ZAPYTAJ O DORADZTWO!
doradztwo@effect.edu.pl

98% UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ ON-LINE POLECI
JE INNYM!
WYBIERZ NASZE SZKOLENIA!

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Cash flow dla menedżerów

jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
9 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
21 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

nowe wytyczne i różne rozwiązania prawne stosowane przez państwa członkowskie, błędy polskich pracodawców, nowe orzecznictwo
9 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

16 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa - narzędziownik menedżera

6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.
10 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
20 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy?
10 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
20 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Asertywny Szef

trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń
17-18 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku – nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawców, działów HR i służb BHP

jak uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powiązania wypalenia zawodowego z warunkami pracy? Jak zbudować programy prewencji i przeciwdziałać nadmiernym absencjom, zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego?
15 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
19 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
16 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Menedżer doskonały - advanced management 3.0

Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa
16-17 grudnia 2021r.
Ustroń

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań
17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Odpowiedzialność i obowiązki członków zarządu oraz kadry kierowniczej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji?
Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami - warsztaty i studia przypadków
21 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

granice kontroli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla właścicieli, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
27-28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
17-18 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy – jak to robić skutecznie?

Warsztaty rozwojowe dla menedżerów
23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022 i ważne zmiany w ustawie KRS od lipca 2021 roku

rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, nowe obowiązki i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Prawo holdingowe.
25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Trudne rozmowy z pracownikami – zarządzaniem zespołem w dobie pandemii

komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu
10 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Radzenie sobie ze stresem - siła i odporność lidera. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją

jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników? Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich
3-4 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
7-8 kwietnia 2022r.
Ustroń

Awans na szefa

jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?
17-18 marca 2022r.
Ustroń

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
18 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
8 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
23 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń

Reklamacje do dostawców

jak egzekwować warunki umów z dostawcą w procesie reklamacyjnym? - złote zasady postępowania w procesie reklamacyjnym z dostawcą
13 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości
16 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

KPI w zakupach

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?
17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany kupiec

ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
10-11 lutego 2022r.
Wisła

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Kupiec doskonały

szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
24-25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel dla kupców i handlowców – optymalizacja procesów sprzedaży i zakupu

szybkie i sprawne obliczenia, analizy, raporty, symulacje w sprzedaży i zakupach
10-11 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
17-18 marca 2022r.
Ustroń
 

NEGOCJACJE

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji
24-25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
17-18 marca 2022r.
Ustroń
 

HR / KADRY

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

nowe wytyczne i różne rozwiązania prawne stosowane przez państwa członkowskie, błędy polskich pracodawców, nowe orzecznictwo
9 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
16 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
Zmiana przepisów!!!

Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy

jak zgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu pracy organizować pracę zdalną? Obowiązki pracodawcy i pracownika, okres przejściowy stosowania przepisów, ochrona danych osobowych, ryzyko zawodowe pracownika zdalnego, rola strony społecznej, uzgodnienie wykonania pracy z pracownikiem, ingerencja w treść umowy o pracę – konsekwencje prawne błędów, dobre praktyki, scenariusze wdrożenia dokumentacji
14 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa od 1 stycznia 2022 roku – nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawców, działów HR i służb BHP

jak uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powiązania wypalenia zawodowego z warunkami pracy? Jak zbudować programy prewencji i przeciwdziałać nadmiernym absencjom, zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego?
15 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
19 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
16-17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
22-23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
22-23 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce

jaki schemat zastosować w zależności od posiadanych lub wymaganych dokumentów pobytowych, sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej? – podpowiada doświadczony Ekspert
16 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
16 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych
17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Dokumentacja pracownicza w 2021/2022 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa

kilkadziesiąt gotowych wzorów dokumentów, najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Audyt dokumentów kadrowych
17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - nowe obowiązki dla HR

jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie procedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, wzory, formularze.
17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2021 i 2022 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Rekrutacja pracowników w 2022 roku. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacji?

wytyczne dla HR i rekruterów
20 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Prawo pracy w 2022 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany. Jak dyrektywa work-life balance i Strategia Demograficzna 2040 zmienią polski kodeks pracy?

warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców
21 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

granice kontroli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla właścicieli, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Controlling personalny

jak optymalizować koszty procesów Hr w praktyce?
16-17 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
18 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HANDEL / MARKETING

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
8 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
23 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
9 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
21 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

Jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców
15 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrz sprzedaży telefonicznej

47 skutecznych technik doradczej sprzedaży telefonicznej – intensywny warsztat dla sprzedawców
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022 i ważne zmiany w ustawie KRS od lipca 2021 roku

rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, nowe obowiązki i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Prawo holdingowe.
25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
9 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrz sprzedaży telefonicznej

47 skutecznych technik doradczej sprzedaży telefonicznej – intensywny warsztat dla sprzedawców
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

poważne zmiany z 2021 roku i ich konsekwencje dla przedsiębiorców wyjaśnia Prof. Monika Jagielska. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych
17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
18 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

GRUDZIEŃGRUDZIEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
27-28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie projektami - siła najskuteczniejszych metod i narzędzi PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM

Wybór optymalnych rozwiązań dla organizacji, mocne i słabe strony każdego podejścia
7-8 kwietnia 2022r.
Ustroń
 

UR / PRODUKCJA / BHP

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

niezbędnik dla UR, produkcji, bhp
9 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
17 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
16-17 grudnia 2021r.
Ustroń
24-25 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
10-11 maja 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2021 i 2022 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
17 grudnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2021 roku

Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? – nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji
17 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w trudnych sytuacjach
24-25 marca 2022r.
Ustroń

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników
3-4 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
12-13 maja 2022r.
Ustroń
NOWOŚĆ!!!

Excel dla działu produkcji – gotowe narzędzia planowania, zarządzania i rozwiązywania problemów produkcyjnych

wspomaganie i optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
5-6 kwietnia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Tpm, 5s i smed w utrzymaniu ruchu

najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji
19-20 maja 2022r.
Ustroń
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Prawo budowlane w 2022 roku – duża nowelizacja oraz zmiany od 4 lutego, 1, 5 lipca, 17 października 2021 roku i Polski Ład od 3 stycznia 2022 roku

jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2022 rok
9 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.