Ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu

 In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/ocena-dostawcow-kryteria-wyboru-dostawcy-audyt-dostawcy

Szkolenie ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu

– Jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Przy wyborze dostawcy nie ma miejsca na kompromisy!

Wybór właściwego dostawcy jest kluczową decyzją w firmie, od której zależy terminowość realizacji zamówień i jakość końcowych wyrobów, czyli przyszłość Twojej firmy!

 • Zrób wszystko, aby Twój wybór dokonany dziś, nie przysporzył Ci problemów w przyszłości!
 • Zbuduj z nami instrukcję oceny dostawców oraz stwórz narzędzia oceny – arkusz oceny dostawcy dla Twojej firmy!
 • Sprawdź, czy procedury oceny dostawców w Twojej firmie są skuteczne!
 • Dowiedz się jak wybrać najlepszych dostawców, by zapewnić sprawne funkcjonowanie i sukces firmy!
 • Przejrzyj swoją listę kwalifikowanych dostawców i wybieraj tylko najlepszych!
 • Dowiedz się jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy!

Uczestnicy szkolenia Ocena dostawców otrzymują:

1. Wzory arkuszy oceny dostawcy

• W tym arkusz oceny dostawcy – uproszczony
• Ankietę samooceny dostawcy (arkusz wstępnej oceny dostawcy)
• Protokół audytu
• Kartę planowania harmonogramu audytu
• Arkusz oceny dostawcy rozszerzony
• Wzór karty oceny ryzyka
• Wzór karty doskonalenia dostawcy

2. Wzorcowe kryteria oceny dostawcy

• Materiałów
• Opakowań
• Usług
• Usług transportowych
• Inwestycji
• Części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

3. Kartę oceny ryzyka

4. Parametryczną ocenę oferty dostawcy


uczestnicy szkolenia ocena dostawców – ocena dostawców wybrali również:

metody redukcji kosztów zakupów Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu – cele szkolenia:

Szkolenie Ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu:
– dostarczy narzędzia i procedury związane z kwalifikacją dostawców, ich oceną i audytem
– pomoże w stworzeniu dedykowanych arkuszy oceny dostawcy
– udoskonali sposób pracy i komunikacji z dostawcami
– dostarczy metod i narzędzi oceny ofert dostawców
– dostarczy techniki oceny i kwalifikacji dostawców
– pomoże w przygotowaniu audytu dostawcy i własnego scorecard dostawcy
– przybliży zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy.

PROGRAM

Ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu – program szkolenia:

Dokumenty w ocenie dostawców

 • Strategia zakupowa a ocena dostawcy
 • Procedura zakupowa a ocena dostawcy
 • Procedura oceny dostawców
 • Instrukcje związane z oceną dostawców

Metody oceny oferty dostawcy

 • Zasady konstrukcji oceny oferty dostawcy
 • Transparentność oceny – ISO 26000
 • Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej
 • Ocena jedno i wieloparametrowa
 • Parametryzacja oceny ofert
  • Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia, certyfikaty)
  • Ocena merytoryczna (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy)
  • Ocena warunków handlowych i logistycznych (cena, rabaty, koszty nabycia, termin płatności, sposób dostawy, skład konsygnacyjny)
  • Ocena przy pomocy PEO – (Parametric Evaluation of Offers)

Przygotowanie do oceny dostawców

 • Odpowiedzialność za ocenę dostawców
 • Instrukcja pakowania
 • Wzorniki (wzorce wizualnej kontroli)
 • Umowa z dostawcą a ocena dostawcy

Wybór dostawców podlegających ocenie

 • Kategoryzacja dostawców według głównych grup zakupowych (kategoryzacja funkcjonalna)
 • Kategoryzacja dostawców według wartości zakupów, metodą ABC
 • Kategoryzacja dostawców na kluczowych i uzupełniających
 • Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów metodą Krajicka
 • Łańcuchowa ocena dostawców
 • Rozproszona ocena dostawców
 • Ocena dostawców w przedsiębiorstwie wielodziałowym i koncernie – zakładowa i koncernowa lista kwalifikowanych dostawców (ISO TS, VDA)

Częstotliwość oceny dostawców

 • Ocena dostawców wiodących (bezpośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców uzupełniających (pośrednio produkcyjnych)
 • Ocena dostawców incydentalnych
 • Permanentna ocena wszystkich dostawców

Konstrukcja arkusza oceny dostawcy

 • Metryczka dostawcy
 • Ocena dostawcy
 • Punktacja kwalifikacji dostawców

Kryteria oceny dostawców

 • Ocena jakości dostaw
 • Ocena ilości
 • Ocena terminowości
 • Ocena komunikacji
 • Ocena wsparcia technicznego
 • Zasadność ceny jako kryterium oceny dostawcy
 • Inne parametry oceny
 • OTIF

Konstrukcja wag

Narzędzia oceny dostawców

 • Arkusz oceny dostawców – prosty
 • Arkusz Wstępnej oceny dostawców
 • Arkusz Audytu
 • Arkusz zasadniczej oceny
 • Arkusz oceny dostawy dostarczającego produkty w wielu kategoriach zakupowych

Kryteria oceny i kwalifikacji dostawców

 • Ocena dostawców surowców
 • Ocena dostawców opakowań
 • Ocena dostawców usług
 • Ocena przedsiębiorstw transportowych
 • Ocena dostawców obsługujących inwestycje
 • Ocena dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Rejestr reklamacji

Audyt dostawcy

 • Dlaczego audytujemy dostawcę? (nowy dostawca, problemy jakościowe, nowe produkty/uslugi)
 • Wpływ audytu na ocenę dostawcy
 • Audyt a kontrola
 • Cel audytu dostawcy
 • Organizacja audytu
 • Agenda audytu
 • Plan audytu
 • Listy kontrolne
 • Protokół audytu

Kwalifikacja dostawców

 • Lista kwalifikowanych dostawców
 • Lista dostawców zdyskwalifikowanych
 • Lista dostawców pod specjalnym nadzorem
 • Informowanie dostawców o wynikach oceny i kwalifikacji
 • Doskonalenie dostawców

Ocena ryzyka współpracy z dostawcą – zarządzanie ryzykiem w procesie oceny dostawców

 • Proces oceny ryzyka
 • Narzędzia oceny ryzyka – FMEA
 • Czynniki ryzyka
 • Matryca ryzyka
 • Karta oceny ryzyka
 • Karta informacyjna ryzyka – scenariusz działania
 • Przeglądy ryzyka
WYKŁADOWCA

Szkolenie Ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu poprowadzi:

marek-kasperek-effect-szkolenia-zakupy-projektydr Marek Kasperek – Ekspert zarządzania dostawcami, metod wyboru i oceny dostawców

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu – metody szkolenia:

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci interaktywnego wykładu, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z oceną dostawcy.

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

ADRESACI

Szkolenie ocena dostawców – skuteczne kryteria wyboru i kwalifikacji dostawców z uwzględnieniem audytu kierujemy do:

specjalistów i menedżerów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia ocena dostawców – narzędzia oceny i kwalifikacji z uwzględnieniem audytu:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
94%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
92%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 608 577 231 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny i atrakcyjny sposób. Wymiana doświadczeń i wiedzy z pewnością pomogą w optymalizacji szeregu działań w codziennej racy w zakresie oceny i kwalifikacji dostawców".  

  Vlassenroot Polska sp. z o.o. Jakub
 • "Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Zagadnienia szkoleniowe przydadzą się do oceny dostawców".  

  ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Renata

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.