ZAPYTAJ O DORADZTWO!
doradztwo@effect.edu.pl

98% UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ ON-LINE POLECI
JE INNYM!
WYBIERZ NASZE SZKOLENIA!

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
13-14 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań
14 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy?
19 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
24 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Asertywny Szef

trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
20-21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
16-17 września 2021r.
Wisła

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry w czasie epidemii?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej ze epidemią i jej skutkami
21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Cash flow dla menedżerów

jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
25 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
25 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa - narzędziownik menedżera

6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Trudne rozmowy z pracownikami – zarządzaniem zespołem w dobie pandemii

komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Radzenie sobie ze stresem - siła i odporność lidera. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją

jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników? Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich
27-28 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy

10 sprawdzonych narzędzi menedżera
10-11 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? Jak przygotować się na wzmożone roszczenia o dyskryminację płacową ze względu na płeć? - szkolenie dla menedżerów i działów HR
11 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
17-18 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
21-22 października 2021r.
Ustroń
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
13 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
13 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Optymalna gospodarka zapasami

jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?
13 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem w zakupach

jak minimalizować ryzyko w procesie zakupowym i identyfikować potencjalne źródła zagrożeń? - przegląd procesów zakupowych
14 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości
20 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Kupiec doskonały

szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
20-21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

KPI w zakupach

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?
21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa

skuteczne praktyki i rozwiązania w zarządzaniu zakupami
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje do dostawców

jak egzekwować warunki umów z dostawcą w procesie reklamacyjnym? - złote zasady postępowania w procesie reklamacyjnym z dostawcą
1 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany kupiec

ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
10-11 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
17-18 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
16-17 września 2021r.
Wisła

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
25-26 listopada 2021r.
Ustroń

Excel dla kupców i handlowców – Excel dla kupców i handlowców – optymalizacja procesów sprzedaży i zakupu

szybkie i sprawne obliczenia, analizy, raporty, symulacje w sprzedaży i zakupach
24-25 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń
 

NEGOCJACJE

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji
20-21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
17-18 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
16-17 września 2021r.
Wisła

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
21-22 października 2021r.
Ustroń

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń
 

HR / KADRY

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników w 2021 roku

jak w praktyce optymalizować koszty wynagrodzeń dodatkowych i pozostać w zgodzie z przepisami? - firmy produkcyjne, handlowe, usługowe. Audyt systemów, zasad, regulaminów premiowania - metody optymalizacji
13 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - nowe obowiązki dla HR

jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie procedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, wzory, formularze.
14 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

HR business partner – wyzwania na 2021 rok

antykryzysowy poradnik prawa pracy, nowe interpretacje i dobre praktyki, gotowe wzorce i scenariusze postępowań. Eliminacja ryzyka w HR. S.O.S. dla HR.
19-20 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów z września i grudnia 2020 roku

kolejne planowane zmiany, kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole legalności zatrudnienia PIP i SG
19 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
20-21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Prawo pracy w 2021 roku - najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne

warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców
20 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry w czasie epidemii?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej ze epidemią i jej skutkami
21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19

jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy i urlopów? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
21 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych
25 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

jak zdobyć najlepszych
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

NOWOŚĆ!!!
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zasady premiowania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku

jak dostosować wewnętrzne dokumenty do zmieniających się przepisów, ujednolicić zapisy, uniknąć błędów. Audyt wewnętrznych dokumentów firmy.
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

V część kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – 60 skomplikowanych kazusów z rozwiązaniami

warsztaty dla specjalistów bhp i kadr
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

- jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? Jak przygotować się na wzmożone roszczenia o dyskryminację płacową ze względu na płeć? - szkolenie dla menedżerów i działów HR
11 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

NOWOŚĆ!!!
Rekrutacja pracowników w 2021 roku. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacji?

wytyczne dla HR i rekruterów
16 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2021 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
18 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków

wątpliwości wokół wystawiania świadectw pracy w 2021 roku
24 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HANDEL / MARKETING

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
14 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
25 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
28 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
14 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
25 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
13 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
28 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych
25 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
17-18 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

UR / PRODUKCJA / BHP

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

kazusy i nowe interpretacje, instrukcje eksploatacji po zmianach, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Tpm, 5s i smed w utrzymaniu ruchu

najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji
18-19 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
26 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

V część kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – 60 skomplikowanych kazusów z rozwiązaniami

warsztaty dla specjalistów bhp i kadr
27 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

niezbędnik dla UR, produkcji, bhp
17 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami

warsztaty dla kierowników, brygadzistów, team leaderów, służb bhp
17 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2021 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
18 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
24-25 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Resurs UDT w praktyce

- nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego.  Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.
16-17 września 2021r.
Wisła

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem
23-24 września 2021r.
Ustroń

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

podlegających dozorowi technicznemu UDT. Zmiany od stycznia i czerwca 2019 roku, które wpływają na eksploatację, konserwację, modernizację i wytwarzanie. Dyrektywa ciśnieniowa, prawo krajowe, normy zharmonizowane – wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych
21-22 października 2021r.
Wisła
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2021 rok
8 czerwca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

Prawo budowlane w 2021 roku - duża nowelizacja oraz zmiany od 4 lutego, 1 i 5 lipca 2021 roku

jak będzie wyglądał proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne
18 maja 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych w 2021 roku

przeglądy i kontrole stanu technicznego - praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie
20 sierpnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.