NOWOŚĆ!!!
MOWA CIAŁA W BIZNESIE
I NEGOCJACJACH
6.03.2020 Katowice
29.05.2020 Katowice
Jak zwyciężać w negocjacjach?
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
20-21.02.2020 Katowice
4-5.06.2020 Zakopane
Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. TRUDNE SYTUACJE I KONFLIKTY
W DZIALE PRODUKCJI I UR
27-28.02.2020 Ustroń 18-19.06.2020 Wisła
7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR
PROWADZENIE SPOTKAŃ, ZEBRAŃ, ODPRAW Z PRACOWNIKAMI
19.03.2020 Warszawa
2.04.2020 Wrocław
Co zrobić, żeby spotkania angażowały zespół do intensywnej pracy i wysiłku?

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

Jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy? - szkolenie dla menedżerów i niefinansistów
7 lutego 2020r.
Katowice

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy

10 sprawdzonych narzędzi menedżera
20-21 lutego 2020r.
Katowice
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane

Prawo pracy dla menedżerów w 2020 roku

Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - studia przypadków i orzecznictwo
20 lutego 2020r.
Katowice
19 marca 2020r.
Warszawa
2 kwietnia 2020r.
Wrocław

24 kwietnia 2020r.
Kraków

Asertywny szef

Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich i budowania zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
27-28 lutego 2020r.
Ustroń
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
27-28 lutego 2020r.
Ustroń
2-3 kwietnia 2020r.
Uniejów
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane

Zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem
27-28 lutego 2020r.
Ustroń
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
5-6 marca 2020r.
Ustroń
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać – zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym
12-13 marca 2020r.
Ustroń
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Prowadzenie spotkań, zebrań, odpraw z pracownikami – podstawowe kompetencje menedżera

Co zrobić, żeby spotkania angażowały zespół do intensywnej pracy i wysiłku? – 10 narzędzi menedżera niezbędnych w organizowaniu i prowadzeniu zebrań
19 marca 2020r.
Warszawa
2 kwietnia 2020r.
Wrocław
21 maja 2020r.
Katowice

Zarządzanie zespołem. Siła feedbacku – 8 technik skutecznej informacji zwrotnej

Jak rozwijać skuteczność zespołu dzięki efektywnej informacji zwrotnej menedżera?
20 marca 2020r.
Warszawa
17 czerwca 2020r.
Katowice

Menedżer doskonały - advanced management 3.0

Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa
26-27 marca 2020r.
Ustroń
4-5 czerwca 2020r.
Uniejów

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy
26-27 marca 2020r.
Ustroń
21-22 maja 2020r.
Wisła

Awans na szefa

Jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?
2-3 kwietnia 2020r.
Ustroń

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
2-3 kwietnia 2020r.
Ustroń

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

Jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Skuteczne zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje – trudne decyzje

Szkolenie opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Tomasza Sidewicza - Eksperta zarządzania, wywierania wpływu i kreowania autorytetu
14-15 maja 2020r.
Ustroń

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy
21 maja 2020r.
Łódź

28 maja 2020r.
Gdańsk
4 czerwca 2020r.
Katowice

5 czerwca 2020r.
Wrocław

Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

Jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej?
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, zmiany przepisów prawa pracy od września 2019 roku. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła

Zagrożenia korupcyjne i przeciwdziałanie korupcji w pracy

Dobre praktyki, wdrożenia, analiza ryzyka, kontrola wewnętrzna
21 maja 2020r.
Katowice

Skuteczny łowca talentów

Jak rekrutować najlepszych?
22 maja 2020r.
Katowice

Zarządzanie zespołem rozproszonym – management 3.0 z elementami Prawa Pracy

zestaw psychologicznych i prawnych narzędzi Wirtualnego Menedżera
28-29 maja 2020r.
Ustroń
Zmiana przepisów!!!

