ZAPYTAJ O DORADZTWO!
doradztwo@effect.edu.pl

98% UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ ON-LINE POLECI
JE INNYM!
WYBIERZ NASZE SZKOLENIA!

Kalendarz


POPRZEDNI
MIESIĄC
NASTĘPNY
MIESIĄC
 

AKADEMIA MENEDŻERA

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy
23-24 września 2021r.
Ustroń
21-22 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
25-26 listopada 2021r.
Ustroń

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
23-24 września 2021r.
Ustroń

Radzenie sobie ze stresem - siła i odporność lidera. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją

jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników? Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich
23-24 września 2021r.
Ustroń
NOWOŚĆ!!!

Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

granice kontroli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla właścicieli, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej ze epidemią i jej skutkami
28 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
29 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowski feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej pracownikowi?

rozmowy o wynikach pracy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, modelowanie nieprawidłowych zachowań
1 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy?
5 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? – trening mentalny
7-8 października 2021r.
Ustroń

14-15 października 2021r.
Ustroń

Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy

10 sprawdzonych narzędzi menedżera
14-15 października 2021r.
Ustroń

Odpowiedzialność i obowiązki członków zarządu oraz kadry kierowniczej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji?
Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami - warsztaty i studia przypadków
19 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Asertywny Szef

trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem
19-20 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
25-26 listopada 2021r.
Ustroń

Awans na szefa

jak zbudować autorytet, określić granice, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?
21-22 października 2021r.
Ustroń
18-19 listopada 2021r.
Wisła

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
21-22 października 2021r.
Ustroń

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022 i ważne zmiany w ustawie KRS od lipca 2021 roku

rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, nowe obowiązki i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Prawo holdingowe.
25 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Trudne rozmowy z pracownikami – zarządzaniem zespołem w dobie pandemii

komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Cash flow dla menedżerów

jak sprawdzić kondycję finansową firmy i podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?
9 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Awans na szefa - narzędziownik menedżera

6 kluczowych kompetencji liderskich na dobry start. Budowanie autorytetu. Dobra komunikacja. Wykorzystanie typologii osobowości DISC do zwiększenia skuteczności w zarządzaniu zespołem. Delegowanie zadań. Motywowanie w świecie VUCA. Inteligencja emocjonalna.
16 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
1 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

16 skutecznych technik radzenia sobie ze stresem – jak opanować stres w pracy?

jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? Tajniki panowania nad emocjami w relacjach zawodowych
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej

dobre praktyki i błędy w obsłudze organów spółki z o.o i S.A., analiza dokumentów, kontrowersyjne przypadki. Nowelizacja KSH 2021/2022, przepisy CRBR od 31.10.2021, ustawa KRS od 1.07.2021 i ich wpływ na pracę sekretariatu
29-30 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZAKUPY / LOGISTYKA

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
28 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
1 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Optymalna gospodarka zapasami

jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?
7 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem w zakupach - przegląd procesów zakupowych

jak minimalizować ryzyko w procesie zakupowym i identyfikować potencjalne źródła zagrożeń?
8 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

Skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym
14-15 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Certyfikowany kupiec

ekskluzywne szkolenie rozwijające skuteczność kupiecką
14-15 października 2021r.
Ustroń

21-22 października 2021r.
Wisła

Reklamacje do dostawców

jak egzekwować warunki umów z dostawcą w procesie reklamacyjnym? - złote zasady postępowania w procesie reklamacyjnym z dostawcą
27 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
20 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

KPI w zakupach

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?
28 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Kupiec doskonały

szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł
18-19 listopada 2021r.
Wisła

Asertywny kupiec – trening negocjacji kupieckich z zawodowym negocjatorem

jak skutecznie redukować koszty zakupu i budować długotrwałe relacje z dostawcami?
18-19 listopada 2021r.
Wisła

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa
25-26 listopada 2021r.
Ustroń

