Doradztwo

Połącz szkolenia z doradztwem!


Otrzymasz pełną wiedzę i wsparcie na najwyższym poziomie!
Zamów doradztwo w zakresie prawa pracy i HR.
Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy naszych Ekspertów w obszarze zbiorowego prawa pracy i optymalizacji procesów personalnych.
Poznaj narzędzia HR i zwiększ efektywność swojej firmy.
Rekomendujemy do współpracy tylko wybitnych Ekspertów prawa pracy, doświadczonych prawników, wieloletnich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, negocjatorów i mediatorów, psychologów oraz konsultantów w obszarze HR

Dlaczego działalność szkoleniową warto wesprzeć usługami doradczymi?


 • nie pozostawiamy klienta po zrealizowanym szkoleniu bez dalszej pomocy
 • pomagamy wdrożyć zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce
 • usługi doradcze są najlepszym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas szkolenia i jej ciągłej aktualizacji
 • zapewniamy możliwości bieżących konsultacji osobistych telefonicznych oraz on-line
 • zapewniamy ciągłą aktualizację wiedzy zdobytej podczas szkoleń
 • rozwiążemy problemy i wątpliwości, które pojawiły się po szkoleniu
 • na podstawie zgłaszanych trudności w obszarze prawa pracy i HR możemy zaproponować dedykowaną ścieżkę szkoleniową dla pracowników i kadry zarządzającej
 • wyróżnia nas systemowe podejście do zagadnień pracowniczych regulowanych przepisami Kodeksu pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o ZFŚS czy Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz działań „miękkich” w obszarze HR. Obszary te traktujemy jako zależne od siebie i powiązane, co gwarantuje spójność polityki personalnej.

Najnowsza usługa ekspercka w naszej ofercie
Instrukcja Pracy Zdanej


 • opracowanie i wdrożenie Instrukcji Pracy Zdalnej z uwzględnieniem:
  formy i trybu polecenia pracy, rodzaju pracy, zasad korzystania przez pracownika z narzędzi zapewnionych przez pracodawcę lub własnych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych, zasad rozliczalności wykonywanych czynności i prowadzenia ich ewidencji oraz bezpieczeństwa pracy.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie!

Pobierz pełną ofertę doradztwa

Masz pytanie – dzwoń lub pisz:


Mateusz Warchał

e-mail: mateusz.warchal@effect.edu.pl

tel. 502 333 235