Jakość wymaga doświadczenia!
21 lat na rynku szkoleniowym

98% Uczestników naszych szkoleń on-line
poleca je innym!
Sprawdź nas!
Menedżer Doskonały - Advanced Management
31.03.-1.04.2022 Ustroń
Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 
NOWOŚĆ!!!

Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

granice kontroli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla właścicieli, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
24 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
27-28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
17-18 marca 2022r.
Ustroń

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
11 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa - narzędziownik menedżera

6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.
4 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy – jak to robić skutecznie?

Warsztaty rozwojowe dla menedżerów
8 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
17-18 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
7-8 kwietnia 2022r.
Wisła

Asertywny Szef

trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
17-18 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
7-8 kwietnia 2022r.
Wisła

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy

10 sprawdzonych narzędzi menedżera
17-18 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
7-8 kwietnia 2022r.
Ustroń

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami
18 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

16 skutecznych technik radzenia sobie ze stresem – jak opanować stres w pracy?

jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? Tajniki panowania nad emocjami w relacjach zawodowych
23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy?
24 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Ochrona sygnalistów i sygnalizowanie nieprawidłowości – nowe wyzwania i rewolucyjne obowiązki dla pracodawców, działów personalnych i compliance w świetle dyrektywy i projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Interpretacja obowiązków wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Praktyczne instrukcje i rozwiązania, wdrożenie procedur zgodnie z regulacjami RODO i innymi aktami prawnymi. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, gotowe wzory i formularze wspierające wdrożenia.
24 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Cash flow dla menedżerów

jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Odpowiedzialność i obowiązki członków zarządu oraz kadry kierowniczej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji?
Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami - warsztaty i studia przypadków
25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022 i ważne zmiany w ustawie KRS od lipca 2021 roku

rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, nowe obowiązki i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Prawo holdingowe.
10 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Trudne rozmowy z pracownikami – zarządzaniem zespołem w dobie pandemii

komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu
10 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa

jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?
17-18 marca 2022r.
Ustroń

Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami -

- jak wpływać, motywować, inspirować, nagradzać i udzielać informacji zwrotnej - zaawansowane warsztaty dla menedżerów
17-18 marca 2022r.
Ustroń

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Wyjaśnienie skomplikowanych przypadków.
18 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? – trening mentalny
31 marca-1 kwietnia 2022r.
Ustroń

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
31 marca-1 kwietnia 2022r.
Ustroń

Menedżer doskonały - advanced management 3.0

Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa
31 marca-1 kwietnia 2022r.
Ustroń

Radzenie sobie ze stresem - siła i odporność lidera. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją

jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników? Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich
7-8 kwietnia 2022r.
Ustroń
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
4 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowskie wystąpienia publiczne i prezentacje online

poligon ćwiczeniowy poprowadzi praktyk wystąpień publicznych, doświadczony komentator radiowy i redaktor TV
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej

dobre praktyki i błędy w obsłudze organów spółki z o.o i S.A., analiza dokumentów, kontrowersyjne przypadki. Nowelizacja KSH 2021/2022, przepisy CRBR od 31.10.2021, ustawa KRS od 1.07.2021 i ich wpływ na pracę sekretariatu
5-6 kwietnia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
4 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje do dostawców

jak egzekwować warunki umów z dostawcą w procesie reklamacyjnym? - złote zasady postępowania w procesie reklamacyjnym z dostawcą
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany kupiec

ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
10-11 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
24-25 marca 2022r.
Ustroń

KPI w zakupach

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?
17 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości
18 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Kupiec doskonały

szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
24-25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
24-25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel dla kupców i handlowców – optymalizacja procesów sprzedaży i zakupu

szybkie i sprawne obliczenia, analizy, raporty, symulacje w sprzedaży i zakupach
10-11 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
17-18 marca 2022r.
Ustroń

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
23 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Asertywny kupiec – trening negocjacji kupieckich z zawodowym negocjatorem

jak skutecznie redukować koszty zakupu i budować długotrwałe relacje z dostawcami?
24-25 marca 2022r.
Ustroń

Skuteczne zarządzanie zakupami - strategie zakupowe

zaawansowany trening optymalizacji procesów zakupowych. Jak kupować oszczędniej i sprawniej? Jak wzmocnić pozycję i siłę zakupową przedsiębiorstwa? Jak ograniczyć ryzyko w zaopatrzeniu? Wypracowanie optymalnej strategii w zakupach
7-8 kwietnia 2022r.
Ustroń

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
7-8 kwietnia 2022r.
Ustroń

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
19-20 maja 2022r.
Ustroń
 

NEGOCJACJE

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji
24-25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
17-18 marca 2022r.
Ustroń

Asertywny kupiec – trening negocjacji kupieckich z zawodowym negocjatorem

jak skutecznie redukować koszty zakupu i budować długotrwałe relacje z dostawcami?
24-25 marca 2022r.
Ustroń

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
7-8 kwietnia 2022r.
Ustroń

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
19-20 maja 2022r.
Ustroń

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów
2-3 czerwca 2022r.
Ustroń
 

