In Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/certyfikowany-kupiec-2

szkolenie certyfikowany kupiec

– ekskluzywne warsztaty rozwijające skuteczność kupiecką

Certyfikowany kupiec to szkolenie dla działu zakupów, podczas którego:

nasz Ekspert w obszarze optymalizacji zakupów wyjaśni:

  • Jak usprawniać procesy i procedury zakupowe w organizacji?
  • Jak zwiększyć elastyczność i efektywność systemu zakupowego?
  • Jak prognozować zapotrzebowanie i zaplanować zakupy?
  • Gdzie i w jaki sposób szukać oszczędności w procesie zakupowym?
  • Jak budować kryteria kwalifikacji dostawców i dokonywania ich oceny?
  • W jaki sposób współpracować z dostawcami, w tym z monopolistami?
  • Jak dokonać kalkulacji kosztów zakupów?
  • Jak identyfikować i minimalizować ryzyko związane z zakupami?

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu certyfikowany kupiec

Uczestnicy szkolenia Certyfikowany kupiec otrzymują:

  • Wzory umowy z dostawcami
  • Wzory umowy z firmą transportową
  • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
  • Wzory arkuszy oceny dostawcy
  • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
  • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
  • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
  • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)

uczestnicy szkolenia certyfikowany kupiec wybrali również:

Szkolenie mistrzowskie negocjacje kupieckie – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

13-14 października 2022r. – Hotel Olympic**** Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Cena szkolenia wynosi 1450 zł netto i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia) wynosi 2099 zł netto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena z zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia) wynosi 2049 zł netto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 300 zł netto.
Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Certyfikowany kupiec – korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy otrzymują:

  • Wzory umowy z dostawcą
  • Wzory umowy z firmą transportową
  • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
  • Wzory arkuszy oceny dostawcy
  • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
  • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
  • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
  • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)
PROGRAM

Szkolenie Certyfikowany kupiec – program :

OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH, ZARZĄDZANIE KOSZTAMI, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCĄ

Jak zorganizować zakupy – podstawowe dokumenty bazowe w zakupach

  • Strategia zakupowa – podstawowe zasady jej tworzenia
  • Procedura zakupowa, definiowanie trybów zakupowych
  • Procedura oceny dostawców
  • Instrukcje zakupowe
  • Pozostałe dokumenty wpływające na koszty zakupu

Tryby realizacji zakupów

  • Jak zmniejszyć ilość pracy w zakupach – zakupy realizowane przez inicjatora zakupu
  • Analiza ofert, sposoby analizy ofert
  • Przetargi
  • Konsolidacja zakupów – szansa czy pułapka dla zakupów
  • E-procurment
  • Platformy zakupowe

Wyznaczanie kategorii i subkategorii

  • Ile powinno funkcjonować kategorii w zakupach?
  • Kategoria a index
  • Podstawowe kategorie funkcjonalne w zakupach
  • Łączenie kategorii
  • Kategoryzacja zakupów na podstawie ich wartości (wyznaczanie subkategorii metodą ABC)
  • Kategoryzacja zakupów wartość – ryzyko (wyznaczanie subkategorii na podstawie macierzy Krajic’a)

Ćwiczenie: Kategoryzacja zakupów

Planowanie w zakupach

  • Wpływ planu sprzedaży i planu promocji na zakupy
  • Związek planu inwestycyjnego, planu ruchu i planu remontów z zakupami
  • Planowanie zakupów
  • Planowanie kosztów
  • Planowanie czasu
  • Kit (Set) zakupowy

Polityka współpracy z dostawcą

  • Zasady konstrukcji długofalowej polityki współpracy z dostawcą
  • Czy podpisywać umowę czy też posługiwać się jedynie zamówieniami?
  • Umowa dostawy, umowy ramowe, umowy ramowe wartościowo – workowe
  • Strategie sprzedażowe dostawców

