http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/controlling-zakupow

Controlling zakupów

– jak aalizować i kontrolować procesy zakupowe w firmie?

Chcesz sprawdzić, gdzie szukać oszczędności w zakupach?
Stoisz przed koniecznością kalkulacji kosztów w zakupach?
Chcesz wiedzieć jak zdefiniować KPI w zakupach i właściwie opomiarować efekty pracy działu zakupów? 

Możemy Ci pomóc!

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiedz się:

 • Jak mierzyć efektywność zakupów w przedsiębiorstwie?
 • Jak ocenić efektywność dotychczasowych praktyk?
 • Jak usprawnić procesy zakupowe i zredukować koszty?
 • Jak efektywniej zorganizować zakupy w firmie?

Wyniki badań pokazują, że 27% organizacji nie prowadzi żadnego pomiaru efektywności funkcji zakupowej a 30% raportuje wyniki tylko na wewnętrzne potrzeby działu zakupów.

Od sprawności pracy działu zakupów zależy dostępność na czas surowców i produktów odpowiedniej jakości, a to w dużej mierze zależne jest od sprawnego przekazywania informacji między działami na temat planowanej produkcji czy sprzedaży.
Nasze szkolenie daje kupcom narzędzia i rozwiązania, których zastosowanie jest konieczne, żeby dział zakupów pracował efektywniej i oszczędniej.

Po zakończeniu Uczestnicy szkolenia KPI dla działu zakupów otrzymują:

 • Wzory KPI w różnych obszarach – produkcji, sprzedaży itd.
 • Wzory matrycy celów do definiowania KPI
 • Wzór arkusza planowania sprzedaży (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza planowania kontraktów (MS EXCEL)
 • Narzędzie analizy ABC i Analizy Wielowymiarowej (MS EXCEL)
 • Narzędzie analizy XYZ (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji kosztu sprzedaży/promocji (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji kosztów zakupu (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji kosztu magazynowani (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

kpi w zakupach – cele szkolenia:

Poznanie:

 • Metod związanych z wyznaczaniem kategorii zakupowych
 • Metod konsolidacji i kategorii i tworzenia oszczędności zakupowych
 • Sposobu planowania i zarządzania poszczególnymi kategoriami
 • Narzędzi planowania materiałów na potrzeby kontraktów, promocji i sprzedaży
 • Metod prognozowania zapotrzebowania
 • Metod optymalizacji zamawiania
 • Zasad konstrukcji i kalkulacji TCO i LCC
 • Zasad konstrukcji i kalkulacji kosztów składowych TCO i LCC
 • Metod konstrukcji KPI
 • Narzędzi zapisu i weryfikacji KPI
 • Metod weryfikacji realizacji KPI
PROGRAM

controlling zakupów – program szkolenia:

Koncepcja kosztów zakupów

 • Tradycyjne rachunki kosztów – układ rodzajowy, układ kalkulacyjny, układ według miejsc powstawania
 • Koncepcja budżetowania obiektowego i procesowego
 • Całkowity koszt zakupów – przejście z budżetu obiektowego w procesowe
 • Nieświadome tworzenie kosztów – trade off w zakupach

Uczestnik dowie się jak przygotować się do wdrożenia rachunku na potrzeby zakupów
Gra decyzyjna: Trade offs w zakupach, pokazująca jak decyzje m.in. w zakresie wielkości zamówienia, poziomu zapasu wpływają na koszty zakupu

 Nowoczesne formuły kosztowe

 • Całkowity Koszt Zakupu
 • Całkowity koszt Posiadania (TCO)
 • Koszt cyklu życia LCC

Uczestnik pozna metody tworzenia TCO dla danej kategorii zakupowej
Narzędzie: Wzory kalkulacji TCO w MS EXCEL
Ćwiczenie: Podejmowanie decyzji w oparciu o TCO

Koszty magazynowania

 • Kalkulacja kosztów infrastruktury magazynowej z uwzględnieniem formuły własności magazynu
 • Kalkulacja kosztów wyposażenia
 • Kalkulacja kosztów osobowych w magazynach
 • Kalkulacja kosztu zamrożenia kapitału

Uczestnik pozna metodę kalkulacji kosztu magazynowania w oparciu o układ rodzajowy
Uczestnik pozna metodę kalkulacji kosztu zamrożenia kapitału
Narzędzie: Arkusz kalkulacji kosztu magazynowania w MS EXCEL
Ćwiczenie: Kalkulacja kosztów magazynowania

Koszty zakupów

 • Kalkulacja kosztów działu zakupów
 • Kalkulacja kosztów personelu w zakupach
 • Rozlicznie kosztów zakupów

