktowania w zatrudnieniu – czyli proporcjonalnie obciążać pracowników i stawiać im realne wymagania i cele
– zdobycie wiedzy jak nie naruszać dóbr osobistych pracownika i  jego prywatności przez monitoring pracy wykonywanej zdalnie

Warto przygotować się wcześniej żeby nie popełnić błędów, które mogą być kosztowne dla firmy.

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


Uczestnicy szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w czasie kryzysu i w obliczu utrudnionej komunikacji wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w czasie kryzysu – korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych i nie przekroczyć uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie online Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w czasie kryzysu – program:

1. Definicje mobbingu i dyskryminacji – aspekty prawne i psychologiczne, różnice na gruncie przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

2. Standardy etykiety  – wzory zachowań, postaw oraz standardy kultury organizacyjnej opartej o zasady współżycia społecznego, etyka i etykieta w „sieci” i w ramach kontaktów on-line. Czy mobbing może mieć miejsce „na odległość”?

3. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nałożony na pracodawcę – sposoby realizacji i skuteczność polityki antymobbigowej w rozumieniu orzecznictwa SN.

4. Różnicowanie mobbingu, dyskryminacji oraz naruszenia zasad współżycia społecznego.

5. Cechy mobbingu – ocena długotrwałości i uporczywości działań lub zachowań.

6. Wzorzec ofiary rozsądnej – podatność psychologiczna pracowników i portret psychologiczny sprawcy.

7. Zachowania i działania nienoszące znamion mobbingu i dyskryminacji, konflikty incydentalne  – przykłady, analiza kazusów przedsądowych i sądowych.

8. Działania dozwolone, pozorna zgodność z prawem i obowiązki stanowiące – uprawnienia osób kierujących pracownikami a obowiązki pracownika wynikające z art. 100 Kodeksu pracy. Jak wydawać polecenia drogą elektroniczną w przypadku pracownika świadczącego pracę w formie telepracy?
Jak zgodnie z prawem dyscyplinować pracownika?
W jaki sposób rozliczać efekty pracy przekazywanej droga elektroniczną z zachowaniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu?

9. Orzecznictwo sądowe – analiza kazusów i orzecznictwa sądowego z zakresu mobbingu i dyskryminacji.

10. Postępowania przedsądowe i sądowe w sprawach o mobbing i dyskryminację – omówienie przepisów i ich nowelizacji z dnia 7 września 2019 r.

11. Konsekwencje dla mobbera – zasady odpowiedzialności porządkowej.

12. Zwalczanie zachowań mobbingowych – polityka antymobbingowa, komisja antymobbingowa, mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów oraz konfliktów między pracownikami – zasady postępowania, rekomendacje rozwiązań.

13. Tryb postępowania i rekomendacje Komisji Antymobbingowej dla pracodawcy.
Omówienie sposobów rozwiązania konfliktu mobbingowego, wysłuchiwania stron i świadków, sporządzania protokołów z posiedzeń, instrumenty prawne stosowane w rekomendacjach i ich realizacji.
Czy w sytuacji związanej z obowiązywaniem stanu epidemicznego komisja antymobbingowa może działać w formie zdalnej?
Jak dostarczać dokumenty komisji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych w systemach informatycznych?

14. Obowiązki i uprawnienia pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i równego traktowania w zatrudnieniu. Wydawanie poleceń w formie elektronicznej, wiadomość sms, wiadomość e-mail jako dowód w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Jak zachować ostrożność w kierowaniu korespondencji do nieobecnego pracownika?

15. Prewencja konfliktów w miejscu pracy – komunikacja antymobbingowa – komunikaty TY i JA, parafrazowanie – omówienie sposób komunikacji on-line.


Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w czasie kryzysu i w obliczu utrudnionej komunikacji poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w czasie kryzysu i w obliczu utrudnionej komunikacji – metody on-line:

Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
dyskusja moderowana
case study
prezentacja orzecznictwa
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w czasie kryzysu i w obliczu utrudnionej komunikacji
adresujemy do:

pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb HR i BHP, którzy muszą w warunkach zagrożenia, stresu i paniki wyegzekwować wykonanie zadań i poleceń.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.