http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/tarcza-antykryzysowa-w-praktyce

Tarcza antykryzysowa w praktyce

– na jaką pomoc w obszarze podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń mogą liczyć firmy?

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Sprawdź jakie rozwiązania zawiera!
Dowiedz się na jaką pomoc i wsparcie może liczyć Twoja firma!

Podczas szkolenia online nasz Ekspert – Doradca podatkowy z 18 letnim doświadczeniem – przedstawi interpretację rozwiązań prawnych dla pracodawców w obszarze podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń, które mają pomóc firmom w walce ze skutkami epidemii.

Kontrowersyjne zmiany zostaną omówione w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny – w odniesieniu do konsekwencji prawnych dla poszczególnych podmiotów.
Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem gotowych interpretacji i rozwiązań!

Szkolenie uwzględnia stan prawny na dzień prowadzenia!

Nasze szkolenia online odbywają się w grupach do 25 osób i dają możliwość interakcji z Prowadzącym, zadawania pytań, prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.


ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Tarcza antykryzysowa w praktyce – cele i korzyści szkolenia:

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa – omówienie ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów związanych z nowymi uregulowaniami.
 • Przedstawienie zmian w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny – w odniesieniu do konsekwencji prawnych dla poszczególnych podmiotów.
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych zmian na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z nowymi uregulowaniami.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania nowych uregulowań.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym.
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, wyjaśnień.
PROGRAM

Tarcza antykryzysowa w praktyce – program szkolenia:

Zasady ogólne nowych uregulowań

 • Data wejścia w życie przepisów
 • Proces legislacyjny a daty występujące w ustawie, np. dotyczące przesunięcia obowiązków
 • Ustawa o COVID-19 a tarcza antykryzysowa – zbieg przepisów
 • Tarcza a uregulowania innych ustaw
 • Ustawa a rozporządzenia i akty niższego rzędu, w tym oświadczenia poszczególnych Ministrów
 • Wnioski występujące na gruncie tarczy – co na wniosek co z urzędu?
 • Otrzymywanie wsparcia w trakcie czy po epidemii?
 • Pojęcie mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy – do kogo adresowana ustawa?

 Zmiany przepisów podatkowych – podatek dochodowy PIT i CIT:

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu – zasady
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku
 • Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników
 • Zmiana terminów wpłat zaliczek przez podatników
 • Zmiana terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 i zapłaty podatku
 • Zmiana terminu wpłaty tzw podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych)
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty

 Zmiany w zakresie podatku VAT

 • Przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VDEK
 • Skutki podatkowe zmian – czy można wysyłać nowy schemat JPK?
 • Przesunięcie obowiązywania nowej matrycy stawek podatkowych
 • Stawki obecnie funkcjonujące a nowe – zasady stosowania od 1 kwietnia
 • Likwidacja skutków tzw ulgi na złe długi po stronie dłużników
 • Rozliczanie ulgi na złe długi przez wierzycieli

Zmiany innych przepisów podatkowych

 • Przesunięcie terminu na raportowanie schematów podatkowych – MDR-3
 • Wydłużenie wydawania interpretacji podatkowych
 • Przesunięcie terminu na składanie Oświadczeń oraz CIT-TP, PIT-TP
 • Wyłączenie PCC od udzielanych pożyczek
 • Możliwość zwolnienia (odroczenia) podatku od nieruchomości – kto i na jakich zasadach
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS – z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego
 • Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych – praktyczne skutki rozwiązań
 • Delegowanie do MF uprawnień w zakresie zmian obowiązków sprawozdawczych przez firmy

Zmiany w zakresie składek ZUS

 • Zasady odraczania składek ZUS
 • Zwolnienie odroczenia składek z obowiązku zapłaty opłaty prolongacyjnej
 • Zasady zwolnienia ze składek ZUS
 • Problemy praktyczne w zakresie zwolnień (odraczania) składek ZUS: dla kogo uregulowania?
  Czy automatycznie czy na wniosek? Na jak długo? Czy jest to pomoc de minimis?
  Sposób wypełniania wniosków
 • Obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS
 • Nowy druk zgłoszeniowy
 • Obowiązek raportowania miesięcznego funkcjonowania umów o dzieło
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem umów zlecenia, o dzieło, o podobnym charakterze

Nowe świadczenie postojowe

 • Podmioty uprawnione do otrzymania: prowadzące działalność gospodarczą i na zleceniu
 • Warunki stosowania
 • Pojęcie spadku dochodów oraz przestoju dłuższego niż 30 dni
 • Wysokość świadczenia – 2 tys zł. czy więcej?
 • Wniosek o świadczenie postojowe
 • Zasady wypłat, w tym podmiot wypłacający, sposób wypłaty
 • Problemy praktyczne: brutto czy netto, sposób wykazywania podstaw do wypłaty, w trakcie przestoju czy po?
 • Zwrot dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą kosztów prowadzenia tej działalności

Zmiany w prawie pracy – zarys zmian

 • Przesunięcie PPK z kwietnia na październik
 • Dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzenia pracowników i składek ZUS – dla kogo i na jakich zasadach?
 • Dofinansowanie przez starostę – zasady stosowania
 • Pożyczka 5 tys zł. – zasady uzyskania i umorzenia ( w tym brak zwolnień pracowników przez 6 miesięcy)
 • Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy oraz praca w godzinach nadliczbowych – praktyczne aspekty uregulowań
 • Skrócenie czasu odpoczynku – o ile i dla kogo?
 • Możliwość dokonania zmian warunków zatrudnienia pracowników na mniej korzystnych.

Zmiany innych przepisów prawnych

 • Przesunięcie zgłoszeń do CRBR
 • Możliwość odbywania posiedzeń Zarządu i RN zdalnie, na odległość
 • Brak zakazu handlu w niedzielę – jakich czynności dotyczy zwolnienie?
 • Ustawowe obniżenie czynszu najmu lokalów handlowych o 90% – jakich podmiotów i lokali dotyczy?
 • Zakaz rozwiązania umów najmu do 30 czerwca 2020 r.
 • Zwrot zaliczek pobranych na imprezy, kongresy w ciągu 180 dni
 • Generowanie kart odpadów w formie papierowej
 • Przedłużenie obowiązywania wydanych decyzji, np. orzeczeń o niepełnosprawności
 • Uproszczenie procedur występujących np. w prawie budowlanym, zamówieniach publicznych
 • Funkcjonowanie nowego Funduszu COVID-19
WYKŁADOWCA

Szkolenie Tarcza antykryzysowa w praktyce poprowadzi:

Doradca Podatkowy i wykładowca z wieloletnią praktyką, właścicielka kancelarii podatkowej.
Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie rozliczania podatków, ubezpieczeń, zasiłków i wynagrodzeń.

Doświadczenie zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej.

Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

ADRESACI

Szkolenie Tarcza antykryzysowa w praktyce skierowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm, Menedżerów zarządzających
 • Głównych Księgowych i pracowników działów księgowości
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
METODY

Tarcza antykryzysowa w praktyce – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Tarcza kryzysowa w praktyce

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
  • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

   KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.