certyfikowany kupiec

 In Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=19206

szkolenie certyfikowany kupiec

– ekskluzywne warsztaty rozwijające skuteczność kupiecką

Podczas trzydniowego szkolenia dla działu zakupów Certyfikowany kupiec

nasi Trenerzy prof. Monika Jagielska – Ekspert zawierania umów handlowych i dr Marek Kasperek Ekspert logistyki zaopatrzenia wyjaśnią:

 • Jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana i zawarta umowa handlowa?
 • Jakie typy umów stosować we współpracy z dostawcami?
 • Jak czytać i gdzie szukać pułapek w umowach handlowych przygotowanych przez dostawców?
 • Jak prawnie zabezpieczać interesy firmy na etapie zawierania umów?
  Tylko poprawnie skonstruowana umowa handlowa umożliwi skuteczne dochodzenie swoich praw, jeśli usługa zostanie niewłaściwie wykonana, bądź któraś ze stron nie wywiąże się ze zobowiązań.
 • Na czym polega oferta, jakie są konsekwencje złożenia oferty, jak długo oferta wiąże?
 • Czy pełnoprawną formą oświadczenia woli jest sms lub e-mail?
 • Jak zapewnić optymalne rozwiązania prawne w zakresie zapewnienia rozliczeń i wykonania umów w dziale zakupów?
 • Jak egzekwować roszczenia reklamacyjne w procesie zaopatrzenia?
 • Jak optymalizować procesy i procedury zakupowe w organizacji?
 • Jak zwiększyć elastyczność i efektywność systemu zakupowego?
 • Jak prognozować zapotrzebowanie i zaplanować zakupy?
 • Gdzie i w jaki sposób szukać oszczędności w procesie zakupowym?
 • Jak budować kryteria kwalifikacji dostawców i dokonywania ich oceny?
 • W jaki sposób współpracować z dostawcami, w tym z monopolistami?
 • Jak dokonać kalkulacji kosztów zakupów?
 • Jak identyfikować i minimalizować ryzyko związane z zakupami?

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu certyfikowany kupiec

Uczestnicy szkolenia Certyfikowany kupiec otrzymują:

 • Wzory umowy z dostawcą
 • Wzory umowy z firmą transportową
 • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
 • Wzory arkuszy oceny dostawcy
 • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)

uczestnicy szkolenia certyfikowany kupiec wybrali również:

Szkolenie mistrzowskie negocjacje kupieckie – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

3-5 kwietnia 2019r. – Hotel STOK****SKI&SPA
Wisła, ul. Jawornik 52A
www.hotelstok.pl

Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat.
Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 22:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1390 zł brutto.
Cena szkolenia wynosi 1950 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1890 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 300 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (3 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Certyfikowany kupiec – korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy otrzymują:

 • Wzory umowy z dostawcą
 • Wzory umowy z firmą transportową
 • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
 • Wzory arkuszy oceny dostawcy
 • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)
PROGRAM

Szkolenie Certyfikowany kupiec poprowadzą:

CZĘŚĆ I dr Marek Kasperek

OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH, ZARZĄDZANIE KOSZTAMI, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCĄ

Jak zorganizować zakupy – podstawowe dokumenty bazowe w zakupach

 • Strategia zakupowa – podstawowe zasady jej tworzenia
 • Procedura zakupowa, definiowanie trybów zakupowych
 • Procedura oceny dostawców
 • Instrukcje zakupowe
 • Pozostałe dokumenty wpływające na koszty zakupu

Tryby realizacji zakupów

 • Jak zmniejszyć ilość pracy w zakupach – zakupy realizowane przez inicjatora zakupu
 • Analiza ofert, sposoby analizy ofert
 • Przetargi
 • Konsolidacja zakupów – szansa czy pułapka dla zakupów
 • E-procurment
 • Platformy zakupowe

Wyznaczanie kategorii i subkategorii

 • Ile powinno funkcjonować kategorii w zakupach?
 • Kategoria a index
 • Podstawowe kategorie funkcjonalne w zakupach
 • Łączenie kategorii
 • Kategoryzacja zakupów na podstawie ich wartości (wyznaczanie subkategorii metodą ABC)
 • Kategoryzacja zakupów wartość – ryzyko (wyznaczanie subkategorii na podstawie macierzy Krajic’a)

Ćwiczenie: Kategoryzacja zakupów

Planowanie w zakupach

 • Wpływ planu sprzedaży i planu promocji na zakupy
 • Związek planu inwestycyjnego, planu ruchu i planu remontów z zakupami
 • Planowanie zakupów
 • Planowanie kosztów
 • Planowanie czasu
 • Kit (Set) zakupowy

