Metody redukcji kosztów produkcji

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=15861

Szkolenie Metody redukcji kosztów produkcji

– jak skutecznie zredukować koszty?  

Przedmiotem szkolenia jest identyfikacja głównych nośników kosztów w organizacji produkcyjnej i zaadresowanie ich działaniami optymalizacyjnymi, wykorzystującymi narzędzia nowoczesnych metod zarządzania takich jak: „Lean Manufacturing”, Six Sigma, Theory of Constraints oraz modeli planistycznych APS (Advanced Planning & Scheduling).


uczestnicy szkolenia metody redukcji kosztów produkcji wybrali również:

Szkolenie TPM, 5S I SMED – kompleksowe utrzymanie ruchu – sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Przygotowanie Uczestników do samodzielnego wdrożenia programów redukcji kosztów produkcji, obejmujących poprawę jakości planowania i realizacji zadań produkcyjnych, zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów produkcyjnych, wzrost jednostkowej produktywności zasobów produkcyjnych oraz zmniejszenie wielkości zapasów.
 • Przygotowanie Uczestników do tworzenia i stosowania narzędzi kontroli procesu produkcyjnego, umożliwiających ocenę i doskonalenie jego efektywności.

Korzyści ze szkolenia:

 • Redukcja jednostkowych kosztów produkcji, dzięki zwiększeniu produktywności zasobów.
 • Redukcja jednostkowych kosztów produkcji, dzięki obniżeniu kosztów jakości.
 • Skrócenie cyklów realizacji zleceń produkcyjnych – poprawa wskaźnika „cash2cash”.
 • Obniżenie kosztów zapasów w obszarze materiałów i produkcji w toku.


 

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I
Główne nośniki kosztów (cost drivers) w obszarze produkcji

1. Metody analizy kosztów – wyodrębnianie Składników Kosztowych.

2. Nośniki kosztów (cost drivers) w obszarze produkcji – identyfikacja, charakterystyki i wykorzystanie.

3. Podstawy controllingu kosztów w obszarze produkcji.

Moduł II
Redukowanie kosztów zasobów produkcji

1. Poprawa produktywności zasobów ludzkich – standaryzacja i eliminacja marnotrawstwa:

 • standaryzacja operacji produkcyjnych wg „lean manufacturing” – praca standardowa, narzędzie 5S, 7 typów marnotrawstwa,
 • analiza czasu operacji – wypracowanie i wdrożenie standardów czasu realizacji,
 • pomiar i kontrola produktywności,
 • redukowanie kosztów pracy w nadgodzinach,
 • zapewnianie produktywności w pracy zmianowej,
 • krzywa uczenia się – korygowanie wskaźników produktywności,
 • identyfikowanie i odzyskiwanie „czasu straconego” – wskaźnik średniej efektywności personelu OPE (Overall People Efficiency).

2. Poprawa produktywności zasobów technicznych produkcji:

 • wskaźnik średniej efektywności maszyn OEE (Overall Equipment Efficiency), analiza czynników dostępności, wydajności i jakości,
 • wdrażanie programów optymalizacji przezbrojeń SMED,
 • produktywny model funkcjonowania służb Utrzymania Ruchu – TPM.

Moduł III
Redukowanie kosztów materiałowych

1. Analiza progu rentowności BEP, decyzje „make or buy”.

2. Minimalizacja poziomu zapasów – algorytmy decyzyjne, model ekonomicznej wielkości dostawy EOQ i ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej EPQ, modele planistyczne MRP, MRPII, ERP i APS.

3. Controlling i minimalizacja jednostkowego zużycia materiałów – pozyskiwanie danych, narzędzia analizy, tworzenie programów redukcji.

4. Redukcja kosztów dostaw materiałowych oraz programy rozwoju Dostawców (Supplier Developement).

Moduł IV 
Doskonalenie Procesu

1. Optymalizacja przepływu:

 • Just-in-Time,
 • One-piece-flow,
 • Heijunka – wyrównywanie operacji,
 • Eliminacja marnotrawstwa w procesach.

2. Mapowanie strumienia wartości VSM jako podstawa działań optymalizacyjnych.

3. Identyfikacja „wąskich gardeł” procesu – zarządzanie wg. zasad Theory of Constraints.

4. Narzędzia Statystycznej Kontroli Procesu SPC, stosowanie metody Six Sigma do redukcji kosztów zmienności w procesach.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Praktyk zarządzania produkcją, doświadczony trener i twórca szkoleń. Ma ponad dwudziestoletnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz we wdrażaniu systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, nowych technologii produkcji.

Business Process Management, produkcja, Supply Chain Management, zakupy i zarządzanie projektami są jego głównymi obszarami działalności doradczej. Specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu zakupami strategicznymi, zapasami, systemami jakościowymi.

Jest konsultantem odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu organizacji produkcji, zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla największych firm produkcyjnych w Polsce.

Przeszkolił kilka tysięcy uczestników, stworzył ponad 40 planów strategicznych i 25 planów rozwojowych dla firm oraz zrestrukturyzował 5 przedsiębiorstw.

Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Szkolił pracowników takich firm jak: Gates Polska, Delphi Polska, Hańderek, Suempol, Konspol S.A., Schneider Electric Polska, Indesit Polska, IBM Polska, GATX Polska, Graal, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Belvedere Vodka, PKP PLK, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Telefonika S.A., Sonoco Polska, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław i wielu innych.

Szkolenia/konsultacje prowadzi w następujących obszarach:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie operacyjne,
 • zarządzanie produkcją,
 • planowanie i harmonogramowanie produkcji,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • zarządzanie zapasami,
 • ocena dostawców,
 • zarządzanie projektami,
 • optymalizacja kosztów.
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie ma formułę interaktywną. Mini wykłady wprowadzające uczestników do tematu przeplatane są udziałem w ćwiczeniach, których celem jest praktyczne prześledzenie omawianych obszarów.

W trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • kierowników i specjalistów działów produkcji,
 • kierowników i specjalistów działów organizacji, planowania, harmonogramowania produkcji,
 • kierowników i specjalistów działów odpowiedzialnych za realizację dostaw urządzeń technicznych, surowców i materiałów niezbędnych do procesów produkcyjnych,
 • wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów produkcji w firmie.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.