ZMIEŃ TERMIN SZKOLENIA!
NIE REZYGNUJ!
ZOSTAŃ W DOMU!
SPOTKAJ SIĘ Z NAMI ONLINE!

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

SZKOLENIA ONLINE

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Prawo Pracy a koronawirus - najważniejsze zmiany w prawie pracy, koronaustawa, nowa ustawa tarcza antykryzysowa

kontrowersje, trudne przypadki i niejasności interpretacyjne
7 kwietnia 2020r.

17 kwietnia 2020r.

Zatrudnianie cudzoziemców od 1 kwietnia 2020 roku

jakie rozwiązania dla przedsiębiorców wprowadza ustawa tarcza antykryzysowa?
6 kwietnia 2020r.

9 kwietnia 2020r.

29 kwietnia 2020r.

Zarządzanie absencją pracowników - jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec ryzyka nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej z epidemią
7 kwietnia 2020r.

23 kwietnia 2020r.

Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie działu HR i Menedżerów w zarządzaniu kryzysowym

jak prowadzić dokumentację związaną z zatrudnieniem w trakcie nieobecności pracownika, w warunkach pracy zdalnej, telepracy?
8 kwietnia 2020r.

16 kwietnia 2020r.

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców w czasie epidemii

zawieranie porozumień zbiorowych zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej. Jakie zmiany są konieczne w regulaminie pracy, wynagradzania, ZFŚS?
9 kwietnia 2020r.

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

Jak zredukować zatrudnienie i nie popełnić błędów przy zwalnianiu pracowników – praktyczne wskazówki dla menedżerów i HR
16 kwietnia 2020r.

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy - konieczne zmiany i dostosowanie

jak dokonać zmian i uniknąć błędów?
17 kwietnia 2020r.

Tarcza antykryzysowa w praktyce

na jaką pomoc w obszarze podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń mogą liczyć firmy?
17 kwietnia 2020r.

rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku

jak dostosować zakład do nowych wymagań? Nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady
20 kwietnia 2020r.

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

jak ograniczyć ryzyko mobbingu, dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? -
szkolenie dla menedżerów
21 kwietnia 2020r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wobec zmian związanych z epidemią

jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wzmożonych wydatków i przyznawać świadczenia zgodnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji życiowej osób uprawnionych?
22 kwietnia 2020r.

Umowy handlowe w obliczu pandemii

siła wyższa, zaliczka, zadatek, kary umowne. Jak zabezpieczyć interesy firmy w obliczu braku możliwości wywiązania się z zobowiązań umownych?
24 kwietnia 2020r.

Czas pracy a koronawirus

jak nowe przepisy antykryzysowe i inne zmiany w prawie wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Skomplikowane przypadki, modyfikacje, harmonogramy, grafiki, normy czasu pracy – warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy
24 kwietnia 2020r.
 

AKADEMIA MENEDŻERA

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Prawo pracy dla menedżerów w 2020 roku

Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - studia przypadków i orzecznictwo
14 maja 2020r.
Warszawa

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

Jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

czyli rozmawiaj by wpływać, motywować, inspirować i nagradzać – zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym
14-15 maja 2020r.
Ustroń
NOWOŚĆ!!!

Zarządzanie absencją pracowników – wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR

prawne i psychologiczne narzędzia redukcji nieobecności w pracy, budowa właściwych postaw pracowników, zapewnienie ciągłości pracy
21 maja 2020r.
Łódź
19 czerwca 2020r.
Katowice
25 września 2020r.
Katowice

Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

Jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej?
14-15 maja 2020r.
Ustroń
25-26 czerwca 2020r.
Ustroń

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła
24-25 września 2020r.
Ustroń

Skuteczne zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje – trudne decyzje

Szkolenie opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Tomasza Sidewicza - Eksperta zarządzania, wywierania wpływu i kreowania autorytetu
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Awans na szefa

Jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
28-29 maja 2020r.
Ustroń
8-9 października 2020r.
Ustroń