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

Poważne zmiany od września 2019 roku, skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy
29 maja 2020r.
Katowice

Kreatywny Lider

Jak być kreatywnym szefem i zbudować innowacyjny zespół? – twórcze podejście w zarządzaniu pracownikami
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń

Cash flow dla menedżerów

Jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
25 czerwca 2020r.
Katowice
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty prowadzone przez Olgę Borgieł
5-6 marca 2020r.
Ustroń

Zwycięskie negocjacje M. Rogowskiego

Mind reading, odkodowywanie prawdziwych intencji i ukrytych informacji biznesowych
6 marca 2020r.
Katowice
29 maja 2020r.
Katowice

Perfecting business communication skills

Emails, Letters and Telephones – language workshops for people using English at work.
19 marca 2020r.
Warszawa
24 kwietnia 2020r.
Katowice
4 czerwca 2020r.
Wrocław

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
26-27 marca 2020r.
Ustroń

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

czyli jak w natłoku obowiązków pracować efektywniej, bez marnowania czasu, bez stresu, z satysfakcją?
26-27 marca 2020r.
Ustroń
21-22 maja 2020r.
Wisła

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów
23-24 kwietnia 2020r.
Ustroń

Asertywność w pracy

Trening asertywności i wyznaczanie granic w biznesie. Zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami
21-22 maja 2020r.
Wisła

Zaawansowane taktyki i pułapki w negocjacjach

Jak zwyciężać w negocjacjach? Zapraszamy do świata twardych negocjacji.
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Mistrzowskie prezentacje i wystąpienia publiczne

Poligon ćwiczeniowy praktycznych umiejętności, związanych z przygotowaniem i realizacją skutecznych prezentacji i przemówień
4 czerwca 2020r.
Wrocław

Trudne negocjacje w biznesie z elementami perswazji i wywierania wpływu

Warsztaty Tomasza Sidewicza – Eksperta w zakresie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020® - zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Jak przygotować się do zmian, zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez zastosowanie właściwych reguł?
30 stycznia 2020r.
Katowice
20 marca 2020r.
Warszawa
23 kwietnia 2020r.
Katowice

24 kwietnia 2020r.
Kraków
22 maja 2020r.
Łódź

28 maja 2020r.
Gdańsk
5 czerwca 2020r.
Wrocław

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
20 lutego 2020r.
Katowice
21 maja 2020r.
Łódź

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym- zmiany w 2020 roku

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
21 lutego 2020r.
Katowice
19 marca 2020r.
Warszawa
21 maja 2020r.
Łódź

Certyfikowany kupiec

Ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
27-28 lutego 2020r.
Ustroń
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Lean w magazynie i logistyce

Optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń
12-13 marca 2020r.
Ustroń
4-5 czerwca 2020r.
Uniejów

KPI w dziale zakupów

- jak mierzyć efektywność zakupów? Narzędzia kalkulacji kosztów zakupu, wskaźniki, analizy, raportowanie.
19-20 marca 2020r.
Wisła

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
2-3 kwietnia 2020r.
Uniejów

Excel dla kupców i handlowców – Poziom średniozaawansowany

Szybkie i sprawne przygotowywanie prostych i skomplikowanych kalkulacji niezbędnych w pracy Działu Handlowego i Zakupów
23-24 kwietnia 2020r.
Ustroń

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
23-24 kwietnia 2020r.
Ustroń

Strategic sourcing

Zaawansowany trening budowania strategii zakupowej i optymalizacji procesów zakupowych w przedsiębiorstwie
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Jak kontrolować i obniżać koszty łańcucha dostaw?
21 maja 2020r.
Katowice

ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu

Jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.
22 maja 2020r.
Katowice

Handel i współpraca z Chinami w praktyce

Różnice kulturowe, optymalne rozwiązania transportowe i celno-podatkowe. Jak uniknąć pułapek i zagrożeń na wszystkich etapach współpracy?
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Zarządzanie flotą samochodową

rewolucja w rozliczaniu aut firmowych po 1 stycznia 2019 roku
18-19 czerwca 2020r.
Wisła
 

NEGOCJACJE

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty prowadzone przez Olgę Borgieł
5-6 marca 2020r.
Ustroń

Zwycięskie negocjacje M. Rogowskiego

Mind reading, odkodowywanie prawdziwych intencji i ukrytych informacji biznesowych
6 marca 2020r.
Katowice
29 maja 2020r.
Katowice

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
26-27 marca 2020r.
Ustroń

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów
23-24 kwietnia 2020r.
Ustroń

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
23-24 kwietnia 2020r.
Ustroń

Zaawansowane taktyki i pułapki w negocjacjach

Jak zwyciężać w negocjacjach? Zapraszamy do świata twardych negocjacji.
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Trudne negocjacje w biznesie z elementami perswazji i wywierania wpływu