Excel dla kupców i handlowców – Excel dla kupców i handlowców – optymalizacja procesów sprzedaży i zakupu

szybkie i sprawne obliczenia, analizy, raporty, symulacje w sprzedaży i zakupach
24-25 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń

Certyfikowany negocjator

budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
16-17 grudnia 2021r.
Wisła
 

NEGOCJACJE

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – Poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

Techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef
21-22 października 2021r.
Ustroń

Kupiec doskonały

Szkolenie dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji
18-19 listopada 2021r.
Wisła

Asertywny kupiec – trening negocjacji kupieckich z zawodowym negocjatorem

jak skutecznie redukować koszty zakupu i budować długotrwałe relacje z dostawcami?
18-19 listopada 2021r.
Wisła

Twarde negocjacje zakupowe

jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.
9-10 grudnia 2021r.
Ustroń

Certyfikowany negocjator

Budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne – nowatorskie warsztaty
16-17 grudnia 2021r.
Ustroń
 

HR / KADRY

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

granice kontroli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla właścicieli, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? - warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
28 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry?

wyzwanie dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej z epidemią i jej skutkami
28 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
29 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

nowe wytyczne i różne rozwiązania prawne stosowane przez państwa członkowskie, błędy polskich pracodawców, nowe orzecznictwo
14 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce

jaki schemat zastosować w zależności od posiadanych lub wymaganych dokumentów pobytowych, sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej? – podpowiada doświadczony Ekspert
19 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - nowe obowiązki dla HR

jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie procedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, wzory, formularze.
19 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

28 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
18 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zasady premiowania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku

jak dostosować wewnętrzne dokumenty do zmieniających się przepisów, ujednolicić zapisy, uniknąć błędów. Audyt regulaminów wewnętrznych firmy
20 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Prawo pracy w 2021 i 2022 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany. Jak dyrektywa work-life balance i Strategia Demograficzna 2040 zmienią polski kodeks pracy?

warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców
21 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Zmiany w czasie pracy w 2021 i 2022 roku

jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy i urlopów? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
22 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
NOWOŚĆ!!!

Controlling personalny

jak optymalizować koszty procesów Hr w praktyce?
25-26 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Excel w dziale personalnym

Koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
26-27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wypadki przy pracy w 2021 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2021 roku. Rewolucyjne zmiany w uprawnieniach Inspektorów. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z listą kontrolną Głównego Inspektora Pracy
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
Zmiana przepisów!!!

Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy

jak zgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu pracy organizować pracę zdalną? Obowiązki pracodawcy i pracownika, okres przejściowy stosowania przepisów, ochrona danych osobowych, ryzyko zawodowe pracownika zdalnego, rola strony społecznej, uzgodnienie wykonania pracy z pracownikiem, ingerencja w treść umowy o pracę – konsekwencje prawne błędów, dobre praktyki, scenariusze wdrożenia dokumentacji
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

NOWOŚĆ!!!
Rekrutacja pracowników w 2021 roku. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacji?

wytyczne dla HR i rekruterów
16 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej – wyzwania dla Działu HR, Menedżerów, IOD

jak w warunkach pracy zdalnej zapewnić skuteczny obieg dokumentów kadrowych zgodnie z aktualnymi przepisami i bez naruszania przepisów RODO i najnowszych stanowisk UODO?
17 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników

jak zdobyć najlepszych
26 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

HANDEL / MARKETING

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi po zmianach?
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach

jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
7-8 października 2021r.
Wisła

Mistrz sprzedaży telefonicznej

47 skutecznych technik doradczej sprzedaży telefonicznej – intensywny warsztat dla sprzedawców
12 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
3-4 grudnia 2020r.
Wisła

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
25 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
17 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach

jak skutecznie odpierać ataki słowne, reagować na krytykę, obiekcje, skargi, pretensje, nieuzasadnione roszczenia Klientów?
7-8 października 2021r.
Wisła

Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

jak pisać odpowiedzi na reklamacje? Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji
25 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Mistrzowska obsługa klienta – wyzwania i trudne sytuacje

bank dobrych praktyk
17 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Incoterms 2020®

jak stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych?
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w praktyce

