Doradztwo

Połącz szkolenia z doradztwem!


Otrzymasz pełną wiedzę i wsparcie na najwyższym poziomie!
Zamów doradztwo w zakresie prawa pracy i HR!
Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy kilkunastu Ekspertów prawa pracy i wybitnych konsultantów w obszarze optymalizacji procesów personalnych!

Dlaczego właśnie nam warto powierzyć usługi doradcze?


  • zapewniamy doradztwo oparte na wiedzy i doświadczeniu w realizowaniu audytów i usług doradczych dla największych firm w Polsce
  • proponujemy do współpracy najlepszych Ekspertów, doświadczonych praktyków indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
  • oferujemy audyty zgodności wybranych obszarów z przepisami prawa pracy oraz audyty kompleksowe
  • zapewniamy zgodności rozwiązań stosowanych w Twojej firmie z aktualnymi przepisami
  • dostarczamy skuteczne rozwiązania w zakresie miękkiego HR
  • udzielamy doraźnego i stałego wsparcia we wdrażaniu i stosowaniu w praktyce wiedzy nabytej podczas szkoleń

Sprawdź w jakich obszarach możemy pomóc Twojej firmie!


Prowadzimy projekty doradcze w obszarze:

opracowywania i audytu regulaminów wewnątrzzakładowych – regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy zdalnej,
audytów zgodności procedur RODO w kadrach,
HR compliance,
opracowania i wdrożenia procedur ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów),
zawierania i rozwiązywania umów stosowanych w zatrudnianiu,
prowadzenia dokumentacji pracowniczej i audytów zgodności dokumentacji z przepisami prawa pracy,
stosowania optymalnych systemów i rozkładów czasu pracy,prawidłowości ich ustalania w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy i porozumieniach
współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników,
prowadzenia sporów zbiorowych,
procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
delegowania pracowników do pracy za granicę,
zatrudniania cudzoziemców,
opisu i wartościowania stanowisk pracy,
projektowania systemów premiowania finansowego i pozafinansowego.

Napisz do nas na adres:

e-mail: doradztwo@effect.edu.pl