In Negocjacje, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/asertywny-kupiec-intensywne-negocjacje-kupieckie

Szkolenie Asertywny kupiec

– trening asertywności kupieckiej. Jak wynegocjować niskie ceny zakupu i zbudować długotrwałe relacje z dostawcami?

Asertywny kupiec – czego dowiesz się na szkoleniu?

 • Co to jest asertywność kupca?
 • Dlaczego asertywność zwiększa skuteczność negocjacji?
 • Jak zbudować silniejszą pozycję w rozmowach z nowymi dostawcami?
 • Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw.
 • Asertywny język kupca – negocjatora
  – Kupiec mówi, czego chce, czyli jak asertywnie wypowiadać swoje oczekiwania?
  – Kupiec mówi czego nie chce, czyli jak asertywnie odmawiać?
 • Jak szybciej uzyskiwać optymalne rozwiązania w negocjacjach z dostawcami.
 • Jak czynić zarówno aktualnych dostawców, jak i challengerów swoimi sojusznikami.
 • Jakie są sposoby dyscyplinowania dostawców
 • Jak budować u dostawców poczucie odpowiedzialności za realizację zamówienia w terminie?
  – wcześniejsze zabezpieczanie terminowej dostawy – monitorowanie terminowości realizacji dostawy.
 • Jak budować autorytet w relacjach z dostawcami przekładający się na osiąganie lepszych rezultatów negocjacyjnych.
 • Jak rozpoznawać manipulacje z drugiej strony i efektywnie z nimi sobie radzić. Jak wywierać wpływ w trakcie negocjacji.
 • Jak dobierać odpowiednie techniki negocjacyjne do typu dostawcy.
 • Jak zarządzać emocjami w procesie negocjacji.

uczestnicy szkolenia asertywny kupiec wybrali również:

Szkolenie Excel dla kupców i handlowców – poziom średniozaawansowany – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Asertywny kupiec – co otrzymasz dzięki udziałowi w szkoleniu:

Dzięki treningowi asertywności kupieckiej uzyskasz potrzebną kupcom pewność siebie szczególnie w sytuacjach krytycznych, gdy dostawcy negocjują z pozycji siły, stosując liczne techniki i gry cenowe lub też grają „nie fair”. Uczestnicy szkolenia poznają metody zwiększające kontrolę nad własnymi emocjami, umożliwiające zarządzanie procesem negocjacyjnym z trudnym partnerem. Dokonasz diagnozy swojego osobistego poziomu asertywności – test diagnozujący osobisty poziom asertywności. Dowiesz się co to terytorium psychologiczne kupca i jakie ma znaczenie dla

Umiejętności zdobywane podczas treningu: 

 • zapoznanie uczestników z pojęciem asertywności i zachowaniami asertywnymi niezbędnymi w negocjacjach kupieckich
 • poznanie i doskonalenie technik asertywnych dopasowanych do różnych konkretnych sytuacji negocjacyjnych kupca
 • autodiagnoza poziomu asertywności
 • rozpoznawanie metod manipulowania i rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie z manipulacją
 • doskonalenie technik wywierania wpływu
 • rozwój umiejętności doboru odpowiednich technik negocjacyjnych w zależności od typu dostawcy
 • rozwijanie umiejętności w zakresie autodiagnozy swoich emocji i zarządzania nimi w procesie negocjacji
PROGRAM

Asertywny kupiec – program szkolenia:

Negocjacje zakupowe – co musi wiedzieć kupiec?

Asertywność – sztuka zwiększania skuteczności kupca.

 • Co to jest asertywność kupca?
 • Dlaczego asertywność zwiększa skuteczność negocjacji?
 • Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw.
 • Asertywność a postawy alternatywne – uległa, agresywna, manipulująca.

Asertywny język negocjatora

 • Asertywna autoprezentacja – siła wizerunku kupca.
 • Chciałbym czy chcę – negatywne konsekwencje języka kurtuazji w działaniach kupieckich.
 • Komunikaty JA – klucz do długofalowego porozumienia.
 • Asertywność fizyczna, przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki.

