ZAPYTAJ O DORADZTWO!
doradztwo@effect.edu.pl

WYBRALIŚMY DLA WAS HOTELE, KTÓRE SPEŁNIAJĄ
NAJWYŻSZE STANADARDY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
24-25 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
16-17 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa - narzędziownik menedżera

6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.
25 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
4 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
26 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
10 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Asertywny Szef

trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
3-4 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem
3-4 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
3-4 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

siła i odporność psychiczna lidera. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją

jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników? Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich
8-9 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań
11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

- jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? Jak przygotować się na wzmożone roszczenia o dyskryminację płacową ze względu na płeć? - szkolenie dla menedżerów i działów HR
11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
Nowelizacja!!!

Praca zdalna, telepraca, „praca domowa”. Jak optymalnie i zgodnie z prawem zorganizować pracę zdalną?

obowiązki pracodawcy i pracownika, najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne. Planowane zmiany w kodeksie pracy
18 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
8 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców

jak zwiększyć skuteczność ofertowania, wygrać przetarg i wykonać zamówienie po nowelizacji? Nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne
15 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
25 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel dla kupców i handlowców – Poziom średniozaawansowany

Szybkie i sprawne przygotowywanie prostych i skomplikowanych kalkulacji niezbędnych w pracy Działu Handlowego i Zakupów
26-27 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020® - zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Jak przygotować się do zmian, zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez zastosowanie właściwych reguł?
26 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
10 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
26-27 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
10-11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- Jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości
26 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

KPI w zakupach

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?
27 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
8 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów
10-11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany kupiec

Ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
10-11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
 

NEGOCJACJE

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
26-27 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
10-11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów
10-11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
21 stycznia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HR / KADRY

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianach przepisów w 2020 roku

kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole legalności zatrudnienia PIP i SG
26 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry w czasie epidemii?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej ze epidemią i jej skutkami
26 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
16 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
26 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
10 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19

jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy i urlopów? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
27 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

część III kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
27 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Organizacja bezpiecznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej
9 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

część IV Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

- jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? Jak przygotować się na wzmożone roszczenia o dyskryminację płacową ze względu na płeć? - szkolenie dla menedżerów i działów HR
11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ważne zmiany wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wzmożonych wydatków i przyznawać świadczenia zgodnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji życiowej osób uprawnionych?
14 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

HR Compliance w praktyce

c- audyt zgodności regulaminów, instrukcji, wewnętrznych procedur HR z nowymi przepisami PP, regulacjami antykryzysowymi, najnowszym orzecznictwem. Eliminacja błędów i ryzyka niezgodności w zatrudnieniu.
15 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

jak zdobyć najlepszych
17 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
17-18 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
Nowelizacja!!!

Praca zdalna, telepraca, „praca domowa”. Jak optymalnie i zgodnie z prawem zorganizować pracę zdalną w firmie?

obowiązki pracodawcy i pracownika, najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne. Planowane zmiany w kodeksie pracy
18 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HANDEL / MARKETING

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020® - zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Jak przygotować się do zmian, zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez zastosowanie właściwych reguł?
26 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
10 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
21 stycznia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Reklamacje w praktyce

- Poważne zmiany od 1 stycznia 2020 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak przygotować się do zmian, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
26 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
22 stycznia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
8 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
15 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Bilans 2020 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej po zmianach. Wpływ COVID-19 na sprawozdanie finansowe, zapisy dotyczące pomocy w ramach tarcz

co nowego w rachunkowości związków zawodowych? – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych
3 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wobec zmian związanych z epidemią

ważne zmiany wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wzmożonych wydatków i przyznawać świadczenia zgodnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji życiowej osób uprawnionych?
14 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

LISTOPADGRUDZIEŃGRUDZIEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
3-4 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
 

UR / PRODUKCJA / BHP

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
25 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

część III kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
27 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Resurs UDT w praktyce

Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego. Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady
3-4 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Organizacja bezpiecznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej
9 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku

Jak dostosować zakład do nowych wymagań? Nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady
10 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

niezbędnik dla UR, produkcji, bhp
10 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Część IV Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

Studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
11 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
15-16 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

LISTOPADGRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃ 

Prawo budowlane w 2020 roku - poważne zmiany przepisów od lipca i września 2020r.

Jak zmiany w prawie wpłyną na proces budowlany?
27 listopada 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
27 styczni 2020r.
SZKOLENIE ONLINE

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

Kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2019 rok
16 grudnia 2020r.
SZKOLENIE ONLINE
17 lutego 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
17 marca 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
27 kwietnia 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.