In Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/proces-zakupowy

Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa w firmie

– skuteczne praktyki i rozwiązania w zarządzaniu zakupami

Szukasz oszczędności w zakupach?
Chcesz poznać skuteczne narzędzia i optymalne rozwiązania w zarządzaniu zakupami?
Sprawdź co możesz zmienić, jak doskonalić procesy i wdrożyć najlepsze praktyki w zarządzaniu zakupami!
Jak usprawnić proces zakupowy w firmie?
Jak zoptymalizować zarządzanie zakupami?

Ciągłe obniżanie kosztów czy usprawnianie procesów zakupowych to codzienne zmagania Działów Zakupów.
Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa to idealna propozycja dla firm, które szukają inspiracji w doskonaleniu procesów zakupowych, chcą dokonać przeglądu istniejących procedur i je zoptymalizować w oparciu o najlepsze doświadczenia i praktyki.

Szkolenie kierujemy również do firm, które w związku z rozwojem stoją przed koniecznością budowy lub modyfikacji istniejących procedur, gdyż wymagają one zmiany i podniesienia efektywności.

Uczestnicy szkolenia poznają sprawdzone narzędzia wspierające procesy zakupowe, które będą mogli zastosować w zarządzaniu zakupami we własnej firmie.

Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa oparte jest o procesy i dokumenty wdrożone przez naszego Eksperta w polskich i zagranicznych firmach.

Uczestnicy Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa otrzymają gotowe narzędzia i dokumenty do wykorzystania od zaraz między innymi:

 • wzór Analizy ABC Ms Excel
 • wzór analizy wielowymiarowej Ms Excel
 • strategie zakupową MS Word
 • plan kontraktów Ms Excel
 • plan sprzedaży Ms Excel
 • karta nowego produktu Ms Excel
 • OWZ MS Word
 • wzór Umowy MS Word
 • wzór Umowy Ramowej MS Word
 • przykład podręcznika Dostawcy
 • narzędzie do obliczenia OTIF Ms Excel
 • wzór arkusza oceny dostawcy zintegrowanego z listą dostawców Ms Excel

Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa korzyści dla Ciebie:

 • nabycie wiedzy na temat budowy strategii zakupów
 • poznanie metod priorytetyzacji (ABC, Kraljic)
 • nabycie wiedzy na temat powiązania planowania sprzedaży i UR z funkcjonowaniem działu zakupów
 • nabycie wiedzy na temat zasad konstrukcji procedury zakupowej
 • nabycie wiedzy i umiejętności konstruowania zapytania ofertowego
 • nabycie wiedzy na temat właściwej organizacji poszczególnych trybów zakupów
 • nabycie wiedzy i umiejętności wprowadzania do umów zakupu istotnych zapisów
 • nabycie wiedzy i umiejętności powiązania procedury postępowania z niezgodnościami z procedurą oceny dostawcy
 • nabycie wiedzy nt. procedury oceny dostawcy
 • nabycie umiejętności konstrukcji narzędzi oceny i kwalifikacji dostawców

Sprawdź czy musisz zreorganizować swoje zakupy?
Sprawdź co można przemodelować i jak udoskonalić procesy zakupowe w Twojej firmie!
Postaw na optymalizację kosztów zakupów!
Nasz Ekspert podzieli się swoimi doświadczeniami i sprawdzonymi sposobami na optymalizację procesu zakupowego.


   uczestnicy szkolenia Strategie zakupowe wybrali również:

   Szkolenie zarządzanie flotą samochodową – sprawdź

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   CELE I KORZYŚCI

   Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa przygotuje uczestników do:

   • wsparcia procesów zakupowych ma każdym etapie, od etapu planowania po realizację dostaw
   • przygotowania własnych dokumentów zakupowych
   • zwiększenia efektywności procesów zakupowych
   PROGRAM

   Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa – program:

   Podstawowe filary procesu zakupowego, czyli jak optymalnie zorganizować procesy zakupowe

    1. Sprawdź czy musisz zreorganizować swoje zakupy?
    2. Sprawdź co można przemodelować i jak udoskonalić procesy zakupowe w Twojej firmie!
    3. Konsolidacja po kategoriach zakupowych i indeksach
    4. Planowanie kategorii i indeksów jako podstawa funkcjonowania zakupów
    5. Przepływ informacji na temat sprzedaży produkcji i zapotrzebowania na części zamienne
    6. Dokumentacja – element formalizujący działania zakupowe
    7. Standaryzacja czyli uproszczenie zakupów

   Strategia zakupów – dokumentacja procesu sourcingu w zakupach

    1. Drzewo kategorii zakupowych – zasady budowy drzewa zakupów
    2. Priorytetyzacja zakupów, czyli wyznaczanie istotnych obszarów w zakupach metodą ABC, Kraljic
    3. Zakres dokumentu strategia zakupów – budowa dokumentu strategia zakupów
    4. Przykładowe opisy poszczególnych kategorii zakupowych – jak opisać poszczególne główne kategorie zakupowe
     Case study – Analiza ABC – jak ją przeprowadzić?
     Case study – Analiza Kraljica – analiza wartość – ryzyko
     Przykład – Przykład formatki strategii zakupowej

