In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/inwentaryzacja-srodkow-trwalych-i-zapasow-w-przedsiebiorstwie

Szkolenie Inwentaryzacja środków trwałych i zapasów w przedsiębiorstwie

– symulacja spisu z natury – warsztaty umiejętności

Koniec roku zbliża się dużymi krokami, a wraz z nim dodatkowe prace związane z inwentaryzacją składników majątkowych m.in: zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową, a także towarów będących własnością firmy, których w dniu dokonywania spisu fizycznie nie ma w zakładzie oraz towarów obcych, które w zakładzie się znajdują.

Ustawa o rachunkowości zawiera w rozdziale 3 regulacje dotyczące inwentaryzacji. Ustawa ta określa generalne zasady dotyczące terminów, metod oraz częstotliwości inwentaryzacji jednak nie zawiera żadnych przepisów regulujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Dlatego też każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna opracować i posiadać własne wewnętrzne uregulowania w tym zakresie, dostosowane do potrzeb i specyfiki jednostki.

Szkolenie może zostać wykorzystane jako szkolenie przedinwentaryzacyjne.

 

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 1. Poznanie zasad inwentaryzacji
 2. Poznanie struktury organizacyjnej inwentaryzacji oraz obowiązków poszczególnych jej organów
 3. Poznanie typów inwentaryzacji
 4. Zapoznanie się z uwarunkowaniami związanymi z zastosowaniem poszczególnych typów inwentaryzacji
 5. Poznanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji
 6. Poznanie dokumentów inwentaryzacyjnych
 7. Zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi inwentaryzację
 8. Zapoznanie się z odpowiedzialnością materialną pracowników
 9. Zapoznanie się z zasadami inwentaryzacji środków trwałych i zapasów
 10. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Istota i cel inwentaryzacji

 • Znaczenie inwentaryzacji dla przedsiębiorstwa, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania
 • Tryb inwentaryzacji
 • Skutki inwentaryzacji
 • Ramowy przebieg inwentaryzacji
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Powiązanie instrukcji inwentaryzacyjnej z innymi dokumentami przedsiębiorstwa

Rodzaje inwentaryzacji

 • Organizacja inwentaryzacji
 • Metody przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja okresowa
 • Inwentaryzacja jednorazowa (doraźna, okolicznościowa, zdawczo – odbiorcza, nadzwyczajna)
 • Ciągła
 • Inwentaryzacja  rozproszonego majątku

Sposób przeprowadzania inwentaryzacji

 • Przygotowanie inwentaryzacji okresowej
 • Przygotowanie do inwentaryzacji ciągłej
 • Harmonogram inwentaryzacji
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury
 • Sporządzenie nieoficjalnej inwentaryzacji przygotowawczej
 • Przeprowadzenie spisu z natury
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Sporządzenie raportu z przebiegu inwentaryzacji

Dokumentacja przedsiębiorstwa a inwentaryzacja

 • Dokumenty przychodu materiałowego
 • Dokumenty rozchodu materiałowego
 • Instrukcja obiegu dokumentów a inwentaryzacja
 • Instrukcja magazynowa a inwentaryzacja

Dokumenty stosowana w inwentaryzacji

 • Instrukcja inwentaryzacyjna – zakres i zawartość
 • Zarządzenie dyrektora jednostki (przedsiębiorstwa) – zawartość
 • Harmonogram inwentaryzacji na polach spisowych
 • Arkusze powołania członków komisji inwentaryzacyjnej
 • Rodzaje arkuszy spisu z natury
 • Protokoły z kontroli prac zespołów spisowych
 • Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych
 • Dowody ruchu materiałów w magazynie (przyjęcia i wydania) w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Sprawozdanie z inwentaryzacji
 • Inne dokumenty stosowane w inwentaryzacji

Organizacja spisu z natury

 • Przygotowanie do inwentaryzacji pola spisowego
 • Uporządkowanie dokumentacji przychodu i rozchodu materiałowego
 • Obowiązki pracowników na polu spisowym
 • Zasady przygotowywania i wykorzystywania arkuszy spisu z natury, ich zawartość informacyjna i tryb wprowadzania danych do systemu informatycznego
 • Zasady i sposoby dokonywania pomiarów ilościowych i stanu jakościowego różnych materiałów
 • Zasady przyjmowania i wydawania materiałów w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja zawartości opakowań zbiorczych
 • Sposób inwentaryzacji produkcji w toku
 • Inwentaryzacja magazynu
 • Inwentaryzacja majątku powierzonego pracownikom (notebooki, telefony i inne)
 • Inwentaryzacja składów konsygnacyjnych
 • Inwentaryzacja depozytów
 • Inwentaryzacja materiałów zsypowych w tym węgla

Case: Symulacja procesu spisu z natury

Zadania komisji inwentaryzacyjnej

 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie grup spisowych
 • Odpowiedzialność komisji inwentaryzacyjnej
 • Wykorzystanie firm zewnętrznych w inwentaryzacji

Oznaczenie środków trwałych i identyfikacja automatyczna w inwentaryzacji

 • Zasady oznaczani środków trwałych symbolami
 • Sposób nanoszenia oznaczenie miejsca symbolu
 • Zasady oznaczania zapasów
 • Inwentaryzacja zapasu poprzez ważenie
 • Zastosowanie kodów kreskowych i etykiet
 • Wykorzystanie RFID
 • Wykorzystanie systemów automatycznej identyfikacji a instrukcja inwentaryzacyjna

Odpowiedzialność materialna pracowników

 • Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników przedsiębiorstwa
 • Zasady odpowiedzialności za powierzone mienie
 • Zwolnienia i wykluczenia z odpowiedzialności materialnej pracowników

Konsultacje z prowadzącym ws. inwentaryzacji

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się przypadek symulacyjny. Uczestnicy na tej podstawie mogą przeprowadzić symulację przeprowadzenia inwentaryzacji. Wybrane podpunkty szkolenia są ilustrowane stosownymi przykładami praktycznymi.

 

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla, członków komisji inwentaryzacyjnej i grup spisowych oraz pracowników biorących udział w inwentaryzacji drogą spisu z natury.

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
94%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
92%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.