In Szkolenia dla instytucji publicznych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/kursy-szkolenia-dla-administracji/public-relations-w-administracji-publicznej

Szkolenie Public relations w administracji publicznej

Podczas warsztatów będą oni mieli okazję zapoznać się z samorządowymi aspektami działań wizerunkowych dotyczących zarówno regionu jak i władz administracji publicznej. Dodatkowym aspektem będzie budowa wizerunku administracji publicznej w kontekście kształtowania wizerunku poszczególnych osób, urzędników, radnych etc.


uczestnicy szkolenia public relations w administracji publicznej wybrali również:

Szkolenie budowanie wizerunku profesjonalnego urzędnika administracji publicznej – sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia przewidziana została praca z kamerą mająca pomóc uczestnikom w uświadomieniu sobie swoich mocnych stron a także ograniczeń związanych z predyspozycjami oraz umiejętnościami świadomego budowania własnego wizerunku.

 

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

CZYM JEST PUBLIC RELATIONS?
•    istota public relations
•    etyka public relations
•    znaczenie etyki w administracji
•    zasady i postulaty dla etyki w służbie publicznej
•    rola public relations w kształtowaniu wizerunku urzędu
•    narzędzia public relations

KONCEPCJA MISJI ADMINISTRACJI
•    po co kształtujemy wizerunek urzędu?
•    wizja i misja administracji publicznej
•    wpływ urzędnika na wizerunek administracji

ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

•    Zintegrowana komunikacja marketingowa ICM
•    Proces podejmowania decyzji zakupowych
•    DRIP
•    4C: (Korzyść, Koszt, Komunikacja, Komfort zakupu.)
•    4P (Produkt, Price, Place, Promotion i 7C/7P – ludzie, procesy, obsługa klienta)
•    Mix komunikacyjny (Reklama  Promocja sprzedaży PR Sprzedaż osobista Marketing bezpośredni)
•    Model AIDA
•    Proces dyfuzji innowacji

PRZYGOTOWANIE I ETAPY KAMPANII INFORMACYJNO – PROMOCYJNEJ
•    etap przygotowawczy kampanii – jak zaplanować udaną i efektywną kampanię?
•    elementy kampanii 360˚
•    etap realizacji kampanii
•    budowanie i zarządzanie zespołem obsługującym kampanię
•    współpraca na linii: zleceniodawca – zleceniobiorca, monitoring
•    nadzorowanie prawidłowego przebiegu kampanii

DZIAŁANIA PROMOCYJNE – USTALANIE CELÓW I STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO W GMINACH, MIASTACH, REGIONACH
•    ekonomiczny audyt regionu
•    główne źródła informacji
•    analiza SWOT
•    ustalanie celów strategii

PLANOWANIE STRATEGII PUBLIC RELATIONS
•    budowanie i realizacja strategii oraz planów bieżących działań
•    analiza potrzeb i możliwości partnerów zewnętrznych oraz wewnętrznych
•    zasady wdrożenia
•    opracowanie programu
•    harmonogram działań
•    kryteria oceny
•    przygotowanie budżetu

BADANIA MARKETINGOWE W ADMINISTRACJI
•    znaczenie badań dla budowy wizerunku
•    typy badań marketingowych
•    opinie o urzędnikach państwowych
•    DZIAŁANIA PROMOCYJNE – biura promocji w procesie komunikacji

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS
•    komunikacja wewnątrz organizacji
•    cele i metody oddziaływania na pracowników
•    tworzenie strategii wewnętrznego public relations
•    kontrola wyników

WZBUDZANIE I PODTRZYMYWANIE ZAINTERESOWANIA POPRZEZ INFORMACJE PRASOWE
•    rodzaje informacji prasowych
•    charakterystyka informacji prasowych

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI – ISTOTA PUBLIC RELATIONS
•    media, jako narzędzie do budowania wizerunku urzędu
•    współpraca z prasą, radiem i telewizją
•    jak poprawnie redagować komunikaty dla prasy?
•    jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
•    Internet – nowe możliwości public relations
•    wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w kampaniach
•    techniki perswazyjne

WZBUDZANIE I PODTRZYMYWANIE ZAINTERESOWANIA POPRZEZ INFORMACJE PRASOWE
•    rodzaje informacji prasowych
•    charakterystyka informacji prasowych

PRZYGOTOWANIE IMPREZY KULTURALNEJ
•    diagnoza otoczenia i określenie efektów (potrzeby, zainteresowania)
•    wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturalnych
•    przygotowanie budżetu imprezy
•    sponsoring
•    reklama imprezy kulturalnej

MARKETING WYSTAWIENNICZY
•    rola marketingu wystawienniczego w promocji gminy, miasta, regionu
•    produkt regionalny/lokalny w promocji
•    zasady tworzenia stoiska wystawienniczego
•    marketing wystawienniczy a impreza kulturalna

IDEALNA PREZENTACJA I WYSTĄPIENIE MEDIALNE
•    fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji
•    rola prezentera, jego przekonania i umiejętności
•    psychologiczny efekt początku i końca
•    świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
•    spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy
•    strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
•    świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne
•    kontakt z publicznością
•    czynniki zapewniające uwagę, zainteresowanie i zrozumienie
•    techniki mówienia i słuchania podczas prezentacji
•    konferencje prasowe
•    jak zorganizować doskonałą konferencję prasową?
•    określenie powodów organizacji i wytyczenie celów
•    zaplanowanie budżetu
•    opracowanie materiałów prasowych
•    przebieg konferencji

ETYKIETA I SAVOIR VIVRE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
•    zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych
•    przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
•    wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie

DRESS CODE – ELEGANCJA W UBIORZE – BUDOWA WIZERUNKU URZĘDNIKA
•    Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
•    Prawidłowy dobór stroju i dodatków,
•    Fryzura, makijaż, biżuteria
•    Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
•    Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
•    Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
•    Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
•    Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
•    Wskazówki dotyczące doboru stroju
•    Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA A OSOBOWOŚĆ
•    Rozpoznawanie typów osobowościowych
•    Role zespołowe
•    Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
•    Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
•    SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań
•    Test na styl społeczny

Analiza własnego stylu komunikacji i obsługi klienta na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.

 

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Piotr T. Ruta

Trener, konsultant, negocjator, mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki Urząd, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie i wielu innych.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Praca na arkuszach ocen okresowych
 • Dyskusja moderowana
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnostyczne
 • Testy osobowości
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej
 • radnych oraz innych osób reprezentujących mieszkańców danego regionu

 

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.