Przygotowanie do procesu zakupu

  • Źródła informacji na potrzeby zakupu
  • Pozyskiwanie informacji na potrzeby zakupu m.in. od dostawców
  • Dialog techniczny, Przesłuchanie krzyżowe
  • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu dostawców
  • Ocena własnej pozycji zakupowej
  • Kryteria oceny własnej „siły” zakupowej
  • Kompensacja monopolu po stronie dostawcy
  • Tworzenie grup zakupowych

Ocena ofert dostawców

  • Jak sporządzić dobry plan zakupów
  • Wpływ zapasów na plan zakupów
  • Eliminacja dublujących się indeksów materiałowych

Ćwiczenie: Ustalanie sposobu zamawiania

  • Sformułowanie zapytania ofertowego
  • Wstępna ocena oferty
  • Kryteria oceny oferty – kryteria formalne, merytoryczne i logistyczne
  • Ocena oferty metodą PEO (Parametryczna Ewaluacja Ofert) – metoda obiektywizująca i przyśpieszająca ocenę ofert dostawców

Ćwiczenie: Ocena ofert PEO

Wybór dostawcy i formalizacja współpracy

  • Techniki negocjacji w zakupach
  • Zasady konstrukcji umowy – elementy formalne
  • Zakres odpowiedzialności stron w umowie
  • Jak określić czas i ilość dostaw pilotażowych?
  • Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
  • Klauzule Incoterms, Loco i Franco w realizacji dostaw

Ocena i kwalifikacja dostawców

  • Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
  • Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
  • Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
  • Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
  • Audyt dostawców
  • Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców

Sposoby konstrukcji cen przez dostawców

  • Struktura ceny dostawcy
  • Metody konstrukcji cen (koszt +, zwrotu, wartości, TCO)
  • Metody przeciwdziałania ukrytemu podwyższaniu ceny

Nowoczesne formuły kosztowe do podejmowania decyzji w zakupach

  • Zasady konstrukcji CKN (Całkowitego Kosztu Nabycia)
  • Zasady konstrukcji TCO (Total Cost of Ownership)
  • Jak skalkulować koszty zakupów w danej kategorii
  • Koszty transportu
  • Koszty magazynowania
  • Koszty utrzymania zapasu
  • Jak ocenić zakupy – KPI zakupach
  • Budżetowanie w zakupach

Ćwiczenie: Kalkulacja CKN

Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem

  • Źródła ryzyka związanego z zakupami
  • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
  • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
  • Macierz ryzyka
  • Portfolio ryzyka
  • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Ćwiczenie: Analiza i kalkulacja ryzyka dostawcy

WYKŁADOWCA

Szkolenie Certyfikowany kupiec poprowadzi:

Ekspert logistyki zaopatrzenia

Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego ze specjalizacją analiza kosztów, optymalizacja procesów zakupowych, logistyka magazynowa, logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki, strategie zakupowe. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Certyfikowany kupiec – metody szkolenia:

Warsztat zbudowany na udziale w grze decyzyjnej, która pozwala na przetestowanie rozwiązań problemów związanych z gospodarowaniem procesem zakupów, strategią zakupową itp.

W trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.
Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownymi casami (przypadkami).
Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z redukcją kosztów zakupów.
Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

ADRESACI

Szkolenie Certyfikowany kupiec – do kogo adresujemy:

  • kierowników i specjalistów działów zakupów i zaopatrzenia,
  • kierowników i specjalistów działów logistyki,
  • wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów zakupów w firmie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia certyfikowany kupiec:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

13-14.10.2022 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1450 ZŁ (NETTO)
8-9.12.2022 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1450 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szkolenie w firmie Effect zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wykwalifikowani trenerzy oraz profesjonalna organizacja całego szkolenia, łącznie z czasem wolnym. Spędziłam tu owocny czas i na pewno będę jeszcze korzystać z usług firmy szkoleniowej Effect".  

      BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Magdalena
    • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, znakomite warunki, bezcenne wskazówki".  

      PERN S.A. Paweł

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.