Jakość wymaga doświadczenia!
21 lat na rynku szkoleniowym

98% Uczestników naszych szkoleń on-line
poleca je innym!
Sprawdź nas!
STRES I WYPALENIE ZAWODOWE ORAZ KONTROLA EMOCJI
W PRACY MENEDŻERA
23-24.06.2022 Ustroń
Jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej?
TWARDE NEGOCJACJE ZAKUPOWE

23-24.06.2022 Ustroń
Jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
SZTUKA EFEKTYWNOŚCI
I ZARZĄDZANIA CZASEM

23-24.06.2022 Ustroń
Wyjątkowe, przykuwające uwagę i angażujące od pierwszej minuty warsztaty z Ekspertem w obszarze nawyków i poprawy efektywności

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy?
28 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
9 grudnia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

16 skutecznych technik radzenia sobie ze stresem – jak opanować stres w pracy?

jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? Tajniki panowania nad emocjami w relacjach zawodowych
6 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy – jak to robić skutecznie?

Warsztaty rozwojowe dla menedżerów
8 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
21 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
21 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Trudne rozmowy z pracownikami - przywództwo na pierwszej linii

5 mocnych komunikatów, komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu. - 5 mocnych komunikatów, komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu. Jak rozmawiać z pracownikami o tym, co trudne i niepewne?
15 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
28 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
24 listopada 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa - narzędziownik menedżera

6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.
15 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
23 sierpnia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
6 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań
18 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
16 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami
22 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
27 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
20 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa

jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?
22-23 września 2022r.
Szczyrk
17-18 listopada 2022r.
Ustroń

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
22-23 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
17-18 listopada 2022r.
Ustroń

Cash flow dla menedżerów

jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
23 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2022

nowe prawa i obowiązki członków zarządu i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Poważne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych
27 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
22 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
28 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Asertywny Szef

trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
13-14 października 2022r.
Katowice
8-9 grudnia 2022r.
Ustroń

Menedżer doskonały - advanced management 3.0

Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa
13-14 października 2022r.
Ustroń
8-9 grudnia 2022r.
Ustroń

odpowiedzialność członków zarządów oraz kadry menedżerskiej po nowelizacji KSH w 2022 roku - wyzwania, zagrożenia i nowe obowiązki zarządzających spółkami kapitałowymi

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji?
Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami - warsztaty i studia przypadków
18 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy

10 sprawdzonych narzędzi menedżera w burzliwych czasach
13-14 października 2022r.
Ustroń

Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? – trening mentalny
20-21 października 2022r.
Wisła

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
17-18 listopada 2022r.
Wisła
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
29 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej

jak rewolucyjne zmiany Kodeksu spółek handlowych wpłyną na pracę asystenta w 2022 roku?
29 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie flotą samochodów osobowych i dostawczych w 2022 roku – flota w czasie rewolucyjnych przemian i nowej rzeczywistości gospodarczej

redukcja kosztów, optymalizacja procesów i procedur
29 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
26 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Power Query, czyli raportowanie od ręki

jak z wielu różnych plików szybko zrobić jeden wartościowy raport? Łączenie tysięcy plików w jeden,
skrócenie czasu przygotowania raportów i automatyzacja pracy
20 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
14 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
18 listopada 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

excel dla sekretarek, asystentek, office managerów

niezbędnik usprawniający pracę sekretariatu
21 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Sztuka efektywności i zarządzania czasem – wyjątkowe, przykuwające uwagę i angażujące od pierwszej minuty warsztaty z Ekspertem w obszarze nawyków i poprawy efektywności

jak w natłoku obowiązków pracować efektywniej, bez marnowania czasu, bez stresu, z satysfakcją?
20-21 października 2022r.
Wisła
8-9 grudnia 2022r.
Ustroń
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Lean w magazynie i logistyce

optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń
24 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
29 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie flotą samochodów osobowych i dostawczych w 2022 roku – flota w czasie rewolucyjnych przemian i nowej rzeczywistości gospodarczej

redukcja kosztów, optymalizacja procesów i procedur
29 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
26 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Strategia zakupów – niezbędnik skutecznego kupca

optymalizacja procesów zakupowych. Czy można kupować oszczędniej i sprawniej w niestabilnych czasach? Jak wzmocnić pozycję i siłę zakupową przedsiębiorstwa? Jak ograniczyć ryzyko w zaopatrzeniu?
30 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
21 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
8 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
22-23 września 2022r.
Szczyk

Umowy zakupowe w 2022 roku – na co kupiec musi uważać podpisując umowy z dostawcami?

jak nowe realia gospodarcze i zmiany w prawie wpłynęły na kształt zawieranych umów zakupowych i warunki współpracy z dostawcami? Na co zwrócić uwagę, jak zminimalizować ryzyka i zabezpieczyć firmę?
28 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

KPI w zakupach

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?
6 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
25 listopada 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany kupiec

ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
13-14 października 2022r.
Ustroń

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
19 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości
20 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
20-21.10.2022r.
Wisła
24-25.11.2022r.
Szczyrk

Kupiec doskonały

szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
17-18 listopada 2022r.
Ustroń

Optymalna gospodarka zapasami

jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?
24 listopada 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
15-16 grudnia 2022r.
Ustroń
 

NEGOCJACJE

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
22-23 września 2022r.
Szczyrk

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
20-21.10.2022r.
Wisła
24-25.11.2022r.
Szczyrk

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji
17-18 listopada 2022r.
Ustroń

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
15-16 grudnia 2022r.
Ustroń
 

HR / KADRY

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
NOWOŚĆ!!!

