Incoterms 2010

Transakcje międzynarodowe obarczone są dużym ryzykiem. Ryzyko zawierania umów międzynarodowych może wiązać się z wieloma czynnikami. Po pierwsze z nieznajomością języka kontrahenta, co w znacznym [...]