In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zatrudnienie-cudzoziemcow-w-2020-roku-z-uwzglednieniem-zmian-wynikajacych-z-ustaw-antykryzysowych-szkolenie-zatrudnianie-cudzoziemcow-2

Zatrudnienie cudzoziemców w 2020 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z ustaw antykryzysowych

– jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Nowe rozwiązania, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

Zatrudniasz cudzoziemców? Bądź na bieżąco z przepisami!
Weź udział w szkoleniu online!
Poznaj interpretacje rozwiązań, które pozwolą odnaleźć się w chaosie informacyjnym!

Podczas szkolenia zostanie omówiona krok po kroku polityka kadrowa prowadzona wobec cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych od marca 2020r.
Szkolenie będzie wsparciem dla firm, które szukają krótko i długofalowych rozwiązań dotyczących polityki zatrudnieniowej i chcą obniżyć koszty zatrudnienia.

Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu gorących tematów:

 • Polityka kadrowa w zależności od dokumentów pobytowych cudzoziemca – jakie zastosować procedury, aby nie doprowadzić do nielegalnego pobytu?
 • Polityka kadrowa w zależności przyjętego schematu zatrudnienia – jaka procedura w celu zapobieżenia nielegalnej pracy lub niezamierzonej przerwie w świadczeniu pracy?
 • Zmiany w zakładzie pracy i ich wpływ na pracę zgodną z uzyskanym oświadczeniem/zezwoleniem na pracę/pobyt i pracę – zmiana stanowiska godzin pracy, urlop bezpłatny lub czas wolny od pracy!
 • Optymalizacja zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna lub umowa o pomocy przy zbiorach.
 • Korzystanie z usług zewnętrznych – praca tymczasowa oraz outsourcing – korzyści i zagrożenia.
 • Zatrudnienie wykładowców, naukowców oraz pozostałych cudzoziemców – prawidłowe zatrudnienie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce.
 • Obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców.
 • Prawidłowe delegowanie cudzoziemców do Polski – delegacje, krótkie okresy oraz długotrwałe wykonywanie obowiązków.
 • Kontrola Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, postępowanie wykroczeniowe/administracyjne oraz wydalenie cudzoziemca z Polski – błędy w stosowaniu przepisów i ich konsekwencje.

Nasz Ekspert w obszarze legalnego zatrudniania cudzoziemców wyjaśni wszystkie zmiany i odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach.


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2020 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców w 2020 – korzyści i cele szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

PROGRAM

Zatrudnianie cudzoziemców kolejne zmiany przepisów – program szkolenia:

 1. Status pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, „stampili” w paszporcie oraz dokumentów wydanych przez inne państwa Unii Europejskiej!
 2. Pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego, pobyt w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności!
 3. Dokumenty pobytowe cudzoziemca w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii i działania po ich zakończeniu!
 4. Zasady zwolnienia cudzoziemców z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce!
 5. Schemat zatrudnienia cudzoziemca – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy / zezwolenie na pracę / zezwolenia na pobyt i pracę / zezwolenia na pracę sezonową!
 6. Oświadczenia i zezwolenia na pracę w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii i działania po ich zakończeniu!
 7. Dopuszczalna praca na innych warunkach – przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu!
 8. Urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę!
 9. Zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca!
 10. Zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca!
 11. Zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca!
 12. Zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca!
 13. Praca na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii!
 14. Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia!
 15. Przechowywanie i tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców!
 16. Obowiązek badań lekarskich i szkoleń bhp dla pracowników i zleceniobiorców!
 17. Schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing!
 18. Umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło / umowa przy zbiorach.
 19. Przedsiębiorca / rolnik / pracodawca użytkownik – badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca.
 20. Krótkotrwałe i długotrwałe delegowanie kadry kierowniczej, specjalistów oraz pozostałych pracowników do Polski !
 21. NIP / Nr Pesel / zameldowanie cudzoziemca!
 22. Obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna!
 23. Zasady odpowiedzialności wykroczeniowej podmiotu zatrudniającego cudzoziemca!
 24. Zasady odpowiedzialności wykroczeniowej cudzoziemca!
 25. Naruszenie przepisów, a dopuszczalność dalszego zatrudnienia w Polsce cudzoziemca!
 26. Naruszenie przepisów, a możliwość uzyskania dla cudzoziemca kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt i pracę!
 27. Naruszenie przepisów, a jego wpływ na wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski!
WYKŁADOWCA

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców od 1 kwietnia 2020 roku poprowadzi:

Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

Zatrudnianie cudzoziemców od 1 kwietnia 2020 roku – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.