 Budowanie własnej, silniejszej pozycji podstawą skuteczności w negocjacjach zakupowych

 • Diagnoza osobistego poziomu asertywności – test diagnozujący osobisty poziom asertywności.
 • Terytorium psychologiczne kupca – co to takiego?
 • Asertywna kontrola własnego sposobu myślenia – zwiększanie poczucia własnej wartości i rozwijanie nastawienia na cel.
 • Przeciwdziałanie negatywnym nawykom myślowym:
  – jak nie obniżać własnej wartości?
  – jak radzić sobie z zakłopotaniem?

Asertywne techniki budowania silnej pozycji użyteczne w trudnych sytuacjach negocjacji zakupowych

 • Jak budować silniejszą pozycję w rozmowach z nowymi dostawcami?
 • Techniki negocjacyjne zmniejszania cen – gry cenowe z dostawcami.
 • Negocjowanie dłuższego czasu gwarancji.
 • Kupiec mówi, czego chce czyli asertywne wypowiadanie swoich oczekiwań.
 • Różnice między nieasertywnym a asertywnym sposobem wyrażania oczekiwań,
 • Techniki asertywnego sposobu wyrażania oczekiwań – „stanowcze tak”.
 • Sposoby na dyscyplinowanie dostawców:
  – budowanie u dostawcy poczucia odpowiedzialności za realizację zamówienia w terminie,
  – wcześniejsze zabezpieczanie terminowej dostawy,
  – monitorowanie terminowości realizacji dostawy.
 • Kupiec mówi czego nie chce, czyli asertywny sposób odmawiania.
 • Różnice między odmową nieasertywną a asertywną.
 • Techniki asertywnej odmowy.
 • Technika „zdartej płyty”.
 • Możliwości wyboru zachowania w sytuacji otrzymania odmowy na prośbę.
 • Relacje międzyludzkie – asertywna wymiana opinii.
 • Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań.
 • Jak wyrażać własne zdanie bez wstydu oraz nadmiernej, aroganckiej pewności siebie?
 • Jak krytykować konstruktywnie, czyli wszystko o feedback’u.

 Trudna sytuacja bycia krytykowanym – gdy oferent nas krytykuje…

 • Zdrowe podejście do krytyki – „to tylko jedna z wielu możliwych opinii…”
 • Chwila prawdy o krytyce – zastrzeżenia uzasadnione i nieuzasadnione.
 • Wzory zachowań skutecznych w radzeniu sobie z uzasadnioną i nieuzasadnioną krytyką ze strony dostawcy.
 • Reagowanie na krytykę personalną lub firmy.
 • Krytyka nie jedno ma imię:
  – radzenie sobie z krytyką nadmiernie uzasadnioną,
  – demaskowanie krytyki aluzyjnej,
  – reakcja na krytykę agresywną,
  – reakcja na krytykę zaskakującą,
 • Poszukiwanie i uprzedzanie krytyki.

 Asertywne techniki skuteczne w fazie targowania się i dawania ustępstw

 • Prezentacja własnego stanowiska wyjściowego w dbałości o to, aby było wystarczająco silne (czyli pozwalało na ruch negocjacyjny).
 • Właściwy dobór i wielkość ustępstw.
 • Techniki zgadzania się na ustępstwo i prezentowanie nowego stanowiska negocjacyjnego.

Złość piękności szkodzi…i negocjacjom też!

 • Zrozumieć swój gniew – rola informacyjna i energetyczna gniewu.
 • Fizjologia i dynamika uczucia gniewu.
 • Asertywny, bezpieczny sposób wyrażania gniewu.
 • Jak reagować na gniew drugiej strony w negocjacjach.
 • Jak radzić sobie, kiedy to nas opanował gniew.
 • Co dalej po wybuchu?
 • Jak postępować ze „starym” gniewem (zaszłości, dawne wpadki).