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy
21 maja 2020r.
Łódź
28 maja 2020r.
Gdańsk
4 czerwca 2020r.
Katowice
5 czerwca 2020r.
Wrocław

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, zmiany przepisów prawa pracy od września 2019 roku. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła

Zagrożenia korupcyjne i przeciwdziałanie korupcji w pracy

Dobre praktyki, wdrożenia, analiza ryzyka, kontrola wewnętrzna
21 maja 2020r.
Katowice

Prowadzenie spotkań, zebrań, odpraw z pracownikami – podstawowe kompetencje menedżera

Co zrobić, żeby spotkania angażowały zespół do intensywnej pracy i wysiłku? – 10 narzędzi menedżera niezbędnych w organizowaniu i prowadzeniu zebrań
21 maja 2020r.
Katowice
4 czerwca 2020r.
Warszawa

Skuteczny łowca talentów

Jak rekrutować najlepszych?
22 maja 2020r.
Katowice

Zarządzanie zespołem rozproszonym – management 3.0 z elementami Prawa Pracy

zestaw psychologicznych i prawnych narzędzi Wirtualnego Menedżera
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
28-29 maja 2020r.
Ustroń
24-25 września 2020r.
Ustroń

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

Poważne zmiany od września 2019 roku, skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy
29 maja 2020r.
Katowice

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
4-5 czerwca 2020r.
Uniejów
24-25 września 2020r.
Ustroń

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy

10 sprawdzonych narzędzi menedżera
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane
25-26 czerwca 2020r.
Ustroń
17-18 września 2020r.
Ustroń

Asertywny szef

Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich i budowania zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane
17-18 września 2020r.
Ustroń

Menedżer doskonały - advanced management 3.0

Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa
4-5 czerwca 2020r.
Uniejów
1-2 października 2020r.
Uniejów

Zarządzanie zespołem. Siła feedbacku – 8 technik skutecznej informacji zwrotnej

Jak rozwijać skuteczność zespołu dzięki efektywnej informacji zwrotnej menedżera?
17 czerwca 2020r.
Katowice

Kreatywny Lider

Jak być kreatywnym szefem i zbudować innowacyjny zespół? – twórcze podejście w zarządzaniu pracownikami
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń

Cash flow dla menedżerów

Jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
25 czerwca 2020r.
Katowice

Zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Trudne negocjacje ze związkami zawodowymi

Doświadczenia zawodowych negocjatorów
25-26 czerwca 2020r.
Ustroń
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Perfecting business communication skills

Emails, Letters and Telephones – language workshops for people using English at work.
29 maja 2020r.
Katowice
4 czerwca 2020r.
Wrocław
18 czerwca 2020r.
Warszawa

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
25-26 czerwca 2020r.
Ustroń

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

czyli jak w natłoku obowiązków pracować efektywniej, bez marnowania czasu, bez stresu, z satysfakcją?
21-22 maja 2020r.
Wisła
1-2 października 2020r.
Ustroń

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów

Asertywność w pracy

Trening asertywności i wyznaczanie granic w biznesie. Zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami
21-22 maja 2020r.
Wisła

Certyfikowana Sekretarka/Asystentka. Lean office

praca z dokumentacją firmy, współtworzenie aktów wewnętrznych firmy, znajomość pojęć z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, Lean Office – nowoczesne narzędzia i aplikacje dla asystentek/sekretarek. Warsztat doskonalący standardy pracy Sekretariatu/Biura Zarządu
28-29 maja 2020r.
Katowice

Zaawansowane taktyki i pułapki w negocjacjach

Jak zwyciężać w negocjacjach? Zapraszamy do świata twardych negocjacji.
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Zwycięskie negocjacje M. Rogowskiego

Mind reading, odkodowywanie prawdziwych intencji i ukrytych informacji biznesowych
29 maja 2020r.
Katowice

