Regulamin

REGULAMIN


1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect Joanna Jarosz-Opolka z siedzibą w Gliwicach, al. Korfantego 19/1; 44-100 Gliwice, NIP 631-139-99-87, Regon 277586519.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną.
3. Przesłanie karty uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy, akceptacją warunków uczestnictwa, zobowiązaniem do dokonania opłaty zgodnie z cenami zawartymi w ofercie i ma charakter wiążący. Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu, wyjątek stanowią osoby prywatne, które zobowiązane są do dokonania przedpłaty na rachunek OSil Effect.
4. Na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia stacjonarnego, na podane adresy e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez OSil Effect terminie, prosimy o kontakt.
5. Szkolenia online potwierdzamy na dzień przed terminem szkolenia. Uczestnik otrzymuje informacje organizacyjne na podany w zgłoszeniu adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez OSil Effect terminie, prosimy o kontakt.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej bądź mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia stacjonarnego oraz na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia online. W przypadku dokonania rezygnacji po tym terminie lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości szkolenia. Przeniesienie uczestnictwa na kolejny termin traktowane jest jako rezygnacja. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na inną osobę.
7. Rabaty muszą być zaznaczone na formularzu zgłoszeniowym lub w wiadomości email. Rabat musi być zatwierdzony przez pracownika OSiI Effect.
8. OSil EFFECT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera z przyczyn niezależnych od Organizatora.
9. Materiały szkoleniowe (w formie papierowej, elektronicznej, audio) przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich (w celach komercyjnych) jest zabronione.
10. Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (treści merytorycznej, formy organizacyjnej, itp.). Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej), w terminie 7 dni od daty realizacji usługi szkoleniowej. Wszystkie wytyczne dotyczące złożenia reklamacji zawarte są w regulaminie na stronie www.effect.edu.pl/regulamin

REKLAMACJA


 1. Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (treści merytorycznej, formy organizacyjnej, itp.).
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej), w terminie 7 dni od daty realizacji usługi szkoleniowej.
 3. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
  • nazwę i datę szkolenia, wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia,
  • imię i nazwisko trenera prowadzącego szkolenie,
  • szczegółowy opis zastrzeżeń,
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez OSiI EFFECT pisma reklamacyjnego.
 5. OSiI EFFECT zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 2.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.