In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/organizacja-gospodarki-magazynowej-i-zarzadzanie-zapasami

Szkolenie Organizacja gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami

– metody redukcji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Zapraszamy do udział w 2 dniowych warsztatach, których celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej oraz udoskonalenie wiedzy z zakresu poprawnego funkcjonowania magazynów, tj. planowania i realizacji zadań.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia wykładowcy z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, gospodarki magazynowej oraz redukcji zapasów.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Cele szczegółowe warsztatów:

 • Stworzenie podstaw do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie organizacji i sterowania magazynem
 • Pokazanie zasad alokacji zapasu w magazynie i redukcji kosztów magazynowania
 • Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
 • Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników magazynu
 • Pokazanie zasad inwentaryzacji
 • Pokazanie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników
 • Pokazanie zasad konstrukcji przepływu zapasu przez magazyn
 • Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami
 • Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
 • Określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów
 • Wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych
 • Określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie
 • Określenie i analiza metod zarządzania zapasami
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Organizacja magazynów w procesie dystrybucji

 • Wybór magazynu swój – obcy
 • Kryteria lokalizacji magazynów
 • Organizacja pracy magazynu: przyjęcie, składowanie, wydanie
 • Systemy identyfikacji towaru
 • Zarządzanie kosztami w magazynowaniu

2. Zadania pracowników magazynowych w zakresie prowadzenia magazynu

3. Zasady prowadzenia inwentaryzacji

 • Organizacja przebiegu inwentaryzacji – zasady i metody inwentaryzacji
 • Podstawy prawne i wewnętrzne regulacje w inwentaryzacji
 • Dokumenty inwentaryzacyjne
 • Spis z natury
 • Zadania magazynu w zakresie inwentaryzacji
 • Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji i ich konsekwencje

4. Dokumenty obrotu magazynowego

 • Dokument przyjęcia towaru na magazyn
 • Dokument rozchodu towaru

5. Instrukcja magazynowa – formułowanie czytelnych instrukcji magazynowych

6. Wyposażenie magazynów

 • Maszyny i urządzenia transportowe
 • Urządzenia do składowania
 • Urządzenia pomocnicze

7. Charakterystyka i zasady zagospodarowania obiektów magazynowych – przepływ towarów przez magazyn

 • Układ przepływowy
 • Układ workowy
 • Inne układy magazynu
 • ABC w konstrukcji magazynu
 • Planowanie powierzchni magazynowej

8. Pomiar efektywności gospodarki magazynowej i kalkulacja kosztów magazynowania

 • Wskaźniki obciążenia magazynu
 • Wskaźniki rotacji w magazynie
 • Kalkulacja kosztów magazynowania

9. Polityka utrzymania zapasu w magazynie

 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 • Portfolio zapasów
 • Kategoryzacja zapasów metodą ABC
 • Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC
 • Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
 • Macierz ABCXYZ
 • Wielowymiarowa analiza zapasu

10. Controling zapasów

 • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 • Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar

11. Porozumienie o konsygnacji

 • Zasady tworzenia porozumienia o konsygnacji
 • Wady i zalety porozumienia o konsygnacji

12. Sterowanie zapasem metodą push i pull

 • Rozplanowanie nadmiaru zapasu
 • Punkt ponownego złożenia zamówienia – ROP
 • Optymalna wielkość zamówienia
 • Metoda stałej wielkości zamówień

13. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynu – podstawy i uwarunkowania prawne regulujące odpowiedzialność materialną, przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce

 • Rodzaje odpowiedzialności materialnej
 • Odpowiedzialność wspólna, a indywidualna za powierzone mienie
 • Prawidłowe przekazanie środków trwałych, mienia
 • Rozliczanie pracowników za powierzone mienie

14. Transport a zapasy

 • Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój – obcy
 • Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
 • Szacowanie kosztu transportu
 • Konsolidacja w transporcie
WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie zapasami poprowadzi:

Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Szkolenie zarządzanie zapasami – metody:

– wykłady (około 30% czasu)
– analiza przypadków
– ćwiczenia

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.
Uczestnicy pod kontrolą prowadzącego szkolenie omówią problemy w odniesienia do ich własnej sytuacji w firmie.

Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniu polegającym na opracowaniu w podgrupach całościowego efektywnego planu gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie oraz formułowaniu czytelnych instrukcji magazynowych lub ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn.

W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie i analizę szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy sterowaniu i optymalizacji zapasów w przedsiębiorstwie.

ADRESACI

Szkolenie zarządzanie zapasami adresujemy do:

pracowników firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjalistów i kierowników:

• działów magazynowania,
• działów logistyki,
• działów utrzymania ruchu i produkcji,
• działów zaopatrzenia,
• działów dystrybucji.

ORGANIZACJA

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zarządzanie zapasami:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.