ZAPYTAJ O DORADZTWO!
doradztwo@effect.edu.pl

98% UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ ON-LINE POLECI
JE INNYM!
WYBIERZ NASZE SZKOLENIA!

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy?
5 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

10 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Lider pracy zdalnej - mistrzowskie zarządzanie zespołem rozproszonym

tool box skutecznego menedżera
11 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników w 2021 roku

jak w praktyce optymalizować koszty wynagrodzeń dodatkowych i pozostać w zgodzie z przepisami? - firmy produkcyjne, handlowe, usługowe. Audyt systemów, zasad, regulaminów premiowania - metody optymalizacji
12 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
18-19 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa - narzędziownik menedżera

6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.
18 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań
23 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Asertywny Szef

trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
23-24 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
25 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

siła i odporność psychiczna lidera. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją

jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników? Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich
15-16 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
20-21 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy

10 sprawdzonych narzędzi menedżera
22-23 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Cash flow dla menedżerówr

jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
14 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
16 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
25 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
26 lutego 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
24 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany kupiec

ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
4-5 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości
11 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

KPI w zakupach

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?
12 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
16 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
25-26 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa

skuteczne praktyki i rozwiązania w zarządzaniu zakupami
25 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
25 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Strategic sourcing

zaawansowany trening budowania strategii zakupowej i optymalizacji procesów zakupowych w przedsiębiorstwie
8-9 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel dla kupców i handlowców – Poziom średniozaawansowany

jak szybko i sprawnie dokonać obliczeń, analiz, przygotować raporty, symulacje w Dziale Handlowym i Zakupów?
20-21 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje do dostawców

jak egzekwować warunki umów z dostawcą? – złote zasady postępowania w procesie reklamacyjnym
20 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Kupiec doskonały

szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
20-21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

NEGOCJACJE

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
25-26 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
15-16 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji
20-21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HR / KADRY

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników w 2021 roku

jak w praktyce optymalizować koszty wynagrodzeń dodatkowych i pozostać w zgodzie z przepisami? - firmy produkcyjne, handlowe, usługowe. Audyt systemów, zasad, regulaminów premiowania - metody optymalizacji
12 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

NOWOŚĆ!!!
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zasady premiowania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku

jak dostosować wewnętrzne dokumenty do zmieniających się przepisów, ujednolicić zapisy, uniknąć błędów. Audyt wewnętrznych dokumentów firmy.
16 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2021 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
17 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

- jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? Jak przygotować się na wzmożone roszczenia o dyskryminację płacową ze względu na płeć? - szkolenie dla menedżerów i działów HR
17 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów z września i grudnia 2020 roku

kolejne planowane zmiany, kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole legalności zatrudnienia PIP i SG
17 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19

jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy i urlopów? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
18 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

HR business partner – wyzwania na 2021 rok

antykryzysowy poradnik prawa pracy, nowe interpretacje i dobre praktyki, gotowe wzorce i scenariusze postępowań. Eliminacja ryzyka w HR. S.O.S. dla HR.
18-19 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Prawo pracy w 2021 roku - najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne

warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców
19 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
23-24 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

NOWOŚĆ!!!
Rekrutacja pracowników w 2021 roku. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacji?

wytyczne dla HR i rekruterów
23 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Wskaźniki HR. KPI w działach HR.

jak optymalizować procesy, mierzyć efekty i redukować koszty HR? Nowe podejście do kluczowych wskaźników efektywności w zarządzaniu personelem
24-25 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków

wątpliwości wokół wystawiania świadectw pracy w 2021 roku
25 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
25 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ważne zmiany wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wzmożonych wydatków i przyznawać świadczenia zgodnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji życiowej osób uprawnionych?
26 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

jak zdobyć najlepszych
16 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Dokumentacja pracownicza w 2021 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z koronaustawy i tarcz antykryzysowych

kilkadziesiąt gotowych wzorów dokumentów, najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Audyt dokumentów kadrowych.
21 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

HR Compliance w praktyce

audyt zgodności regulaminów, instrukcji, wewnętrznych procedur HR z nowymi przepisami PP, regulacjami antykryzysowymi, najnowszym orzecznictwem. Eliminacja błędów i ryzyka niezgodności w zatrudnieniu.
16 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry w czasie epidemii?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej ze epidemią i jej skutkami
27 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2021 roku - doświadczenia pokontrolne PIP

nowe wytyczne i różne rozwiązania prawne stosowane przez państwa członkowskie, błędy polskich pracodawców, nowe orzecznictwo
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HANDEL / MARKETING

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Reklamacje w praktyce

- Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
26 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
26 lutego 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
24 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
12 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

31 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
26 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
12 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

31 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
26 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

- Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
26 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
26 lutego 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
24 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
16 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wobec zmian związanych z epidemią

ważne zmiany wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wzmożonych wydatków i przyznawać świadczenia zgodnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji życiowej osób uprawnionych?
26 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
18-19 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

UR / PRODUKCJA / BHP

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

niezbędnik dla UR, produkcji, bhp
11 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2021 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
17 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Resurs UDT w praktyce

- nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego.  Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.
18-19 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

kazusy i nowe interpretacje, instrukcje eksploatacji po zmianach, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy
25 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu. Najnowsze przepisy, interpretacje UDT, kontrole i zalecenia Inspektorów

szkolenie dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych
24 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
15-16 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

LUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Prawo budowlane w 2021 roku - zmiany przepisów od września i października 2020r., cyfryzacja procesu budowlanego

Jak zmiany w prawie wpłyną na proces budowlany? Nowelizacja przepisów, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne
3 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

Kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2021 rok
17 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
27 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
8 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.