In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow-2

Szkolenie utrzymanie, eksploatacja i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2021 roku

– przeglądy i kontrole stanu technicznego, dokumentacja – praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie

Jesteś właścicielem lub zarządzasz nieruchomością (biurowce, hale produkcyjne i magazynowe, obiekty użyteczności publicznej)? – odpowiadasz za eksploatację obiektu!

Sprawdź czy zarządzasz budynkami zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 roku? Poznaj i wywiąż się z wszystkich swoich obowiązków!
Dowiedz się jaką dokumentację musisz prowadzić, jak zaplanować remonty i konserwacje instalacji technicznych oraz sprawować kontrolę nad bezpieczeństwem obiektu!

Ilość przepisów prawa, które musisz znać przy eksploatacji i utrzymaniu obiektu budowlanego jest ogromna, a sprawę komplikuje ich rozproszenie w różnych aktach prawnych.

Nasz Ekspert, autor popularnej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje oraz wskaże najlepsze praktyki w tym zakresie.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak przygotować się do przeprowadzenia analizy stanu technicznego obiektu i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne
 • jak zadbać o dobrą, jakość i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych?
 • jaką dokumentację powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu użyteczności publicznej i jak z niej korzystać?
 • jakie kontrole i przeglądy obiektu budowlanego powinny być wykonywane? – ze wskazaniem metodyki dokumentowania.
 • w jakich terminach wykonywać przeglądy i kto jest uprawniony do ich przeprowadzenia?
 • jak w praktyce wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli?
 • jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego?
 • jak spełnić wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków?

Weź udział szkoleniu, otrzymasz kompendium wiedzy dotyczącej utrzymania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim umożliwiającym bezpieczne eksploatowanie obiektu przez wiele lat!


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych – cele:

PROGRAM

Szkolenie eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych – program:

Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za prawidłowe użytkowanie i eksploatację oraz bezpieczeństwo obiektu budowlanego

Eksploatacja obiektów budowlanych

Zarządzanie, czyli facility management

 • na czym polega facility management wg standardów międzynarodowych i jak się to ma do obsługi nieruchomości?

Jakie pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych musisz znać? – praktyczne zastosowania i skutki obowiązujących przepisów

 • Kodeks cywilny, a w tym między innymi:
  – własność instalacji
  – interakcja z sąsiadami
  – odpowiedzialność za szkody
 • Prawo budowlane, a w tym między innymi.:
  – obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego
  – zakres odpowiedzialność właściciela i zarządcy za stan techniczny obiektu
  – osoby niepełnosprawne w obiekcie – uwzględnienie dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami
  – rozróżnienie między przebudową a remontem i konserwacją
  – procedury formalne związane z robotami budowlanymi,
  – samowola budowlana i jej konsekwencje
 • Ustawa o ochronie pożarowej i rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej
  – odpowiedzialność właściciela obiektu za bezpieczeństwo pożarowe w przepisach ustawy o ochronie pożarowej,
  – wytyczne w rozporządzeniu MSWiA w zakresie ochrony p.poż. – czynności zabronione, obowiązki, materiały niebezpieczne pożarowo, ewakuacja,
 • Inne przepisy – ustawa o ochronie zabytków (prace i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych)
  – ustawa o utrzymaniu czystości w gminach – znaczenie regulaminu utrzymania czystości w gminach jako prawa miejscowego, kiedy my, a kiedy inne podmioty odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku wokół naszej nieruchomości.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 • czego dotyczy deklaracja do CEEB,
 • w jaki sposób można złożyć deklarację do CEEB,
 • na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji do CEEB,
 • w jakim terminie trzeba złożyć deklarację do CEEB.
WYKŁADOWCA

Szkolenie książka obiektu budowlanego poprowadzi:

Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych.

Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych.
Wśród jego klientów:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka Stegny Południe.

Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

METODY

Szkolenie książka obiektu budowlanego – metody:

Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty)
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY:

 • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
 • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
 • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Książka obiektu budowlanego:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

   Nestlé Polska S.A. Krzysztof
  • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

   Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.