In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/ocena-dostawcow-kryteria-wyboru-dostawcy-audyt-dostawcy

Szkolenie ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

– Jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Przy wyborze dostawcy nie ma miejsca na kompromisy!

Wybór właściwego dostawcy jest kluczową decyzją w firmie, od której zależy terminowość realizacji zamówień i jakość końcowych wyrobów, czyli przyszłość Twojej firmy!

Twoi dotychczasowi dostawcy zawiedli Cię?
Stoisz przed koniecznością znalezienia nowych, solidnych partnerów?

Nie trać czasu!

Sprawdź, co zawiodło?
Czy wszystkie procedury oceny dostawców w Twojej firmie są skuteczne?
Przejrzyj swoją listę dostawców i zostaw tylko najlepszych!

Wyeliminuj ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy!
Dowiedz się jak wybrać najlepszych dostawców, by zapewnić sprawne funkcjonowanie i sukces firmy!

Zbuduj z nami instrukcję oceny dostawców oraz stwórz narzędzia oceny – arkusz oceny dostawcy dla Twojej firmy!

Zrób wszystko, aby Twój wybór dostawcy dokonany dziś, nie przysporzył Ci problemów w przyszłości!

Uczestnicy  podczas szkolenia w Excelu liczą OTIF dla dostawców. Otrzymują gotowe narzędzie kalkulacji OTIF do natychmiastowego wdrożenia w praktyce.
Uczestnicy dokonują ocen ofert PEO z wykorzystaniem MS Excel. Uczestnicy otrzymują gotowe narzędzie do natychmiastowego wdrożenia ocen ofert w firmie.

Uczestnicy szkolenia Ocena dostawców otrzymują:

1. Wzory arkuszy oceny dostawcy

• W tym arkusz oceny dostawcy – uproszczony
• Ankietę samooceny dostawcy (arkusz wstępnej oceny dostawcy)
• Protokół audytu
• Kartę planowania harmonogramu audytu
• Arkusz oceny dostawcy rozszerzony

2. Wzorcowe kryteria oceny dostawcy

• Materiałów
• Opakowań
• Usług
• Usług transportowych
• Inwestycji
• Części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

3. Kartę oceny ryzyka

4. Parametryczną ocenę oferty dostawcy


Opinie o prowadzącym szkolenie:

Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie, prowadzący ma dużą wiedzę praktyczną. Ważne były również przykłady i arkusze.

Szkolenie zawiera cenne wskazówki, metody które są wykorzystywane w praktyce.

Szkolenie systematyzujące wiedzę. Polecam.

Bardzo przydatne szkolenie dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w procesie oceny i kwalifikacji dostawców nowych jak i obecnych.


uczestnicy szkolenia ocena dostawców – ocena dostawców wybrali również:

metody redukcji kosztów zakupów Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

10 maja 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Zaplanuj czas w godzinach 9:00-15:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu – cele szkolenia:

 • Poznanie nowoczesnych metod oceny dostawcy
 • Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o ocenie dostawcy
 • Przedstawienie metod i narzędzi oceny ofert dostawców
 • Przedstawienie zasad oceny dostawców
 • Przedstawienie narzędzi oceny dostawców
 • Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
 • Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie oceny dostawców
 • Stworzenie podstaw budowy instrukcji oceny dostawców
 • Stworzenie dedykowanego arkusza oceny dostawcy
PROGRAM

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu – program szkolenia:

Metody oceny oferty dostawcy

 • Zasady konstrukcji oceny oferty dostawcy
 • Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej
 • Parametryzacja: oceny ofert
  – Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia, certyfikaty)
  – Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy)
  – Ocena warunków handlowych i logistycznych (cena, rabaty ilościowe, rabaty za obrót, rabaty za płatności, koszty nabycia, termin płatności, sposób dostawy, skład konsygnacyjny)
 • Inne parametry oceny: lokalizacja, czas realizacji zamówienia, czas realizacji dostawy, reakcja na pilną dostawę, reakcja na zmianę wielkości dostawy  
 • Ocena przy pomocy PEO – (Parametric Evaluation of Offers)

Ćwiczenie: ocena oferty przy pomocy PEO z wykorzystaniem MS Excel. Uczestnicy otrzymują gotowe narzędzie do natychmiastowego wdrożenia ocen ofert w firmie.