Mistrzowskie prezentacje i wystąpienia publiczne

Poligon ćwiczeniowy praktycznych umiejętności, związanych z przygotowaniem i realizacją skutecznych prezentacji i przemówień
4 czerwca 2020r.
Wrocław
25 września 2020r.
Katowice

Trudne negocjacje w biznesie z elementami perswazji i wywierania wpływu

Warsztaty Tomasza Sidewicza – Eksperta w zakresie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym- zmiany w 2020 roku

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
21 maja 2020r.
Łódź
28 maja 2020r.
Warszawa

KPI w dziale zakupów

- jak mierzyć efektywność zakupów? Narzędzia kalkulacji kosztów zakupu, wskaźniki, analizy, raportowanie.
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane
8-9 października 2020r.
Ustroń
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020® - zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Jak przygotować się do zmian, zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez zastosowanie właściwych reguł?
22 maja 2020r.
Łódź
28 maja 2020r.
Gdańsk
5 czerwca 2020r.
Wrocław
18 września 2020r.
Katowice

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

Excel dla kupców i handlowców – Poziom średniozaawansowany

Szybkie i sprawne przygotowywanie prostych i skomplikowanych kalkulacji niezbędnych w pracy Działu Handlowego i Zakupów

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł

Strategic sourcing

Zaawansowany trening budowania strategii zakupowej i optymalizacji procesów zakupowych w przedsiębiorstwie
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
21 maja 2020r.
Łódź
18 września 2020r.
Katowice

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Jak kontrolować i obniżać koszty łańcucha dostaw?
21 maja 2020r.
Katowice

ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu

Jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.
22 maja 2020r.
Katowice

Handel i współpraca z Chinami w praktyce

Różnice kulturowe, optymalne rozwiązania transportowe i celno-podatkowe. Jak uniknąć pułapek i zagrożeń na wszystkich etapach współpracy?
28-29 maja 2020r.
Ustroń

Lean w magazynie i logistyce

Optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń
4-5 czerwca 2020r.
Uniejów
1-2 października 2020r.
Uniejów

Zarządzanie flotą samochodową

rewolucja w rozliczaniu aut firmowych po 1 stycznia 2019 roku
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Certyfikowany kupiec

Ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
18-19 czerwca 2020r.
Wisła
17-18 września 2020r.
Ustroń
 

NEGOCJACJE

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

Trening tylko dla Orłów

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł

Zwycięskie negocjacje M. Rogowskiego

Mind reading, odkodowywanie prawdziwych intencji i ukrytych informacji biznesowych
29 maja 2020r.
Katowice

Trudne negocjacje w biznesie z elementami perswazji i wywierania wpływu

Warsztaty Tomasza Sidewicza – Eksperta w zakresie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty prowadzone przez Olgę Borgieł
24-25 września 2020r.
Wisła
 

HR / KADRY

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Prawo pracy dla menedżerów w 2020 roku

Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne - studia przypadków i orzecznictwo
14 maja 2020r.
Warszawa

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianie przepisów w 2020 roku

Najczęściej popełniane błędy przez Pracodawców, kontrole legalności zatrudnienia
22 maja 2020r.
Łódź

28 maja 2020r.
Warszawa
19 czerwca 2020r.
Katowice

Czas pracy w 2020 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

Wpływ zmian Kodeksu Pracy na ewidencjonowanie czasu pracy, najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk – warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy
15 maja 2020r.
Warszawa
NOWOŚĆ!!!

Część IV Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

Studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
22 maja 2020r.
Łódź

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
18-19 czerwca 2020r.
Warszawa
22-23 października 2020r.
Warszawa
NOWOŚĆ!!!

Zarządzanie absencją pracowników – wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR

prawne i psychologiczne narzędzia redukcji nieobecności w pracy, budowa właściwych postaw pracowników, zapewnienie ciągłości pracy
21 maja 2020r.
Łódź
19 czerwca 2020r.
Katowice
25 września 2020r.
Katowice

Prawo pracy w 2020 roku

Najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany w przepisach

Nowość!
Pracownicze świadczenia pieniężne w 2020 roku

najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

Zmiana przepisów!!!
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku – zmiany przepisów w praktyce

Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do świadczeń z ZFŚS? Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych
21 maja 2020r.
Katowice
Zmiana przepisów!!!