Warsztaty Tomasza Sidewicza – Eksperta w zakresie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń
 

HR / KADRY

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Prawo pracy dla menedżerów w 2020 roku

Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - studia przypadków i orzecznictwo
20 lutego 2020r.
Katowice
19 marca 2020r.
Warszawa
2 kwietnia 2020r.
Wrocław

24 kwietnia 2020r.
Kraków

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianie przepisów w 2020 roku

Najczęściej popełniane błędy przez Pracodawców, kontrole legalności zatrudnienia
19 marca 2020r.
Warszawa
22 maja 2020r.
Łódź
19 czerwca 2020r.
Katowice

Czas pracy w 2020 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

Wpływ zmian Kodeksu Pracy na ewidencjonowanie czasu pracy, najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk – warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy
21 lutego 2020r.
Katowice
20 marca 2020r.
Warszawa
Nowość!!!

English for human resources – Recruitment and selection

Warsztaty językowe dla Menedżerów i Specjalistów HR
20 marca 2020r.
Warszawa
23 kwietnia 2020r.
Katowice
NOWOŚĆ!!!

Część IV Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

Studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
21 lutego 2020r.
Katowice
20 marca 2020r.
Warszawa
23 kwietnia 2020r.
Kraków
22 maja 2020r.
Łódź

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
19-20 marca 2020r.
Warszawa

Prawo pracy w 2020 roku

Najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany w przepisach
27 marca 2020r.
Katowice

Zmiana przepisów!!!
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku – zmiany przepisów w praktyce

Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do świadczeń z ZFŚS? Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych
21 maja 2020r.
Katowice
Zmiana przepisów!!!

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, zmiany przepisów prawa pracy od września 2019 roku. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy
21 maja 2020r.
Łódź

28 maja 2020r.
Gdańsk
4 czerwca 2020r.
Katowice

5 czerwca 2020r.
Wrocław

Skuteczny łowca talentów

Jak rekrutować najlepszych?
22 maja 2019r.
Katowice
Zmiana przepisów!!!

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

Poważne zmiany od września 2019 roku, skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy
29 maja 2020r.
Katowice

Wypadki przy pracy w 2020 roku

Odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne PIP dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
18 czerwca 2020r.
Katowice
 

HANDEL / MARKETING

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020® - zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Jak przygotować się do zmian, zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez zastosowanie właściwych reguł?
30 stycznia 2020r.
Katowice
20 marca 2020r.
Warszawa
23 kwietnia 2020r.
Katowice

24 kwietnia 2020r.
Kraków
22 maja 2020r.
Łódź

28 maja 2020r.
Gdańsk
5 czerwca 2020r.
Wrocław

Reklamacje w praktyce

- Poważne zmiany od 1 stycznia 2020 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak przygotować się do zmian, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
30 stycznia 2020r.
Katowice
13 marca 2020r.
Katowice

20 marca 2020r.
Warszawa
2 kwietnia 2020r.
Wrocław
22 maja 2020r.
Łódź
4 czerwca 2020r.
Wrocław

18 czerwca 2020r.
Katowice

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany w 2020 roku

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
21 lutego 2020r.
Katowice
19 marca 2020r.
Warszawa
21 maja 2020r.
Łódź

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach

Jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
19-20 marca 2020r.
Wisła
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

Jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Jak kontrolować i obniżać koszty łańcucha dostaw?
21 maja 2020r.
Katowice
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Reklamacje w praktyce

- Poważne zmiany od 1 stycznia 2020 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak przygotować się do zmian, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
30 stycznia 2020r.
Katowice
13 marca 2020r.
Katowice

20 marca 2020r.
Warszawa
2 kwietnia 2020r.
Katowice
22 maja 2020r.
Łódź
4 czerwca 2020r.
Wrocław

18 czerwca 2020r.
Katowice

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach

Jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
19-20 marca 2020r.
Wisła
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń

Korespondencja reklamacyjna

Dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy w komunikacji pisemnej z klientami - warsztaty umiejętności
21-22 maja 2020r.
Wisła
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany w 2020 roku

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
21 lutego 2020r.
Katowice
19 marca 2020r.
Warszawa
21 maja 2020r.
Łódź