HR / KADRY

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Ochrona sygnalistów i sygnalizowanie nieprawidłowości – nowe wyzwania i rewolucyjne obowiązki dla pracodawców, działów personalnych i compliance w świetle dyrektywy i projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Interpretacja obowiązków wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Praktyczne instrukcje i rozwiązania, wdrożenie procedur zgodnie z regulacjami RODO i innymi aktami prawnymi. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, gotowe wzory i formularze wspierające wdrożenia.
24 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

granice kontroli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla właścicieli, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
24 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Porozmawiajmy o wynagrodzeniach i innych świadczeniach w 2022 roku - nowe obowiązki, wątpliwości interpretacyjne, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

wątpliwości interpretacyjne, eliminacja niedopuszczalnych praktyk. Polski Ład, zasada równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn i jawność płac w organizacji. Warsztaty dla HR i pracodawców.
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów w 2022 roku – jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Rewolucyjne zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w 2022 roku

jak nowa ustawa uchwalona 17 grudnia 2021 roku i rozporządzenia wykonawcze wpłyną na praktykę zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nowe rozwiązania, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
11 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

24 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

jak ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 wpłynie na ZFŚS.
Jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych.
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Dokumentacja pracownicza w 2022 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa

kilkadziesiąt gotowych wzorów dokumentów, najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Audyt dokumentów kadrowych
25 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2022 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
11 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Czas pracy w 2022 roku. Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?

modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki
15 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami
18 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
22-23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
22-23 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

jak zdobyć najlepszych
23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Prawo pracy w 2022 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany. Jak Polski Ład wpłynął na politykę wynagrodzeń za pracę? Jak dyrektywa work-life balance i Strategia Demograficzna 2040 zmienią polski kodeks pracy?

warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców
24 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Wyjaśnienie skomplikowanych przypadków.
18 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HANDEL / MARKETING

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
25 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
22 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrz sprzedaży telefonicznej

47 skutecznych technik doradczej sprzedaży telefonicznej – intensywny warsztat dla sprzedawców
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

poważne zmiany z 2021 roku i projektowane zmiany na 2022 rok – konsekwencje dla przedsiębiorców, nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies wyjaśnia prof. Monika Jagielska
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
11 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022 i ważne zmiany w ustawie KRS od lipca 2021 roku

rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, nowe obowiązki i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Prawo holdingowe.
10 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
23 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
25 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
22 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

poważne zmiany z 2021 roku i projektowane zmiany na 2022 rok – konsekwencje dla przedsiębiorców, nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies wyjaśnia prof. Monika Jagielska
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
11 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrz sprzedaży telefonicznej

47 skutecznych technik doradczej sprzedaży telefonicznej – intensywny warsztat dla sprzedawców
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
26 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
4 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

poważne zmiany z 2021 roku i projektowane zmiany na 2022 rok – konsekwencje dla przedsiębiorców, nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies wyjaśnia prof. Monika Jagielska
27 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
11 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
23 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 wpłynie na ZFŚS.
Jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych.
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
18 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

GRUDZIEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
27-28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
17-18 marca 2022r.
Ustroń

siła i potencjał MS Project 2016/2019/2021 w sprawnym zarządzaniu projektami

planowanie, harmonogramowanie, kontrola, monitorowanie i raportowanie realizacji projektu. Najlepsze praktyki dla zespołów projektowych.
3-4 marca 2022r.
Ustroń

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
31 marca-1 kwietnia 2022r.
Ustroń

Zarządzanie projektami - siła najskuteczniejszych metod i narzędzi PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM

Wybór optymalnych rozwiązań dla organizacji, mocne i słabe strony każdego podejścia
7-8 kwietnia 2022r.
Ustroń
 

UR / PRODUKCJA / BHP

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów w 2022 roku – jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu UDT. Dobre praktyki w zakresie doboru, oceny zużycia, magazynowania, konserwacji i regeneracji zawiesi. Najnowsze przepisy, interpretacje, kontrole i zalecenia Inspektorów UDT.

studia przypadków dla dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów i konserwatorów urządzeń technicznych poprowadzi wieloletni Inspektor UDT
2 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
24-25 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

nowe instrukcje eksploatacji, ważne zmiany w świadectwach kwalifikacji wynikające z nowego prawa energetycznego (od 3 lipca 2021r.), kazusy, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy
3 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2022 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
11 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami

warsztaty dla kierowników, brygadzistów, team leaderów, służb bhp
16 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
23 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Rewolucyjne zmiany w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych w 2022 roku

poważne zmiany w przepisach - nowe rozporządzenie ciśnieniowe z 17 grudnia 2021 roku. Dyrektywa ciśnieniowa, normy zharmonizowane, montaż instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika – kontrole urządzeń, wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych
2-3 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2021 roku

Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? – nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji
17 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

niezbędnik dla UR, produkcji, bhp
17 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w trudnych sytuacjach
24-25 marca 2022r.
Ustroń

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników
3-4 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
12-13 maja 2022r.
Ustroń

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
17-18 marca 2022r.
Ustroń
10-11 maja 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Excel dla działu produkcji – gotowe narzędzia planowania, zarządzania i rozwiązywania problemów produkcyjnych

wspomaganie i optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
5-6 kwietnia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Tpm, 5s i smed w utrzymaniu ruchu

najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji
19-20 maja 2022r.
Ustroń
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Szkolenie Prawo budowlane w 2022 roku - Polski Ład - zmiany od 3 stycznia 2022 roku oraz konsekwencje poważnych zmian z 2021 roku

jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne
28 stycznia 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
2 marca 2022r.
SZKOLENIE ONLINE

Książka obiektu budowlanego. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

- kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, trudne przypadki i analiza błędów w dokumentacji. Najnowsze wytyczne na 2022 rok. Książka obiektu budowlanego w wersji elektronicznej
9 lutego 2022r.
SZKOLENIE ONLINE
 

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.