HR Academy

 In Szkolenie zamknięte
HR
ACADEMY
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=http://effect.edu.pl/szkolenie-zamkniete/hr-academy

HR Academy

Wobec rosnącej roli działów HR w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, proponujemy pigułkę aktualnej wiedzy z wielu obszarów HR – opakowane w całość aspekty prawne, logistyczne, finansowe. Zmiany w prawie pracy, controlling personalny, najnowsze trendy w rekrutacji i selekcji. Interpretacje, wątpliwości, wyzwania HR.

Cały cykl szkoleń zaprojektowany został jako proces ciągłego doskonalenia. Dlatego poszczególne szkolenia oddzielone są od siebie tak, aby mogło nastąpić pełne zaimplementowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej na wcześniejszych poziomach i w różnych obszarach. Z drugiej strony uwzględniamy specyfikę działania Państwa firmy i branży. Doskonalenie umiejętności jest procesem złożonym i wymaga czasu, nowych doświadczeń i wsparcia ze strony organizacji w ich realizacji.

Tytuły szkoleń do wyboru w ramach akademii:

JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ?
Techniki prowadzenia rozmów, sposoby oceny, psychodiagnostyka, narzędzia systematyzujące przebieg rozmowy

EFEKTYWNE METODY SELEKCJI
Dobór metod i techniki selekcyjnych stosownie do profilu poszukiwanego kandydata

PRAWO PRACY
Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje prawne – warsztaty i studia przypadków

CZAS PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA
Najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ
Praca w UE i poza jej terytorium, przepisy międzynarodowe, orzecznictwo, najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
Kontrole PIP w zakresie legalności zatrudnienia

ZBIOROWE PRAWO PRACY

  • Tworzenie i funkcjonowanie rad pracowniczych
  • Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców
  • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych
  • Rachunkowość i rozliczanie funduszu związkowego

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
Skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych

DYSCYPLINOWANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW
Jak uniknąć zagrożonych karą błędów i zaniedbań w procedurze zwalniania pracowników?

CONTROLLING PERSONALNY W NARZĘDZIACH
Jak zaprojektować zintegrowane, spójne rozwiązania podnoszące efektywność?

EXCEL W PERSPEKTYWIE HR
Budowanie mierników, systemów raportowych w dziale personalnym, controllingu personalnego

ASSESSMENT CENTER
Budowanie siły na potencjale – diagnoza wiedzy i kompetencji pracowników. Jak zwiększyć trafność decyzji personalnych?

DEVELOPMENT CENTER
Diagnoza potrzeb, wyznaczanie ścieżki rozwoju

MODEL SEB/SEA©, JAKO STANDARD EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH NOWEJ GENERACJI
Jak zwiększyć ROI zwrot z inwestycji w projekty szkoleniowe 

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH AKADEMII:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
90%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
80%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

Zapytaj o szkolenie

KONSULTANT


OPINIE KLIENTÓW


  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.