http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zwolnienia-grupowe

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie

– jak przygotować się do redukcji zatrudnienia i uniknąć kosztowych błędów?

Wynagrodzenia pracowników są jednym z ważniejszych kosztów ponoszonych przez pracodawców.
Nic więc dziwnego, że w sytuacjach kryzysowych, nieprzewidywalnych, zagrażających istnieniu firmy, pracodawcy stają przed koniecznością podjęcia trudnej decyzji o redukcji zatrudnienia i przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych.
Ten proces nie jest łatwy i musi przebiec zgodnie ze specjalną procedurą wynikającą z Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uruchomienie procedury zwolnień grupowych dotyczy pracodawców, którzy zamierzają zwolnić:

 • co najmniej 10 pracowników dla stanu zatrudnienia od 20-29 osób,
 • 10 % pracowników przy zatrudnieniu od 100 -299 osób,
 • powyżej 30 pracowników przy zatrudnieniu co najmniej 300 osób.

Kończą się mechanizmy otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń gwarantowanych przez przepisy antykryzysowe. Otrzymana pomoc w tym zakresie uchroniła wiele miejsc pracy, ale nadal pracodawcy będą niejednokrotnie zmuszenia do redukcji etatów, aby zabezpieczyć funkcjonowanie firmy w nowych warunkach po ustaniu stanu epidemii. Jak należy postąpić w przypadku planowanych zwolnień i czy nowe przepisy antykryzysowe, które weszły w życie 24 czerwca br. mogą ograniczyć postępowanie pracodawców w tym zakresie?

Dzięki udziałowi w szkoleniu zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie:

 • dowiesz się jakie obowiązki nałożone są na pracodawcę w związku z uruchomieniem procedury zwolnień
 • dowiesz się, czy katalog przyczyn jest zamknięty i jak powiązać go z ewentualnymi skutkami ekonomicznymi spowodowanymi epidemią
 • dowiesz się, czy korzystanie z mechanizmów wsparcia i otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń eliminuje możliwości skorzystania z procedury zwolnień
 • zapoznasz się z najczęstszymi błędami, których unikać w przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych
 • poznasz „krok po korku” instrukcję postępowania, również w przypadku sytuacji trudnych interpretacyjnie w odniesieniu do powszechnie obowiązujących przepisów – zapoznasz się z orzecznictwem
 • dowiesz się jak wypowiadać/rozwiązywać umowy o pracę zgodnie z prawem
 • dowiesz się jak postępować uruchamiając procedurę z działającymi w przedsiębiorstwie organizacjami związkowymi
 • otrzymasz wzory wypowiedzeń, scenariusz procedury zwolnień, instrukcję postępowania i wszystkie niezbędne wzory dokumentów

Warto przygotować się wcześniej i dokładne poznać procedurę zwolnień grupowych, żeby nie popełnić błędów, które mogą być kosztowne dla firmy.


Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Zawieranie porozumień z pracownikami i związkami zawodowymi na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej – cele:

 • jak współpracować ze związkami zawodowymi w obliczu epidemii
PROGRAM

Szkolenie Zawieranie porozumień z pracownikami i związkami zawodowymi na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej – program:

  Sposoby analizy danych z monitoringu rynku pracy – nowe informacje z rynku pracy zderegulowanego stanem epidemii – ćwiczenia.
  Kryteria doboru pracowników w zakresie podjęcia działań polegających na rozwiązaniu umowy o pracę – ustalanie algorytmu.
  Katalog przyczyn uzasadniających redukcję zatrudnienia.
  Co oznaczaną przyczyny rozwiązania umowy niedotyczące pracowników? Jak je definiować?
  Sposoby rozwiązania umowy – za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron. Dopuszczalność wypowiedzenia.
  Tryb i terminy wypowiedzeń.
  Ograniczenia w zakresie wypowiadania umów z zastosowaniem procedury zwolnień grupowych – przykłady.
  Konsultacje i uzgodnienia z organizacjami związkowymi – tryb i sposób konsultacji, katalog informacji niezbędnych do przekazania organizacjom związkowym.
  Porozumienie i regulamin zwolnień grupowych – ustalenie treści, wzory dokumentów, ćwiczenia w zakresie redakcji dokumentu.
  Obowiązki pracodawcy wobec urzędu pracy.
  Odprawa pieniężna – sposoby obliczania odprawy i zasady wypłaty – ćwiczenia.
  Czy ograniczenia w zakresie wysokości odpraw, o których mowa w przepisach „tarczy 4.0” mają zastosowanie do procedury zwolnień grupowych?
  Czy zastosowanie mechanizmów wsparcia opisanych w art. 15gb „tarczy 4.0” może utrudnić pracodawcy uruchomienie procedury zwolnień grupowych?
  Jak można przygotować się na zastosowanie redukcji personelu na podstawie przepisów K.p. bez konieczności odwołania się do przepisów ustawy dotyczącej zwolnień grupowych? Kiedy zwolnienia kodeksowe mogą nosić cechy zwolnień grupowych? – omówienie obszarów ryzyka zastosowania alternatywnych rozwiązań w zakresie redukcji personelu.
  Czy dobór pracowników do zwolnienia musi być zgodny z zasadami równego traktowania w zatrudnienia, o których mowa w przepisach K.p.?
  Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika – w jakich okolicznościach należy go stosować, kiedy powstaje, w jakim terminie należy zatrudniać pracownika – omówienie przepisów i orzecznictwa.
  Zgłoszenie zamiaru podjęcia pracy przez pracownika – wzór dokumentu – omówienie procedury
  Stosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych przy indywidualnych zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników.
  Różnice pomiędzy zwolnieniami grupowymi a monitorowanymi.
  Rola działu HR w przygotowaniu procedury zwolnień – aspekty prawne, sposoby komunikowania pracownikom informacji o zwolnieniach, sposoby łagodzenia negatywnych emocji i konfliktów, udzielanie wsparcia pracowników – omówienie scenariuszy rozmów wspierających


  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Zawieranie porozumień z pracownikami i związkami zawodowymi na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie Zawieranie porozumień z pracownikami i związkami zawodowymi na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej – metody:

  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  instrukcje dla menedżerów i HR odnośnie porozumień zawieranych z pracownikami i związkami zawodowymi,
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów,
  prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Zawieranie porozumień z pracownikami i związkami zawodowymi na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej – kogo zapraszamy?

  • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm
  • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
  • przedstawicieli związków zawodowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców w czasie epidemii:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.