Uczestnik pozna metodę kalkulacji kosztu zakupów
Narzędzie: Arkusz kalkulacji kosztu zakupów w MS EXCEL 

Koszty utrzymania zapasu

 • Ocena istotności kosztów utrzymania zapasu
 • Koszty zapasu a wycena zapasu
 • Definiowanie kosztu powierzchni pod zapasem
 • Definiowanie kosztów kapitałowych zapasu
 • Ocena pozostałych kosztów utrzymania zapasu
 • Kosztowe konsekwencje likwidacji zapasu – pułapka spadku rentowności przedsiębiorstwa

Uczestnik pozna metodę kalkulacji kosztu zapasu
Uczestnik pozna metodę określenia kosztu zamrożenia kapitału w zapas
Uczestnik pozna metodę określenia kosztu deprecjacji zapasu
Uczestnik pozna konsekwencje likwidacji zapasu 

Koszty transportu

 • Kalkulacja kosztów pojazdu
 • Kalkulacja kosztów infrastruktury
 • Kalkulacja kosztów personelu
 • Formuła kosztu transportu

Uczestnik pozna formułę kalkulacji kosztu transportu
Narzędzie: Arkusz kalkulacji kosztu transportu w MS EXCEL

Zakupy w firmach handlowych – Koszty zakupu, dystrybucji i obsługi klienta

 • Analiza sprzedaży, grup produktów i klientów, marży pokrycia
 • Koszty obsługi klienta
 • Bezpośrednia zyskowność produktu (DPP)
 • Wycena kosztu promocji

Uczestnik pozna formułę kalkulacji kosztu sprzedaży
Uczestnik pozna formułę kalkulacji bezpośrednie zyskowności produktu z m2 powierzchni
Narzędzie: Arkusz kalkulacji kosztu promocji/sprzedaży w MS EXCEL

Narzędzia controlingu strategicznego i operacyjnego – Zakupowe Wskaźniki Efektywności Procesu (KPI)

 • Systemy wskaźników controllingu logistyki i zasady ich tworzenia – tworzenie struktury KPI w obszarze zakupów
 • Integracja wskaźników – definiowanie wzajemnych relacji między wskaźnikami (crossowanie wskaźników) i eliminacja konfliktów celów
 • Matryca celów i wskaźników ich pomiaru w zakupach
 • Wskaźniki efektywności procesu (KPI) w obszarze zapasów
 • Wskaźniki efektywności procesu (KPI) w obszarze magazynowania
 • Wskaźniki efektywności procesu (KPI) w obszarze zakupów
 • Wskaźniki efektywności procesu (KPI) w obszarze transportu

Uczestnik pozna metody definiowania celów w obszarze zakupów oraz wskaźników pomiaru ich realizacji
Uczestnik Pozna zasadę działania matrycy celów w obszarze zakupów
Narzędzie: Wzory wskaźników zakupowych w tym wskaźników zakupów, transportu, magazynowania w MS Word
Ćwiczenie: Definiowanie celów zakupów w matrycy celów

WYKŁADOWCA

kpi w zakupach – trener szkolenia:

Praktyk branży zakupowej, twórca strategii zakupowych i procesów zakupowych wykorzystywanych w wielu polskich przedsiębiorstwach.
Ma na swoim koncie wdrożenia systemów optymalizujących procesy zakupowe w firmach produkcyjnych i usługowych.
Dr zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w zakupach.

Audytor systemów logistycznych i magazynowych. Autor procedur zakupowych i z zakresu zarządzania projektem Project management. Twórca metodyk projektowych na potrzeby biznesu i szeroko pojętej logistyki SPM i ASPM.

Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektem oraz Zarządzanie Projektem Europejskim realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 100 publikacji, 12 książek współautor 3 poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

kpi w zakupach – metody szkolenia:

Szkolenie kpi w zakupach ma formę interaktywnych 8 godzinnych warsztatów. Szkolenie ma przygotować działy zakupów do sprawnego raportowania, korzystania z gotowych wskaźników, optymalizować koszty zakupu. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

ADRESACI

Szkolenie kpi w zakupach adresowane jest do:

 • dyrektorów działów zakupów,
 • kierowników działów logistyki i zakupów,
 • menedżerów kategorii zakupów,
 • służb zakupowych,
 • wszystkich osób biorących czynny udział w budowie efektywnych zakupów w przedsiębiorstwie,
 • osób, od których wymagane jest analizowanie kosztów zakupów i raportowanie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia KPI w dziale zakupów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.