Polityka współpracy z dostawcą

 • Zasady konstrukcji długofalowej polityki współpracy z dostawcą
 • Czy podpisywać umowę czy też posługiwać się jedynie zamówieniami?
 • Umowa dostawy, umowy ramowe, umowy ramowe wartościowo – workowe
 • Strategie sprzedażowe dostawców

Przygotowanie do procesu zakupu

 • Źródła informacji na potrzeby zakupu
 • Pozyskiwanie informacji na potrzeby zakupu m.in. od dostawców
 • Dialog techniczny, Przesłuchanie krzyżowe
 • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu dostawców
 • Ocena własnej pozycji zakupowej
 • Kryteria oceny własnej „siły” zakupowej
 • Kompensacja monopolu po stronie dostawcy
 • Tworzenie grup zakupowych

Ocena ofert dostawców

 • Jak sporządzić dobry plan zakupów
 • Wpływ zapasów na plan zakupów
 • Eliminacja dublujących się indeksów materiałowych

Ćwiczenie: Ustalanie sposobu zamawiania

 • Sformułowanie zapytania ofertowego
 • Wstępna ocena oferty
 • Kryteria oceny oferty – kryteria formalne, merytoryczne i logistyczne
 • Ocena oferty metodą PEO*

Ćwiczenie: Ocena ofert PEO

Wybór dostawcy i formalizacja współpracy

 • Techniki negocjacji w zakupach
 • Zasady konstrukcji umowy – elementy formalne
 • Zakres odpowiedzialności stron w umowie
 • Jak określić czas i ilość dostaw pilotażowych?
 • Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
 • Klauzule Incoterms, Loco i Franco w realizacji dostaw

Ocena i kwalifikacja dostawców

 • Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
 • Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
 • Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
 • Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
 • Audyt dostawców
 • Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców

Sposoby konstrukcji cen przez dostawców

 • Struktura ceny dostawcy
 • Metody konstrukcji cen (koszt +, zwrotu, wartości, TCO)
 • Metody przeciwdziałania ukrytemu podwyższaniu ceny

Nowoczesne formuły kosztowe do podejmowania decyzji w zakupach

 • Zasady konstrukcji CKN (Całkowitego Kosztu Nabycia)
 • Zasady konstrukcji TCO (Total Cost of Ownership)
 • Jak skalkulować koszty zakupów w danej kategorii
 • Koszty transportu
 • Koszty magazynowania
 • Koszty utrzymania zapasu
 • Jak ocenić zakupy – KPI zakupach
 • Budżetowanie w zakupach

Ćwiczenie: Kalkulacja CKN

Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem

 • Źródła ryzyka związanego z zakupami
 • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Macierz ryzyka
 • Portfolio ryzyka
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Ćwiczenie: Analiza i kalkulacja ryzyka dostawcy

*PEO (Parametryczna Ewaluacja Ofert) – metoda obiektywizująca i przyspieszająca ocenę ofert dostawców

CZĘŚĆ II prof. Monika Jagielska

GDZIE SZUKAĆ PUŁAPEK W UMOWACH HANDLOWYCH? – PRAWNE INSTRUMENTY ZABEZPIECZANIA INTERESÓW FIRMY NA ETAPIE ZAWIERANIA UMÓW Z DOSTAWCAMI

Zawieranie umów w obrocie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kupującego

 • Jakie są sposoby zawierania umów?
 • Na czym polega oferta, jakie są konsekwencje złożenia oferty.
 • Jak długo oferta wiąże?
 • Kiedy negocjacje są wiążące?
 • Jak wygląda odpowiedzialność za zerwanie negocjacji?
 • Zawieranie umów przez aukcję przetarg, platformy.
 • Jakie są etapy zawierania umowy w obrocie handlowym?
 • Czy potrzebny jest list intencyjny i jakie ma znaczenie?
 • Na co zwrócić uwagę w kolejnych krokach zawierania umowy?
 • Jak sprawdzić kontrahenta – sprzedawcę? Co trzeba wiedzieć o swoim kontrahencie przed zawarciem umowy i gdzie szukać informacji o jego sytuacji prawnej i finansowej?
 • Kto w imieniu kupującego i sprzedawcy może zawrzeć umowę?
 • Co powinno zawierać pełnomocnictwo?
 • Co może pełnomocnik a co prokurent?
 • Jakie są skutki zawarcia umowy przez osobę nieuprawnioną?
 • Czy umowa musi być spisana i podpisana?
 • Kiedy umowa powinna być notarialna?
 • Jak się zabezpieczać interes firmy na etapie zawierania umowy?
 • Jak czytać i gdzie szukać pułapek w umowach handlowych przygotowanych przez kontrahentów?

