Trening kreatywności

 In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/trening-kreatywnosci

Szkolenie Trening kreatywności

– zdiagnozuj własny potencjał, wyjdź poza schemat, generuj w pracy nowe pomysły i rozwiązania

W kreatywności ważne jest szukanie nieoczywistych rozwiązań dla problemów, oderwanie się choćby na chwilę od ograniczeń i wyjście poza typowy schemat działania i myślenia.

Pracownicy posiadający umiejętność elastycznego, nieszablonowego myślenia oraz otwarci na nowe spojrzenia wnoszą największą wartość do organizacji.

Odchodzenie od bezpiecznych, sprawdzonych rozwiązań, wychodzenie poza schematy to cechy, które zamierzamy pobudzić podczas szkolenia!

Jeżeli chcesz znaleźć odpowiedź na pytania:

 • Jak uwolnić się od pułapek logicznego myślenia?
 • Jak stymulować mózg do twórczego działania?
 • Jak zwycięsko wychodzić z sytuacji bez wyjścia?

musisz wziąć udział w naszych warsztatach.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Cele szkolenia:

 • rozbudzenie wyobraźni, oryginalnego, twórczego myślenia, przełamanie schematów myślowych, poznania metod generowania pomysłów
 • poznanie zasad i metod rozwijania indywidualnej kreatywności uczestników
 • nabycie umiejętności dostrzegania i radzenia sobie z barierami ograniczającymi twórcze myślenie i działanie (indywidualne i zespołowe). Co ogranicza moją kreatywność w realizacji zadań w pracy?
 • zwiększenie umiejętności twórczego przełamywania konwencjonalnych strategii rozwiązywania problemów w miejscu pracy. Jak zwiększyć własną efektywność w rozwiązywaniu zadań i problemów w pracy?
 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów

Korzyści dla uczestników:

 • zwiększenie indywidualnej kreatywności i innowacyjności w praktyce działania biznesowego
 • skuteczne radzenie sobie z barierami twórczego myślenia i działania
 • wzmocnienie własnej motywacji i zaangażowania się w proces przełamywania konwencjonalnych strategii rozwiązywania problemów
 • nabycie umiejętności praktycznego korzystania z technik pobudzających kreatywność podczas wykonywania zadań zawodowych
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kreatywność, albo myślenie dywergencyjne, czyli korzystanie z potencjału prawej półkuli mózgowej.

 • Myślenie dywergencyjne (prawopółkulowe) vs myślenie konwergencyjne (lewopółkulowe)
 • Ćwiczenia na pobudzanie myślenia dywergencyjnego/kreatywnego.

2. Bariery i blokady ograniczające kreatywność – czyli analiza ograniczających przekonań. Jak pokonać blokadę kreatywności?

 • Ukryty potencjał kreatywny – co wiemy i czego nie wiemy o naszych twórczych możliwościach
 • Co ogranicza naszą kreatywność
 • Rodzaje barier i blokad (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • „Idea killers” – czyli „zabójcy kreatywności” – sformułowania gaszące inicjatywę i twórcze myślenie
 • Radzenie sobie z blokadami i barierami
 • Syndrom myślenia grupowego –  tłumienie własnych pomysłów pod naciskiem grupy
 • Case study – przykłady z praktyki biznesowej

Przykładowe zadanie szkoleniowe „Mógłbym być bardziej twórczy gdybym…”.

Ograniczające przekonania to nieświadome mechanizmy, które wpływają na nasze postrzeganie świata i ludzi oraz na kreatywność. Przekonanie co mogę, czego nie mogę, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu te i inne przekonania albo mogą sprawiać, że się rozwijamy i korzystamy z naszego potencjału twórczego, albo wręcz przeciwnie, blokują nas i zamykają na ludzi, świat, pomysły i rozwiązania. Zadamy sobie w trakcie treningu kilka pytań, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi i zastanowimy się nad tajemniczą cyfrą „94”, która była barierą Adama Małysza.

3. Analityczne podejście do przyczyn problemu

 • Określenie przyczyn problemu i znajdowanie odpowiednich i skutecznych rozwiązań, znajdowanie powiązań pomiędzy przyczynami problemu

4. Style Poznawcze i ich wpływ na myślenie i ocenianie innych ludzi i sytuacji

 • Styl poznawczy Globalny – Szczegółowy, warunkujący między innymi podejście do myślenia o otaczającej rzeczywistości
 • Globalny – Szczegółowy styl poznawczy a różnice w komunikacji i sposobie myślenia
 • Styl poznawczy Podobieństwa – Różnice, odpowiedzialny za dostrzeganie unikalnych, kreatywnych rozwiązań
 • Sposób komunikacji i techniki rozwoju Stylu poznawczego Podobieństwa – Różnice

5. Techniki analityczne i kreatywne w praktyce 

 • Rozwiązanie problemu metodą analityczną oraz syntetyczną
 • Przykład problemu rozwiązanego metodą analityczną (twardą)
 • Przykład problemu rozwiązanego metodą syntetyczną
 • Myślenie analityczne i koncepcyjne: pokazanie zalet, wad, możliwości i ograniczeń obu sposobów myślenia
 • Brainstorming
 • Czym jest brainwriting? Technika Brainwritting Pool

