In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/umowy-o-prace-projektowe

Szkolenie Umowy o prace projektowe

– aktualny stan prawny, interpretacja zapisów

W ramach szkolenia omówione zostaną stosowane w praktyce postanowienia umów o prace projektowe i wynikające z nich konsekwencje prawne.


uczestnicy szkolenia Umowy o prace projektowe wybrali również:

Szkolenie Prince2 – Sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu i zawieraniu umów o roboty projektowe, jak minimalizować ryzyko prawne wynikające z zawieranych umów i jak zabezpieczyć swoje interesy.

Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z prawami autorskimi do dokumentacji projektowej, pełnieniem nadzoru autorskiego przez projektanta oraz zasadami jego wynagradzania.

Szkolenie ma charakter wykładu przeplatanego warsztatami, w ramach których uczestnicy pracować będąca na przykładowych postanowieniach umownych i analizować przypadki z praktyki.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Charakter umowy o prace projektowe i przepisy znajdujące do niej zastosowanie. Wymagana forma zawarcia umowy.

2. Specyfika umów o prace projektowe zawieranych w ramach zamówień publicznych.

3. Zastosowanie kontraktowych FIDIC do umów o prace projektowe. Formuła „Zaprojektuj i wybuduj”.

4. Prawa autorskie do dokumentacji projektowej. Zabezpieczenia interesów zamawiającego w umowie.

5. Możliwość wprowadzenia zmian do projektu bez zgody projektanta. Kwalifikacja zmian istotnego i nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego.

6. Obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego przez projektanta. Proponowane zapisy umowne.

7. Częste nieprawidłowości popełniane w umowach o prace projektowe.

8. Sposoby określania wynagrodzenia projektanta oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe).

9. Terminy w umowie o prace projektowe a ryzyko odpowiedzialności kontraktowej. Prawidłowe zastrzeżenie kar umownych.

10. Odpowiedzialność projektanta za wady projektu.

11. Roszczenia przysługujące z tytułu rękojmi za wady projektu i gwarancji jakości. Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za projekt budowlany.

12. Pytania związane z tematyką szkolenia.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

mec. Dorota Dorska

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.

Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Doradza Klientom – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, sporządzania oraz negocjowania umów o roboty budowlane i umów pokrewnych, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Jest autorką wielu publikacji związanych z procesem budowlanym

 • „Umowy w procesie budowlanym”,
 • „Kruczki prawne przy zawieraniu umów o roboty budowlane”,
 • „Kodeks budowlany”,
 • „Praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego”,
 • „Kto odpowiada za samowolę budowlaną”,
 • „Kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych”
 • „Czy inwestor musi odebrać inwestycję z wadami”,
 • „Wszystko o odstępstwach od przepisów techniczno-budowlanych” itp.
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

pracowników podmiotów publicznych jak i prywatnych zajmujących się w przedsiębiorstwie planowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych i projektowych, firm budowlanych, developerów, architektów, biur projektów.

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.