 Gry i kontrtaktyki w negocjacjach

Poznanie nowych taktyk negocjacyjnych:

 • przepuszczanie zdechłych krów,
 • negocjacje od nowa,
 • przedłużanie pozytywnych strzałek,
 • taktyka związanych rąk,
 • nieuwaga,
 • taktyka faktów dokonanych,
 • wycofanie oferty,
 • jeszcze coś (skubanie),
 • szokująca oferta,
 • pusty portfel,
 • próbny balon,
 • rosyjski front,
 • opóźnianie rozmów,
 • nagroda w raju.

Poznanie nowych technik manipulacji i presji:

 • taktyki presji pozycyjnej
  – złamana noga,
  – polaryzacja żądań,
  – fakty dokonane,
  – opóźnianie rozmów,
  – eskalacja żądań,
  – salami,
  – no i co z tego.
 • taktyki dywersyjne
  – gra w eksperta,
  – wybiórczy obiektywizm,
  – brak uprawnień,
  – pozorowana walka.,
  – darmowa przysługa.
 • wojna psychologiczna
  – tworzenie sytuacji stresującej,
  – ataki personalne,
  – podważanie kompetencji i wiarygodności partnera,
  – podważanie racjonalności partnera,
  – stosowanie groźby.

 Jak sobie radzić z trudnym partnerem?

 • Jak nie dać się sprowokować – reagowanie na manipulację, agresywną krytykę i atak
 • Asertywność wobec autorytetów, osób starszych, osób stojących wyżej lub niżej w hierarchii
 • Praktyczne stosowanie technik asertywnych – rozbrajanie gniewu, zasłona dymna, zgoda asertywna

 Negocjowanie z silniejszym partnerem

 • Argumenty logiczne i emocjonalne umożliwiające zapewnienie sobie gwarancji dostaw
 • Sposoby reakcji w sytuacji argumentów siłowych i „nie fair” ze strony dostawcy:
  – żądania przedpłaty,
  – wstrzymanie dostaw,
  – zmniejszenie limitu,
  – ultimatum uregulowania wcześniejszych faktur itp.
 • Czy są sposoby na monopolistów?

 Budowanie długofalowych relacji z dostawcą

 • Indywidualne strategie działania – dobór w zależności od dostawcy oraz konsekwencje ich stosowania .
 • Skracanie dystansu – kiedy warto wywołać efekt wspólnoty („gra do jednej bramki”).
 • Techniki docenienia i dowartościowanie partnera ( „bądź miękki wobec ludzi, ale twardy wobec problemu”).
 • Kiedy warto poinformować o wyborze innego (tańszego dostawcy).
 • Jak się zachować, gdy dostawca odkryje nasz blef?

 Teoria a praktyka

Trening podstawowych i złożonych zachowań asertywnych w procesie negocjacji – odgrywanie przed kamerą różnorodnych scenek negocjacyjnych
z zastosowaniem nabytych umiejętności.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Asertywny kupiec poprowadzi:

Ekspert negocjacji i zakupów korporacyjnych

Zawodowy negocjator. Konsultantka strategii sprzedaży B2B. Certyfikowana trenerka negocjacji i komunikacji. Ideą jej warsztatów negocjacyjnych jest przygotowanie kupców do skutecznego prowadzenia negocjacji.

Uczy jak budować pewność siebie w negocjacjach, radzić sobie z manipulacją i presją, osiągać cele negocjacyjne, definiować cenę, dostarczać KPI.

Prowadzi autorskie warsztaty w obszarze budowania strategii zakupowej.

Rozwija inteligencję emocjonalną kupców. Jest zafascynowana rolą emocji w negocjacjach i komunikacji biznesowej.

Wspiera działy zakupowe w prowadzeniu analizy zakupowej zorientowanej na redukcję kosztów, negocjacjach, zarządzaniu kontraktami i portfelem dostawców.

Z sukcesem realizowała sourcing dla wielu firm handlowych i produkcyjnych.

16 lat pracując w koncernach wielokrotnie negocjowała warunki współpracy z firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi z Polski i zagranicy.

Prowadziła negocjacje dla międzynarodowych firm takich jak: Saint Gobain, Metro Group czy Cemex. Prowadziła zakupy operacyjne i inwestycyjne.