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, zmiany przepisów prawa pracy od września 2019 roku. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy
21 maja 2020r.
Łódź
28 maja 2020r.
Gdańsk
4 czerwca 2020r.
Katowice
5 czerwca 2020r.
Wrocław

Skuteczny łowca talentów

Jak rekrutować najlepszych?
22 maja 2019r.
Katowice
Zmiana przepisów!!!

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

Poważne zmiany od września 2019 roku, skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy
29 maja 2020r.
Katowice

Wypadki przy pracy w 2020 roku

Odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne PIP dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
18 czerwca 2020r.
Katowice

delegowanie pracowników do pracy za granicą – poważne zmiany przepisów od 30 lipca 2020 roku

nowe zasady i rozwiązania stosowane przez poszczególne państwa, nowe orzecznictwo, zagrożenia dla pracodawców delegujących - doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
18 czerwca 2020r.
Katowice
19 czerwca 2020r.
Wrocław
25 września 2020r.
Warszawa

NOWOŚĆ!!!
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 roku

Kto musi tworzyć, co muszą zawierać, jak eliminować błędne zapisy, niedozwolone klauzule? Analiza wewnętrznych dokumentów firmy
26 czerwca 2020r.
Katowice

Trudne negocjacje ze związkami zawodowymi

Doświadczenia zawodowych negocjatorów
25-26 czerwca 2020r.
Ustroń
 

HANDEL / MARKETING

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Reklamacje w praktyce

- Poważne zmiany od 1 stycznia 2020 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak przygotować się do zmian, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
22 maja 2020r.
Łódź
29 maja 2020r.
Warszawa
4 czerwca 2020r.
Wrocław
18 czerwca 2020r.
Katowice
18 września 2020r.
Katowice

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany w 2020 roku

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
21 maja 2020r.
Łódź
28 maja 2020r.
Warszawa

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach

Jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń
24-25 września 2020r.
Ustroń
NOWELIZACJA!

Incoterms 2020® - zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Jak przygotować się do zmian, zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie towarów poprzez zastosowanie właściwych reguł?
22 maja 2020r.
Łódź

28 maja 2020r.
Gdańsk
5 czerwca 2020r.
Wrocław
18 września 2020r.
Katowice

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

Jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty prowadzone przez Olgę Borgieł
24-25 września 2020r.
Wisła

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Jak kontrolować i obniżać koszty łańcucha dostaw?
21 maja 2020r.
Katowice
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Reklamacje w praktyce

- Poważne zmiany od 1 stycznia 2020 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak przygotować się do zmian, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
22 maja 2020r.
Łódź
29 maja 2020r.
Warszawa
4 czerwca 2020r.
Wrocław
18 czerwca 2020r.
Katowice
18 września 2020r.
Katowice

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach

Jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń
24-25 września 2020r.
Ustroń

Korespondencja reklamacyjna

Dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy w komunikacji pisemnej z klientami - warsztaty umiejętności
21-22 maja 2020r.
Wisła
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany w 2020 roku

Jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
21 maja 2020r.
Łódź
28 maja 2020r.
Warszawa

Handel i współpraca z Chinami w praktyce

Różnice kulturowe, optymalne rozwiązania transportowe i celno-podatkowe. Jak uniknąć pułapek i zagrożeń na wszystkich etapach współpracy?
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Jak skutecznie pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy w sytuacji nadzwyczajnej związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego?

nowe wyzwania dla Społecznych Inspektorów Pracy
4-5 czerwca 2020r.
Ustroń
1-2 października 2020r.
Ustroń

Nowość!
Pracownicze świadczenia pieniężne w 2020 roku

najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

Zmiana przepisów!!!
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku – zmiany przepisów w praktyce

Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do świadczeń z ZFŚS? Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych
21 maja 2020r.
Katowice
Zmiana przepisów!!!

