http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/optymalna-gospodarka-zapasami

Szkolenie Optymalna gospodarka zapasami

– jak skutecznie redukować koszty zapasów w przedsiębiorstwie?

Zapasy powstając w różnych działach przedsiębiorstwa w skrajnych przypadkach mogą angażować 50% wartości aktywów firmy. Dlatego efektywna redukcja poziomu zapasu, jego optymalizacja, a później skuteczne nim zarządzanie stanowią klucz do zapewnienia konkurencyjności na rynku.

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznych informacji na temat skutecznych technik i narzędzi optymalizacji kosztów zapasów w firmie oraz zweryfikowanie stosowanych przez Państwa metod zarządzania zapasami.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Warsztaty prowadzone są w oparciu o część wykładową oraz studia przypadków, udział w grach, symulacjach.

Każdy uczestnik otrzyma praktyczne narzędzia do zastosowania w pracy:

Narzędzie do analizy ABC zapasu (MS EXCEL)
Narzędzie do wielowymiarowej analizy zapasu

Przykład arkusza do planowania promocji (MS EXCEL)
Przykład arkusza do planowania sprzedaży (MS EXCEL)
Narzędzie do obliczania EOQ (MS EXCEL)
Narzędzie do SOZ (MS EXCEL)
Przykłady logistycznych KPI w obszarze zapasów

Cele szczegółowe warsztatów:

•    Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami,
•    Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
•    Określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów,
•    Wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych,
•    Określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
•    Określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
•    Określenie wpływu miejsc składowania na wielkość i charakter zapasów,
•    Zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie.

 

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przyczyny powstawania zapasu

 • Miejsca powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 • Zapasy nieewidencjonowane
 • Logistyczne trade off a zapas
 • Zapasy w łańcuchu dostaw
2. Polityka utrzymania zapasu
 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 • Portfolio zapasów
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
 • Zapas bezpieczeństwa, sposoby ustalania
 • Kategoryzacja zapasów metodą ABC
 • Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC
 • Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
 • Macierz ABC-XYZ
 • Wielowymiarowa analiza zapasu
3. Controling zapasów
 • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 • Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar
Ćwiczenie: wpływ kosztów zapasów na decyzje zakupowe
 
4. Prognozowanie zapotrzebowania na zapas
 • Metoda delficka
 • Prognozowanie kroczące przy pomocy metody Browna (wyrównywanie wykładnicze)
 • Analiza trendu zużycia zapasu
 • Analiza cyklu życia produktu

5. Porozumienie o konsygnacji

Gra symulacyjny: planowanie zapasu w przedsiębiorstwie
 
6. Sterowanie zapasem metodą „Push”i „Pull”
 
7. Sterowanie zapasem metodą ROP i EOQ
 
8. Metoda stałej wielkości zamówień
 
9. Wpływ poziomu obsługi klienta na zapas
 • Analiza kosztów obsługi klienta
 • Zapas a skorygowana marża – Direct Product Profitable
 • Macierz Produkt – Klient
10. Planowanie a zapas
 • Planowanie promocji a zapas
 • Planowanie sprzedaży a zapas
11. Wpływ decyzji w obszarze transportu na poziom zapasu
 • Wybór wielkości dostawy i przewoźnika a zapas
 • Konsolidacja zleceń transportowych a zapasy

Ćwiczenie: konsolidacja i jej wpływ na zapas

12. Logistyczne Planowanie Potrzeb – LRP
 • Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
 • Planowanie Potrzeb Dystrybucyjnych – DRP
 • Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

Ćwiczenie: planowanie zapasu przy pomocy MRP

13. Just in Time
 
14. KANBAN
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

dr Marek Kasperek

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

– wykłady (około 30% czasu)
– analiza przypadków
– ćwiczenia

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.
Uczestnicy pod kontrolą prowadzącego szkolenie omówią problemy w odniesienia do ich własnej sytuacji w firmie.

Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniu polegającym na opracowaniu w podgrupach całościowego efektywnego planu gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie oraz formułowaniu czytelnych instrukcji magazynowych lub ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn.

W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie i analizę szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy sterowaniu i optymalizacji zapasów w przedsiębiorstwie.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz sprzedażą w przedsiębiorstwach.

W szczególności pracowników:
• działów logistyki,
• działów zaopatrzenia,
• działów magazynowania,
• działów sprzedaży i dystrybucji,
• działów utrzymania ruchu, produkcji, inwestycji.

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.