6. Kreatywność na Poziomach Logicznych. Patrzenie na biznes/własną pracę/ z szerokiej i długofalowej perspektywy w oparciu o koncepcję Poziomów Logicznych, wg Georga Batesona

 • Prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych, czyli wszystkie płaszczyzny na jakich postrzegany jest biznes i korporacje
 • Wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów
 • Poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy, czyli najbliżsi współpracownicy, klienci wewnętrzni i zewnętrzni, przełożeni
 • Poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w konkretnym środowisku. Analiza własnych zachowań, czyli w jaki sposób ja sam najczęściej się zachowuje w stosunku do moich klientów i współpracowników i jakie najczęściej osiągam rezultaty i czy w pełni jestem z nich zadowolony
 • Poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zajmowanej funkcji
 • Poziom Czwarty: Przekonania/Wartości promowanych przez firmę. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i na funkcjonowaniu ludzi w organizacji
 • Poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie roli, zachowań, przekonań, sposobów działania, czyli co tak naprawdę oznacza dla mnie: „Być pracownikiem firmy?”
 • Poziom Szósty: Misja, Wizja, Strategia firmy

7. Nabycie płynności w korzystaniu z technik umożliwiających „wyjęcie poza utarty tok myślenia”

 • Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach
 • Inspiracje „out of the box”
 • Technika 9 kropek
 • Metoda – Pula brainwriting
 • metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono – spojrzeniu na problem z sześciu różnych perspektyw
 • Techniki weryfikacji rozwiązań
 • Szybkość i dokładność spostrzegania
 • Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Adam Gnych

542e76c520cc8Certyfikowany Trener Transforming Communication™ wg metody Dr Richarda Bolstada, Konsultant/Doradca/Coach. Psycholog praktyk. Jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener umiejętności psychospołecznych I stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prezes Platformy Testów, oferującej rozwiązania HR dla biznesu. Absolwent studiów podyplomowych Retoryka i Krytyka Praktyczna – Instytut Badań Literackich Uniwersytet Warszawski. Absolwent European Academy of Diplomacy.

Certyfkowany Trener NLP – International Association for Neuro-Linguistic Programming, Certyfikowany Trener Wystąpień Publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sprzedażą. Posiada Certyfikat Master Practitioner in the Art Of NLP – Instytut Neurolingwistyki.

Prowadzi długofalowe projekty doradczo szkoleniowe Akademia Negocjatora i Akademia Sprzedaży dla największych korporacji w kraju. Negocjacje, zaawansowane techniki negocjacyjne, protokół negocjacyjny, język wywierania wpływu i perswazji, prawa perswazji, retoryki i erystyki. Zajmuje się także coachingiem menedżerów, doradzaniem wyższej i średniej kadrze zarządzającej.

Praktyk zarządzania, retoryki i erystyki oraz wywierania wpływu i perswazji. Występuje jako Ekspert w TVP2, TVN.

Przez 15 lat przeprowadził ponad 3000 dni szkoleniowych, w których udział wzięło około 22000 pracowników największych korporacji w Polsce.

Prowadził szkolenia między innymi dla:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o, Wyborowa S.A, Hortex Holding S.A, Delecta S.A, Tesco Sp. z o.o, Polska Agencja Prasowa, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Maspex Wadowice Sp. z o.o, Torfarm S.A, TZMO S.A, Legrand Polska Sp. z o.o, Tikkurila S.A, Polpharma S.A, Samsung Electronics Sp. z o.o, Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k, ING Bank Śląski S.A, Mars Polska sp. z o.o, Zott Sp. z o.o, Unilever Polska Sp. z o.o, Zentis Polska Sp. z o.o, Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o, UNIQA S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kludi Armaturen Sp. z o.o, MTU STU Ergo Hestia S.A, Logstor Polska Sp. z o.o.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie jest w 80% prowadzone metodą warsztatową.

Szkolenie będzie prowadzone metodą „Uczenia się przez doświadczenie” (Experiential Learning), dzięki czemu uczestnicy będą mogli przejść pełny cykl uczenia się i rozwijania w/w umiejętności: wykonanie zadania, analiza procesu i „feedback”, sformułowanie wniosków i ich implementacja na pracę zawodową. Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnego i praktycznego warsztatu szkoleniowego z wykorzystaniem różnych metod i technik:

 • prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia praktyczne
 • symulacje procesów twórczych
 • case study (przykłady z praktyki biznesowej)
 • dyskusja moderowana
 • burza mózgów (i inne techniki twórczego myślenia)
 • omówienia trenerskie
 • informacja zwrotna (z wykorzystaniem różnych technik)
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

• liderów, którzy zastanawiają się jak wyjść z zastoju w jakim znalazła się ich organizacja, grupa, firma, zespół

• menedżerów, którzy chcą odciążyć siebie a zwiększyć odpowiedzialność pracowników

• menedżerów, którzy będąc w trudnych sytuacjach zawodowych chcą właściwie wspierać swoich pracowników

• osób, które pracują w środowisku, gdzie konflikt jest jednym z elementów składowych wykonywanej pracy

• do osób, które chcą nauczyć się tak komunikować z innymi, żeby  OBIE strony wygrywały zarówno w prostych sprawach, jak i w przypadku dużych kontraktów.

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.