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, zmiany przepisów prawa pracy od września 2019 roku. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła

NOWOŚĆ!!!
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, układy zbiorowe, porozumienia – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy w 2020 roku

Kto musi tworzyć, co muszą zawierać, jak eliminować błędne zapisy, niedozwolone klauzule? Analiza wewnętrznych dokumentów firmy
26 czerwca 2020r.
Katowice
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
8-9 października 2020r.
Ustroń

Certyfikowany project manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
28-29 maja 2020r.
Ustroń
24-25 września 2020r.
Ustroń

Zarządzanie projektami - siła najskuteczniejszych metod i narzędzi PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM

Wybór optymalnych rozwiązań dla organizacji, mocne i słabe strony każdego podejścia
18-19 czerwca 2020r.
Ustroń
 

UR / PRODUKCJA / BHP

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

zgodnie z nową dyrektywą maszynową i i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane

Instruktaż stanowiskowy wg twi. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

Doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła
NOWOŚĆ!!!

Część IV Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

Studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr
22 maja 2020r.
Łódź

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy
21-22 maja 2020r.
Wisła
24-25 września 2020r.
Ustroń

rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku

Jak dostosować zakład do nowych wymagań? Nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady
22 maja 2020r.
Katowice
19 czerwca 2020r.
Katowice

Jak skutecznie pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy w sytuacji nadzwyczajnej związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego?

nowe wyzwania dla Społecznych Inspektorów Pracy
4-5 czerwca 2020r.
Zakopane
1-2 października 2020r.
Ustroń
NOWOŚĆ!!!

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad bhp przez pracowników
18-19 czerwca 2020r.
Wisła
1-2 października 2020r.
Ustroń

Tpm, 5s i smed w utrzymaniu ruchu

Poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym
14-15 maja 2020r.
Ustroń

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

podlegających dozorowi technicznemu UDT. Zmiany od stycznia i czerwca 2019 roku, które wpływają na eksploatację, konserwację, modernizację i wytwarzanie. Dyrektywa ciśnieniowa, prawo krajowe, normy zharmonizowane – wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych
21-22 maja 2020r.
Wisła

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
21 maja 2020r.
Łódź
18 września 2020r.
Katowice

Optymalizacja kosztów produkcji

skuteczne narzędzia redukcji kosztów
21-22 maja 2020r.
Wisła

Środki ochrony indywidualnej

Dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami - wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów
29 maja 2020r.
Katowice

Zarządzanie flotą samochodową

Optymalizacja kosztów eksploatacji i efektywne wykorzystanie aut służbowych w firmie
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Wypadki przy pracy w 2020 roku

Odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
18 czerwca 2020r.
Katowice

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
18-19 czerwca 2020r.
Wisła

Resurs UDT w praktyce

Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego. Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady
24-25 września 2020r.
Ustroń
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Prawo budowlane w 2020 roku - poważne zmiany przepisów

Jak zmiany w prawie wpłyną na proces budowlany?
21 maja 2020r.
Łódź
4 czerwca 2020r.
Katowice
5 czerwca 2020r.
Wrocław
24 września 2020r.
Katowice

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

Kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2019 rok
21 maja 2020r.
Łódź

28 maja 2020r.
Gdańsk
19 czerwca 2020r.
Katowice
25 września 2020r.
Warszawa
 

BUSINESS ENGLISH

KWIECIEŃMAJCZERWIECWRZESIEŃPAŹDZIERNIK 

Perfecting business communication skills

Emails, Letters and Telephones – language workshops for people using English at work.
29 maja 2020r.
Katowice
4 czerwca 2020r.
Wrocław
18 czerwca 2020r.
Warszawa
Nowość!!!

English for human resources – Recruitment and selection

Warsztaty językowe dla Menedżerów i Specjalistów HR

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.