Przygotowanie ram organizacyjnych oceny dostawców

 • Odpowiedzialność za ocenę dostawców
 • Podręcznik dostawcy
 • Instrukcja pakowania
 • Wzorniki (wzorce wizualnej kontroli)
 • Umowa z dostawcą a ocena dostawcy

Wybór dostawców podlegających ocenie – wybór dostawców o podwyższonym ryzyku

 • Kategoryzacja dostawców według głównych grup zakupowych (kategoryzacja funkcjonalna)
 • Kategoryzacja dostawców według wartości zakupów, metodą ABC
 • Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów metodą Kraljicka

Częstotliwość oceny dostawców

 • Ocena dostawców wiodących (bezpośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców uzupełniających (pośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców incydentalnych

Konstrukcja arkusza oceny dostawcy

 • Metryczka dostawcy
 • Ocena dostawcy
 • Punktacja kwalifikacji dostawców

Kryteria oceny dostawców – OTIF. Uczestnicy w excelu liczą OTIF dla dostawców. Otrzymują gotowe narzędzie kalkulacji OTIF do natychmiastowego wdrożenia w praktyce.

 • Ocena jakości dostaw
 • Ocena ilości
 • Ocena terminowości
 • Ocena komunikacji
 • Ocena wsparcia technicznego
 • Zasadność ceny jako kryterium oceny dostawcy
 • Oceny przy pomocy OTIF

Mechanizm rejestracji niezgodności w dostawach na potrzeby OTIF

Konstrukcja wag

Narzędzia oceny dostawców

 • Arkusz oceny dostawców – prosty
 • Arkusz Wstępnej oceny dostawców
 • Arkusz Audytu
 • Arkusz zasadniczej oceny
 • Arkusz oceny dostawy dostarczającego produkty w wielu kategoriach zakupowych

Ćwiczenie: ocena dostawcy

Kryteria oceny i kwalifikacji dostawców

 • Ocena dostawców surowców
 • Ocena dostawców opakowań
 • Ocena dostawców usług
 • Ocena przedsiębiorstw transportowych
 • Ocena dostawców obsługujących inwestycje
 • Ocena dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Rejestr reklamacji

Audyt dostawcy

 • Wpływ audytu na ocenę dostawcy
 • Audyt a kontrola
 • Cel audytu dostawcy
 • Organizacja audytu
 • Agenda audytu
 • Plan audytu
 • Listy kontrolne
 • Protokół audytu

Kwalifikacja dostawców

 • Lista kwalifikowanych dostawców
 • Lista dostawców zdyskwalifikowanych
 • Lista dostawców pod specjalnym nadzorem
WYKŁADOWCA

Szkolenie Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu poprowadzi:

Ekspert zarządzania dostawcami, metod wyboru i oceny dostawców

Ekspert i doradca największych firm w Polsce w obszarze zaopatrzenia i logistyki. Autor polityk zakupowych i procedur zakupowych przygotowanych dla wielu firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Doktor zarządzania w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu – metody szkolenia:

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci interaktywnego warsztatu, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z oceną dostawcy.

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

ADRESACI

Szkolenie ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu kierujemy do:

specjalistów i menedżerów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia ocena dostawców – narzędzia oceny i kwalifikacji z uwzględnieniem audytu:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
94%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
92%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

10.05.2024 Szkolenie online
790 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny i atrakcyjny sposób. Wymiana doświadczeń i wiedzy z pewnością pomogą w optymalizacji szeregu działań w codziennej racy w zakresie oceny i kwalifikacji dostawców".  

   Vlassenroot Polska sp. z o.o. Jakub
  • "Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Zagadnienia szkoleniowe przydadzą się do oceny dostawców".  

   ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Renata

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.