In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow?date=63539

Książka obiektu budowlanego i CKOB. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

– kontrowersje związane z wypełnianiem KOB, trudne przypadki i analiza błędów w dokumentacji. Najnowsze wytyczne na 2022/2023 rok

Książka obiektu budowlanego – kto ma obowiązek zakładania i prowadzenia?
Dlaczego prowadzenie stosunkowo prostego, formularza jakim jest KOB, sprawia tak dużo trudności?
Co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – już wiadomo od kiedy zacznie obowiązywać (styczeń 2023r.)? Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie elektroniczną KOB (eKOB).
Jakie będą zasady prowadzenia elektronicznej KOB?
Jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB?
Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
Jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?
W
jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

Pamiętaj!
Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że do najważniejszych uchybień właścicieli i zarządców nieruchomości należy brak książki obiektu budowlanego lub jej niewłaściwe prowadzenie (brak zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy itp.). W efekcie nieznajomość przepisów prawa skutkuje wysokimi karami nałożonymi zarówno na zarządców i właścicieli jak i na osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB.

Weź udział w szkoleniu Książka Obiektu Budowlanego – unikniesz błędów i wysokich kar za błędne prowadzenie lub brak KOB.
Zdobędziesz i ugruntujesz wiedzę z zakresu przepisów regulujących użytkowanie obiektu budowlanego, szczególnie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego, w tym elektronicznej wersji tego dokumentu.
Dowiesz się kto ma obowiązek zakładać i prowadzić książkę obiektu budowlanego.
Dowiesz się jak wykonać przeglądy techniczne budynków, nauczysz się prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego.
Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:
• podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w ustawie Prawo budowlane,
• wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
• zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem różnych przypadków.

Nasz trener, autor najpopularniejszej wśród osób zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi się borykasz!
W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zasady zgodnego z prawem użytkowania obiektu budowlanego i przeprowadzania wymaganych kontroli. W części warsztatowej przedstawiony zostanie sposób prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego z uwzględnieniem kontrowersji, które powstają w praktyce.


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

14 grudnia 2022r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 690 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Książka obiektu budowlanego – cele:

Podczas szkolenia dowiesz się jak prowadzić Książkę obiektu budowlanego, co wpisywać w poszczególnych rubrykach, kiedy dokonywać zapisów, jakich błędów unikać.

Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie elektroniczną KOB (eKOB).
Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i eKOB.

PROGRAM

Szkolenie Książka obiektu budowlanego – program:

Dlaczego prowadzenie stosunkowo prostego, formularza jakim jest KOB, sprawia tak dużo trudności?

Dla jakich obiektów prowadzimy KOB?
Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB?
Jakie prace rejestrujemy w KOB?
Jakich prac nie rejestrujemy w KOB?
Jakie dokumenty (czynności) rejestrujemy w KOB?

Elektroniczna książka obiektu budowlanego (eKOB)

Od kiedy obowiązuje?
Do kiedy można prowadzić książkę w formie papierowej?
Jakie są zmiany w stosunku do wersji papierowej – nowe uprawnienia i obowiązki?
Nowe zasady dokonywania wpisów do eKOB.

Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa. Przebieg kontroli i protokół z kontroli stanu technicznego obiektu
Jaka jest odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego?
Czy wszystkie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego wpisujemy do KOB?

Roczne
Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
Pięcioletnie
Bezpiecznego użytkowania
Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w lokalach mieszkalnych
Kontrole kotłów i klimatyzacji
Urządzeń p.poż.
Uprawnienia do wykonywania kontroli

Co z protokołu z kontroli przepisujemy do KOB?

Zawartość i struktura protokołu?
Co to są zalecenia?
Najczęściej popełniane błędy w protokołach i ich konsekwencje.
Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania
W jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej
Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?

Warsztaty prowadzenie książki obiektu budowlanego, czyli co się nie zmieni po wejściu eKOB?
(studia przypadków, analiza sytuacji Uczestników szkolenia).

Wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji.
Jakie informacje wpisujemy do tablic Nr 4 i 5 dotyczących protokołów z okresowej kontroli?
Gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB?
Jak i gdzie wpisywać dokumentację techniczną związana z remontami i robotami budowlanymi?
Co wpisujemy do tablicy Nr 8 dotyczącej odbioru robót remontowych?
Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w KOB.
Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi.
Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Sytuacje nietypowe i nieprzewidziane w książce obiektu budowlanego.

Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego wynikające z obowiązujących przepisów prawa

Jakie dokumenty powinien posiadać właściciel, zarządca, użytkownik obiektu budowlanego?
Co w przypadku braków w dokumentacji obiektu (braki dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i innej)?

Zarządzanie dokumentacją
Wykaz dokumentacji technicznej, którą powinien skompletować zarządca nieruchomości

 • projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza
 • instrukcje obsługi
 • dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego
 • opinie techniczne i ekspertyzy
 • protokoły z kontroli okresowych

  Stanowiska Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w związku z różnymi interpretacjami dotyczącymi sposobu prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie książka obiektu budowlanego poprowadzi:

  Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych.

  Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

  Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
  W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

  Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych.
  Wśród jego klientów:
  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka Stegny Południe.

  Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

  Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

  METODY

  Szkolenie książka obiektu budowlanego – metody:

  Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  • praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty)
  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
  • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
  ADRESACI

  Do udziału w szkoleniu Książka obiektu budowlanego zachęcamy:

  • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
  • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
  • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
  • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
  • zarządców budynków komunalnych,
  • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Książka obiektu budowlanego:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  14.12.2022 Szkolenie online
  690 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

    Nestlé Polska S.A. Krzysztof
   • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

    Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.