Handel i współpraca z Chinami w praktyce

Różnice kulturowe, optymalne rozwiązania transportowe i celno-podatkowe. Jak uniknąć pułapek i zagrożeń na wszystkich etapach współpracy?
28-29 maja 2020r.
Ustroń
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Bilans 2019 roku – zamknięcie roku, rozliczenie roczne związku zawodowego i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej po zmianach

Wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych
30 stycznia 2020r.
Katowice

Zmiana przepisów!!!
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku – zmiany przepisów w praktyce

Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do świadczeń z ZFŚS? Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych
21 maja 2020r.
Katowice
Zmiana przepisów!!!

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, zmiany przepisów prawa pracy od września 2019 roku. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

GRUDZIEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
5-6 marca 2020r.
Ustroń
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
2-3 kwietnia 2020r.
Ustroń

Zarządzanie projektami - siła najskuteczniejszych metod i narzędzi PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM

Wybór optymalnych rozwiązań dla organizacji, mocne i słabe strony każdego podejścia
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń
 

UR / PRODUKCJA / BHP

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2019 roku

opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji, omówienie poważnych zmian w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce
7 lutego 2020r.
Katowice
12 marca 2020r.
Warszawa
23 kwietnia 2020r.
Kraków

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
20 lutego 2020r.
Katowice
21 maja 2020r.
Łódź
NOWOŚĆ!!!

Część IV Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

Studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
21 lutego 2020r.
Katowice
20 marca 2020r.
Warszawa
23 kwietnia 2020r.
Kraków
22 maja 2020r.
Łódź

Zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem
27-28 lutego 2020r.
Ustroń
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

zgodnie z nową dyrektywą maszynową i i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów
19-20 marca 2020r.
Wisła
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane

Instruktaż stanowiskowy wg twi. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

Doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy
19-20 marca 2020r.
Wisła
21-22 maja 2020r.
Wisła

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy
26-27 marca 2020r.
Ustroń
21-22 maja 2020r.
Wisła
NOWOŚĆ!!!

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad bhp przez pracowników
23-24 kwietnia 2020r.
Ustroń
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Tpm, 5s i smed w utrzymaniu ruchu

Poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

podlegających dozorowi technicznemu UDT. Zmiany od stycznia i czerwca 2019 roku, które wpływają na eksploatację, konserwację, modernizację i wytwarzanie. Dyrektywa ciśnieniowa, prawo krajowe, normy zharmonizowane – wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych
21-22 maja 2020r.
Wisła

Optymalizacja kosztów produkcji

skuteczne narzędzia redukcji kosztów
21-22 maja 2020r.
Wisła

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2019 roku

Rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z obowiązującymi przepisami – identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy – doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji Pracy
22 maja 2020r.
Katowice

Środki ochrony indywidualnej

Dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami - wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów
29 maja 2020r.
Katowice

Excel dla działu produkcji

Wspomaganie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Gotowe narzędzia do rozwiązywania problemów produkcyjnych
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń

Zarządzanie flotą samochodową

Optymalizacja kosztów eksploatacji i efektywne wykorzystanie aut służbowych w firmie
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Wypadki przy pracy w 2020 roku

Odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
18 czerwca 2020r.
Katowice

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
18-19 czerwca 2020r.
Wisła
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

Kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2019 rok
20 lutego 2020r.
Katowice
23 kwietnia 2020r.
Kraków
21 maja 2020r.
Łódź

28 maja 2020r.
Gdańsk
19 czerwca 2020r.
Katowice

Prawo budowlane w 2020 roku

Jak zmiany w prawie wpłyną na proces budowlany?
20 marca 2020r.
Warszawa
3 kwietnia 2020r.
Katowice
5 czerwca 2020r.
Wrocław
 

BUSINESS ENGLISH

STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC 

Perfecting business communication skills

Emails, Letters and Telephones – language workshops for people using English at work.
19 marca 2020r.
Warszawa
24 kwietnia 2020r.
Katowice
4 czerwca 2020r.
Wrocław
Nowość!!!

English for human resources – Recruitment and selection

Warsztaty językowe dla Menedżerów i Specjalistów HR
20 marca 2020r.
Warszawa
23 kwietnia 2020r.
Katowice

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.