Najważniejsze elementy umów handlowych z perspektywy kupującego

 • Na jakie kwestie zwracać szczególną uwagę negocjując umowę?
 • Jak „wyłapywać” najczęstsze „pułapki” dla kupca?
 • Jaka jest typowa struktura umowy?
 • Jakie znaczenie ma tytuł umowy, numeracja stron, słowniczek itp.?
 • Jakie klauzule, ze strony kupca, warto wpisać do umowy a jakich unikać?
 • Jak sformułować poszczególne klauzule umowy? (co do ceny, towaru, usługi i wiele innych).
 • Jakie są zagrożenia dla kupca przy zastrzeganiu kary umownej?
 • Czy trzeba zastrzegać odsetki?
 • Jak zapisać odpowiedzialność stron, zwłaszcza sprzedawcy?
 • Jakie ma znaczenie dla kupca klauzula „przejścia ryzyka”.
 • Czym jest siła wyższa?
 • Czy sprzedawca może wyłączyć swą odpowiedzialność w całości lub części?
 • Jak można zakończyć umowę?
 • Czym różni się wypowiedzenie od odstąpienia?
 • Czy każdą umowę można rozwiązać?

Typowe umowy handlowe i ich wykonywanie

 • Co w sytuacji gdy sprzedawca nie wykonuje umowy w terminie?
 • Co w sytuacji gdy sprzedawca nie zaczyna w ogóle realizacji umowy w terminie?
 • Co w sytuacji gdy sprzedawca zaczyna realizować umowę ale wadliwie?
 • Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanych.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy za wady usług.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy za wady dzieła.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz w transporcie.
 • Problemy kupców z wadami rzeczy i wadami w transporcie.
 • Umowa sprzedaży.
 • Umowa dostawy (określenie przedmiotu, odpowiedzialność dostawcy, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie dostawy, termin przedawnienia roszczeń).
 • Umowa o dzieło i usługi.

Zabezpieczenie umów handlowych – perspektywa interesu kupującego

 • Czym jest tzw. kaucja zabezpieczająca?
 • Znaczenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?
 • Czym jest weksel, poręcznie i inne zabezpieczenia?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Certyfikowany kupiec poprowadzi dwóch ekspertów:

prof. Monika Jagielska – Ekspert prawa, potrafi ludzkim językiem mówić o skomplikowanych rozwiązaniach prawnych

Profesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku.

Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 1500 firm z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

Autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

Publikacje dotyczące zawierania umów i reklamacji w sprzedaży:

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • UNIDROIT – Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych
 • Niedozwolone klauzule umowne: nowelizacja kodeksu cywilnego
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych postanowień
 • Prawo zobowiązań
 • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
 • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej : uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
 • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
 • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
 • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

dr Marek Kasperek – Ekspert logistyki zaopatrzenia

Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją analiza kosztów, optymalizacja procesów zakupowych, logistyka magazynowa, logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki, strategie zakupowe. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Certyfikowany kupiec – metody szkolenia:

Część I

Warsztat zbudowany na udziale w grze decyzyjnej, która pozwala na przetestowanie rozwiązań problemów związanych z gospodarowaniem procesem zakupów, strategią zakupową itp.

W trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.
Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownymi casami (przypadkami).
Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z redukcją kosztów zakupów.
Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

Część II

Warsztat będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza umów, pełnomocnictwa, odpisu z KRS, aneksu…),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów.
ADRESACI

Szkolenie Certyfikowany kupiec – do kogo adresujemy:

 • kierowników i specjalistów działów zakupów i zaopatrzenia,
 • kierowników i specjalistów działów logistyki,
 • wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów zakupów w firmie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia certyfikowany kupiec:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

3-5.04.2019 Wisła
Hotel Stok****Ski&Spa
1390 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie w firmie Effect zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wykwalifikowani trenerzy oraz profesjonalna organizacja całego szkolenia, łącznie z czasem wolnym. Spędziłam tu owocny czas i na pewno będę jeszcze korzystać z usług firmy szkoleniowej Effect".  

  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Magdalena
 • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, znakomite warunki, bezcenne wskazówki".  

  PERN S.A. Paweł

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.