ZAPYTAJ O DORADZTWO!
doradztwo@effect.edu.pl

98% UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ ON-LINE POLECI
JE INNYM!
WYBIERZ NASZE SZKOLENIA!

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Trudne rozmowy z pracownikami – zarządzaniem zespołem w dobie pandemii

komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu
3 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Odpowiedzialność i obowiązki członków zarządu oraz kadry kierowniczej w obrocie gospodarczym

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji?
Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami - warsztaty i studia przypadków
10 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy?
15 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa - narzędziownik menedżera

6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.
16 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Asertywny Szef

trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
16-17 września 2021r.
Wisła
19-20 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
23-24 września 2021r.
Ustroń
21-22 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
23-24 września 2021r.
Ustroń

Radzenie sobie ze stresem - siła i odporność lidera. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją

jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników? Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich
23-24 września 2021r.
Ustroń

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej ze epidemią i jej skutkami
28 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
29 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań
1 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy

10 sprawdzonych narzędzi menedżera
14-15 października 2021r.
Ustroń

Awans na szefa

jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?
21-22 października 2021r.
Ustroń

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
21-22 października 2021r.
Ustroń

Cash flow dla menedżerów

jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
9 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
1 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

16 skutecznych technik radzenia sobie ze stresem – jak opanować stres w pracy?

jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? Tajniki panowania nad emocjami w relacjach zawodowych
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Reklamacje do dostawców

jak egzekwować warunki umów z dostawcą w procesie reklamacyjnym? - złote zasady postępowania w procesie reklamacyjnym z dostawcą
8 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości
16 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
16-17 września 2021r.
Wisła

KPI w zakupach

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?
17 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
28 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
1 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Optymalna gospodarka zapasami

jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?
7 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem w zakupach

jak minimalizować ryzyko w procesie zakupowym i identyfikować potencjalne źródła zagrożeń? - przegląd procesów zakupowych
8 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

Skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym
14-15 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany kupiec

ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
14-15 października 2021r.
Ustroń

Strategic sourcing

zaawansowany trening budowania strategii zakupowej i optymalizacji procesów zakupowych w przedsiębiorstwie
21-22 października 2021r.
Ustroń

Kupiec doskonały

szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
18-19 listopada 2021r.
Wisła

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
25-26 listopada 2021r.
Wisła

Excel dla kupców i handlowców – Excel dla kupców i handlowców – optymalizacja procesów sprzedaży i zakupu

szybkie i sprawne obliczenia, analizy, raporty, symulacje w sprzedaży i zakupach
24-25 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń
 

NEGOCJACJE

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
16-17 września 2021r.
Wisła

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
21-22 października 2021r.
Ustroń

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji
18-19 listopada 2021r.
Wisła

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń
 

HR / KADRY

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
NOWOŚĆ!!!

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2021 roku – analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo, dyrektywa 2017/0085 (COD)

jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy w świetle zmian przepisów?
27 sierpnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - nowe obowiązki dla HR

jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie procedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, wzory, formularze.
24 sierpnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Controlling personalny

jak optymalizować koszty procesów Hr w praktyce?
16-17 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zmiany w czasie pracy w 2021 i 2022 roku

jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy i urlopów? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
17 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej – wyzwania dla Działu HR, Menedżerów, IOD

jak w warunkach pracy zdalnej zapewnić skuteczny obieg dokumentów kadrowych zgodnie z aktualnymi przepisami i bez naruszania przepisów RODO i najnowszych stanowisk UODO?
21 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
21-22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

jak zdobyć najlepszych
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2021 roku. Rewolucyjne zmiany w uprawnieniach Inspektorów. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z listą kontrolną Głównego Inspektora Pracy
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych
25 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej ze epidemią i jej skutkami
28 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
29 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

nowe wytyczne i różne rozwiązania prawne stosowane przez państwa członkowskie, błędy polskich pracodawców, nowe orzecznictwo
14 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HANDEL / MARKETING

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
19 sierpnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
15 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach

Jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
7-8 października 2020r.
Ustroń
3-4 grudnia 2020r.
Wisła
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
19 sierpnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
15 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach

Jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
7-8 października 2020r.
Ustroń
3-4 grudnia 2020r.
Wisła
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
1 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 
NOWOŚĆ!!!

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - nowe obowiązki dla HR

jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie procedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, wzory, formularze.
24 sierpnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych
25 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
29 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
23-24 września 2021r.
Ustroń

Zarządzanie projektami - siła najskuteczniejszych metod i narzędzi PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM

Wybór optymalnych rozwiązań dla organizacji, mocne i słabe strony każdego podejścia
21-22 października 2021r.
Wisła
 

UR / PRODUKCJA / BHP

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami

warsztaty dla kierowników, brygadzistów, team leaderów, służb bhp
3 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

nowe instrukcje eksploatacji, ważne zmiany w świadectwach kwalifikacji wynikające z nowego prawa energetycznego (od 3 lipca 2021r.), kazusy, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy
16 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Resurs UDT w praktyce

- nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego.  Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.
16-17 września 2021r.
Wisła

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z najnowszą listą kontrolną GIP
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
20 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem
23-24 września 2021r.
Ustroń

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
28 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
7-8 października 2021r.
Ustroń

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników
7-8 października 2021r.
Ustroń

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznychWymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

zgodnie z nową dyrektywą maszynową i i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów
14-15 października 2021r.
Ustroń

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

podlegających dozorowi technicznemu UDT. Zmiany od stycznia i czerwca 2019 roku, które wpływają na eksploatację, konserwację, modernizację i wytwarzanie. Dyrektywa ciśnieniowa, prawo krajowe, normy zharmonizowane – wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych
21-22 października 2021r.
Wisła

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w trudnych sytuacjach
25-26 listopada 2021r.
Wisła

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

niezbędnik dla UR, produkcji, bhp
18 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Tpm, 5s i smed w utrzymaniu ruchu

najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji
25-26 listopada 2021r.
Wisła

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2021 roku

Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? – nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji
25 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

SIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych w 2021 roku

przeglądy i kontrole stanu technicznego - praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie
20 sierpnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo budowlane w 2021 roku - duża nowelizacja oraz zmiany od 4 lutego, 1 i 5 lipca 2021 roku

jak będzie wyglądał proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne
15 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2021 rok
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.