http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/optymalna-gospodarka-zapasami

Szkolenie Optymalna gospodarka zapasami

– jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?

Opóźnione dostawy lub ich brak zmusiły Twoją firmę do przestojów?
Najwyższy czas zweryfikować stosowaną w Twojej firmie politykę zarządzania zapasami!

Co możesz zrobić by maksymalnie ochronić firmę na wypadek nawrotu pandemii lub innego kryzysu?
Jak wyznaczyć bezpieczny poziom zapasów w Twojej firmie?
Jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?

Utrzymanie zapasów na odpowiednim poziomie to wyzwanie, przed którym obecnie stoją działy zakupów, logistyki i magazynowania na całym świecie.

Celem szkolenia Optymalna gospodarka zapasami jest przekazanie praktycznych informacji na temat skutecznych technik i narzędzi optymalizacji kosztów zapasów w firmie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe narzędzia, które ułatwiają zarządzanie zapasami:

 • Narzędzie do analizy ABC zapasu (MS EXCEL)
 • Narzędzie do wielowymiarowej analizy zapasu
 • Przykład arkusza do planowania promocji (MS EXCEL)
 • Przykład arkusza do planowania sprzedaży (MS EXCEL)
 • Narzędzie do obliczania EOQ (MS EXCEL)
 • Narzędzie do MSWZ (MS EXCEL)
 • Przykłady wskaźników w obszarze zapasów

Zastosuj je w praktyce zaraz po szkoleniu!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Optymalna gospodarka zapasami – cele szkolenia:

 • określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów,
 • wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
 • określenie wpływu miejsc składowania na wielkość i charakter zapasów.
PROGRAM

Optymalna gospodarka zapasami – program szkolenia:

1. Przyczyny powstawania zapasu

 • Miejsca powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 • Zapasy nieewidencjonowane
 • Logistyczne trade off a zapas
 • Zapasy w łańcuchu dostaw

2. Planowanie a poziom zapasu

 • Plan sprzedaży
 • Plan promocji
 • Plan kontraktów
 • Plan remontów
  Przykład: Jak skonstruować narzędzie planowania zapasu (Ms Excel)?

3. Polityka utrzymania zapasu

 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 • Portfolio zapasów
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
 • Zapas bezpieczeństwa, sposoby ustalania
 • Kategoryzacja zapasów metodą ABC
  Ćwiczenie: wyznaczanie zapasów metodą ABC (MS Excel)
 • Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC
 • Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
 • Macierz ABC-XYZ
  Przykład: Jak funkcjonuje analiza XYZ (Ms Excel?
 • Wielowymiarowa analiza zapasu
   4. Controling zapasów
   • Kalkulacja kosztów magazynowania
   • Kalkulacja kosztów zapasów
   • Wskaźniki zapasu
    Przykład: Kalkulacja kosztu magazynowania w przeliczeniu na miejsce paletowe (Ms Excel) 
   5. Sterowanie zapasem metodą „Push”i „Pull”
    
   6. Sterowanie zapasem metodą ROP i EOQ
    

   7. Metoda stałej wielkości zamówień MSWZ
   Ćwiczenie wyznaczanie ROP, EOQ oraz MSWZ (MS Excel)8.Logistyczne planowanie potrzeb -LRP

   • Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
   • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych – DRP
   • Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

   9. Just in Time

    10. KANBAN

    WYKŁADOWCA

    Szkolenie optymalna gospodarka zapasami poprowadzi:

    Ekspert zarządzania i optymalizacji zapasów, gospodarki magazynowej

    doradca największych firm w Polsce w obszarze zaopatrzenia i logistyki. Autor polityk zakupowych i procedur zakupowych przygotowanych dla wielu firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Doktor zarządzania w Katedrze Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

    Publikacje:

    • Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
    • Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
    • Redukcja kosztów łańcucha dostaw
    • Rachunek kosztów zakupów
    • Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
    • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
    • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
    • Logistyka jako element koncepcji zarządzania

    Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

    METODY

    Szkolenie optymalna gospodarka zapasami  – metody:

    Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzących szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami, obsługą klienta czy też transportem.

    W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie i analizę szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy sterowaniu i optymalizacji zapasów w przedsiębiorstwie.

    ADRESACI

    Szkolenie Optymalna gospodarka zapasami kierujemy do:

    menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz sprzedażą w przedsiębiorstwach.

    W szczególności pracowników:
    • działów logistyki,
    • działów zaopatrzenia, zakupów
    • działów magazynowania,
    • działów sprzedaży i dystrybucji,
    • działów utrzymania ruchu, zaopatrzenia produkcji, inwestycji.

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Optymalna gospodarka zapasami:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    98%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    98%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    99%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

    • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

    • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

     Konfucjusz
    • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

     Nazwa firmy Jan Kowalski
    • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

     Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.