In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/umowy-o-roboty-budowlane

Szkolenie Umowy o roboty budowlane

– skuteczne zawieranie, zabezpieczanie i egzekwowanie roszczeń reklamacyjnych

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zawierania umów o roboty budowlane, skutecznego ich zabezpieczania oraz dochodzenia roszczeń, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę.


uczestnicy szkolenia umowy o roboty budowlane wybrali również:

Szkolenie skuteczne zarządzanie zespołem – Sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

W ramach szkolenia omówione zostaną stosowane w praktyce postanowienia umów o roboty budowlane i wynikające z nich konsekwencje prawne. Celem szkolenia jest wskazanie jego uczestnikom na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu i zawieraniu umów, jak minimalizować ryzyko prawne wynikające z zawieranych umów i jak zabezpieczyć swoje interesy, gdzie szukać pułapek w umowach o roboty budowlane.

Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane ze sposobem wynagradzania wykonawcy i robotami dodatkowymi, solidarną odpowiedzialnością inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy, karami umownymi oraz rękojmią i gwarancją wykonawcy za wybudowany obiekt.

Szkolenie ma charakter wykładu przeplatanego warsztatami, w ramach których uczestnicy pracować będąca na przykładowych postanowieniach umownych i analizować przypadki z praktyki.

Zaproszony ekspert:

•  omówi prawne instrumenty zabezpieczania interesów firmy na etapie zawierania umów z kontrahentami
•  przedstawi jakie klauzule wprowadzać do treści umów by wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych
•  przedstawi zarówno korzystne jak i niekorzystne dla inwestorów/wykonawców/podwykonawców postanowienia praktykowane w umowach o roboty budowlane
• wskaże na praktycznych przykładach przypadki skutecznego egzekwowania roszczeń reklamacyjnych wobec dostawców wadliwych, niezgodnych z umową usług i towarów

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów: publicznych i prywatnych, realizujących różne inwestycje budowlane, w tym w ramach zamówień publicznych, po stronie zamawiającego lub wykonawcy/podwykonawcy.

Szkolenie będzie szczególnie przydatne osobom, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

Zachęcamy uczestników do zgłaszania swoich problemów i pytań (faxem lub pocztą elektroniczną) przed rozpoczęciem szkolenia. W programie szkolenia przewidziano czas na indywidualne konsultacje z prowadzącymi. W trakcie warsztatów istnieje możliwość analizy dostarczonych przez Państwa umów.

 

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Charakter umowy i przepisy znajdujące do niej zastosowanie

2. Forma zawarcia umowy o roboty budowlane

3. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

4. Określenie stron umowy o roboty budowlane

5. Określenie przedmiotu umowy o roboty budowlane.

6. Rodzaje umów o roboty budowlane

 • umowa o generalne wykonawstwo
 • umowa o wykonawstwo częściowe
 • umowa podwykonawcza

7. Specyfika umów o roboty budowlane zawieranych w ramach zamówień publicznych Zastosowanie i znaczenie warunków kontraktowych FIDIC

8. Określanie przedmiotu umowy o roboty budowlane
Znaczenie dokumentacji projektowej i jej akceptacja przez wykonawcę

9. Doprecyzowanie obowiązków i uprawnień stron umowy o roboty budowlane

 • wpływ Prawa budowlanego na zapisy w umowie o roboty budowlane
 • odpowiedzialność za teren budowy

10. Sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności

 • wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe
 • wynagrodzenie ryczałtowe a prace dodatkowe

11. Solidarna odpowiedzialności zamawiającego i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy oraz sposoby zabezpieczenia zamawiającego przed ryzykiem płacenia podwójnego

12. Terminy w umowie o roboty budowlane i kary umowne za ich niedochowanie

13. Opóźnienie a zwłoka przy niedochowaniu terminu

14. Zasady odbiorów w umowie o roboty budowlane. Odbiory częściowe a odbiór końcowy

15. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
 • kaucja na zabezpieczenie
 • inne

6. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia – podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów

17. Rękojmia za wady i gwarancja jakości. Zasady dochodzenia roszczeń

18. Możliwość odstąpienia od umowy o roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

mec. Dorota Dorska-Havaris

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.

Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Doradza Klientom – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, sporządzania oraz negocjowania umów o roboty budowlane i umów pokrewnych, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Jest autorką wielu publikacji związanych z procesem budowlanym

 • „Umowy w procesie budowlanym”,
 • „Kruczki prawne przy zawieraniu umów o roboty budowlane”,
 • „Kodeks budowlany”,
 • „Praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego”,
 • „Kto odpowiada za samowolę budowlaną”,
 • „Kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych”
 • „Czy inwestor musi odebrać inwestycję z wadami”,
 • „Wszystko o odstępstwach od przepisów techniczno-budowlanych” itp.
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Kierowników i specjalistów działów prawnych i przetargów
 • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • Członków zarządów przedsiębiorstw
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowe sporządzanie, zawieranie umów oraz egzekwowanie roszczeń w sprawach spornych
 • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.