   Planowanie w zakupach – jak zoptymalizować planowanie zakupów? Dokumentacja planistyczna na potrzeby zakupów

    1. Plan kontraktów – jak zaplanować zakupy pod produkcję i sprzedaż dla dużych odbiorców instytucjonalnych?
    2. Plan sprzedaży i promocji – planowanie zakupów na podstawie planów sprzedaży i promocji
    3. Plan remontów – planowanie zakupów części zamiennych pod wymiany w ramach planu remontów
    4. Karta nowego produktu – jak optymalizować zakupy pod nowe produkty, oraz eliminować niestandardowe zakupy
     Przykład – Przykład planu kontraktów
     Przykład – Przykład planu sprzedaży
     Przykład – Przykład karty nowego produktu

   Optymalna procedura zakupowa

    1. Typy zakupów (zamówienie, owz, umowa i inne)
    2. Tryby zakupów (zakup przez inicjatora, konkurs ofert itd.)
    3. Zapotrzebowanie i wniosek zakupowy – jak stworzyć zapotrzebowanie i wniosek zakupowy
    4. Workflow i akceptacja zapotrzebowania – wzorcowy workflow (właściciel budżetu – wnioskodawca – dział zakupów)
    5. Zapytanie ofertowe – zawartość i kształt
     Case study – Budowa Zapytania ofertowego
    6. Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej
     Przykład – Przykład arkusza odpowiedzi ofertowej
    7. Budowa i zawartość dokumentu procedura zakupowa
    8. Budowa i zawartość dokumentu Ogólne Warunki Zakupu (OWZ)
     Przykład – Przykład dokumentu OWZ
    9. Zamówienie i potwierdzanie zamówienia oraz powiazanie zamówienia z OWZ
     Przykład – Przykład zawartości dokumentu Zamówienie
    10. Zawartość dokumentu Umowa – punkt widzenia zaopatrzeniowca (na co należy zwrócić szczególną uwagę)
     Przykład umowy
    11. Jak skonstruować wzorcową umowę ramową?
     Przykład – Przykład umowa ramowa

   Procedura postepowania z niezgodnościami i reklamacjami i jej powiązanie z procedurą oceny dostawcy. Przegląd i doskonalenie pracesu.

    1. Procedura postępowania z niegodnościami – konstrukcja i treść
     Przykład – Przykład umowa ramowa
    2. Karta niezgodności – dokument zgłoszenia niezgodności
    3. Karta reklamacji dostawca

    Procedura oceny dostawcy – jak oceniać i kwalifikować dostawców?

     1. Podręcznik Dostawcy
      Przykład – Przykład podręcznika dostawcy
     2. OTIF – podstawowa ocena jakości dostaw dostawcy
     Case study – Budowa OTIF – ocena dostawcy przy przyjęciu dostawy
     1. Ocena dostawców nowych – zapisy procedury
     2. Ocena dostawców dotychczasowych – zapisy procedury
     3. Kryteria oceny dostawców – jak zdefiniować ocenę wg kategorii zakupowych
     4. Arkusz oceny dostawców
     5. Lista dostawców
      Przykład – Integracja arkusza oceny dostawców z listą dostawców
     WYKŁADOWCA

     Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa poprowadzi:

     Praktyk branży zakupowej, twórca strategii zakupowych i procesów zakupowych wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach.
     Ma na swoim koncie wdrożenia systemów optymalizujących procesy zakupowe w firmach produkcyjnych i usługowych.

     Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

     Publikacje:

     • Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
     • Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
     • Redukcja kosztów łańcucha dostaw
     • Rachunek kosztów zakupów
     • Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
     • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
     • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
     • Logistyka jako element koncepcji zarządzania

     Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

     METODY

     Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa – metody szkolenia:

     Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa ma formę interaktywnych warsztatów. W trakcie szkolenia wykorzystujemy cały szereg narzędzi, które definiują różne obszary procesów zakupowych.

     ADRESACI

     Szkolenie Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa kierujemy do:

     • Właścicieli i Prezesów
     • Kadry zarządzającej zakupami
     • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Działów i Obszarów Zakupów
     • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
     • Kierowników Zaopatrzenia
     • Kierowników Organizacji i Logistyki
     • Kierowników Produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie optymalizacji procesu zakupów
     • Kupców, Specjalistów ds. Zakupów
     • Kierowników Operacji Logistycznych
     • Konsultantów ds. Zakupów

      Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa:

      POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
      98%
      ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
      95%
      UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
      98%

      MIEJSCE SZKOLENIA

      KARTA ZGŁOSZENIA

      OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

       KONSULTANT


       KINGA LALKO-SMOŁKA
       KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

       tel: +48 32 33 55 150
       mobile: +48 662 297 689
       e-mail: effect@effect.edu.pl

       AGNIESZKA WALAS
       SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

       tel: +48 32 33 55 153
       mobile: +48 662 297 689
       e-mail: effect@effect.edu.pl

       OPINIE KLIENTÓW


       • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

        ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
       • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

        Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

       Newsletter


       BĄDŹ NA BIEŻĄCO

       z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

        Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.