Rewolucyjne zmiany w Prawie pracy w 2022 roku – przygotuj się już dziś! Jak dyrektywy work-life balance oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE zmienią polski kodeks pracy?

najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany tłumaczy Sędzia Sądu Pracy. Warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców.
14 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami
22 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
27 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian czerwiec/lipiec 2022 - 60 schematów legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców

jakie schematy zastosować w zależności od posiadanych lub wymaganych dokumentów pobytowych, sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej? – najnowsze interpretacje Urzędów
25 sierpnia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
22 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
28 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2022 roku

audyt zgodności regulaminów z obowiązującymi przepisami - optymalizacja rozwiązań, eliminacja błędów i ryzykownych zapisów
23 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2022 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
27 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

jak zdobyć najlepszych
19 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
25 listopada 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
20-21 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HANDEL / MARKETING

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Reklamacje w praktyce

poważne zmiany z 2021 roku i projektowane zmiany na 2022 rok – konsekwencje dla przedsiębiorców, nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies wyjaśnia prof. Monika Jagielska
7 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
29 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

Jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców
6 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
19 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Reklamacje w praktyce

poważne zmiany z 2021 roku i projektowane zmiany na 2022 rok – konsekwencje dla przedsiębiorców, nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies wyjaśnia prof. Monika Jagielska
7 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
29 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
29 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

poważne zmiany z 2021 roku i projektowane zmiany na 2022 rok – konsekwencje dla przedsiębiorców, nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies wyjaśnia prof. Monika Jagielska
7 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
19 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
22-23 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
17-18 listopada 2022r.
Ustroń

Zarządzanie projektami - siła najskuteczniejszych metod i narzędzi PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM

Wybór optymalnych rozwiązań dla organizacji, mocne i słabe strony każdego podejścia
20-21 października 2022r.
Wisła
 

UR / PRODUKCJA / BHP

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Społeczny Inspektor Pracy – skuteczny rzecznik i obrońca praw pracowniczych

- jak w praktyce reprezentować interesy pracowników i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami Prawa Pracy i BHP podpowiada praktyk - wieloletni nadinspektor PIP
28 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
8 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
21 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Rewolucyjne zmiany w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych w 2022 roku

poważne zmiany w przepisach - nowe rozporządzenie ciśnieniowe z 17 grudnia 2021 roku. Dyrektywa ciśnieniowa, normy zharmonizowane, montaż instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika – kontrole urządzeń, wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych
22-23 września 2022r.
Wisła
17-18 listopada 2022r.
Ustroń
NOWOŚĆ!!!

Warsztaty w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji i organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

jak krok po kroku samodzielnie przygotować nowe instrukcje eksploatacji zgodnie z rewolucyjnymi zmianami przepisów? Niezbędnik dla osób odpowiedzialnych za bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Kazusy, nowe interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy
23 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2022 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
27 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami

warsztaty dla kierowników, brygadzistów, team leaderów, służb bhp
7 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

niezbędnik dla UR, produkcji, bhp
5 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa pracy w działach technicznych

wzmacnianie standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i skuteczne narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników
13-14 października 2022r.
Katowice

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
13-14 października 2022r.
Ustroń
15-16 listopada 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
15-16 grudnia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w trudnych sytuacjach
20-21 października 2022r.
Wisła

KPI w produkcji

jak mierzyć efektywność produkcji, kontrolować wykonanie planów, usprawniać procesy i raportować o wynikach?
25 października 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Tpm, 5s i smed w utrzymaniu ruchu

najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji
24-25 listopada 2022r.
Szczyrk

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

zgodnie z nową dyrektywą maszynową i i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów
24-25 listopada 2022r.
Szczyrk

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2021 roku

Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? – nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji
24 listopada 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

CZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Proces budowlany w 2022 roku

jak zmiany przepisów wpłynęły na obowiązki i uprawnienia uczestników procesu inwestycyjnego? Błędy i pułapki po zmianach przepisów Prawa budowlanego. Kontrowersje, orzeczenia, nowe interpretacje.
29 czerwca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie nieruchomościami – przeglądy i kontrole stanu technicznego, dokumentacja – praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku

eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elektromobilność oraz centralna ewidencja emisyjności budynków
22 lipca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie Prawo budowlane w 2022 roku

jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne
21 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Książka obiektu budowlanego. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

- kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, trudne przypadki i analiza błędów w dokumentacji. Najnowsze wytyczne na 2022 rok. Książka obiektu budowlanego w wersji elektronicznej
28 września 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
8 listopada 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
14 grudnia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.