Poważne zmiany od 1 stycznia 2021 roku. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak stosować w praktyce zmienione przepisy, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Import z Chin i eksport do Chin - optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?
1 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku – kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych
23 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy. Skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy
29 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Certyfikowany project manager

jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?
23-24 września 2021r.
Ustroń

Lider zespołu projektowego - leadership. Project team

Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi
21-22 października 2021r.
Ustroń

Zarządzanie projektami - siła najskuteczniejszych metod i narzędzi PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM

Wybór optymalnych rozwiązań dla organizacji, mocne i słabe strony każdego podejścia
21-22 października 2021r.
Wisła
 

UR / PRODUKCJA / BHP

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z najnowszą listą kontrolną GIP
22 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem
23-24 września 2021r.
Ustroń

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych
28 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
7-8 października 2021r.
Ustroń
16-17 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników
7-8 października 2021r.
Ustroń

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

zgodnie z nową dyrektywą maszynową i i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów
14-15 października 2021r.
Ustroń

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

nowe instrukcje eksploatacji, ważne zmiany w świadectwach kwalifikacji wynikające z nowego prawa energetycznego (od 3 lipca 2021r.), kazusy, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy
21 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

podlegających dozorowi technicznemu UDT. Zmiany od stycznia i czerwca 2019 roku, które wpływają na eksploatację, konserwację, modernizację i wytwarzanie. Dyrektywa ciśnieniowa, prawo krajowe, normy zharmonizowane – wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych
21-22 października 2021r.
Wisła

Wypadki przy pracy w 2021 roku

praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz zmiany w dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego
27 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych

niezbędnik dla UR, produkcji, bhp
18 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Resurs UDT w praktyce

- nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego.  Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.
18-19 listopada 2021r.
Wisła

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Wyznaczanie i egzekwowanie zadań, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w trudnych sytuacjach
25-26 listopada 2021r.
Ustroń

Tpm, 5s i smed w utrzymaniu ruchu

najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji
25-26 listopada 2021r.
Ustroń

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2021 roku

Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? – nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji
25 listopada 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

INWESTYCJE BUDOWLANE

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ 

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2021 rok
24 września 2021r.
SZKOLENIE ONLINE
 

Prawo budowlane w 2021 roku - duża nowelizacja oraz zmiany od 4 lutego, 1 i 5 lipca 2021 roku

jak będzie wyglądał proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne
20 października 2021r.
SZKOLENIE ONLINE

Kalendarz szkoleń


W kalendarzu szkoleń Ośrodka Szkoleń i Informacji Effect znajdziesz praktyczne szkolenia otwarte w następujących obszarach:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia Akademia menedżera, Szkolenia finanse dla nie finansistów, Szkolenia controlling, Szkolenia z negocjacji, Szkolenia z rozwoju osobistego, Szkolenia logistyczne, Szkolenia dla działu zakupów, Szkolenia z reklamacji, Szkolenia z obsługi klienta, Szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców, Szkolenia z prawa celnego, Szkolenia eksportowe, Szkolenia kadry i płace, Szkolenia HR, Szkolenia dla księgowych, Szkolenie RODO, Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenia dla związków zawodowych, Szkolenia techniczne, Szkolenia dla Utrzymania Ruchu, Szkolenia BHP, Szkolenia dla Produkcji, Kurs Business English, Szkolenie zarządzanie projektami, Szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych, Szkolenia budowlane, Szkolenia prawo budowlane, Szkolenia inwestycje, Szkolenia dla urzędników, Szkolenia dla administracji publicznej.
Nasze szkolenia otwarte najczęściej organizujemy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Wiśle, Ustroniu, Szczyrku, Zakopanem, Uniejowie.

Nasze propozycje adresujemy nie tylko do pracowników prywatnych firm i przedsiębiorstw, ale też urzędów i innych instytucji publicznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.