Autorka artykułów:

 • Negocjacje w barwach turkusu
 • Jak skutecznie negocjować?
 • 5 najcięższych grzechów sprzedawców podczas negocjacji handlowych
 • Proces zakupowy oczami klienta B2B
 • Mindset negocjatora
 • Optymalna jakość działu handlowego

Tematy autorskich warsztatów

Negocjacje:

 • Wywieranie wpływu – mechanizm działania
 • Techniki negocjacyjne strony kupującej i strony sprzedającej
 • Emocje i ego w negocjacjach
 • Presja czasu a jakość wypracowanych rezultatów
 • Asertywna komunikacja i empatia w negocjacjach zakupowych
 • Rola potrzeb w negocjacjach, ich komunikowanie i egzekwowanie
 • Docieranie do tego, co nie powiedziane
 • Prawdziwe negocjacje zaczynają się od NIE
 • Postawa, pozycja, warunki, kontekst a rezultat negocjacji
 • Kto podejmuje decyzje w negocjacjach: emocje, przekonania, wartości czy negocjator?

Warsztat pracy kupca:

 • Procedura zakupowa
 • Analiza biznesowa versus strategia negocjacyjna przypadku
 • Analiza przydatności oferty
 • Narzędzia finansowe do dyspozycji kupca: XaaS, leasing, dzierżawa, outsourcing
 • Total cost of ownership
 • Opcje magazynowe do dyspozycji kupca
 • Relacja biznesowa a strategia negocjacyjna
 • Role ZOPA i BATNA w warsztacie negocjatora
 • Strategia wypracowania wyniku w ramach kategorii
 • Relacja z interesariuszami procesu zakupowego
 • Współpraca z użytkownikiem końcowym (commodity team)
 • Sourcing, analiza rynku

Klienci: T-moblie, Nestle, Hilti, Cemex, ABB, Siemens, Saint-Gobain, Lux-Med, Cargill, King Fisher, Eurofoam, Grupa Metro ( Makro, Real, Praktiker), Chase Manhattan Bank, Hochtief, Puls Biznesu, Konsalnet, H+H Polska, Inea, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Środowiska, Miasto Stołeczne Warszawa, Iturri, Bergerat Monnoyur, Prema i wielu innych.

W pracy szkoleniowej kieruje się zasadami:

Po pierwsze praktyka. Negocjacje to działanie, a nie wiedza teoretyczna. Bez konfrontacji z emocjami towarzyszącymi rozmowie negocjacyjnej szkolenie negocjacyjne jest nieefektywne.
Dlatego głównym narzędziem szkoleniowym są scenki, scenki i jeszcze raz scenki!
Najlepsze sceny to te budowane na realiach klienta – przykłady z praktyki dnia codziennego.
Rekomenduję przynajmniej jedną abstrakcyjną grę szkoleniową, aby uruchomić kreatywne myślenie.
Nie wszystkie sytuacje są takie same i w niektórych trzeba kreatywnie poszukiwać rozwiązań.

METODY

Szkolenie Asertywny kupiec – metody pracy:

Szkolenie zawiera ponad 85% zajęć treningowych. Są to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników.

Podczas zajęć trener prowadzi zajęcia zgodnie z nowoczesnymi zasadami efektywnego nabywania nowych umiejętności i zachowań. W szkoleniu zastosowane zostaną niezwykle stymulujące metody prowadzenia zajęć angażujące emocjonalnie uczestników podczas trwania całego warsztatu:

 • ćwiczenia lodołamacze
 • symulacje realnych sytuacji negocjacyjnych opatrzone bogatym komentarzem trenera

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.

ADRESACI

Szkolenie Asertywny kupiec adresujemy do:

 • Pracowników Działów Zaopatrzenia
 • Pracowników Działów Zakupów
 • Pracowników Działów Logistyki
 • Pracowników Działów Przetargów
 • Pracowników Działów Importu
 • oraz wszystkich osób, które podczas negocjacji zaskakiwane są taktykami testującymi ich kreatywność, odwagę i pewność siebie.

Oceny Uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Asertywny kupiec:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.